Nasz świat jest w naszym wnętrzu, w naszych myślach, emocjach i uczuciach i to on kreuje naszą dobrą lub złą rzeczywistość…
To kim jesteś i jaki jesteś, kształtuje świat, w którym żyjesz i Ciebie w nim…
Kiedy Ty się zmieniasz, także zmienia się Twój świat i rzeczywistość wokół Ciebie…
Zaakceptuj to, że nie każdy będzie dla Ciebie miły i troskliwy, co nie oznacza abyś Ty taki był…

 

 

Zasady Gęstości Materii…
W Oparciu o Rozwój Duchowy…

 

 

Poziomy gęstości materii to naturalny sposób w jaki manifestuje się forma naszej wewnętrznej istoty na swojej drodze do doskonałości. We wszystkich Wszechświatach istnieje siedem poziomów gęstości materii i energii a z nią związanej świadomości. Na każdym z nich znajdują się poszczególne formy istnienia w materii fizycznej i niefizycznej. Zwraca na siebie również charakterystyczna dla każdego poziomu konsumpcja, regeneracja oraz wykorzystywanie niższych gęstości przez wyższe. Poza siedmioma gęstościami dla materii i energii, istnieją jeszcze inne wyższe niematerialne poziomy wibracji uniezależnione od materii i energii. Nie ma to również nic wspólnego z poziomami oświecenia gdyż każda istota dokonuje swoich wyborów i może z własnej woli inkarnować się nawet po uzyskaniu oświecenia nie przechodząc na drugą stronę materii w świat energii z własnej woli, co jest znamienne i świadczy o silnym duchu, a także nieodgadnionej nawet dla zainteresowanej duszy misji. Można wszak przecież dokonać wyboru i w momencie śmierci przejść mistyczną transformacje by rozwijać się świadomie w innej gęstości materii przekraczając kolejne poziomy o czym poniżej właśnie napiszę. Zarówno człowiek oświecony jak i istoty podróżujące przez wyższe stopnie gęstości bardzo często zmierzają do tych samych celi, jednak ich droga bardzo się od siebie różni. Wielką też różnica jest to że istoty z wyższych poziomów gęstości w miarę swoich możliwości jednoczą się w większa całość odczuwania otaczającej je przestrzeni natomiast powracający oświecony idzie przez swoje trudy na ziemskich łez padole w większej nieznajomości swojego głównego celu samotnie wciąż szukając swojego prawdziwego celu. Choć takie istnienie budzi wielki szacunek w całej sferze, to jest trudne i wiele razy nie kończy się dobrze…

 


 

I Poziom Gęstości…
Pierwotna Materia…
Podwaliny świadomości…

 

I poziom gęstości stanowią atomy, cząstki w tym cząstki woda, minerały i mikroorganizmy tworzące podstawowe kody genetyczne, budujące swoim istnieniem całe środowisko pierwotne. To pierwotna materia z iskierkami ducha. Ich świadomość można przyrównać do punktu i odnosi się do tworów przyrodniczych abiotycznych czyli nieożywionych i biotycznych ożywionych. Można powiedzieć że w zwykłym polnym kamieniu odnajdziemy przejawy życia. Do abiotycznych należą zwykłe kamienie oraz otoczenie organizmów czyli ich środowisko z nich zbudowane, zaś do biotycznych należą prokariota, eukariota oraz małe owady, bezkręgowce. Konkretnie na pierwszy poziom gęstości wszechświata składają się elementy martwe i najprymitywniejsze organizmy żywe. Analogicznie myśląc każdy następny poziom reprezentują coraz to bardziej zaawansowane organizmy żywe. Według przekazów mistycznych ten poziom gęstości może również przechodzić ewolucje z niższego poziomu na wyższy, ale zachodzi to w momencie śmierci lub rozpadu na pierwotne związki danej struktury na jej poziomie rozwoju, nie u wszystkich ale u tych najlepiej dostosowanych do warunków zewnętrznych…

 

Gęstość świadomości na pierwszym poziomie umożliwia im komunikowanie się ze sobą tylko po przez samo swoje istnienie, nie posiadają one żadnej zorganizowanej świadomości. Mogą one tylko oddziaływać na siebie poprzez interakcje takie jak odczuwanie siebie i swojej masy. Nie posiadają jeszcze wykształconych zmysłów a otoczenie odbierają na poziomie zmieniającego się pola biologicznego w ich otoczeniu. Nie posiadają one bowiem jaźni ani osobowości, a ich poruszanie się jest bezwiedne i następuje w wyniku oddziaływania jednych na drugich statycznie bądź dynamicznie przez istoty z innych gęstości. Myli się ten kto myśli że takie istnienie jest bez większego sensu i celu, gdyż całe zdobyte w ten sposób doświadczenie zapisane jest w strukturach całej biosfery i wpływa wprost proporcjonalnie na każdy byt który przebywa w bezpośrednim sąsiedztwie określonych struktur natury. Ważne jet to z jaką świadomością w takim sąsiedztwie przebywa istota z wyższych poziomów gęstości, im wyższy tym skuteczniejszy może mieć wgląd w naturę pierwszego poziomu jako podwaliny swojego istnienia. Tak interakcja otoczenia jest oczywista dla całego dzieła stworzenia i niezbędna na drodze duchowego rozwoju wszelkich istot…

 

Cechy charakterystyczne pierwszego poziomu:

Jest to podstawowy poziom istnienia. Można go porównać do świadomości malutkiej cząsteczki energii, której jedynym pragnieniem i celem jest zaistnienie jako materia, by doświadczyć swego istnienia. Poza tym stanem niczego na tym poziomie nie doświadcza i to jest jedyne, co ogarnia i czym jest, spełnia tym swoje jedne doznanie – pragnienie zaistnienia. stać się materią lub energią. Rozwój świadomości przebiega od atomu do postaci cząsteczki, poprzez gazy, wodę, materię i minerały, aż do ich szlachetnych odmian. Możemy podzielić je na;
– abiotyczne (nieożywione) ciało całkowicie fizyczne, podstawowa i pasywna świadomość istnienia fizycznego, dążenie do istnienia biologicznego. Świadomość w punkcie. Zmiany ewolucyjne są niemal że niedostrzegalne i odbywają się po przez bardzo długi czas trwania ( abiotyczne ) lub po przez ilość istnień ( biotyczne ) świadomość minimalnie wykraczająca poza punkt…

 


 

II poziom gęstości…
Rozwój złożonej świadomości…
Wzrost interakcji z otoczeniem…

 

