Ludzie mający charakter postępują właściwie nie dlatego, że myślą,
że zmienią przez to świat, lecz dlatego, że nie godzą się na to, by świat ich zmienił.
Josephson Michael

 

Cech osobowe Człowieka……
Temperament……

Temperament to podstawowe cechy osobowości, które uzewnętrzniają się w specyficznej charakterystyce zachowania określonego człowieka. Cechy te występują najczęściej już we wczesnym dzieciństwie, podlega zmianom zachodzącym pod wpływem dojrzewania i starzenia się oraz niektórych czynników społecznych i środowiskowych. Na temperament ma wpływ dziedziczne cech osobowości, przekazywanych genetycznie i ujawniających się nawet w pierwszym roku życia człowieka. To temperament decyduje prawdziwym „ja” naszej świadomości i odpowiadającej jej części podświadomości…. Tak rozumiany temperament stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości, której jest częścią składową. Według teorii Pawłowa temperament odpowiada typowi układu nerwowego na poziomie fizycznym, co przenosi się na oddziaływanie ludzkiej osobowości w charakterystyczny dla niej sposób……

w zasadzie żaden człowiek nie reprezentuje czystej formuły niżej wymienionych typów charaktu ale raczej ich splecione kombinacje…… Określenie rodzaju naszego temperamentu może pomóc nam w zrozumieniu siebie, swojego wnętrza, swojego niższego i średniego „ja” a przez to i innych ludzi.

-Najbardziej naturalne połączenia typów osobowości to sangwinik i choleryk oraz flegmatyk i melancholik……

-Połączenie neutralne, to sangwinik i flegmatyk oraz choleryk i melancholik. 

-Niezbyt pasujące do siebie przeciwieństwa, gdzie granica sprzeczności jest płynna to sangwinik i melancholik, a także flegmatyk i choleryk…….

-Kiedy w jednej osobie zderzą się przeciwieństwa temperamentów to prowadzi to do powstania konfliktów wewnętrznych i związanych z nimi rozdarć emocjonalnych…….

 

Podstawowe Typy Charakterów……

 

  Choleryk……

  – Choleryk to typ impulsywny i drażliwy, zawsze pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. Głównym pragnieniem choleryków jest dominacja, od innych z kolei oczekują podporządkowania się i uznania dla swojej ciężkiej pracy. Cholerycy bywają uparci, a ich reakcje na bodźce są szybkie i często nieprzemyślane, bywają też zakompleksieni. Często żałują wypowiedzianych słów. Są nastawieni na działania i kierowanie. Wzbudzają wśród ludzi zaufanie i respekt, często pracują dla potrzeb grupy. Są szybcy w działaniu, preferują pracę, którą mogą sami zorganizować. Lubią przewodzić i organizować pracę innym. Gdy ktoś się z nim nie zgodzi, denerwują się, krzyczą, stają się agresywny. Choleryk to osobnik dominujący, władczy i wyraża to całą swoją postawą i sposobem gestykulowania, wysunięty w kierunku słuchaczy wskazujący palec, uderzanie pięścią w blat stołu to sposób postępowania choleryka. Jego twarz zazwyczaj wskazuje na to, że mocno się zastanawia, mało tam jest uśmiechu, raczej zaciśnięte usta i szczęki oraz zmarszczone czoło.

Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie choleryka jest wątroba, a dominującym „humorem” – żółć. Według Pawłowa, choleryk to osoba o silnym i niezrównoważonym układzie nerwowym……

 

  Sztandarowe Cech Pozytywne Choleryka……

  Jest ukierunkowany na osiągnięcie swojego celu, ogarnia całokształt zagadnienia, dobry organizator, dostrzega praktyczne rozwiązania, szybki w działaniu umiejętnie rozdziela pracę kładąc nacisk na wydajność i realizacje celu,dodaje innym motywacji do działania, opozycja pobudza go do działania. choleryk to urodzony przywódca, dynamiczny i aktywny. Posiada nieodpartą potrzebę zmian, silną wolę i zdecydowanie. Trudno go zniechęcić. Jest niezależny i samowystarczalny. Nie ulega wzruszeniom. Wzbudza zaufanie. Pracuje dla potrzeb grupy i sprawdza się w nieoczekiwanych sytuacjach. Przewodzi i organizuje i zazwyczaj ma rację. Niezbyt natomiast odczuwa potrzebę przyjaźni….

 

  Cech negatywne…..

