?Jeśli chcesz, aby w Twoim życiu zaszły zmiany, musisz sam się zmienić. Jeśli będziesz myśleć, działać cały czas tak samo, wyniki będziesz otrzymywać cały czas takie same. Wszystko się zmienia, zmiany następują też w Twoim życiu, nawet jeśli wydaje Ci się, że nie, to i tak Twoje życie się zmienia?…
?Jeśli chcesz mieć w życiu coś, czego jeszcze nie miałeś, musisz zrobić coś czego jeszcze nie zrobiłeś?…

 

Cech Osobowe Człowieka a Grupa Krwi Dieta i Dobry Sen……
Temperament a Prawidłowy Sen……
Zmiany Temperamentu i Grup krwi na przestrzeni wieków…

 

Każdy z nas jest inny, nie ma dwojga takich samych ludzi, czy to ze względu na wygląd, czy charakter, jak i ze względu na swój wewnętrzny potencjał do zmian i przemian. Jednak ludzkie zachowania i wszelkie indywidualne cechy osobowościowe można zebrać w pewne wzorcowe grupy w celu wytyczenia podstawowego kierunku dla wszystkich tych którzy poszukują drogi do zrozumienia samego siebie. Można również powiązać podstawowy charakter człowieka z naszymi predyspozycjami organicznymi, grupą krwi i upodobaniami żywieniowymi, nie tylko można ale i wręcz trzeba gdyż nasz temperament przekłada się na wszystkie procesy organiczne a w tym i na prawidłowy sen. Sen podczas którego powinny uruchamiać się wszelkie procesy samoregenerujące nasz organizm w najdoskonalszy możliwy sposób…

Temperament to zbiór podstawowych cechy naszej osobowości, które uzewnętrzniają się w specyficznej charakterystyce zachowania każdego z nas tworząc tym specyficzny dla nas wzór, warto zacząć obserwować samego siebie by ten wzór odkryć i udoskonalić stając się zarazem świadomym uczestnikiem swojego życia. Cechy te ujawniają się najczęściej już we wczesnym dzieciństwie. Nierozwijane świadomie podlegają nieznacznym zmianom zachodzącym pod wpływem dojrzewania, pełnej aktywności życiowej i starzenia oraz niektórych czynników społecznych i środowiskowych. Tylko pełna świadomość samego siebie i mądra praca na samym sobą przyspiesza nasz naturalny rozwój. Jednak jak by na to nie patrzyć to na nasz temperament ma wpływ dziedziczne cech przekazywanych genetycznie wraz z pełnym naszym potencjałem którego obraz w jakiejś części odzwierciedla nasza grupa krwi. To temperament decyduje o naszym prawdziwym ?ja? naszej świadomości, kreatywności i wrodzonej agresji w stosunku do otoczenia, stając się za razem głównym motorem napędowym zmieniającym prace naszej podświadomości zarządzającej wszystkimi procesami biologicznymi naszego organizmu. To nie żart że to jak żyjemy i jacy jesteśmy wpływa na wszelkie procesy organiczne i na stan naszego zdrowia. Złośliwy i nieuprzejmy człowiek „Kisi wszystko w sobie” obciąża tym cały układ trawienny, odpornościowy, sprawia sobie każdej nocy koszmarne sny w których walczy ze zmorami swojego życia. Lekarstwem na to są małe grzeczności czynione innym każdego dnia, taka „uprzejmość przez łzy” może złośliwcom uratować zdrowie i życie. Tak rozumiany temperament stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju naszej pierwotnej osobowości, której jest częścią składową większej całości jaką jest Duch i Dusza człowieka. Według teorii Pawłowa temperament odpowiada typowi układu nerwowego na poziomie fizycznym, co przenosi się na oddziaływanie ludzkiej osobowości w charakterystyczny dla niej sposób na pracę naszej podświadomości zarządzającej pracą wszelkich wewnętrznych układów organicznych człowieka…

Powinniśmy jednak być świadomi, że mimo tego że cechy osobowości można pogrupować w określone wzorce to jednak w swojej podstawowej formie występują bardzo rzadko, w większość z nas ma mieszane profile, w których cechy różnych temperamentów wpływają na utworzenie mniej czy bardziej harmonijnej całości. Osoby z mieszanym typem osobowości wykazują większą elastyczność społeczną, łatwiej przystosowują się do zmieniających się okoliczności a więc i lepiej dostosowują się do swoich realnych potrzeb życiowych, co również się odzwierciedla w kręgu gustów kulinarnych…

 

Połączenia osobowości możemy również podzielić w trzy grupy naturalne różniące się od siebie stopniem dopasowania i harmonii:

– jak najbardziej naturalne i pożądane, niwelujące braki i mankamenty ogólnie przyjętego temperamentu w obrębie tego samego typu. Najbardziej naturalne połączenia typów osobowości to sangwinik i choleryk oraz flegmatyk i melancholik…

– uzupełniające pomiędzy typami osobowości jako fazę przemian dążącą do trwałego uregulowania tarć wewnętrznych. Połączenie neutralne, to sangwinik i flegmatyk oraz choleryk i melancholik…

– Przeciwstawne, w którym to połączone są cechy dość skrajne powodujące w naturalny sposób tarcia i zgrzyty psychiki. Niezbyt pasujące do siebie przeciwieństwa, gdzie granica sprzeczności jest płynna to sangwinik i melancholik, a także flegmatyk i choleryk…

 

Kiedy w jednej osobie zderzą się przeciwieństwa temperamentów to prowadzi to do powstania konfliktów wewnętrznych i związanych z nimi rozdarć emocjonalnych, odzwierciedla się to w mało konsekwentnej diecie pełnej sprzeczności co odbija się w jakości i głębi snów…

 

