Osobowość Człowieka……

Cechy Osobowości Tworzące „Jądro” Człowieka ……
„Ludzki mózg odbiera około 2 miliardów bitów informacji na sekundę, z których jedynie 2 tysiące docierają do „świadomości”…..

Osobowość według psychologi to zespół względnie stałych cech i mechanizmów od których zależy organizacja zachowania się człowieka w określonym środowisku i w wymiarze czasowym, mająca wpływ na regulacje psychiki, tożsamości, kierunków i sposobów przystosowywania się do otaczającej rzeczywistości oraz przekształcania jej w oparciu o ten odbiór. Na naszą osobowość składają się podstawowe zapatrywania, przekonania, motywy, potrzeby, zdolności i umiejętności, nabyte doświadczenie, wiedza, częścią składową osobowości jest inteligencja, temperament,Id, Ego i Super Ego…..

Najważniejsze cechy osobowości wydają się u większości ludzi dosyć stabilne i układają sie wokoło „sztywnego jądra” które określa naszą zasadniczą postawę. Powinniśmy poznać nasze „Jądro Osobowości” i towarzyszące mu inne ogólnie przyjęte cechy by zrozumieć i rozważyć jaki mają wpływ na kształtowanie naszej opinii o sobie samym……. Trzeba pamiętajmy, że jądro określa trzon i jest a przynajmniej powinno określać główny sposób widzenia swojej drogi życia a inne cechy mieszczą się raczej pośrodku „Pomiędzy”.

 Główne Cechy Osobowości Tworzące „Jądro”…...

  Neutralne Cechy Osobowości, Introwersja – ekstrawersja……

Introwertyk oznacza cechę osobowości polegającą na tendencji do kierowania swojej percepcji i działań do wewnątrz – na własne myśli i emocje, z jednoczesnym zmniejszonym zainteresowaniem i aktywnością skierowanymi na świat zewnętrzny, ma bogatą fantazję, raczej mało przyjaciół, którymi są za to ludzie naprawdę bliscy, jest twórczy raczej w samotności; niechętnie przebywa w nieznanych grupach, a chętnie w odosobnieniu…..

Introwertyk zyskują energię kiedy są w samotności, a tracą wśród ludzi, czerpią energię ze świata wewnętrznego, uczuć, idei, wrażeń, są dobrymi słuchaczami, myślą zanim coś zrobią lub powiedzą, utrzymują większy kontakt wzrokowy podczas słuchania kogoś, niż podczas mówienia do niego, mają niewiele zainteresowań, ale w każde zainteresowania bardzo się zagłębiają, tylko głębokie relacje z innymi nazywają „przyjaźnią”, wolą rozmowy w cztery oczy niż w grupie, mówią wolno, z przerwami, aby się skupić potrzebują ciszy, nie lubią gdy im się przerywa pracę lub jakiekolwiek inne zajecie, korzystają z pamięci długotrwałej, przez co często mają uczucie „pustki w głowie” i mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniego słowa podczas rozmowy, lepiej niż ekstrawertycy radzą sobie z zadaniami wymagającymi skupienia uwagi, na studiach osiągają lepsze wyniki niż ekstrawertycy,łatwiej uczą się czytając niż przez rozmowę z innymi, wolą dowcip ujawniający niestosowność i niedopasowanie, pracują tak samo niezależnie od tego, czy są chwaleni, czy nie, nie lubią rozmów „o pogodzie”, mogą mieć trudności w zapamiętywaniu twarzy i nazwisk,

Introwertyzm a układ nerwowy…...

U introwertyków dominuje część przywspółczulna autonomicznego układu nerwowego, w związku z tym mogą: mieć problemy ze zmobilizowaniem się do działania pod wpływem stresu, reagować powoli, zachowywać się spokojnie i powściągliwie; mogą powoli chodzić, jeść, mówić, muszą robić sobie przerwy, aby odzyskać energię……

Podział introwertyków na dwie główne grupy:

– 1 grupa samowystarczalny, pewny siebie, pracowity, z mocnymi postanowieniami, powściągliwy, lubiący zajęcia, które wymagają introspekcji.

– 2 grupa nieśmiały, zamknięty w sobie, z niskimi umiejętnościami nawiązywania kontaktów z ludźmi, bojący się ludzi i robienia czegoś przed innymi, lubiący być zostawiony samemu.

Ekstrawersja oznacza cechę osobowości polegającą na tendencji do kierowania swojej percepcji i działań ku otoczenie, jest otwarty na nowe spotkania, szybki w kontakcie, kreatywny raczej w grupie, ma potrzebę rozmowy, będąc sam, szybko czuje się samotny. Ekstrawertycy zwykle zyskują energię, kiedy przebywają z innymi, a tracą gdy są sami, czerpią energię ze świata zewnętrznego, tj. podejmowanych przedsięwzięć, ludzi, miejsc i rzeczy, z którymi mają kontakt, najpierw coś robią lub mówią, a potem myślą albo myślą podczas mówienia, utrzymują większy kontakt wzrokowy z rozmówcą podczas mówienia, niż podczas słuchania, mają wiele zainteresowań, mówią szybko, korzystają z pamięci krótkotrwałej, osiągają lepsze wyniki niż introwertycy w szkole podstawowej, pracują lepiej jeśli są chwaleni, wolą nonsensowny dowcip…..

