Człowiek, gdy ma wybór, wybiera zwykle dobro. Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, że nie ma wyboru.
Andrzej Majewski

 

                                                        System Energetyczny Człowieka

      „MERIDIANY”

 

 

Zgodnie z naukami Starożytnych lekarzy życiodajną energię połączonych cząstek tlenu i światła przyswajaną podczas oddechu i poprzez czakry rozprowadza system kanałów energetycznych nazwany Meridianami. Ten spójny system wiedzy określający dokładną lokalizacje wszystkich przebiegających przez nasze ciało Meridianów powstał na przestrzeni wielu tysięcy lat w oparci o wnikliwe obserwacje i analizy wielu pokoleń chińskich i tybetańskich lekarzy…..  Skąd bierze się energia w ciele żywych istot???
Najlepiej można to prześledzić na przykładzie świata roślin.  Światło, które pada  na liść, dociera do chloroplastów znajdujących się w komórkach rośliny. Tam – w wyniku działania słońca i procesu wewnętrznej przemiany w tym przypadku fotosyntezy – z cząsteczki wody uwalniany jest tlen, a wraz z nim w każdej przemianie wewnętrz organicznej żywych istot uwalnia się coś jeszcze – To elektron, który jest przekazywany pomiędzy strukturami wewnątrz ciała, łańcuchowo, w bardzo uporządkowany sposób. Taki uporządkowany przepływ ładunku elektrycznego to nic innego, jak definicja przepływu wewnętrznej energi. Tą energią w naszym ciele możemy sterować. Zwiększając ją i doprowadzając więcej tlenu w trakcie głębokiego oddychania i medytacji co sprawia, że będzie uwalnianych więcej elektronów i będą one szybko przekazywane do komórek.  Podstawowych 12 kanałów energetycznych nazwanych zostało Meridianami Głównych i przebiegają symetrycznie wzdłuż długości ciała, są one rozmieszczone parzyście po obu stronach ciała, a za swój początek mają narządy wewnętrzne, przyjmując od nich swoją nazwę. Istnieje również 12 kanałów łączących Kanały Główne z skórą i szpikiem nazwanych Meridiany Mięśniowo-ścięgnowe. Oprócz głównych meridianów mamy jeszcze 8 Meridianów Cudownych, ich zadaniem jest wspomagać Meridiany Główne gdyby dostarczały zbyt mało energii. Wszystkie te arterie energetyczne są połączone z sobą Kolateralami czuli odgałęzieniami łączącymi z sobą kanały, od wszystkich kanałów oddziela się sieć mikromeridianów rozprowadzająca energię po całym organizmie człowieka…..

W Meridianach Głównych energia płynie nieustannie, lecz szczególnie silnie przepływa w okresie dwu godzinnego maximum energetycznego i dzieli się Yin(bioenergia żeńska związana z energią ziemi) oraz Yang(bioenergia męska związana z słońcem). Kanałami przebiegającymi wzdłuż wewnętrznych powierzchni kończyn oraz przednią częścią tułowia, płynie energia żeńska Yin od dołu ku górze do górnej części tułowia….Kanałami biegnącymi zewnętrzną częścią ciała płynie energia męska i spływa od głowy w dół do stóp.

Meridiany ręki (Yin) nazwane zostały:

 

1 Główny Meridian Serca.

2 Główny Meridian osierdzia.

3 Główny Meridian Płuc

.

Meridiany nogi (Yin) nazwane zostały:

 

4 Główny Meridian Nerek.

5 Główny Meridian Wątroby.

6 Główny Meridian Śledziony i Trzustki.

 

Organy związane z meridianami żeńskimi (Yin) są miąższowe, przyswajają i wspomagają trawienie pokarmu, przechowują substancje odżywcze i magazynują energię.

Meridiany ręki (Yang) zostały nazwane:

 

1 Główny Meridian Jelita Grubego>

2 Główny Meridian Potrójnego Ogrzewacza.

3 Główny Meridian Jelita Cienkiego

 

Meridiany nogi (Yang)

 

4 Główny Meridian Żołądka.

5 Główny Meridian Pęcherzyka Żółciowego.

6 Główny Meridian Pęcherza.

 

Organy związane z meridianami męskimi (Yang) są puste, trawią i wchłaniają jedzenie, kumulują lub wydalają płyny z organizmu.