  -Choleryk ma kłopoty z uznaniem racji innych ludzi,nie lubi przekazywać innym kontroli nad swoim życiem, nie podporządkowuje się woli innych, niepokorny, wydaje spontaniczne sądy, oceny, często raniąc innych,nie jest skłonny udzielać emocjonalnego wsparcia innym ludziom, w kontaktach z innymi liczy się dla niego….. on sam i jego zdanie. choleryk jest nałogowym pracoholikiem. Nie jest w stanie oderwać się od pracy, aby odpocząć. To człowiek pełen entuzjazmu i zdecydowania w dążeniu do celu. Musi mieć nad wszystkim kontrolę, nie pozwala innym na podejmowanie decyzji i organizowanie działań. Posiada niezachwiane przekonanie, że zawsze ma rację, a pozostali którzy myślą inaczej, są w błędzie. Ceni w sobie siłę i z politowaniem spogląda na słabości u innych. Posiada zdumiewającą zdolność sterowania innymi tak, aby byli oni tego nieświadomi. To mistrz manipulacji. Lubi intryganckie zagrywki. Nie potrafi obchodzić się z ludźmi. Osądza ich z pozycji siły i pewności siebie. Odczuwa wewnętrzny przymus poprawiania błędów. Cechą choleryka jest apodyktyczność, zarówno w mowie jak i w dawaniu pisemnych instrukcji. Bardziej przejmuje się on zadaniami aniżeli uczuciami ludzi. Uwielbia kontrowersje i dyskusje. Nawet przed samym sobą nie jest w stanie przyznać się do błędu. Słowo „przepraszam” uważa za przejaw słabości. Przeświadczony, że zawsze ma rację, nie jest w stanie dostrzec swoich braków i wad. Nie przyjmuje do wiadomości, że jakaś ich cecha może być odpychająca. Już będąc małymi dziećmi cholerycy muszą zwyciężać w każdej sytuacji i zawsze znajdą sposób, aby nie stracić twarzy……

 

  Melancholik……

  – Melancholik to osoba pogrążona nieustannie w swoich myślach, choć wierny i wytrwały, to jednak o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości, życia, samego siebie, a także codziennych spraw. Jest to człowiek o powolnych, słabych, lecz długotrwałych reakcjach uczuciowych. Osoba taka często popada w stany pesymizmu, ma trudności z podejmowaniem decyzji, brakuje mu wiary w siebie. Melancholik jest wrażliwy na krytykę swojej osoby, obraźliwy, nerwowy i skłonny do zadumy, spokojny, wyciszony, powściągliwy i mało elastyczny w zachowaniu. Lubi marzyć, oddawać się zadumie.

Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie melancholika jest śledziona, a dominującym „humorem” – tzw. czarna żółć….Melancholik cechuje się temperamentem reprezentującym słaby układ nerwowy (wg teorii Pawłowa)…..

 

  Sztandarowe Cech Pozytywne Melancholika…….

  Ogólnie podporządkowuje się regulaminom, jest perfekcjonistą o wysokich wymaganiach względem siebie i innych, przy czym docenia wagę szczegółów, w swoich postępowaniach wytrwały i dokładny, a także uporządkowany i zorganizowany, przy czym schludny i czysty, oszczędny i często skromny, dostrzega zaistniałe problemy i z powodzeniem znajduje twórcze rozwiązania. Melancholik to człowiek głęboki i skłonny do rozmyślań. Posiada analityczny umysł, jest poważny i zdeterminowany. To osobowość utalentowana i twórcza, mająca zadatki na geniusza. Osobowość muzykalna, przejawiająca zdolności artystyczne i wyczulona na piękno, to typ filozofujący i poetyczny, wrażliwy na potrzeby innych, skłonny do poświęceń, sumienny. To idealista, również pod względem doboru partnera. Ostrożnie dobiera przyjaciół, unika zwracania na siebie uwagi i chętnie pozostaje w cieniu. To dobry słuchacz, który głęboko troszczy się o innych i pomaga w rozwiązywaniu problemów. Wierny i ofiarny. Współczujący aż do łez…..

 

  Cech negatywne…..