Ekstrawersja, w przeciwieństwie do introwersji, składa się z następujących cech, towarzyskość, żywość ,aktywność, poszukiwanie doznań…..

 

  Ekstrawertyzm a układ nerwowy…..

U ekstrawertyków dominuje część współczulna autonomicznego układu nerwowego, w związku z tym mogą: szybko działać pod wpływem stresu, lubić ruch i ćwiczenia fizyczne, mieć wysoki poziom energii i nie musieć jeść tak często, jak introwertycy, źle się czuć nie mając nic do zrobienia, zwolnić tempo lub wypalić się w średnim wieku…….

Skrajne Cechy Osobowości Mogące Tworzyć „Jądro” Człowieka…….

-Równowaga Emocjonalna-Neurotyczność…..

Równowaga emocjonalna – w psychologii oznacza cechę osobowości polegającą na stabilności emocjonalnej i dużej odporności na stres. Osoba zrównoważona emocjonalnie nie wpada w skrajne stany emocjonalne, chyba że pod wpływem bardzo mocnych wstrząsów. Równowaga emocjonalna jest świadectwem podążania w dobrym kierunku i wysokiego poziomu własnego rozwoju….. Równowaga emocjonalna jest porządkiem wzrost świadomości i powinna się składać z posiadania dobrze rozwiniętego i rozbudowanego obrazu samego siebie, zdolność rozumienia siebie, umiejętność opanowania potrzeb wewnętrznych bez wzbudzenia konfliktów, posiadania swoistego bezpieczeństwa emocjonalnego w postaci głębi odczuwania i rozumienia wszelkich emocjonalnych wydarzeń i umiejętnego ich Tłumaczenia(Zrozumienia). Funkcjonowanie z dużą dozą realizmu ale i optymizmu, posiadanie naturalnego entuzjazmu, zdolność obiektywizacji otoczenia i samego siebie, umiejętność widzenia siebie w sposób obiektywny, „zdrowe” poczucie humoru, posiadanie jednoczącej filozofii życia, skrystalizowany światopogląd, umiejętność patrzenia na wszystkie dziedziny życia obiektywnie…….I tak Dalej……

Neurotyczność natomiast to w zasadzie przeciwieństwo równowagi które świadczy o wielu sztucznie działających w naszej psychice fałszywych wyobrażeniach o sobie…… Oznacza cechy polegającą na silnym niezrównoważeniu emocjonalnym o charakterze nadpobudliwym emocjonalnie, niskiej odporności na stres, skłonności do popadania w stany lękowe, przygnębienie, poczucie winy, niska samoocena,napięcie wewnętrzne objawiające sie na zewnątrz w niczym nieraz nie uzasadnionej agresji….. U neurotyków jest nadmiernie pobudzona część autonomicznego układu nerwowego, odpowiadająca za przygotowanie organizmu do walki bądź ucieczki. Jest on aktywny w czasie stresu i powoduje następujące reakcje organizmu…..

Wydzielanie śliny, szybsza praca serca, zwiększenie dostawy glukozy do mięśni i mózgu przez rozkład glikogenu w wątrobie, rozszerzenie źrenic, stroszenie włosów, wydzielanie potu na dłoniach, reakcja „walcz albo uciekaj”, rozkurcz mięśnia wybieracza moczu i jednoczesny skurcz mięśnia zwieracza cewki moczowej (trzymanie moczu), pobudzenie nadnerczy do produkcji adrenaliny (hormonu walki), wzmaga skurcz mięśni gładkich, zwiększa agregację płytek krwi (trombocytów), zahamowanie perystaltyki jelit, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi poprzez zwężenie naczyń krwionośnych mięśni szkieletowych, rozkurcz mięśni gładkich naczyń skórnych (skóra ciepła i czerwona), skurcz mięśni gładkich naczyń mięśni szkieletowych, szybsze zaopatrywani mięśni w tlen, zwiększenie oporu obwodowego w naczyniach tętniczych, wydzielanie łez, rozszerzenie mięśni oskrzeli w płucach, zwiększenie wydzielania reniny……

Takie obserwowane zachowania są objawem poważnych kłopotów z osobowością, i sygnałem żeby coś z tym zrobić……

 

Cech Osobowości Współtworzące…….

 

-Potrzeba bliskości – potrzeba dystansu…...

Do potrzeby bliskości należy serdeczne ciepło, potrzeba harmonii, gotowość do poświęceń, relacje oparte na pozytywnych emocjach. Do potrzeby dystansu należy powściągliwość wobec otoczenia, świadomość własnych potrzeb, obiektywizm w relacjach z innymi, pragmatyczność i rzeczowość.