      Na wstępnym poziom II składa się szeroko reprezentowany jeszcze na ziemi świat roślin, by wraz ze swym wzrostem przechodzić w wyżej rozwinięty świat zwierząt okazujących już przejawy aktywnej inteligencji opartej o zasady instynktowne, zdarzają się też przypadki bardzo prymitywnych ludzi, których zachowanie przypomina zwierzęce. Kiedyś działało to w dwie strony i prymitywni ludzie inkarnowali się nieraz jeszcze jako zwierzęta, ale w obecnej chwili to się już nie zdarza gdyż różnice pomiędzy 2 a 3 gęstością stały się większe. Jednak patrząc na sam początek 2 gęstości to głównym zadaniem świata roślin jest wykształcenie „duszy roślinnej”. Jest to naturalna droga przemiany wszystkich żywych istot przechodzących z poziomu pierwszego na drugi, o ile na swojej drodze zostały one w pełni ukształtowane i prawidłowo ukształtowane przez warunki środowiska naturalnego. Jeśli te już żywe istoty nie kryją w sobie zdolności do autodestrukcji po przez niszczenie otoczenia, wtedy rodzą potomstwo podobne do siebie i rozwijają swoje struktury. Dzięki temu przejawowi wzrostu doskonałości „duszy roślinnej” każda istota dąży do uwiecznienia siebie poprzez rozrost i rozmnażanie jednocześnie biorąc udział w wiecznym, planie dążenia do doskonałości. „Dusza roślinna”, jako przyczyna wzrostu i ożywiania, przeważa u roślin; u zwierząt przeważa „dusza zmysłowa”. Na tym polega różnica między zwierzętami, a roślinami, które nie czują, chociaż i u nich, jest pewna „strona psychiczna”, ponieważ one także doznają czegoś od „namacalnych przedmiotów”, na przykład ciepła i zimna, przyjaźni czy wrogości. Dusza roślinna na długiej drodze dążenia do doskonałości jest w swojej różnorodnej formie niemal że kompletna dlatego tez przekształciła się w będąc w swej najwyższej formie w duszę gadzią która dla istot jeszcze zimnokrwistych można określić jako związaną bezpośrednio z mózgiem gadzim jako ewolucyjnym wzrostem w następnym ogniwie rozwoju. Mózg gadzi lub inaczej archipallium to nic innego najgłębsza i najstarsza struktura mózgu wspólna dla wszystkich kręgowców, która w znacznym stopniu nie uległa zmianom z biegiem ewolucji. Jest ona odpowiada za podstawowe funkcje wegetatywne: głód, oddychanie, krążenie, temperaturę, metabolizm, ruch, postawę i równowagę. Odpowiada również za zachowania instynktowne związane z przetrwaniem: terytorializm, reakcję uciekaj albo walcz, rytuały, hierarchię jest jednym z czynników napędzających reakcje agresji w sytuacjach konieczności ochrony życia…

 

Duszę w tym kontekście powinniśmy uważa za formę nadrzędną naturalnego ciała, potencjalnie obdarzonego życiem i umiejętnością dostosowawczą do zmiennych warunków zewnętrznych. Dusza jest zasadą istot żywych obdarzonych różnym stopniem świadomości co do zmian w ich otoczeniu. To właśnie na drugim poziomie gęstości wykształca się zdolność postrzegania otoczenia i z nią związana dusza aktywna. Istoty z zaawansowanego II poziomu to chociażby psy, koty, konie, delfiny, szympansy i świnie. Każdy może zauważyć że zwierzęta te wykorzystują w większym stopniu inteligencję w poszukiwaniu pożywienia i dostosowaniu otoczenia do swoich potrzeb niż istoty ze świata roślin, ba niektóre potrafią rozróżnić zachowania swoich właścicieli, a my mówimy wtedy często że mają „mądre oczy” i przejawiają „ludzką inteligencje”. Według wielu mistycznych tekstów ostatnim zwierzęciem przed inkarnacja w istotę ludzka jest świnia. Świnia to zwierzę – symbol o różnych znaczeniach, z jednej strony według mitów najbliższa człowiekowi istota. Jest doskonale wiadome, że świnie okazują swoje uczucia w podobny sposób jak to czynią ludzie, znany jest również ich płacz kiedy wysyłane są do rzeźni. To może wyjaśnić powody dla jakich niektóre religie zabraniają jedzenia wieprzowiny. To powinno nam również otworzyć oczy jak bardzo jesteśmy związani w jedną całość. Zwierzęta opuszczają ciało fizyczne, czyli po prostu giną, zanim dostaną się na wyższy poziom, takie przekraczanie poziomu jest tu zasadą…

 

O ile na poziomie pierwszym świadomość była punktem i obejmowała jedynie „teraz” o tyle poziom drugi można przyrównać do linii która obejmuje istnienie od „kiedyś do dziś”, działanie na rzecz przyszłości jest szczątkowe i niezrozumiałe. Rozwój tożsamości stadnej i gatunkowej. Brak samoświadomości i umiejętności samookreślenia. Rozwój przebiega od prostych gatunków roślin, poprzez drzewa, bezkręgowce, kręgowce, aż do naczelnych, gdzie dopiero zaczynają się pojawiać pierwsze oznaki samoświadomości, ego i prostych osobowości. Drugi wymiar zwykle jednak nie cechują samoświadomość i ego, nie wykształca się też złożona osobowość dążąca świadomie do urzeczywistnienia swoich możliwości. Istoty drugiej gęstości wykorzystują pierwszą gęstość zaspakajając swój głód i wszelkie inne swoje potrzeby, żyjąc w wielkiej symbiozie ze swoim środowiskiem. Istoty drugiej gęstości posiadają świadomość na wyższym poziomie od tych pierwszej gęstości, co pozwala im na jej kontrolowanie dla własnych potrzeb. To naturalne i oczywiste że istoty wyższego poziomu w jakimś stopniu opierają swoje istnienie i kontrolują niższy poziom. Istoty drugiej gęstości są świadome istnienia siebie nawzajem, są świadome istnienia pierwszej gęstości oraz są świadome istnienia istot z trzeciej gęstości lecz mają bardzo ograniczone ich zrozumienie. Istoty drugiej gęstości mają na tyle rozwiniętą świadomość, iż potrafią tworzyć proste hierarchiczne wspólnoty, niektóre gatunki poszczególnych zwierząt trzymają się razem, rozmnażają się, odchowują potomstwo oraz porozumiewają się zrozumiałym dla siebie językiem, czego brak jest na pierwszym poziomie gęstości. Istoty drugiej gęstości mają już bardziej złożoną budowę biologiczną swoich ciał fizycznych, która pozwala im na wykorzystywanie zmysłów w celu przetrwania. Czym wyższa gęstość świadomości danych istot tym łatwiej im jest przetrwać w ciałach fizycznych…

 

Cechy charakterystyczne drugiego poziomu:

Całkowita fizyczność, ciało biologiczne złożone, świadomość gatunkowa, świadomość życia biologicznego na podstawowym poziomie, mocno rozwinięte pierwotne instynkty, u wyżej rozwiniętych gatunków częściowe dążenie tych istot do myślenia jednak w większości instynktownego. Świat roślin rozwija się po przez powolne najdoskonalsze dostosowanie sie do warunków otoczenia, trochę wyższy świat zwierząt ma już możliwość kreowania otoczenia do swoich potrzeb w oparciu o zdobytą wiedzę instynktowną i szybszej reakcji dostosowawczej do zmieniających się warunków otoczenia…

 


 

III poziom gęstości…
Wykształcenie świadomości…
Samoświadomość…

 