W zasadzie żaden człowiek nie reprezentuje czystej formuły niżej wymienionych typów charakteru ale raczej ich splecione kombinacje. Określenie rodzaju naszego temperamentu może pomóc nam w zrozumieniu samego siebie, swojego wnętrza, swojego niższego i średniego „ja” , swoich potrzeb, w tym także kulinarnych. Żyjemy dziś w zupełnie innych warunkach, ale pamięć genetyczna zakodowana w grupach krwi powoduje, że nasz organizm funkcjonuje tak, jak organizmy przodków. Zaś dostosowując swój styl życia do tego, co odziedziczyliśmy w genach, możemy pomóc naszemu zdrowiu. Szczególne znaczenie ma sposób odżywiania się. Ponieważ to, co dla posiadaczy danej grupy krwi jest dobroczynne, dla właścicieli innej może być szkodliwe. Wszystko to związane jest z naszą grupą krwi i przekłada się na jakość naszego życia i na jawie i w naszych snach. Świadomość swojego prawdziwego potencjału pozwala na zmianę niechcianych i nieakceptowanych zachowań wprowadzając w nasze życie nowa wyższa jakość. Wiele jest przykładów z życia wziętych gdzie za zmiana duchowa człowieka idzie natychmiast samoistna i w pełni naturalna zmiana trybu życia i upodobań żywieniowych. Wiele osób oświeconych z dnia na dzień po otwarciu się ich świadomości natychmiast porzucili jedzenie mięsa i wielu innych „dyskusyjnych” produktów i to na zawsze. Nasz temperament wpływa na reakcję stresową, a to zawsze jest głównym powodem dokonywanych przez nas codziennych wyborów żywieniowych i w konsekwencji wpływa na fizjologię naszego snu. Prawdziwym rozwiązaniem naszych problemów może być terapia poznawczo-behawioralna, co w uproszczeniu oznacza samoobserwację siebie w swoim własnym naturalnym środowisku w rożnych stanach emocjonalnych…

 

Zmiany Temperamentu i Grup krwi na przestrzeni wieków…

Obserwacja zwierząt pokazuje, że drapieżniki są bardziej ekspansywni i agresywni niż roślinożercy. U zwierząt zaobserwowano od kilku do kilkunastu grup krwi, w zależności od gatunku. U kotów stwierdzono jedną grupę krwi z trzema typami, podczas gdy u psów zaobserwowano wiele grup krwi. W przypadku ptaków brak jest szczegółowych danych na temat grup krwi. Najbardziej unikatowe pod tym względem wydają się być fretki, gdyż nie zaobserwowano u nich do tej pory żadnej grupy krwi. Obserwacja zachowań ludzkich na przestrzeni wieków wskazuje że ludzie dawniej musieli również by przetrwać być bardziej agresywni niż obecnie. Warto zrozumieć że oprócz tego że rozwijamy się indywidualnie również rozwija się cały nasz gatunek, choć tępo tych zmian rozłożone jest na pokolenia. Można również spekulować ze na przestrzeni przyszłych wieków w odległej przyszłości zniknie różnorodność rasowa a miejsce różnych grup krwi zajmie jedna uniwersalna dla całego naszego gatunku. Jednak wracając do chwili obecnej możemy powiedzieć że osoby o grupach krwi 0 (?myśliwi?), która wykształciła się, jakieś 50 tysięcy lat temu oraz B (?koczownicy?), wykształciła się ok. 15 tysięcy lat temu będą wykazywać się większą tendencją do zachowań agresywnych, niż przedstawiciele grupy A (?rolnicy?) wykształciła się ok 1o tysiącami temu i AB (?twórcy”), wykształciła się zaledwie około 2,5 tysiąca lat temu. Warto też zauważyć jak na przestrzeni wielu wieków zmienia sie grupa krwi i w pewnym stopniu z nią związany temperament od „ostrych” zawsze gotowych do reakcji „myśliwych (gr. krwi 0 ) i zawsze strzegących „terenu” koczowników ( gr. krwi B ) przez osadzonych w swoich realiach istnienia „łagodniejszych” rolników ( Gr. krwi A ) po „neutralnych” społecznie twórców (Gr. AB ). Agresja związana jest z obecnością we krwi hormonów takich jak adrenalina i testosteron. Może się ona objawiać nie tylko przez zachowania jawne lecz także w postaci snów, fantazji czy lęków gdzie istniej bezpośredni związek pomiędzy genetycznymi obwarowaniami a stopniem przeżywania emocji i sposobem radzenia sobie z nimi, po przez niwelowanie tendencji stresowych, agresywnych i autodestrukcyjnych…

Różne teorie w różny sposób charakteryzują pojęcie ewolucji i rozwoju rodzaju ludzkości na poziomie biologicznym, genetycznym, umysłowym i duchowym. Jednak to że rodzaj ludzki na przestrzeni ostatnich 100 000 lat ewoluuje w dobrym kierunku powinno nas napawać dumą bez żadnych uprzedzeń do wszystkich „maruderów”. Każdy z nas powinien skupić się na sobie i swoim podejściu do własnej ewolucji w tym życiu związanej z naszym genetycznym potencjałem urodzeniowym. Walczyć z samym sobą ( nie z innym ), wspierać partnera w jego drodze, dobrze wychować dzieci i świadczyć „Małe Grzeczności” w swoim otoczeniu, to prawdziwa i jedyna droga by nasz gatunek rozwijał się „trochę” szybciej. Jednak jak by nie patrzeć na rozwój naszego gatunku, można przyjąć że wiele z naszych zachowań kształtuje nasz podstawowy temperament jako swoisty „klucz” do naszego wnętrza i zrozumienia swojego prawdziwego potencjału, gdzie wraz ze zrozumieniem przychodzi pragnienie zmian na lepsze i prawdziwe przełamanie swoich blokad i obciążeń, a zachowania agresywne są jedynie jednym z objawów naszej niedoskonałości. Jak to się dziej że nasze niedoskonałości mają taki wpływ na nasze życie odbijając się również w sennej rzeczywistości? Wszelka energia naszych dobrych czy złych czynów zawsze „pęcznieje” w nas, tak więc i energia naszych pragnień, żądzy, popędu i agresji kumuluje się w naszej podświadomości, osiągając nieuchronnie w jakimś momencie stan krytyczny, po którym to następnie uwalnia się w postaci zachowań agresywnych, spełniając tym samym swoje główne zadanie, rozwijające naszą nadrzędną istotę i oczyszczające jej „korzenie” lub nie – doprowadzając tym nas na jeszcze większe dno, aż kiedyś wreszcie pojmiemy „co i dlaczego”. Zakłada się, że ludzie różnią się miedzy sobą siłą swojego potencjału, a nie jego obecnością lub brakiem, tak więc każdy z nas jest na drodze do doskonałości, lub jak kto woli powtarzając za Świętymi Pismami „na drodze do domu Pana swego”. Tak więc każdy jest w jakimś stopniu jeszcze niedoskonały i agresywny nie każdy jednak potrafi nad tym zapanować i jedynie to nas od siebie różni…

Według niektórych naukowców także szczęście w miłości zależy od grupy krwi. Szansę na stworzenie udanego związku mają pary, w których łączą się osoby o następujących grupach: 0 i A, 0 i AB, B i A, B i AB. Z kolei relacje osób z typami krwi: 0 i B, a także AB i A, mają małe szanse na przerodzenie się w długi związek…