 -Potrzeba zmiany – potrzeba stałości…….

Do potrzeby zmiany należy szybkie nudzenie się, kreatywność, otwartość na to, co nowe, niekonwencjonalność.

Do potrzeby stałości należy uporządkowanie, planowanie, dokładność, pedanteria, poprawność.

-Emocjonalność silna – stabilna…….

Emocjonalność wybitnie silna: intensywne uczucia, wahliwość emocjonalna, wrażliwość, niepowściągliwość, przy dobrym nastroju wesołość i szarmanckość.

Emocjonalność stabilna: zachowywanie spokoju w „nerwowych” sytuacjach, odporność na stres, mała aktywność w kontaktach z innymi, opanowanie, trzeźwość.

-Myślenie konkretne – myślenie abstrakcyjne…….

Myślenie konkretne: nieskomplikowanie, wybieranie prostych rozwiązań, zwracanie uwagi na to, co jest na pierwszym planie, zajmowanie się raczej rzeczami niż ideami.

Myślenie abstrakcyjne: zwracanie uwagi na rzeczy głębsze, drugoplanowe, skomplikowanie, poszukiwanie zasadniczych reguł, intelektualizm w podejściu do spraw, zajmowanie się raczej ideami niż rzeczami.

Te wymienione przeciwstawne pary charakteru powinno się koniecznie brać pod uwagę przy analizie i obserwacji samego siebie. oczywiście można w sobie dążyć do wykształcenia innych niż są pożądanych cech ale to zmiana jednej sztucznej osobowości na drugą też przecież sztuczną, a przecież i tak będzie nas kosztować sporo wysiłku. Niezależnie od tego, jak siebie oceniamy musimy wiedzieć że to za właśnie takimi sztucznymi tworami „ukryte” jest piękno naszego „prawdziwego” wnętrza……

Osobowość człowieka jest w swoim założeniu określona przez wiele z tych przymiotówktóre zostały opisane, więc można na jej podstawie określić zachowanie człowieka jako rezultat właśnie takich a nie innych cech osobowości, jednak takie usystematyzowanie względem aktywnie oddziałującego otoczenia jest mało dokładne, gdyż zachowanie jest rezultatem na wydarzenia które już nastąpiły i samo w sobie jest skutkiem tego zachowania…… Jednak trzeba przecież uwzględnić dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek, a nawet stan fizycznego i psychiczny danego dnia, podparty emocjami, uczuciami, motywacjami…….

Osobowość kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ różnych przeżyć, edukacji, jest związana z narastającą świadomością przynajmniej u niektórych w stosunku do otoczenia……. Istotną rolę odgrywają tu również wrodzone cechy genetyczne. Osobowość również kształtuje się przez doświadczenia, kontakty z innymi osobami, role społeczne pełnione przez daną osobę, a także wydarzenia powtarzające się lub wyjątkowo silne.

Rozwija się stopniowo. W rezultacie utworzenia się osobowości człowiek osiąga zdolność przetwarzania napływających informacji, dzięki czemu tworzy sobie obraz świata i siebie, integruje techniki i sposoby ustosunkowania się do przedmiotów, osób, sytuacji, przez co jego zachowanie nabiera cech stałości i powtarzalności……

Jednak osobowość w odniesieniu do świadomości, rozumiana jest jako etap ukształtowania sztucznego wyobrażenia o sobie. Sztucznego w samych swoich założeniach sposobu „patrzenia” na siebie i opartego na tym wyobrażeniu odwzorowywania swojego postępowania względem otoczenia i ludzi. Taka sztucznie wytworzona postawa ma świadczyć o własnej indywidualności, pozwala na formułowanie sądów i podejmowanie decyzji. Jednak „prawdziwa” osobowość jest pojęciem o wiele głębszym i tak naprawdę dotyczy harmonii psychicznej człowieka z samym sobą i jego otoczeniem.

Na wzrost świadomości składa się, posiadanie dobrze rozwiniętego i rozbudowanego obrazu samego siebie, zdolność rozumienia siebie, umiejętność opanowania potrzeb wewnętrznych bez wzbudzenia konfliktów posiadanie bezpieczeństwa emocjonalnego w postaci głębi odczuwania i rozumienia wszelkich emocjonalnych wydarzeń. Funkcjonowanie z dużą dozą realizmu ale i optymizmu, posiadanie naturalnego entuzjazmu, zdolność obiektywizacji otoczenia i samego siebie, umiejętność widzenia siebie w sposób obiektywny, „zdrowe” poczucie humoru, posiadanie jednoczącej filozofii życia, skrystalizowany światopogląd, umiejętność patrzenia na wszystkie dziedziny życia obiektywnie…….

Takiej właśnie osobowości możemy sobie życzyć…..

Marek Kopacz