       Na tym poziomie wyłaniają się istoty ludzkie. Poziom ten tworzy złudzenie podziału, stanowiąc zarazem wezwanie do przebudzenia duchowego. Trzeci poziom to częstotliwość najsilniejszego oddzielenia od całości, największego zamroczenia materią, jest to czas największej próby do samookreślenia i stąd właśnie płyną nauki o integracji i potrzeba wspólnoty ale i opatrzenie rozumianego dbania o swoje potrzeby. Ludzie reprezentują trzeci poziom gęstości, gdyż potrafią myśleć konstruktywnie i abstrakcyjnie, umieją analizować i filozofować. Istoty na tym poziomie bytują jako całkowicie materialne. Większość osób nie rozumie jak wielkie są zależności pomiędzy naszą naturalną budową a całym złożonym procesem ewolucyjnym trwającym wiele istnień by dojść do tego właśnie miejsca i stać się człowiekiem. Na poziomie wewnątrz komórkowym i organicznym zawieramy w sobie wszystkie wcześniejsze swoje najdoskonalsze zdobycze, atomy, cząstki w tym cząstki woda, minerały i mikroorganizmy tworzące podwaliny naszego organizmu, wegetatywny kład nerwowy i krwionośny który oplata nas cały organizm siecią swoich połączeń niczym korzenie drzew które na poziomie drugim są – „szczytem rozwoju świata roślin, prawdziwą doskonałością i majestatem, dowodem na cykliczność życia, wszak rosną do słońca, mając korzenie głęboko w ziemi, pobierają wodę z ziemi, odżywiają, opierają się wiatrom, niespiesznie trwają, żywe i piękne, majestatyczne, zaszczycają nas wszystkich swoim bytem, od wieków żyją obok nas i dla nas… Są tak naprawdę częścią nas… Przecież… to nasi bracia ”- ten cytat najlepiej to oddaje. Oraz w części pierwotnie rozwiniętej mózg gadzi jako najstarszą strukturę mózgu odpowiadającą za podstawowe funkcje wegetatywne. By dopiero móc pójść dalej i przekraczać swoje już wykształcone pierwotne instynkty jako człowiek. Regeneracja na tym etapie zachodzi przez sen, a istoty pobierają energię w postaci pożywienia, czas ich życia jest bardzo krótki, odmierzany zdobywanymi doświadczeniami. W trakcie doświadczania tej gęstości wiele spraw na przestrzeni wielu inkarnacji staje sie jasna i nasza świadomość z wolna przesuwa się w kierunku duchowości. Świadomość ludzi wzrasta co przejawia się poprzez współczesne wydarzenia w praktycznie wszystkich dziedzinach życia i nauki. Niektórzy ludzie pochodzą z wyższych poziomów, na przykład piątego, a całkowicie fizyczną egzystencję na trzecim poziomie wybrali z własnej woli, by na powrót doświadczyć fizyczności, i aby stać się świadkami nadchodzących zmian, które mają charakter unikalny. Według założeń nadchodzą przełomowe czasy w dziejach ludzkości, które zmienią rzeczywistość egzystencji na tym poziomi…

 

Trzecia gęstość charakteryzuje się wyraźnym zróżnicowaniem osobowości, pomysłowością, wyobraźnią, kreowaniem ekspresji i ekspansji na zewnątrz. Trzecia gęstość może już w znaczący sposób nadawać charakter swej wspólnocie oraz silnie wpływać na środowisko, w którym żyje, zmieniając jego oblicze według własnego uznania. Istoty trzeciej gęstości istnieją dzięki drugiej gęstość, kontrolując ją, mają możliwość dzięki postępowi w nauce ingerować w genetykę istot drugiej gęstości. Ludzie wchodzą w interakcje ze zwierzętami hodując je w domach i zagrodach, na farmach. Ludzie uczą zwierzęta pewnych zachowań, by komunikacja miedzy nimi a zwierzętami była łatwiejsza. Trzecia gęstość to poziom świadomości na tyle rozwiniętej, by móc sprawować kontrolę, opiekę nad gęstością niższymi, a przynajmniej próbować to robić świadomie i w pozytywnym kierunku. Ludzie o dobrych intencjach uczą zwierzęta, wpływając na ich świadomość w ten sposób, by stawała się ona bardziej rozwinięta. W trzeciej gęstości świadomości istoty poznają składniki środowiska fizycznego, które je otacza, rozwijają nauki w oparciu o percepcję trójwymiarową, poznają strukturę atomową materii fizycznej, zaczynają badać budowę biologiczną ciał fizycznych i strukturę materii pierwszej gęstości. Próbują zrozumieć otaczającą je rzeczywistość. Z czasem zaczynają dostrzegać pewne zjawiska z początku dla nich niewytłumaczalne i zaczynają wówczas na nie także zwracać baczną uwagę Owe zjawiska niewytłumaczalne są manifestacjami wyższych poziomów gęstości mającymi miejsce w Trzeciej gęstości. Jeśli na tym etapie rozwój duchowy istot trzeciej gęstości nie jest zakłócony przez wpływy z zewnątrz zaczynają one zagłębiać się w naturę tych zjawisk, poważnie je traktując i zbliżać się do osiągnięcia czwartej gęstości świadomości…

 

Trzeci poziom dzieli się także na dwie filozofie określające dalszą losy naszego bytu Służenie Innym i Służenie Sobie. W tym miejscu trzeba zrozumieć charakterystykę polaryzacji, jaka zaczyna się kształtować w świadomość trzeciej gęstości. Polaryzacja ta opiera się na filozofii służenia sobie, gdzie człowiek staje się zainteresowany tylko sobą i rzadko ewentualnie najbliższą rodziną, zaspakajając tylko i wyłącznie własne potrzeby, a jego działania dają korzyści tylko jemu oraz na filozofii służenia innym, gdzie człowiek nie martwi się o siebie lecz o innych, a jego działania przynoszą korzyści innym w potrzebie, którzy najlepiej jak nie są tego świadomi. Trzecia gęstość jest właśnie pierwszą, w której kształtują się te dwie drogi w sposobie myślenia i odczuwania. Rozwój tych dwóch polaryzacji ma miejsce na wszystkich zamieszkałych planetach wśród istot nie tylko ludzkich…

 

Cechy charakterystyczne dla trzeciego poziomu:

Całkowita fizyczność, ciało biologiczne złożone i pracujące w oparciu o wszystkie najlepsze założenia poziomów niższych, myślenie konstruktywne i abstrakcyjne, postrzeganie czasu z co najmniej trzech perspektyw. Poziom trzeci opiera się na materii i wykazuje świadomość objętości i w niej zawartej indywidualności. Nasza świadomość obejmuje otaczającą nas przestrzeń. Doświadczanie tego planu tworzy iluzję oddzielenia i stąd pochodzi wyzwanie do indywidualnego dążenia do rozwoju i świadomego przebudzenia lub pogrążenia się w odmętach swojej indywidualności. Daje to możliwość odkrycia, że jesteśmy raczej Istotami duchowymi próbującymi być ludźmi, a nie ludźmi próbującymi być Istotami duchowymi…

 


 

IV poziom gęstości…
Wzrost Samoświadomość…
Zrozumienie…

 