 

Podstawowe Typy Charakterów……
Związek z Grupa Krwi, Dietą i Snem…

Choleryk……

Choleryk to typ impulsywny i drażliwy, zawsze pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. Głównym pragnieniem choleryków jest dominacja, od innych z kolei oczekują podporządkowania się i uznania dla swojej ciężkiej pracy. Cholerycy bywają uparci, a ich reakcje na bodźce są szybkie i często nieprzemyślane, bywają też zakompleksieni. Często żałują wypowiedzianych słów. Są nastawieni na działania i kierowanie. Wzbudzają wśród ludzi zaufanie i respekt, często pracują dla potrzeb grupy. Są szybcy w działaniu, preferują pracę, którą mogą sami zorganizować. Lubią przewodzić i organizować pracę innym. Gdy ktoś się z nim nie zgodzi, denerwują się, krzyczą, stają się agresywny. Choleryk to osobnik dominujący, władczy i wyraża to całą swoją postawą i sposobem gestykulowania, wysunięty w kierunku słuchaczy wskazujący palec, uderzanie pięścią w blat stołu to sposób postępowania choleryka. Jego twarz zazwyczaj wskazuje na to, że mocno się zastanawia, mało tam jest uśmiechu, raczej zaciśnięte usta i szczęki oraz zmarszczone czoło.

Choleryk i grupa krwi 0 zdecydowanie mają się ku sobie, osoby takie zwykle są pracoholikami, to praca stoi na górze jego hierarchii, odpoczynek schodzi na dalszy plan, tak więc jedzenie i sen to tylko strata pieniędzy i czasu. Ludzie z grupą O potrafili szybko dostosować się do nieoczekiwanych sytuacji, mają wiarę we własne siły i wolę walki, to optymiści, zawsze gotowi do podjęcia ryzyka. W miłości wierni, szukający bezpieczeństwa emocjonalnego i przyjemności fizycznej. Jeżeli chodzi o dietę to zazwyczaj zjada dużo, szybko i co popadnie, sporo grymasi, ciągle coś dla niego jest niedosolone albo przesolone, wszystko zjada szybko i w pośpiechu, nieraz w połowie posiłku potrafi się zorientować że coś mu nie smakuje i wtedy do ust nie weźmie ani kęsa, je to co mu akurat w oczy wpadnie, rzadko ma czas sprawdzić terminy, zapach, smak i faktura potraw nieraz mu umyka, za to jak chce „błysnąć” w swoim towarzystwie udaje konesera którym nie jest… rzadko dba o prawidłową dietę i wsłuchuje się w głos swojego organizmu. Człowiekowi z grupa krwi O o temperamencie choleryka będzie bardzo trudno po ciężkim dniu lub późnej kolacji zasnąć….

Jeżeli masz grupę krwi O i temperament powiązany z zachowaniami sztandarowymi choleryka to należysz do osób dynamicznych, pełnych radości życia i fantazji. Twoja przemiana materii jest taka jak Twój temperament, niezwykle szybka. Niestety, zbyt szybkie procesy spalania mogą obciążać nerki, mięśnie i stawy. Właściwie skomponowana dieta pomoże Ci uregulować przemiany energetyczne, usprawni pracę nerek. Osoby o tym temperamencie i gr. krwi 0 mają najczęściej bardzo silny układ odpornościowy, ale za to ich słabością jest skłonność do otyłości i związanych z nią chorób. Osoby takie poddane silnym czynnikom stresujących miewają problemy z układem pokarmowym, łatwo u nich o rozwolnienia, zaparcia, a także wrzody żołądka. Problemem osób z grupy 0 jest również niewielka wytrzymałość na zmęczenie, często bywają przemęczone, tak wiec przestrzeganie powstrzymania się przed jedzeniem tuż przed snem wysówa się na pierwsze miejsce. Zupełnie naturalna zdaje się nieposkromiona aktywności także w sferze seksualnej. W łóżku nigdy nie są zmęczone, mogą oddawać się miłosnym igraszkom przez wiele godzin. Kobiety z ta grupą krwi mają duże doświadczenie jako kochanki, ponieważ posiadają spory temperament. Mężczyźni z grupą krwi 0 są mistrzami w uwodzeniu kobiet…

 

Pokarmy najbardziej wskazane dla choleryka o grupie krwi 0, to jest;
? wołowina, dorsz, halibut, łosoś, makrela, cielęcina, orzechy włoskie, brokuły, buraki, szpinak, por, papryka czerwona, olej lniany, oliwa z oliwek, pestki dyni, baranina…

Pokarmy wyjątkowo niewskazane;
? olej kukurydziany, ser, śledź, mleko, chleb pszenny, jogurty, mąka owsiana, skrobia, oliwki, kalafior, kapusta biała, pomarańcze, aloes, napoje gazowane, keczup…

 

Wskazówka:
Zastosuj się do ogólnych zasad żywieniowych, uzupełnij swoją dietę o witaminy z grupy B. Znajdziesz je w wątrobie, roślinach strączkowych, jajach a także bananach i pomidorach. Wskazane dla Ciebie są też intensywne ćwiczenia i sporty wymagające dużej wytrzymałości. Zadbaj o prawidłowo wywietrzone pomieszczenie przed samym snem i o swój konfort podczas spania …

 

– Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie choleryka jest wątroba, a dominującym „humorem” jest żółć…

– Według Pawłowa, choleryk to osoba o silnym i niezrównoważonym układzie nerwowym i pokarmowym…

 

