W pewnej akademii jeden z trenerów postanowił przeprowadzić prezentację.
Wyjął wielki plastikowy pojemnik otwarty u góry i postawił go na stole. Następnie wyjął spod stołu worek z kamieniami, z których każdy miał wielkość pięści i zaczął napełniać pojemnik, aż wypełniły go po brzegi. Następnie spytał grupkę zawodników obserwujących prezentację: ?Czy ten pojemnik jest pełny??
?Tak, jest pełny?, odpowiedziała zgodnie grupa.
Wtedy trener wyjął spod stołu worek żwiru, wsypał do pojemnika i potrząsnął nim aż żwir wypełnił wszystkie przestrzenie pomiędzy dużymi kamieniami.
?Czy ten pojemnik jest pełny?? pyta.
Grupa ma już wątpliwości. ?Myślę, że nie jest pełny? stwierdza jeden z zawodników.
?Dobrze? odpowiada trener i wyjmuje spod stołu worek piasku. Wsypuje do pojemnika, potrząsa nim aż piasek wypełni wszystkie przestrzenie pomiędzy żwirem i kamieniami.
?Czy ten pojemnik jest pełny?? pyta po raz trzeci trener.
?Nie, nie jest pełny? odpowiada zgodnie grupa.
Trener wyjmuje spod stołu baniak z wodą. Wypełnia ją pojemnik aż po same brzegi.
?O co chodzi w tej prezentacji?? pyta trener.
Jeden z zawodników podnosi rękę i odpowiada: ?Chodzi o to, że niezależnie jak dużo pracujemy w ciągu dnia, to jeśli naprawdę się postaramy, to zawsze możemy dać z siebie trochę więcej?
?Nie, nie o to chodzi? odpowiada trener, ?Chodzi o to, że jeśli nie włożymy dużych kamieni na samym początku to nigdy ich nie będziemy w stanie włożyć. Duże kamienie nie wejdą w przestrzenie pomiędzy ziarenkami piasku.?
Czym są duże kamienie w twoim życiu i karierze? Czy jest to szkoła? A może życie rodzinne? Czy jest to dobre odżywianie, wystarczająca ilość snu i pełne zaangażowanie? Pamiętajmy by najpierw zająć się najważniejszymi rzeczami a dopiero później zaprzątać sobie głowę błahostkami…


« »