      Jest to poziom reprezentowany przez istoty jeszcze materialne ale o wiele bardziej zaawansowane ewolucyjnie i duchowo, poziom świadomości i wykorzystywanie potencjału inteligencji przekracza możliwości poziomu trzeciego. To na tym poziomie zawierająca się w nas na poziomie fizycznym pamięć gatunkowa od najmniejszej drobinki po pamięć każdego swojego istnienia do chwili obecnej znajduje swoje kreatywne odzwierciedlenie. Istoty czwartego poziomu regenerują swoje siły nie przez sen lecz przez asymilację fotonową. Również w ten sam sposób istoty te się odżywiają, ich układy pokarmowe są w zaniku gdyż spożywają już bardzo małe ilości pożywienia materialnego a większość energii czerpią z promieni słonecznych przez wchłanianie fotonów . Na IV poziomie istoty które go osiągną, wykształcają nowy rodzaj komórek dzięki czemu pochłaniają energia bezpośrednio ze światła słonecznego. Dlatego też układy pokarmowe stają się prawie niepotrzebne i zaczynają zanikać. Istoty czwartego poziomu są wysoko rozwinięte duchowo, posiadają wiele zdolności przez nas uznawane za nadprzyrodzone. Jednak siłę swojej egzystencji wzmacniają po przez pozytywną energię jaką wydzielają istoty niższych gęstości. Również istoty o złej polaryzacji wzmacniają swoją energię negatywnymi emocjami, napięciami, szałem, nerwicami które dla istot o negatywnej polaryzacji są siłą napędowa do własnych przemian tak jak pozytywne emocje, zachwytu, uczucia szczęścia, miłości, okazane serce wzmacniają siły do przemiany istoty pozytywnie nastawione duchowe. Istota czwartej gęstości o negatywnej polaryzacji służenia sobie i egocentryzmie, żywi się tylko negatywnymi emocjami istot niższych gęstości. Istota czwartej gęstości posiada na tyle rozwiniętą świadomość, że może wpływać na stan psychiki pojedynczych istot niższych gęstości. Rozwój technologiczny niektórych istot czwartej gęstości stoi także na bardzo wysokim poziomie, przy którym nasza teraźniejsza technika jest porostu zacofana. Większość obcych cywilizacji w naszym sektorze Wszechświata znajduje się właśnie na czwartym poziomie gęstości świadomości. Istoty czwartej gęstości mają duży wpływ na wygląd swoich ciał fizycznych, których proces starzenia ulega znacznemu spowolnieniu poprzez rozwój duchowy, okres przebywania w jednym ciele jest niewspółmiernie długi do naszego. Średnia długość życia na czwartym poziomie wynosi na 400 lat do 800 ziemskich lat. Dotyczy to szczególnie istot spolaryzowanych pozytywnie. Istoty czwartej gęstości są niewidzialne dla istot trzeciej gęstości, gdyż te nie posiadają odpowiednio rozwiniętej percepcji, by je dostrzec. Trzecia gęstość w końcowym stadium rozwoju może wyczuć czwartą gęstość intuicyjnie ale zobaczy ją wtedy, gdy ta zdecyduje się jej ukazać. Jeśli świadomość człowieka przechodzi z trzeciej gęstości do czwartej w wyniku naturalnego cyklu rozwojowego, wówczas będzie mógł on dostrzec innych będących na tym poziomie gęstości, ponieważ stanie się świadomy ich istnienia dzięki swej rozwiniętej świadomości. Negatywne istoty czwartej gęstości korzystają z energii istot trzeciej gęstości i traktują je w podobny sposób jak słabo rozwinięty człowiek trzeciej gęstości traktuje zwierzęta drugiej gęstości. Obecnie większość ludzi mocno zakorzeniona w sposobie myślenia trzeciej gęstości, który opiera się na fizyczności i na tym co widzą oczy i czuje ich ciało, skupia się na swoich przyziemnych pragnieniach i w ten sposób dobrowolnie produkuje negatywną energię jako pożywienie dla negatywnie spolaryzowanych bytów z czwartej gęstości. Ludzkość poprzez agresywne zachowania, konflikty, globalne wojny, napięcia nerwowe, szaleństwa, rozchwiane mocno emocje oraz zaznawanie niekontrolowanych ilości negatywnych doznań wytwarza złą energię, którą pobierają istoty nią się żywiące…

 

Czwarta gęstość świadomości jest bardzo wysoko rozwiniętą świadomością, która kształtuje i udoskonala swoje psychiczne zdolności i to jest jej dominujący sens istnienia. Do takich zdolności należą kontrola procesów biologicznych w ciele fizycznym, zdolność kontaktowania się ze światem niematerialnym i wieloma jego wymiarami. Na czwartym poziomie jest nadal fizyczność i ciało genetyczne, ale są one inne niż na trzecim. Wymiar czwarty jest stanem nadświadomości i ponownej integracji tożsamości grupowej bez straty własnej tożsamości. Daje to możliwość łączenia się z rzeczywistościami wielowymiarowymi, charakteryzującymi się wieloma gęstościami. Uznaje się, że czwarty wymiar jest oparty na emocjach, a świadomość przekracza trójwymiarową. W dzisiejszych czasach na Ziemi obszar czwartego stopnia gęstości nakłada się jeszcze na trzeci. Częstotliwość drgań trzeciego stopnia ulega wzmożeniu i podwyższa się przy coraz silniejszych wpływach z czwartej gęstości które są naturalną konsekwencja inkarnacji „wywodzących” się i związanych z ziemią. Przenikanie się coraz częstsze trzeciej i czwartej gęstości powoduje swoiste perturbacje które prędzej czy później spowoduje optymalizacje wpływów i „przeniesienie” ziemi w wczesną gęstość czwartą. Dlatego też życie na ziemi w obecnych czasach staje się bardzo rozbieżne a u ludzi na całym świecie nasilają się problemy ze świadomością. Dzieje się tak ponieważ wiele osób będących w sferze rozwoju osobowego uzyskuje wsparcie w swoim rozwoju, równocześnie dla wielu osób nieprzygotowanych na prze miane następują wewnętrzne tarcia powodujące wewnętrzny chaos i destrukcje. Gdy jaźń dąży do przejścia w czwarty wymiar, muszą zostać rozwiązane konflikty wewnętrzne, a relacje z innymi powinny być uzdrowione. Niestety te procesy będą dla trzeciego wymiaru przybierać na sile…

 

Cechy charakterystyczne Dla Czwartego poziomu:

Postrzeganie przestrzeni wielowymiarowo, świadomość obejmująca dużą przestrzeń, zmienna fizyczność, pół-materialna, płynne i nieliniowe postrzeganie czasu, otwarta nadświadomość na wielorakie wpływy z otoczenia, odtworzenie tożsamości grupowej bez utraty tożsamości indywidualnej i z pełnym wykorzystaniem potencjału indywidualności istoty, percepcja wielowymiarowa i rzeczywistość wielostopniowa. Śmierć nie była postrzegana tu jako coś strasznego, lecz jako przeskok danej jaźni – świadomości do innego wymiaru. W tym poziomie gęstości panują, odpowiedzialność za siebie, duchowa autonomia i jasność w porozumieniu się. Zanika całkowicie zdolność do ukrywania prawdy, uczuć i myśli. Jest to ostatni poziom, na którym świadomość wyraża się za pośrednictwem ciała fizycznego. Wiele cywilizacji z wyboru spędza długie okresy czasu w obrębie tej gęstości. Istoty z tego poziomu współistnieją w harmonii z całą sferą nie wyrządzając innym żadnej krzywdy, nie oznacza to jednak że nie mają swoich sfer wpływów i swoich „interesów” nie są jeszcze przecież doskonałe. Istoty o negatywnej polaryzacji wykorzystują również naturalne sposoby produkcji negatywnych energii istot z trzeciej gęstości, w samym założeniu nie było by nic złego gdyby nie zbyt duża indywidualność tych istot które w swojej „potrzebie” podsycają na trzecim poziomie produkcje negatywnych energii. Jednak na mocno zaawansowanym poziomie tej gęstości zaczynają pojawiać się trudność w zachowaniu wrogo usposobionej świadomości wynikające ze stosowania swoistych hierarchii grupowych co powoduje konsolidacje świadomości w oparciu o sztuczne zasady, drugim z istotnych spornych ogniw jest brak ochoty do wydatkowania w ich mniemaniu energii na potrzeby „innych”, te istoty interweniują tylko wtedy kiedy to przynosi im wyraźną korzyść, w innych sytuacjach wola się wysługiwać kimś lub nie podejmować działania. Jest to poziom największego przesycenia istot o negatywnej polaryzacji. Jak by na to nie patrzeć to od istot trzeciego poziomu gęstości zależy jaka energie produkują. Ważne jest tez to ze wszystkie te działania mieszczą się od „biedy” w całym Uniwersalnym Planie dla wszystkich płaszczyzn istnienia i nie wymagają interwencji z „Góry”…