Choleryk z grupą krwi 0 to najstarsza i podstawowa grupa krwi dla wszystkich ludzi, to nasze korzenie, pojawiła się na ziemi około 50 tysięcy lat przed Chrystusem. Cechuje najmocniejszych osobników, typ lidera czy osoby niezależnej o bardzo silnym układzie odpornościowym, silnym układzie pokarmowym przywykłym do bogatobiałkowej diety ludzi tamtych czasów. Słabym punktem jest brak tolerancji i powolna adaptacja na zmianę diety lub czynników środowiskowych oraz ?nad reagujący? układ odpornościowy, który zdolny jest nawet do niszczenia własnych komórek i tkanek, stąd większe w tej grupie prawdopodobieństwo wystąpienia chorób z autoagresji (np. choroby reumatycznej) . Inne częste choroby wśród osobników A to: choroby krwi, niewydolność tarczycy, owrzodzenia żołądka, alergie. Oczywiście dieta to nie wszystko. Mimo, że osobnicy z gr. 0 są generalnie silni, zdrowi oraz emanujący optymizmem i intuicją powinni być aktywni fizycznie aby bez trudu radzić sobie ze stresem i ewentualną nadwagą. Rekomendowane ćwiczenia fizyczne to: aerobik, pływanie, bieganie, jazda na rowerze, sporty wodne, taniec, energiczne spacery. Grupa O Zdecydowani, pewni siebie, ciekawi świata. Typ 0 kształtuje u ludzi niezwykłą pewność siebie i wiarę we własne możliwości, zdarza się, że przez otoczenie są jednak odbierani jako egoiści, a co za tym idzie – nie mają zbyt wielu przyjaciół. To naturalni przywódcy. Są hojni, lubią wydawać pieniądze. Potrafią być bardzo zazdrosnymi partnerami w związkach uczuciowych. Osobnicy z gr. 0 powinni w szczególności zadbać o przyjmowanie prawidłowe ilości wit. B, K, wapnia, jodu i manganu, a ograniczyć wit. A i E (które są niekorzystne w przypadku tendencji do zwiększonej krzepliwości krwi)…

 

Sztandarowe Cech Pozytywne Choleryka……

Jest ukierunkowany na osiągnięcie swojego celu, ogarnia całokształt zagadnienia, dobry organizator, dostrzega praktyczne rozwiązania, szybki w działaniu umiejętnie rozdziela pracę kładąc nacisk na wydajność i realizacje celu,dodaje innym motywacji do działania, opozycja pobudza go do działania. choleryk to urodzony przywódca, dynamiczny i aktywny. Posiada nieodpartą potrzebę zmian, silną wolę i zdecydowanie. Trudno go zniechęcić. Jest niezależny i samowystarczalny. Nie ulega wzruszeniom. Wzbudza zaufanie. Pracuje dla potrzeb grupy i sprawdza się w nieoczekiwanych sytuacjach. Przewodzi i organizuje i zazwyczaj ma rację. Niezbyt natomiast odczuwa potrzebę przyjaźni….

 

Cech negatywne…..

Choleryk ma kłopoty z uznaniem racji innych ludzi,nie lubi przekazywać innym kontroli nad swoim życiem, nie podporządkowuje się woli innych, niepokorny, wydaje spontaniczne sądy, oceny, często raniąc innych,nie jest skłonny udzielać emocjonalnego wsparcia innym ludziom, w kontaktach z innymi liczy się dla niego….. on sam i jego zdanie. choleryk jest nałogowym pracoholikiem. Nie jest w stanie oderwać się od pracy, aby odpocząć. To człowiek pełen entuzjazmu i zdecydowania w dążeniu do celu. Musi mieć nad wszystkim kontrolę, nie pozwala innym na podejmowanie decyzji i organizowanie działań. Posiada niezachwiane przekonanie, że zawsze ma rację, a pozostali którzy myślą inaczej, są w błędzie. Ceni w sobie siłę i z politowaniem spogląda na słabości u innych. Posiada zdumiewającą zdolność sterowania innymi tak, aby byli oni tego nieświadomi. To mistrz manipulacji. Lubi intryganckie zagrywki. Nie potrafi obchodzić się z ludźmi. Osądza ich z pozycji siły i pewności siebie. Odczuwa wewnętrzny przymus poprawiania błędów. Cechą choleryka jest apodyktyczność, zarówno w mowie jak i w dawaniu pisemnych instrukcji. Bardziej przejmuje się on zadaniami aniżeli uczuciami ludzi. Uwielbia kontrowersje i dyskusje. Nawet przed samym sobą nie jest w stanie przyznać się do błędu. Słowo „przepraszam” uważa za przejaw słabości. Przeświadczony, że zawsze ma rację, nie jest w stanie dostrzec swoich braków i wad. Nie przyjmuje do wiadomości, że jakaś ich cecha może być odpychająca. Już będąc małymi dziećmi cholerycy muszą zwyciężać w każdej sytuacji i zawsze znajdą sposób, aby nie stracić twarzy……

 

Melancholik……

Melancholik to osoba pogrążona nieustannie w swoich myślach, choć wierny i wytrwały, to jednak o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samego siebie, a także codziennych spraw. Jest to człowiek o powolnych, słabych, lecz długotrwałych reakcjach uczuciowych. Osoba taka często popada w stany pesymizmu, ma trudności z podejmowaniem decyzji, brakuje mu wiary w siebie. Melancholik jest wrażliwy na krytykę swojej osoby, obraźliwy, nerwowy i skłonny do zadumy, spokojny, wyciszony, powściągliwy i mało elastyczny w zachowaniu. Lubi marzyć, oddawać się zadumie…

Melancholik najlepiej odpowiada swoim temperamentem grupie krwi A, je powoli jakby z namysłem wszystko dokładnie gryzie, przeżuwa i dokładnie połyka, nie lubi jak mu się przeszkadza w trakcie jedzenia, prawie nigdy nie-odzywa się kiedy je, zwraca uwagę z namaszczeniem na terminy ważności i wygląd, smak i zapach tego co je. Mógł by być koneserem potraw jednak z natury wpada w marudny nastrój widząc więcej wad w tym co je niż zalet, a to szkodzi jego zdrowiu gdyż jeść trzeba z przekonaniem i radością…

Cechuje go kompletnie brak spontaniczności, można powiedzieć, że w trakcie jedzeni nikt nigdy nie odgadnie czy jest zadowolony z jedzenia czy nie, a jedną z głównych jego wad jest skłonność do wpadania w depresję co sobie odbija jedząc chrupki i słodycze i to często przed zaśnięciem przy okazji oglądania rzewnych seriali które za-miast poprawić nastrój jeszcze go pogłębiają. W związku z tym, że jest perfekcjonistą, jego działania wymagają więcej czasu i nie potrafi efektywnie pracować pod presją. Melancholik wszystko odbiera negatywnie, bierze do siebie, wszędzie widzi krytykę, którą to zresztą znosi z wielkim trudem. Jest przewrażliwiony i ma niską samoocenę, dodatkowo jest nadmiernie samokrytyczny. Melancholika jako kucharza czasem można poznać nawet po wyglądzie. Jest elegancki, prezentuje się doskonale, fryzura ułożona jest z niezwykłą starannością, a ubranie bezbłędnie dobrane, proste w formie ale wysokiej jakości. Całość jest dopieszczona do końca, z uwagą nawet na najdrobniejsze szczegóły. Tak samo wygląda jego miejsce pracy jest uporządkowane…