Ponadto każdy Meridian czerpiący energię ziemi (Yin) jest połączony ze swoim odpowiednikiem czerpiącym energię słoneczną (Yang) i tak.

 

   1. Kanał płuca związany jest kanałem jelita grubego

   2.Kanał śledziony związany jest z kanałem żołądka

   3.Kanał serca związany jest z kanałem jelita cienkiego

   4. Kanał nerki związany jest z kanałem pęcherza moczowego.

   5. Kanał osierdzia jest związany z kanałem potrójnego ogrzewacza.

   6. Kanał wątroby związany jest z kanałem woreczka żółciowego

 

Meridiany Mięśniowo – Ścięgnowe jak ich nazwa mówi dostarczają energii do prawidłowego funkcjonowania skóry, stawów, mięśni i ścięgien.

 

Meridiany Dodatkowe nazywane „Cudownymi Kanałami” dzielimy z względu na przepływającą męską energię Słońca na:

1 Główny regulator tylny GRT.

2 Yangchiao Mai (zewnętrzny piętowy).

3 Yangwei Mai (zewnętrzny podtrzymujący).

4 Dai Mai (opasujący).

 

Pozostałe cztery obejmują meridiany, w których przepływa żeńska energia (Yin) i jest to:

1 Główny regulator przedni GRP.

2 Yinchiao Mai (wewnętrzny piętowy).

3 Yinwei Mai (wewnętrzny podtrzymujący).

4 Chong Mai (wznoszący się).

 

Meridiany Cudowne są połączone ściśle z systemem głównych meridianów i tworzą układ wspomagający lub zastępczy dla nich. Według medycyny chińskiej cudowne Meridiany, są akumulatorami i zbiornikami energii.

 

Wzdłuż każdego z meridianów umiejscowione są tzw. punkty aktywności, znajdują się one na różnej głębokości w ciele, głębokość ta nie jest stała i zależy od wielu czynników, od budowy ciała, od pory roku. Punkty te są miejscami, w których przepływ energii może ulec zablokowaniu, dlatego poprzez Masaż, akupunkturę czy ogrzanie, uruchamiamy prawidłowy przepływ energii w Meridianach.

Zablokowanie przepływu energii powoduje złą prace odpowiadających danemu miejscu organom i głównym powodem powstania choroby w organizmie.

Ze względu na odległość punktów od obszaru choroby dzieli się je na punkty lokalne położone blisko zajętego narządu, punkty przyległe leżące blisko okolicy chorego narządu i punkty dystalne, na kończynach.

 

 – Punkty źródłowe – gdzie gromadzi się większa ilość energii, ich stymulację stosuje się w stanach nadmiaru i niedoboru energetycznego, na Meridianach Yin jest to III punkt od końca, a na Meridianach Yang IV od końca Meridianu (za wyjątkiem Meridianu Pęcherzyka Żółciowego).

 – Punkty przepustowe – znajdują się na 12 głównych Meridianach, na Meridianach GRT i GRP oraz dodatkowy punkt przepustowy Meridianu Śledziony-Trzustki. Za pośrednictwem Kolaterali dochodzi do wyrównywania energii, której nierównowaga jest przyczyną zaburzeń energetycznych pomiędzy meridianami, należącymi do tego samego elementu. Wyróżnia się także 4 grupowe punkty przepustowe, pozwalające na wyrównywanie poziomów energii między meridianami typu Yin i Yang danej kończyny.

 – Punkty kluczowe – znajdują się na 12 Głównych Meridianach oraz na Meridianach cudownych. Ich nakłucie powoduje odblokowanie krążenia energii w Meridianie. Stosuje się je w schorzeniach o ostrym przebiegu.

 – Punkty zgodności przedniej i tylnej – gdy związane z nimi narządy chorują, stają się wyraźnie bolesne przy stymulacji. Położone są odpowiednio na przedniej i tylnej powierzchni tułowia.

 – Punkty kardynalne – łączą Meridiany główne z meridianami dodatkowymi, wyrównują poziomy energii pomiędzy nimi.