Na marginesie to stąd się biorą mity o nimfach i elfach, dobrych czy złych duszkach które przenikają w świat materii pod tą postacią, tu również można spotkać elementale, duchy powstałe z czterech żywiołów: żywiołu ognia (salamandry), wody (ondyny), powietrza (sylfy i sylfidy) i ziemi (gnomy)…

 


 

V poziom gęstości…
Przewodnicy Duchowi…
Światło Mądrości droga do Jedności…

 

     Jest to poziom reprezentowany przez istoty o niebywale wysokim poziomie rozwoju, z naszego ludzkiego punktu postrzegania. Na tym poziomie rozumna świadomość poznaje swoje dziedzictwo. To obszar mądrości. Wielu z tej dziedziny z wyboru zostaje przewodnikami duchowymi tych, którzy przebywają jeszcze w ciałach fizycznych, lub pojawiają się jako „goście” na poziomie czwartym czy piątym. Na piątym poziomie istota utożsamia się ze swą duchową jaźnią i zaczyna być świadoma siebie, kim jest w rzeczywistości, przypomina to proces powrotu do pamięci poprzednich żyć w oparciu o wyższy doskonalszy wzorzec. Tu po raz pierwszy występuje nakierowanie na nie-fizyczność. Tutaj istoty te bytują jako energia lecz mają pełną świadomość zajmowanej przez siebie przestrzeni, są wielowymiarowe gdyż występują w wielu wymiarach w tym samym czasie najczęściej jako jedna istota, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości indywidualnej. Mogą przybierać postać fizyczną. Potrafią one modulować i kształtować energię, światło i przekazywać je. Do istot V poziomu należą wysoko rozwinięte dusze istot z niższych poziomów, oraz przejściowo będące tutaj istoty, które skończyły cykl egzystencji i nauki na czwartym poziomie, a będące jednocześnie niewystarczająco przygotowane, by znaleźć się na szóstym. Poziom inteligencji tutaj wyprzedza tysiące razy poziom najpotężniejszych komputerów zbudowanych na ziemi, a poziom wykorzystania zdolności własnych jest dla nas niewyobrażalny. Dla istot tych począwszy od czwartego poziomu, czas i przestrzeń nie są stałe i jednolite (liniowe), bo posiadają one wiedzę która pozwala im zrozumieć sens istnienia oraz znają bardziej wszechświat i jego tajemnice. Dla nich przestrzeń i ogromne odległości między galaktykami nie mają znaczenia, są to istoty już całkowicie pozbawione fizyczności, nieśmiertelne. Na piątym poziomie swoją energię istoty regenerują za pomocą energii słonecznej i wszelkich pozytywnych wibracji całej biosfery w jakiej „Przebywają” i angażują swoje działanie. Wymiar piąty to plan świadomości wyższego „Ja” jako świadomości grupowej i nie jest związany czasem linearnym. Stanowi gęstość mądrości i urealnionych pragnień, aby dzielić się z innymi i łączyć w będące ponad duszą Wyższe Ja. Istoty będące w tym planie mogą przyjmować formę fizyczną, kiedy chcą jednak istnieją pewne ograniczenia. Istnieje różnica pomiędzy indywidualną mocą płynącą bezpośrednio z jednego jestwa a mocą dostępną na skutek połączonego zrozumienia przez duszę grupy. Jedna istota, oczyszczona ze wszystkich skaz, naprawdę mogłaby poruszyć góry. Tym niemniej, w przypadku wielu jeszcze nie do końca doskonałych istot ale rozumiejących zasadę jedności w wystarczającym stopniu, każda jednostka może zawierać dopuszczalną ilość zniekształcenia, wtedy wspólny umysł również może poruszyć góry. Są na ziemi w tym czasie pomiędzy zwykłymi ludźmi, takie istoty których czystość jest już jednią z najwyższą nieskończonością ich cel jest tylko im dobrze znany. Plan piąty jest wymiarem Światła, gdzie wszyscy są duchowymi podróżnikami, wielowymiarowymi świadomościami, całkowicie poświęconymi Duchowi i służeniu Woli Architekta Wszechświata. Według Keys of Enoch (Kluczy Enocha) piąty wymiar to następna „szata” dla Światła, w którą wstępuje nasza materia jako energia ciała. Jest to charakteryzujące się mniejszą wagą ciało energetyczno – materialne z niejako przywróconym „podobieństwem” do Boga zarządzającego fizycznymi procesami, gdzie ludzkość trójwymiarowa będzie kiedyś przeniesiona w celu zakończenia edukacji w tym świecie „obrazu i podobieństwa”…

 

Piąta gęstość świadomości jest pierwszą, która obejmuje rzeczywistość niefizyczną, niemal że całkowicie energetyczną i eteryczną, gdzie manifestują się myślokształty istot tam egzystujących. Jest to świat energii myśli, miejsce, do którego trafiają niektóre dusze ludzkie i inne po wygaśnięciu funkcji ich ciał fizycznych, po zakończeniu ich inkarnacji. To wymiar równoległy do wymiaru fizycznego. Możliwość kontaktu z tym wymiarem uzyskujemy w ograniczonym zakresie jako odbicie tej płaszczyzny w trakcie świadomego snu, kiedy świadomość człowieka jako ciało astralne odłącza się od ciała fizycznego, by zregenerować się po nagromadzeniu się obciążających energii w naszej podświadomości. Funkcjonująca już na „stałe” w środowisku piątej gęstości istota duchowa może kreować scenerię, tworzyć własne otoczenie, wydarzenia mające tam miejsce przebiegają przy pomocy własnych myśli i dzieją się niemal natychmiast. Myśli właśnie tam się manifestują. Swoboda poruszania się jest niemal nieograniczona, gdyż wystarczy, że istota pomyśli o danym miejscu i niemal natychmiast w nim się znajdzie. Sposób widzenia swojego otoczenia obejmuje całkowitą przestrzeń w pełnej perspektywie, brak jest jakichkolwiek praw fizyki, które są obecne w wymiarze fizycznym. Będąca na płaszczyźnie piątej gęstości świadomości, istota wszystko odczuwa bezpośrednio o wiele bardziej intensywni niż będąc w ciele fizycznym, zdaje sobie również sprawę, czas nie istnieje, jest to tylko pojęcie umysłu upraszczające obserwowanie zjawisk w światach niższych. Można cofnąć się do wydarzeń z przeszłości i obejrzeć je dokładnie. Dotyczy to jednak zaawansowanych w swym rozwoju istot. Dusza niedoświadczona, która trafia do piątej gęstości po śmierci swego ciała fizycznego jest tam tylko przejściowym gościem i jest prowadzona przez przewodników we właściwy obszar, by mogła przebywać w przyjaznym dla swego poziomu „otoczeniu” które będzie sprzyjać jej kontemplacji nad przeżyciami mienionego i przygotowaniami do przyszłego życia…