Cechuje Cię spokój, zrównoważenie i skłonność do leniuchowania. Bywa, że cierpi na bezsenność prawie zawsze z przejedzenia lub z nieprzestrzegania diety, ogólne osłabienie, miewa kłopoty z żołądkiem, pęcherzem, często dopada go przewlekły katar. W troskach i kłopotach odnajduje przyjemność w jedzeniu, smakowaniu i delektowaniu się posiłkiem. Nie zadręcza się wyrzutami sumienia, gdyż czekolada lub łakociami je zagłusza…

 

Pokarmy najbardziej wskazane dla grupy krwi A ;
? brokuły, szpinak, marchew, pietruszka, oliwa z oliwek, olej lniany, pestki dyni, kasza, mąka sojowa, łosoś, dorsz, szczupak, pstrąg, wafle ryżowe, zielona herbata, kawa zbożowa, żeń ? szeń, rumianek. Idealne są też produkty bogate w węglowodany, takie jak: ryż, makaron, ziemniaki…

Pokarmy wyjądkowo niewskazane dla grupy krwi A ;
? wołowina, cielęcina, wieprzowina, serwatka, pełne mleko, pistacje, flądra, halibut, ziemniaki, pomidory, pieczarki, czarna herbata, pomarańcze, napoje gazowane, majonez, keczup…

 

Melancholik z grupą krwi A jest wręcz stworzony do życia rodzinnego, są spokojni i oddani, zawsze można na nich polegać. Nie mają wybujałego temperamentu, ale do obowiązków wobec partnera podchodzą bardzo poważnie, angażując się w nie z pełnym oddaniem, dlatego obiad i pora posiłków jest dla nich ważne. W sferze intymnej trudno jednak doczekać się jakichkolwiek przejawu inicjatywy ze strony osoby o tym temperamencie i z grupa krwi A. Osoby posiadające te grupę krwi są odporne na różnego typu wirusy. Ich słabą stroną są za to problemy związane z układem oddechowym oraz alergiami. Maja tez trudności z trawieniem białka zwierzęcego. Zdarza się, że występują u nich poważne problemy z pamięcią oraz przyswajaniem wiedzy. Wskazówka: w swojej diecie osoby z grupą krwi A powinny pamiętać o witaminie B, C oraz cynku. Wskazane są wszelkiego rodzaju warzywa oraz owoce. Zalecana aktywność fizyczna powinna być nastawiona na rozluźnienie organizmu: joga, tai chi i spokojna jazda na rowerze to ćwiczenia właśnie dla Ciebie….

 

– Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie melancholika jest śledziona, a dominującym „humorem” ? tzw. czarna żółć…

– Melancholik cechuje się temperamentem reprezentującym słaby układ nerwowy (wg teorii Pawłowa)…

 

Osoby z grupą krwi A są odpowiedzialne, niezwykle wrażliwe i uczuciowe, ale przez to, że często tłumią emocje, są podatne na depresję. Co ciekawe, podświadomie otaczają się ludźmi mającymi tę samą grupę krwi. Jest grupą krwi pierwszych imigrantów, którzy zmuszeni do ruchów migracyjnych musieli zmienić swój styl życia poprzez wprowadzenie do swej diety większej ilości płodów rolnych, a także poprzez zmiany osobowości z bardziej niezależnej na kooperacyjną pozwalająca na życie w większych, zgodnych skupiskach. Genetycznie i chemicznie grupa A to modyfikacja grupy 0 poprzez dodanie do istniejącego już cukru fukozy dodatkowej cząsteczki, a mianowicie N-acetylo-galaktozaminy. Osobników posiadających grupę A cechuje łatwość adaptowania się do zmian w diecie i środowisku. Charakterologicznie osobnicy A to inteligentni, mądrzy i wrażliwi pasjonaci. Są bardzo cierpliwi w stosunkach z otoczeniem, ale kiedy eksplodują ich reakcje są wręcz ekstremalne. ..

 

Wskazówka;
Ich słabymi punktami zdrowotnymi jest wrażliwy układ pokarmowy oraz odpornościowy, łatwo poddający się infekcjom bakteryjnym. Najczęstsze choroby w tej grupie to: choroby serca, nowotwory, anemia, choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego oraz cukrzyca typu młodzieńczego. Grupa A jest najsłabszą zdrowotnie, ale wymienione powyżej choroby to czynniki ryzyka, a nie genetyczne przeznaczenie…

 

Sztandarowe Cech Pozytywne Melancholika…….

Ogólnie podporządkowuje się regulaminom, jest perfekcjonistą o wysokich wymaganiach względem siebie i innych, przy czym docenia wagę szczegółów, w swoich postępowaniach wytrwały i dokładny, a także uporządkowany i zorganizowany, przy czym schludny i czysty, oszczędny i często skromny, dostrzega zaistniałe problemy i z powodzeniem znajduje twórcze rozwiązania. Melancholik to człowiek głęboki i skłonny do rozmyślań. Posiada analityczny umysł, jest poważny i zdeterminowany. To osobowość utalentowana i twórcza, mająca zadatki na geniusza. Osobowość muzykalna, przejawiająca zdolności artystyczne i wyczulona na piękno, to typ filozofujący i poetyczny, wrażliwy na potrzeby innych, skłonny do poświęceń, sumienny. To idealista, również pod względem doboru partnera. Ostrożnie dobiera przyjaciół, unika zwracania na siebie uwagi i chętnie pozostaje w cieniu. To dobry słuchacz, który głęboko troszczy się o innych i pomaga w rozwiązywaniu problemów. Wierny i ofiarny. Współczujący aż do łez…..

 

Cech negatywne…

Lubi schematy, wykresy i liczby przy czym zbyt często im podporządkowuje swoje życie, zbyt wrażliwy przez co łatwo go urazić, wtedy staje się nieufny w stosunku do ludzi i sytuacji, skłonny popadać w apatię i depresję, wymagający wobec siebie i innych, prawdziwie nieustępliwy perfekcjonista, często przekłada ważne sprawy i terminy na później, łatwo wpada w depresję, czasami trudno odróżnić, kiedy jest szczęśliwy, a kiedy smutny. W miarę upływu lat coraz częściej narzeka, życie traktuje ze śmiertelną powagą. Wszystko odbiera zbyt personalnie i często sam naraża się na przykrości. Podczas udziału w rozmaitych imprezach zniechęca ludzi swoimi negatywnymi reakcjami. Lubi cierpieć, wszędzie węszy krytykę, której nikt nigdy nie wyraził. Ma niskie wyobrażenie o sobie – poprzez swe wrodzone skłonności poddaje surowemu osądowi przede wszystkim siebie. Wszystko odkłada na później. Bardzo dużo czasu spędza na planowaniu. Ma nierealne oczekiwania w stosunku do innych. Ponieważ lubi doprowadzać wszystko do perfekcji, przenosi tą cechę na innych. To człowiek nieufny i przewrażliwiony….