 – Punkty mistrzowskie – punkty położone na niektórych Meridianach głównych regulują pracę określonych tkanek lub narządów.

 – Punkty dolnego morza – Jest to 6 punktów, położonych na Meridianach typu Yang, wywierają korzystny wpływ na narządy typu Fu znajdujące się poniżej przepony.

 – Punkty antyczne Shu – Są to punkty położone na Meridianach głównych, wyznaczone kolejno wg rosnącej siły terapeutycznej, licząc od palców kończyny. I tak punkty „Jing – studnia” położone na palcach, skuteczne są w dolegliwościach bólowych kl.p. i pobudzeniu psychicznym; punkty „Ying – mały strumień” w chorobach gorączkowych; punkty „Shu – strumień” w chorobach gośćcowych; punkty „Jing – rzeka” w chorobach górnych dróg oddechowych i astmie oskrzelowej; punkty „He – ” w chorobach żołądka i schorzeniach innych narządów Fu.

 – Punkty pięciu przemian – Są to położone w kolejności punkty na Meridianach głównych, silnie powiązane z punktami Shu, odnoszące się do pięciu przemian. Na Meridianach typu Yang pierwszy punkt na końcach palców należy do elementu metalu, natomiast na Meridianach typu Yin do elementu drewna. Punktów tych używa się w odpowiednich kombinacjach do leczenia stanów nadmiaru lub niedoborów w narządach.

 – Punkty spotkania – Są to punkty gdzie krzyżują się przebiegi meridianów. Za ich pomocą można leczyć dolegliwości związane z tymi meridianami.

 

Opisy punktów sporządzono na podstawie

                           Zielarnia.pl

 

 

Medycyna Chińska określa jeden pełen cykl obiegu energetycznego w Meridianach na 24 godziny, i dzieli on się na 12 równych części, po 2 godzinnym a to oznacza, że każdy z meridianów ma w ciągu doby 2 godziny maksimum energetycznego i następnie 12 godzin później 2 godziny minimum energetycznego.

Energia przepływająca przez Meridiany, co 4 godziny zmienia swoją aktywności z Yin na Yang i odwrotnie. Dzięki temu aktywne są jeden po drugim 2 Meridiany tego samego rodzaju, ale różnego oddziaływania energetycznego (Yang – Yin). W następnej kolejności maksimum energetyczne osiągają 2 Meridiany innego rodzaju, ale o odwrotnym oddziaływaniu energetycznym niż w poprzednim cyklu Yang na Yin. W wyniku, czego aktywowane są po sobie dwa mediany Yang dwóch różnych rodzajów, a następnie dwa Meridiany Yin dwóch różnych rodzajów.

Znajomość dobowego obiegu energii w Meridianach jest potrzebna do zachowania naturalnego dobowego rytmu życia, a co za tym idzie i zdrowia.

 

Godziny największej aktywności organów

 

– pęcherz żółciowy szczyt od 23 – 1 godziny

 

– wątroba szczyt od 1 – 3 godziny

 

– płuca szczyt od 3 – 5 godziny

 

 – jelito grube szczyt od 5 – 7 godziny

 

– żołądek szczyt od 7 – 9 godziny

 

– śledziona i trzustka szczyt od 9 – 11 godziny

 

– serce szczyt od 11 – 13 godziny

 

– jelito cienkie szczyt od 13 – 15 godziny

 

– pęcherz moczowy szczyt od 15 -17 godziny

 

– nerki szczyt od 17 – 19 godziny

 

– osierdzie szczyt od 19 – 21 godziny

 

– potrójny ogrzewacz szczyt od 12 -23 godziny.

 

 

Wykazano, że nakłuwanie Meridianu, podczas jego największej aktywności, działa uspokajająca, natomiast przez następne dwie godziny pobudzająco. Medycyna chińska zna wiele sposobów na przywrócenie harmonijnego przepływu energii: zioła, specjalne diety, serie ćwiczeń Chi Kung, masaże np. akupresura, akupunktura – które usuwają bądź korygują prawidłowy przepływ energii w organizmie.

 

        MAREK KOPACZ