 

Będąc w rzeczywistości piątej gęstości człowiek sam decyduje o swej następnej inkarnacji, to właśnie świadomość tej gęstości jest określana przez lamów buddyjskich i istoty pozaziemskie mianem gęstości kontemplacji i mądrości, gdzie dusze równoważą swe pola energetyczne swoich emocji i uczuć oraz kumulują w sobie wiedzę z poprzednich niższych gęstości ze zdobytych doświadczeń, by później móc podjąć dalsze wyzwania. Środowisko piątej gęstości świadomości składa się z kilku stref podobnych do pierścieni okalających planetę, w których przebywają różne dusze w zależności od stopnia ich rozwoju…

 

Cechy charakterystyczne dla piątego poziomu gęstości…

Ciało całkowicie energetyczno – eteryczne świadomość złożona przy jednoczesnym zachowaniu świadomości własnej, całkowita nie-fizyczność, możliwość dobrowolnego kształtowania otaczającego świata, istoty na poziomach od 5 do 7 nie umierają, nie muszą się regenerować a za pożywienie służy im energia gwiazd, siła pozytywnych zmian jakich dostępują i pożądanych zmian otoczenia, napędza ich również poczucie ujawniającego się w pełnej krasie potencjału…

 


 

VI poziom gęstości…
Zjednoczeni Mistrzowie Duchowi…
Światło Miłość i Jedności…

 

Reprezentują go istoty które wszystkie stanowią jedną zgodną i kompatybilną całość. Następuje w ten sposób współtworzenie jaźni co oznacza że wszystkie istoty tworzą jeden współodczuwający umysł. Są znane przekazy mówiące o tym że cywilizacje, które doszły do tak wysokiego poziomu rozwoju duchowego stanowią jeden kolektywny umysł który udało im się osiągnąć po tysiącach lat ewolucji. Istoty te są w pełni energią lecz decyzje i wszystko jest podejmowane w sposób jednomyślny i w jednym momencie na zasadzie wglądu w istotę zagadnienia. to na tym poziomie gęstości dostępujemy pełnego zrozumienia że cierpienie wszystkich poprzednich poziomów jest dla nas wielkim i prawdziwym darem, aż niesie sobą najskuteczniejszą formę nauki jaka istnieje i że istoty rozwijają się najbardziej poprzez trud i cierpienie. Zaczynamy rozumieć pełną koncepcje Dobra i Zła, sens istnienia przeciwstawnych sobie biegunów które powodują nieskrępowany rozwój i możliwość wyboru. To już nie intuicyjny wgląd w naturę zagadnień i intuicyjne postrzeganie rzeczywistości, tylko w pełni naturalne kompleksowe widzenie istoty sprawy z całym bagażem, wszelkimi konsekwencjami i wielopoziomowymi aspektami, wraz z najgłębszymi implikacjami na drodze rozwoju. Szósty wymiar jest świadomością siebie, swoich ograniczeń i kierunku w jakim zmierzamy. To stan przejęcia odpowiedzialności za wszystko, a nie tylko za siebie. Jednak sama wiedza nigdy nie wystarcza, teraz staje się zrozumiałe że wnikanie w głąb natury, innej istoty na jej drodze do doskonałości budzi rozliczne i nieprzewidywanie w swej ostatecznej formie konsekwencje, które „zawsze”, podkreślam „zawsze” rodzą złe implikacje. Tylko istota żyjąca sama swoim tempem rozwija się naturalnie, tylko żyjąc w znoju i trudzie wie czego musi się nauczyć, ba czego chce się nauczyć i co jej odpowiada, a nawet jeżeli nie wie, to w stosownym czasie się tego dowie, nie wolno wnikać w jej „pierwotną” naturę i w jej drogę do doskonałości, to stwierdzenie na zawsze staje się nadrzędnym niewymuszonym prawem dla istot szóstej gęstości. Tylko pozostawiając sprawy ich naturalnemu biegowi czynimy słusznie. Tylko pozwalając innym żyć i umierać, rodzić się i zabijać, niszczyć i tworzyć, postępujemy słusznie. Każde inne postępowanie to obłuda która zaćmiewa wzrok, umysł, duszę i na koniec ducha przez którego wszyscy jesteśmy połączeni. Na tym poziomie największym dylematem do rozwiązania jest nauczyć się definitywnie nie ingerować w sprawy innych. Wbrew pozorną to bardzo trudne. Wiedzieć tak wiele i niewiele móc zrobić. Przekazywać swoją wiedzę w ściśle określony sposób. Tak by poruszyć w drugim człowieku jego sposób rozwoju. Zostało powiedziane, że jest to poziom świadomości, który istniał w Jezusie, kiedy został ukrzyżowany i dla człowieka stało się to po raz pierwszy gdy uwolniona dusza wzniosła się tak wysoko. Szósty wymiar zawiera matrycę dla kodu DNA istot żyjących w materii. Można go porównać do mieniącego się światła kolorami dźwięku za pomocą którego zyskujemy umiejętność porozumienia się z każdym poziomem niższym. Jest miejscem, w którym świadomość tworzy myśl a wytworzona w ten sposób energia przekłada się natychmiast na pożądany efekt za pomocą tej dźwięcznej emanacji barw. Istoty z tego poziomu nie potrzebują w żaden sposób się regenerować i są w swojej stałej aktywności przez cały czas, są energią, lecz jeśli zaistnieje taka konieczność, to mogą wybrać posiadanie ciała, jak w wymiarze piątym. Często ten poziom nazywany jest obszarem świadomości Chrystusowej. Odpowiada ona postawom, jakich świadectwo dali Chrystus lub Budda. Na tej częstotliwości następuje całkowite przypomnienie sobie swojego dziedzictwa i swojego celu istnienia a zespolona istota przyjmuje odpowiedzialność bardziej za całość niż za siebie. Proces ewolucji jaźni i całości staje się wtedy jednym i tym samym. Na szóstym poziomie gęstości jesteśmy zdolni manipulować energią za pomocą woli skupionej na energii stwórcy jako źródłu, która jest wszechobecna w każdej cząstce światła i jak by na to nie patrząc w każdej cząstce materii wszystkich poziomów niższych. Pojmujemy ostateczną prawdę, „zasadę, istoty rzeczy” ostateczną prawdziwa naturą wszystkiego, niepochwytną dla kategorii rozumu na niższych poziomach gęstości, to również ostateczna postać natury wzrastających na swej drodze umysłów, obejmująca świetlistą, nieobjętą dla żadnej postaci istnienia przestrzeń. To pod koniec tego jakże etapu zbliżamy się właśnie do następnego progu rozwoju jakim jest przekroczenie możliwości wszelkich niższych poziomów…