 

Sangwinik…

Sangwinik to najbardziej ustabilizowany typ charakteru, wiecznie optymistyczny i radosny . Sangwinik to osoba o optymistycznym podejściu do życia, otwarta na relacje interpersonalne, towarzyska, beztroska. Lubi być w centrum zainteresowania, władcza i dominująca, czasem dumna i spoglądająca na innych „z góry”. Jest emocjonalna i spontaniczna, ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągać do siebie ludzi. Tryska energią i entuzjazmem, jest twórcza, lubi komplementy, szybko się odwzajemnia…

Przyjmuje się, że jest to najbardziej ustabilizowany typ charakteru także pod względem diety, jest optymistą, lubi sobie dobrze zjeść i wie co mu smakuje choć nie zawsze wie co służy jego organizmowi a szkoda bo z „urzędu” jego podejście do jedzenia i dieta było by idealne. Potrafi dostrzec i docenić wartość smakowa, zapachowa i kunszt zjadanej potrawy i jeżeli zacznie zwracać na swoje prawdziwe potrzeby to staje sie niedościgniony w tym względzie. Osoba taka jest wesoła, ma poczucie humoru, entuzjastycznie podchodzi do życia co uzewnętrznia się w jadłospisie i entuzjastycznym przyjmowaniu nowych nieznanych potraw. Jest osobą aktywną, dynamiczną, wciąż potrzebuje zmian i w tym kontekście lubi urozmaiconą dietę…

Sangwinik i grupa krwi AB to idealna mieszanka na te czasy. Należysz do osób z natury radosnych i pełnych temperamentu. W sytuacjach stresowych trzymasz nerwy na wodzy i nie dajesz się ponieść emocjom. Potrafisz łatwo się wyciszyć i szybko odreagowujesz zmęczenie. Uwaga! Twoje słabe punkty to: żołądek, jelita, wątroba i woreczek żółciowy. Dlatego powinnaś uregulować przemianę materii i oczyścić wątrobę. Unikaj nadmiaru tłuszczu, zwłaszcza zwierzęcego.
Co powinnaś jeść? Spokojny lunch w gronie przyjaciół będzie znacznie pożyteczniejszy niż jedzony w biegu i niezbyt zdrowy posiłek w fast foodzie. Korzystne dla Ciebie produkty powinny zawierać przede wszystkim dużo garbnika i naturalnej goryczy. Doskonałe będą rzodkiewki, karczochy i koper włoski, który ma właściwości odtruwające organizm. Przekąską poprawiającą nastrój są owoce. A jeśli jesteś zdenerwowana, sięgnij po sucharki albo jogurt…

 

Pokarmy najbardziej wskazane dla grupy krwi AB ;
? indyk, tuńczyk, łosoś, makrela, baranina, jagnięcina, orzechy włoskie, owies, fasola, soja, wafle ryżowe, cytryna, pietruszka, zielona herbata, żeń ? szeń, kawa zbożowa…

Pokarmy wyjądkowo niewskazane dla grupy krwi AB ;
? kurczak, wieprzowina, wołowina, krewetki, rak, małże, masło, pełne mleko, orzechy laskowe, oleje, pomarańcze, płatki kukurydziane, papryka, rzodkiew, aloes, chmiel, napoje gazowane…

 

– Zgodnie z koncepcją czterech temperamentów Hipokratesa-Galena dominującym narządem w organizmie sangwinika jest serce, a dominującym „humorem” – krew…

– Sangwinik cechuje się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i ruchliwy układ nerwowy (wg teorii Pawłowa)…

 

To osoby o bardzo wysokiej odporności. Zwykle są silne i fizycznie sprawne, rzadko chorują, ale… Ludzie Ci są pełni wewnętrznych sprzeczności, emocjonalnie niestabilni. Silni i słabi, depresyjni i euforyczni, wspaniałomyślni i egocentryczni. Mają różnorodne zainteresowania, głodni wiedzy. Grupa AB Wymagający i chłodni, często o skłonnościach artystycznych. Przedstawiciele grupy AB to racjonaliści. Ludzie z tą grupą są krytyczni wobec siebie, dużo wymagają także od innych. Lubią być w centrum uwagi. Są wyjątkowi, bo jest ich bardzo niewielu, ich charaktery to mieszanka uczuć pełna sprzeczności. Występuje bardzo rzadko. Posiada ją zaledwie 5 % populacji, a pojawiła się zaledwie 12 wieków temu. Genetycznie jest wypadkową grupy A i B, bowiem oprócz cukru fukozy zawiera N-acetylo- i D-galaktozaminę. Osobników posiadających tę grupę krwi cechuje otwartość, wrażliwość, są znakomitymi dyplomatami. W pracy powinny być kontrolowane, ponieważ często brak im poczucia odpowiedzialności. Nie wymagają dużo od siebie ani od innych. Łatwo zakochują się i łatwo odkochują W każdej sytuacji szukają harmonii. Niestety ich układ immunologiczny jest podobnie jak oni sami zbyt przyjazny dla wielu wirusów i bakterii, co przejawia się częstymi infekcjami. Równie wrażliwy jest układ pokarmowy, a najczęstsze choroby w tej grupie poza infekcjami to choroby serca, niedokrwistość i nowotwory. Stosunkowo słaby układ odpornościowy wymaga dodatkowego dowozu witaminy C, cynku i selenu. Kiedy już dopada ich choroba zwykle problemy zaczynają się lawinowo, ponieważ organizm szybko słabnie. Ich podatność na choroby związana jest z przewagą określonych antygenów ? albo są to choroby na które zwykle zapadają przedstawiciele grupy A albo grupy B…

 

Wskazówka:
Ze swojej diety postaraj się wyeliminować cukier. Sięgaj też po witaminy w produktach naturalnych, ponieważ Twój organizm ma problemy z przyswajaniem witamin z preparatów wielowitaminowych. Z ziół korzystne działanie ma wyciąg z głogu, echinacea, rumianek i korzeń kozłka (waleriana). Zalecane formy aktywności fizycznej to: tai-chi, joga, golf, jazda na rowerze, energiczne spacery, pływanie, taniec, aerobik, wycieczki górskie i ćwiczenia rozciągające w ilości 3-4 razy w tygodniu…