  Lubi schematy, wykresy i liczby przy czym zbyt często im podporządkowuje swoje życie,zbyt wrażliwy przez co łatwo go urazić, wtedy staje się nieufny w stosunku do ludzi i sytuacji, skłonny popadać w apatię i depresję, wymagający wobec siebie i innych, prawdziwie nieustępliwy perfekcjonista, często przekłada ważne sprawy i terminy na późniejsze.łatwo wpada w depresję, czasami trudno odróżnić, kiedy jest szczęśliwy, a kiedy smutny. W miarę upływu lat coraz częściej narzeka, życie traktuje ze śmiertelną powagą. Wszystko odbiera zbyt personalnie i często sam naraża się na przykrości. Podczas udziału w rozmaitych imprezach zniechęca ludzi swoimi negatywnymi reakcjami. Lubi cierpieć, wszędzie węszy krytykę, której nikt nigdy nie wyraził. Ma niskie wyobrażenie o sobie – poprzez swe wrodzone skłonności poddaje surowemu osądowi przede wszystkim siebie. Wszystko odkłada na później. Bardzo dużo czasu spędza na planowaniu. Ma nierealne oczekiwania w stosunku do innych. Ponieważ lubi doprowadzać wszystko do perfekcji, przenosi tą cechę na innych. To człowiek nieufny i przewrażliwiony……

 

  Sangwinik…..

  – Sangwinik to najbardziej ustabilizowany typ charakteru, wiecznie optymistyczny i radosny . Sangwinik to osoba o optymistycznym podejściu do życia, otwarta na relacje interpersonalne, towarzyska, beztroska. Lubi być w centrum zainteresowania, władcza i dominująca, czasem dumna i spoglądająca na innych „z góry”. Jest emocjonalna i spontaniczna, ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągać do siebie ludzi. Tryska energią i entuzjazmem, jest twórcza, lubi komplementy, szybko się odwzajemnia.

Sangwinik cechuje się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i ruchliwy układ nerwowy(wg teorii Pawłowa). Zgodnie z koncepcją czterech temperamentów Hipokratesa-Galenadominującym narządem w organizmie sangwinika jest serce, a dominującym „humorem” – krew.

 

  Sztandarowe Cech Pozytywne Sangwinika……

  Sangwinik to człowiek, który posiada dar przyciągania do siebie ludzi, jest duszą towarzystwa. Ma poczucie humoru. Kontakt ze rozmówcą umacnia przez dotyk. To człowiek emocjonalny i wylewny, entuzjastyczny i ekspresywny, wesoły i spontaniczny. Posiada ciekawą osobowość i zmienne usposobienie. Żyje dniem dzisiejszym. Jest prostoduszny. Jest też urodzonym aktorem i często zachowuje się jak dziecko, kocha ludzi i z łatwością zyskuje przyjaciół. Nie dopuszcza do nudy, lubi spontaniczne działania i komplementy. Nie chowa urazy. Jest zazwyczaj podekscytowany i często wzbudza u innych zazdrość, inicjuje nowe formy aktywności, sprawia bardzo dobre wrażenie na innych, twórczy i barwny, tryska energią i entuzjazmem, rozpoczyna nowe przedsięwzięcia w efektowny sposób pobudzając innych do współpracy czym oczarowuje wszystkich współpracowników…….

 

  Cech negatywne…..

  Cechuje go brak determinacji i rzadko realizuje on założony wcześniej plan, ba w ogóle ma problemy z dokończeniem zadań, zwłaszcza o charakterze precyzyjnych i do wykonania w określonym terminie. Za dużo mówi i przesadnie koloryzuje, co w efekcie często doprowadza do kłamstwa. Jest egocentrykiem. Nie dostrzega swoich wad. Nie jest dobrym doradcą, gdyż woli mówić niż słuchać. Ma kłopoty z pamięcią. Pomimo, iż doskonale pamięta kolory i nieistotne szczegóły, to jednak prawie wcale nie pamięta nazwisk, imion, dat i miejsc, zapomina o różnych sprawach i jest niepunktualny To niestały i zapominalski przyjaciel. Przerywa rozmówcy i odpowiada za innych. Ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, przez co odbierany jest jako osoba arogancka. To człowiek niezorganizowany i niedojrzały. Sangwinik żyje w swojej krainie bezstresowego dzieciństwa i nie chce stawiać czoła brutalnym realiom życia. Cechuje go zmienność i nadmierna spontaniczność, nie umie odmawiać, w związku z tym często przyjmuje nadmiar obowiązków,często jego wypowiedź poprzedza głębsze przemyślenia problemu, zbyt łatwo ulega emocjom okazując je nadmiernie……..