 

Cechy charakterystyczne dla szóstego poziomu gęstości…

Nie ma wielkich różnic pomiędzy poziomem piątym a szóstym czy siódmym gęstości w charakterystyce ogólnej, jedynie w perfekcji opanowania swoich możliwości i w podejściu do zrozumieniu narastającej odpowiedzialności, której pełne pojęcie musi wynikać oczywiście z głębi przekonań. bardzo trudno jest mając tak wielkie umiejętności i moc nie-ingerować w sprawy śmiertelników, jednak w końcu przychodzi pełne zrozumienie co powoduje przeniesienie się na najwyższy poziom gęstości dla naszego wszechświata, lub jak kto woli na najsubtelniejszy, na którym czas tego wszechświata będąc już wcześniej pojęciem względnym, zamiera do cykli powstania wszechświata gdyż na każdej płaszczyźnie inna jest jego miara…

 


 

VII poziom gęstości…
Architekt wszechświata…
Kreator światów…

 

Jest to poziom reprezentowany przez istoty najwyżej zaawansowane w naszym wszechświecie, istoty te są tak doskonałe że można je nazwać Bogami z naszej perspektywy i są też tak potężne że żadna siła w kosmosie nie byłaby im się w stanie przeciwstawić, osiągnąć ten poziom mogłyby jedynie cywilizacja wielu istot rozwijająca się wiele milionów lat w poprzednim cyklu wszechświata. Istniejąc dłużej niz jeden cykl kosmiczny, choć o czasie mówią że dla nich nie ma przeszłości i przyszłości – jest wieczne teraz…, i tu powraca miara czasu, dla nas to miliony lata dla nich jeden cykl istnienia, co się wtedy dzieje, cóż, właśnie przy przejściu stanów wszechświata przydaje się nie-fizyczność, no i w nowym cyklu ma kto nadzorować tworzenie się zalążków nowego w oparciu o zdrowe zasady nabywając jednocześnie nowych dla siebie umiejętności. Koniec wszechświata to synonim ziemskiej śmierci i tak tez trzeba odbierać ten okres pomiędzy zapadnięciem się wszechświata do punktu omega i jego nowa kreacja. Każda istota która przetrwa ten okres prawdziwej próby dla niefizycznych wnosi w nowo powstający wszechświat trochę ulepszone zasady kreacji samym swoim istnieniem. Trzeba tu dodać że to tylko jeden z wielu , ba , bardzo wielu wszechświatów. Według przekazów channeling-owych istot z 6 poziomu, na 7 poziomie wszystkie istoty są jednym i tym samym, są całkowicie niefizyczne, oraz widzą wszystko co istnieje takim, jakim jest naprawdę, obejmują swoim zakresem świadomości całą przestrzeń. Jest to częstotliwość całkowitej jedności lub integracji. Ci, którzy wibrują na tym poziomie, stapiają się w jedno i stają się świadomą całością. Przyciągają do siebie niczym magnes istoty na niższych stopniach gęstości i nadają bieg naturalnemu dążeniu ku integracji. Wytyczają drogę do następnej oktawy doświadczenia. Egzystencja nie polega na kolejnym przeżywaniu poszczególnych obszarów gęstości. W rzeczywistości istniejemy na wszystkich stopniach jednocześnie. Tę wielowymiarową obecność postrzega nasza dusza, lecz ego nie jest do tego zdolne. Nasza istota przenika raczej wszystkie gęstości na raz, niż ewoluuje krok po kroku. Jest tak, ponieważ poza obrębem ludzkiego doświadczenia czas nie płynie liniowo. Wszystkie doświadczenia i idee występują jednocześnie. Jedyną miarą czasu jest długość istnienia na poszczególnych planach nie-fizyczności. Nie można tego zrozumieć za pomocą intelektu, gdyż intelekt opiera się na wiedzy płynącej z ego, która ma charakter linearnym. Można to tylko pojąć wewnętrznymi, duchowymi zmysłami lub sięgnąć wglądem. „Czas” to wytwór, który stwarza w nas wrażenie, że wykonujesz jedną rzecz po drugiej. Czas linearny pomaga nam również doświadczyć idei podziału i rozbicia, niezbędnej do nauki w trzeciej gęstości. Gdybyśmy potrafili rozszerzyć i objąć swoją świadomością wszystkie gęstości na raz, nawiązalibyśmy kontakt z wyższą jaźnią, ze swymi przeszłymi wcieleniami. Gdyż jesteśmy nimi wszystkimi jednocześnie, a uporządkowanie ich kolejności jest w nas. To tylko nasze ego potrzebuje ciasnych ram rzeczywistości czasu linearnego do porządkowania swego doświadczenia. To nic złego. To po prostu nieodłączny składnik ludzkiego doświadczenia na trzecim poziomie gęstości…

 

Rozmawiając o poziomach gęstości, wymiarach czy planach jako pasmach emanacji wibracji niematerialnej, siódme poziom gęstości jest tym najsubtelniejszym, świadomością wielowymiarowego doświadczenia, grupą wzorców tożsamości i zbiorowej pamięci, gdzie równocześnie to tu istnieje idea pola morfogenetycznego i kronik Akaszy. Jest też naturalną juz świadomością i pragnienie łączenia się w jedną całość kiedy gęstość osiągnie masę krytyczną, wtedy podąża przez pryzmat lub punkt wyjścia czarnej dziury i zaczyna się nowa podróż w następne siedem pasm częstotliwości. Mówi się, że świadomość jednostki przestaje w tym momencie istnieć. Dzieje się to na planie ponad monadą, czyli Jam Jest. Siódmy wymiar jest czystym Światłem, czystym dźwiękiem, świętą geometrią, czystym wyrazem i tworzeniem. Jest to plan ostatecznego udoskonalenia dla tego wszechświata…

 

Relacje z kontaktów z Istotami Światła opisują naszą planetę wibrującą obecnie na najwyższym poziomie planu astralnego. Jeżeli proces ten będzie kontynuowany to niższe wymiary zostaną „zawinięte w wyższe wymiary i przestaną istnieć”. Wymiary poniżej piątego znane są jako „niższe poziomy tworzenia”, a te pomiędzy 5 a 7 -jako Królestwo Umiarkowanego Tworzenia. Istnieją jeszcze wyższe wymiary oczywiście. Nasz stwórca jest jeszcze wyżej, choć istoty „zasiedlające” ten poziom mogą dla nas sprawiać wrażenie Bogów…

 