 

Sztandarowe Cech Pozytywne Sangwinika……

Sangwinik to człowiek, który posiada dar przyciągania do siebie ludzi, jest duszą towarzystwa. Ma poczucie humoru. Kontakt ze rozmówcą umacnia przez dotyk. To człowiek emocjonalny i wylewny, entuzjastyczny i ekspresywny, wesoły i spontaniczny. Posiada ciekawą osobowość i zmienne usposobienie. Żyje dniem dzisiejszym. Jest prostoduszny. Jest też urodzonym aktorem i często zachowuje się jak dziecko, kocha ludzi i z łatwością zyskuje przyjaciół. Nie dopuszcza do nudy, lubi spontaniczne działania i komplementy. Nie chowa urazy. Jest zazwyczaj podekscytowany i często wzbudza u innych zazdrość,inicjuje nowe formy aktywności, sprawia bardzo dobre wrażenie na innych, twórczy i barwny, tryska energią i entuzjazmem, rozpoczyna nowe przedsięwzięcia w efektowny sposób pobudzając innych do współpracy czym oczarowuje wszystkich współpracowników..

 

Cech negatywne…..

Cechuje go brak determinacji i rzadko realizuje on założony wcześniej plan, ba w ogóle ma problemy z dokończeniem zadań, zwłaszcza o charakterze precyzyjnych i do wykonania w określonym terminie. Za dużo mówi i przesadnie koloryzuje, co w efekcie często doprowadza do kłamstwa. Jest egocentrykiem. Nie dostrzega swoich wad. Nie jest dobrym doradcą, gdyż woli mówić niż słuchać. Ma kłopoty z pamięcią. Pomimo, iż doskonale pamięta kolory i nieistotne szczegóły, to jednak prawie wcale nie pamięta nazwisk, imion, dat i miejsc, zapomina o różnych sprawach i jest niepunktualny To niestały i zapominalski przyjaciel. Przerywa rozmówcy i odpowiada za innych. Ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, przez co odbierany jest jako osoba arogancka. To człowiek niezorganizowany i niedojrzały. Sangwinik żyje w swojej krainie bezstresowego dzieciństwa i nie chce stawiać czoła brutalnym realiom życia. Cechuje go zmienność i nadmierna spontaniczność, nie umie odmawiać, w związku z tym często przyjmuje nadmiar obowiązków,często jego wypowiedź poprzedza głębsze przemyślenia problemu, zbyt łatwo ulega emocjom okazując je nadmiernie…

 

Flegmatyk……

Flegmatyk to osoba powolna lecz niezawodny, o pogodnym usposobieniu i wysokim poziomie samokontroli zrównoważona emocjonalnie, zdystansowana obiektywna w ocenie i obserwacji łagodna solidna w relacjach interpersonalnych najczęściej nieufna i chłodna dyplomatyczna, pojednawcza cierpliwa cicha dowcipna potrafiąca poświęcić dużo czasu sprawie czy człowiekowi lubiąca obserwować ludzi potrafiąca współczuć preferująca pracę nie wymagającą pośpiechu i tempa powolna w działaniu potrafiąca słuchać potrafiąca zachować spokój, nawet w trudnych sytuacjach.

Typ żywieniowy zawsze zdecydowany, zawsze wie na co ma ochotę jednak to rzadko coś wyszukanego, zwyczaje żywieniowe nabyte w domu rodzinnym grają w jego jadłospisie główna role, ostatni odchodzi od stołu, je mało, strasznie grymasi gdy na stole jest to czego nie lubi, je tylko to co lubi bardzo jednostronnie, daleko mu do zadowolenia ze swojego pożywienia. Flegmatyk nie potrafi się ekscytować tym co je i nie odczuwa potrzeby zmian swojego jadłospisu. Nie potrzebuje rozrywki i wyszukanych dań sprawia wręcz wrażenie zniechęconego do wszystkiego co spożywa. Rutyna w spożywaniu pokarmów u niego jest na porządku dziennym. Jest świetnym kucharzem pod warunkiem jednak ze ktoś inny układa jadłospis, swoje obowiązki wypełnia nad wyraz skrupulatnie choć na zamówione danie nieraz trzeba poczekać trochę dłużnej niż norma przewiduje jednak efekt zawsze przechodzi oczekiwania.

Świadczą o wrażliwej duszy, którą łatwo zranić i wzruszyć. Możesz mieć skłonność do przesadnych reakcji i zachowań. Bywasz wulkanem emocji którą jednak skrywasz pod fasadą niewzruszenia. Obciąża to, niestety, Twój organizm. Dlatego miewasz problemy z przemianą materii. Ponieważ raczej jesteś wzrokowcem i estetką, ważny jest dla Ciebie kolor i aromat dań. Odczuwasz silną więź z naturą. Twoim największym wrogiem jest zimno. Często możesz cierpieć na „deficyt” energetyczny, możesz mieć kłopoty z pęcherzem i nerkami. Najważniejsze dla Ciebie jest poprawienie przemiany materii i unikanie wyziębienia organizmu…

Co powinnaś jeść? Wszystko, co lekkostrawne i poprawiające nastrój. Może to być muesli, sałatka owocowa lub baton energetyzujący. Dzięki nim utrzymasz stały poziom cukru we krwi. Uważaj z „surowizną” ? za bardzo obciąża Twój system trawienny. Lepiej jedz ugotowane na parze warzywa, takie jak: Twoją przemianę materii poprawią imbir i papaja…

 

Pokarmy najbardziej wskazane dla grupy krwi B ;
? łosoś, chude mleko, baranina, jagnięcina, oliwa z oliwek, wafle ryżowe, owies, makrela, papryka, kalafior, brokuły, buraki, zielona herbata, żeń ? szeń, banan, ananas…

Pokarmy wyjątkowo niewskazane dla grupy krwi B ;
? drób, wieprzowina, oleje, słonecznik, pestki dyni, kukurydza, pszenica, rzodkiew, aloes, keczup, napoje gazowane, krewetki, rak, ostrygi, pistacje…

 

Osoby z grupą krwi B, wyróżnia przejawiający się na każdym kroku indywidualizm. To wszystko dotyczy także sfery seksualnej. Życie intymne jest dla nich zajmującą zabawą, grą wymagającą od uczestnika całkowitego poświęcenia i zaangażowania, aktywności i natchnienia. Swoim partnerom potrafią zatruć życie przejawami niepohamowanej zazdrości…