 

Flegmatyk……

  – Flegmatyk to osoba powolna lecz niezawodny, o pogodnym usposobieniu i wysokim poziomie samokontroli zrównoważona emocjonalnie, zdystansowana obiektywna w ocenie i obserwacji łagodna solidna w relacjach interpersonalnych najczęściej nieufna i chłodna dyplomatycz, pojednawcza cierpliwa cicha dowcipna potrafiąca poświęcić dużo czasu sprawie czy człowiekowi lubiąca obserwować ludzi potrafiąca współczuć preferująca pracę nie wymagającą pośpiechu i tempa powolna w działaniu potrafiąca słuchać potrafiąca zachować spokój, nawet w trudnych sytuacjach.

Według Hipokratesa dominującym narządem w organizmie flegmatyka jest mózg, a dominującym „humorem” – śluz…..Cechuje się temperamentem reprezentującym silny, zrównoważony i bezwładny układ nerwowy (wg teorii Pawłowa)……..

 

  Sztandarowe Cech Pozytywne Flegmatyka……

  Flegmatyk to człowiek kompetentny i solidny, spokojny i zgodny, ma zdolności administracyjne, dobry pośrednik w rozwiązywaniu problemów, unika konfliktów, dobrze znosi naciski w pracy i domu, często znajduje proste wyjście z trudnych sytuacji. Flegmatyk to człowiek powściągliwy, niewymagający i beztroski, spokojny, chłodny, opanowany. To człowiek cierpliwy, zrównoważony, cichy, a przy tym dowcipny i życzliwy, który nie miewa napadów złego humoru, nie popada w depresję i nie robi hałasu wokół swojej osoby. Emocje skrywa głęboko, jest pogodzony z życiem. Jest uniwersalny. Flegmatyk jest łatwy we współżyciu, uprzejmy i pogodny. To dobry słuchacz, który ma wielu przyjaciół. Jest współczujący i troskliwy. Lubi obserwować ludzi…….

 

  Cech negatywne…..

  Duże problemy w szybkim podejmowaniu decyzji, nadmierne unikanie ryzyka i trudności w określaniu swoich celi, zwlekanie z decyzją, odkładanie spraw na później, unikanie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych. Flegmatyk nie potrafi się czymś ekscytować, nie przejawia żadnego entuzjazmu. Nie lubi zmian i nie odczuwa potrzeby rozrywki. Przypuszcza, że inni czują tak samo. Sprawia wrażenie leniwego i odkładając pracę na później zakłada, że w ogóle zdoła jej uniknąć. Cierpi na kompleks jutra: „Nigdy nie rób dzisiaj tego, co możesz odłożyć na jutro”. Potrzebuje od innych bezpośredniego bodźca, ale nie znosi przymuszania. Unika wywiązywania się z codziennych obowiązków. Trwając w uporze spokojny flegmatyk nie pragnie porozumienia. Zawsze idzie drogą najmniejszego oporu. Jest niezdolny do podejmowania decyzji. Nie chcąc nikogo ranić, nie potrafi powiedzieć „nie”…….

  Jak już pisałem rzadko zdarza się aby jeden temperament zdominował w 100% osobowość człowieka. Najczęściej funkcjonuje jeden dominujący typ osobowości z domieszką drugiego. Bywa tez tak że człowiek uzewnętrznia inny temperament w chwilach wzburzenia, nerwach, stresie, słowem w trakcie silnych emocji….. Skrajności potrafią być duże i nieraz zaskakujące….. nawet samego „posiadacza” temperamentu…….Jeżeli poznani siebie jest dla nas ważne to właśnie najlepiej jest zacząć od ustalenia swojego głównego temperament….. To wiele wyjaśnia i trochę otwiera nam oczy….. Możemy też zrozumieć zasadę poznawania samego siebie i stanąć na skraju drogi do samopoznania. Możemy „próbować rozważyć temperamenty otaczających nas osób….. Bądźcie dla siebie i innych wyrozumiali…… Pilni w swoich rozważaniach…… Dokładni….. Taka „zabawa” bardzo się przydaje w życiu……

 

Dalajlama zapytany o to, co najbardziej zadziwia go w ludzkości odpowiedział: Człowiek, ponieważ poświęca swoje zdrowie by zarabiać pieniądze. Następnie poświęca swoje pieniądze by odzyskać zdrowie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości. Żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera tak na prawdę nie żyjąc.
Dalajlama
 Kopacz Marek