Siódmy poziom gęstości to Architekci tego Wszechświata absolutnie nieograniczona energia tworząca wszechświaty fizyczne, energetyczne i eteryczne, wszystkie istoty powstają o uniwersalnie i doświadczalnie sprawdzony w poprzednim wszechświecie wzór na bazie doświadczeń zaczerpniętych z głębi siebie. Staja się w ten sposób manifestacją wizualną Stwórcy jako najpiękniejszej postaci światła. Energia ta ponieważ jest wszystkim co istnieje wszędzie, posiada nieograniczone możliwości kreacji nieskończonych rzeczywistości. Według niektórych przekazów istot szóstej gęstości świadomości, Stwórca jako Światło pozwoliło Ciemności czyli negatywnym centrom myślowym stworzyć wydzieloną część wszechświata jako samo-rozwijający się Multiświat. To właśnie ten Multiświat zawiera w sobie wymiary wszystkie stałe fizyczne i niefizyczne znane ciemności w oparciu o Wielkie Dzieło Stworzenia, do których Stwórca jako światło wysyła małe cząstki siebie jako dusze zrodzone z Niego czyli czyste nieskażone żadną samoświadomością cząstki światła, by mogły doświadczać rozmaitych poziomów egzystencji i wrażeń z tych światów poprzez przejawy przeróżnych form życia. Dusze istot odbijają się w całkowicie niematerialnej postaci w jaźnie Stwórcy. Małe cząstki Boskiego Źródła posiadają cały jego potencjał świadomości i możliwości ale jakby spakowany i przez nie nieodczuwalny. Wszystkiego muszą uczuć się od samego początku, od kompletnego zera, zapominając kim naprawdę są. Jednak sukcesywnie odnajdują siebie, wzrastają narażone na wiele trudności w doświadczaniu poszczególnych poziomów gęstości, prędzej czy później budzą w sobie energią Stwórcy o niewyobrażalnej potędze wnosząc w strukturę Multiświata światło Jego istnienia. Energia Stwórcy znajduje się poza granicami tej przestrzeni. Młodym duszą udaje się zazwyczaj zręcznie omijać systemy wykreowane przez Ciemność na różnych planetach dzięki swojej niezapisanej żadną świadomością postaci. Ciemność stara się ograniczać aktywność młodych dusz, które podczas swych egzystencji próbują ściągnąć jak najwięcej dusz bliżej Prawdziwego Światła Stwórcy i podnieść je z letargu, za jaki odpowiedzialna jest Ciemności. Młode dusze są cząsteczkami Prawdziwego Światła, które dobrowolnie wnikają do wnętrza przestrzeni stworzonych przez Ciemność, po to by zwiększyć szanse na rozwój i zmiany. Energia światła Stwórcy jest potężna, jednak by dokonać zmiany musi ona w sposób naturalny zrównoważyć wpływy Ciemności, wysyłając do niej swoje cząstki świadomości. Proces ten tworzy zamknięty cykl koła istnienia. Światło i Ciemność egzystują od zawsze w ten sposób. Bez negatywnych form myślowych Ciemności, nawet Światło popadłoby w kompletny bezruch i stagnację, nie miałoby jak siebie doświadczać, nie byłoby ekspresji. Poza obrębem sfer istnienia Ciemności panuje bezgraniczna moc Światła Stwórcy, gdzie nie odczuwa się potrzeby robienia czegokolwiek w ekstazie najprawdziwszego szczęścia oraz występuje całkowity brak schematyczności i jakichkolwiek zasad. W jedności ze Stwórcą jest się wszystkim co jest wszędzie skąpanym w mocy kreacji nieskończonych rzeczywistości. W Świetle Stwórcy istnieje absolutna wolność bez wpływu ciemności. Są to najdalej idące przekazy w interpretacji całości egzystencjalizmu możliwe dla odbioru przez niższe gęstości świadomości. Być może jest coś jeszcze, jednak na tą chwilę wysoko rozwinięte istoty tak widzą Obraz Stwórcy i Jego Energii. Warto dodać, że wyżej opisany proces dzieje się od zawsze. Nigdy się nie rozpoczął, nigdy się nie zakończy. Istoty szóstej gęstości świadomości twierdzą, iż wszechświaty są niemożliwe do policzenia tak jak i skala kreacji…

 

Podsumowując możemy powiedzieć że dusza rozpoczyna swą egzystencję, wędrując poprzez poziomy gęstości wzrastając w swej świadomości powraca do źródła swego istnienia bogatsza o nową tożsamość którą warto rozważyć z stwórcą jako alternatywę dla następnego z wszechświatów. Na początku jednak doświadcza trwania w materii fizycznej jako skała, mikroorganizm lub prymitywna roślina. Potem jej świadomość osiąga stadium rozwoju, pozwalające na stanie się częścią zbiorowej duszy zwierząt. Wciela się wówczas w przeróżne formy zwierzęce doświadczając w ten sposób życia opartego na zasadach hierarchii. Przy pomocy zwierzęcych zmysłów zaczyna dostrzegać królestwo przyrody z perspektywy jej części jaką jest, mając pewien ograniczony wpływ na jej strukturę. Następnie po ogromnej liczbie doświadczeń w przeróżnych ciałach fizycznych rozmaitych gatunków zwierząt, świadomość wchodzi w ciało ludzkie lub inne o bardzo złożonym umyśle, charakteryzującym się inteligencją, charyzmą, ekspresją twórczą. Wówczas uczy się ona postrzegania trójwymiarowego. Początkowe jej inkarnacje na tym etapie obfitują agresywne zachowania jako ślady po egzystencji w świecie zwierząt. Z czasem jednak jej inkarnacje przybierają spokojniejszy charakter życia. Zaczyna dostrzegać swoją głębie, łączy to go z jego Wyższym Ja na płaszczyźnie duchowej. Zyskuje umiejętności oparte o zmienną fizyczność znacznie ułatwiające egzystencję w ciele fizycznym. Pozytywna polaryzacja świadomości jest największą jej potęgą, opiera się na ciągłym rozwoju w przód w przeciwieństwie do tkwiącej na którymś z etapów w miejscu i zapadającej się w sobie negatywnej polaryzacji. Dalszy rozwój to tylko kwestia umownie upływającego czasu…

 

Wszystkie źródła wskazują nam również że wszyscy w obliczu Stwórcy jesteśmy równi, i jest to prawda, ale to tylko część prawdy, ponieważ niektórzy mają o wiele większy potencjał od innych, o ile tylko zrozumieją kim naprawdę są i wezmą na siebie odpowiedzialność za innych. Trzeba wiedzieć również że najwyższy poziom kreacji można osiągnąć nie wychodząc z kręgu żyć i choć jest to bardzo znamienne zdarza się niezmiernie rzadko. najsubtelniejszy poziom gęstości odpowiada piątemu stopniowi oświecenia w materii…

 

Cechy charakterystyczne dla siódmego poziomu gęstości…

Ciało całkowicie eteryczne, świadomość złożona lecz jednolita u samej swojej podstawy, istnieje jako doświadczenie wielowymiarowe obejmujące całą materie naszego wszechświata…

 

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest i jaki jest…
Człowiek dowartościowany i mający dużo szacunku dla siebie, może pozwolić sobie na skromność…
Nasz świat jest w naszym wnętrzu, w naszych myślach, emocjach i uczuciach i to on kreuje naszą dobrą lub złą rzeczywistość…
Udostępniaj zdobytą wiedzę innym. W ten sposób zapamiętasz ją lepiej, pomożesz i wesprzesz innych, sam też trochę więcej zrozumiesz”…

 

Źródło :

http://www.parapedia.pl/polish/index.php

Fragmenty z książki:
„Milenium – Poradnik duchowy na czas przemian i nowe tysiąclecie”…
Lyssa Royal

oraz

Liczne materiały internetowe…

W swojej części oparte na channelingu…

Z niewielkim wglądem własnym w istotę tego zagadnienia…

Marek Kopacz