 

– Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie flegmatyka jest mózg, a dominującym „humorem” jest śluz…

– Cechuje się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i bezwładny układ nerwowy (wg teorii Pawłowa)…

 

Flegmatycy z grupą krwi B są serdeczni i troskliwi, ekstrawaganccy i niezależni. Ludzie z grupą krwi B są kreatywni, nieprzewidywalni w podejmowaniu decyzji i zmienni w nastrojach. Z optymizmem patrzą w przyszłość. Lubią ryzyko i współzawodnictwo. Jest zmutowaną odpowiedzią na zmianę klimatu z gorących sawann wschodniej Afryki na zimny, nieprzyjazny powiew wysokich szczytów. Musiała zrównoważyć napięcia emocjonalne i coraz większe wymogi stawiane przed układem odpornościowym. Genetycznie i chemicznie jest pochodną grupy 0 i zawiera oprócz fukozy dodatkową cząsteczkę cukru o nazwie D-galaktozamina. Osoby posiadające gr. krwi B cechuje mocny układ immunologiczny, bardzo dobre zdolności adaptacyjne do zmian diety i środowiska, zrównoważony układ nerwowy i twórczą naturę.
Czyhają nań: cukrzyca wieku młodzieńczego, zespół przewlekłego zmęczenia, choroby z autoagresji (np. liszaj rumieniowaty), stwardnienie rozsiane i zakażenia rzadkimi wirusami. Silny i czujny osobnik z gr. krwi B wydaje się być odporny na choroby cywilizacyjne takie jak nowotwory i choroby układu krążenia. Silna strona osób z tą grupą krwi to układ odpornościowy oraz predyspozycje do trawienia pokarmów z wysoką zawartością tłuszczu (otyłość raczej im nie grozi). Nie są za to odporne na działanie paciorkowców oraz gronkowców (bakterie posiadające antygeny z grupy B). Ich problemy zdrowotne dotyczą zwykle zatok, gardła oraz płuc. Zdarzają się im kłopoty ze wzrokiem oraz słuchem. Zwykle mają też nieustabilizowane ciśnienie (bardzo wysokie lub wręcz przeciwnie ? bardzo niskie)…

 

Wskazówka:
podobnie jak osoby z grupą krwi A, powinieneś pamiętać o witaminach a grupy B, witaminie C oraz cynku. Minerałem, który wymaga uzupełnienia jest magnez. W chwilach, w których zawodzi pamięć i koncentracja pomocne jest żeń-szeń i miłorząb japoński. Twoją słabą stroną jest kondycja, aby ją poprawić, pływaj, spaceruj i biegaj…

 

Sztandarowe Cech Pozytywne Flegmatyka……

Flegmatyk to człowiek kompetentny i solidny, spokojny i zgodny, ma zdolności administracyjne, dobry pośrednik w rozwiązywaniu problemów, unika konfliktów, dobrze znosi naciski w pracy i domu, często znajduje proste wyjście z trudnych sytuacji. Flegmatyk to człowiek powściągliwy, niewymagający i beztroski, spokojny, chłodny, opanowany. To człowiek cierpliwy, zrównoważony, cichy, a przy tym dowcipny i życzliwy, który nie miewa napadów złego humoru, nie popada w depresję i nie robi hałasu wokół swojej osoby. Emocje skrywa głęboko, jest pogodzony z życiem. Jest uniwersalny. Flegmatyk jest łatwy we współżyciu, uprzejmy i pogodny. To dobry słuchacz, który ma wielu przyjaciół. Jest współczujący i troskliwy. Lubi obserwować ludzi…

 

Cech negatywne…..

Duże problemy w szybkim podejmowaniu decyzji, nadmierne unikanie ryzyka i trudności w określaniu swoich celi, zwlekanie z decyzją, odkładanie spraw na później, unikanie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych. Flegmatyk nie potrafi się czymś ekscytować, nie przejawia żadnego entuzjazmu. Nie lubi zmian i nie odczuwa potrzeby rozrywki. Przypuszcza, że inni czują tak samo. Sprawia wrażenie leniwego i odkładając pracę na później zakłada, że w ogóle zdoła jej uniknąć. Cierpi na kompleks jutra: „Nigdy nie rób dzisiaj tego, co możesz odłożyć na jutro”. Potrzebuje od innych bezpośredniego bodźca, ale nie znosi przymuszania. Unika wywiązywania się z codziennych obowiązków. Trwając w uporze spokojny flegmatyk nie pragnie porozumienia. Zawsze idzie drogą najmniejszego oporu. Jest niezdolny do podejmowania decyzji. Nie chcąc nikogo ranić, nie potrafi powiedzieć „nie”…….

Jak już pisałem rzadko zdarza się aby jeden temperament zdominował w 100% osobowość człowieka. Najczęściej funkcjonuje jeden dominujący typ osobowości z domieszką drugiego. Bywa tez tak że człowiek uzewnętrznia inny temperament w chwilach wzburzenia, nerwach, stresie, słowem w trakcie silnych emocji….. Skrajności potrafią być duże i nieraz zaskakujące, nawet samego „posiadacza” temperamentu. Jeżeli poznanie siebie jest dla nas ważne to właśnie najlepiej jest zacząć od poznania własnej grupy krwi i ustalenia swojego głównego temperament, skłonności żywieniowych….. To wiele wyjaśnia i trochę otwiera nam oczy….. Możemy też zrozumieć zasadę poznawania samego siebie i stanąć na skraju drogi do samopoznania. Możemy „próbować rozważyć temperamenty otaczających nas osób, nawet w oparciu o ich skłonności żywieniowe, sposób jedzenia i zachowania się przy stole….. Bądźcie dla siebie i innych wyrozumiali…… Pilni w swoich rozważaniach…… Dokładni….. Taka „zabawa” bardzo się przydaje w życiu……

 

Zwierzenia Autora

 

Umiejętność życia polega na znalezieniu złotego środka i równowagi pomiędzy naszymi planami życiowymi, a tym co nas spotyka w rzeczywistości życia, w różnych jego aspektach, okolicznościach i sytuacjach oraz na właściwym reagowaniu na fakty i wydarzenia, podejmowaniu właściwych wyborów i decyzji i optymalnym wykorzystywaniu każdej danej nam chwili życia…
Furokawa Takeji książka ?The Study of Temperament through blood type?.
Zredagował
Marek Kopacz