Sennik Mistyczny

„Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere”…..
„Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”…..
Seneka…..Sennik  
Mistyczny

 

     Starożytni Grecy używali sennika ponieważ wierzyli w mistykę snów uważając, że sny ujawniają wolę bogów i w ten przewrotny sposób okazują nam pomoc, zwłaszcza że świat marzeń sennych dla nich był tak samo realny jak rzeczywistość, stając się inspiracją do przełamania ułomności i przypadłości naszej jaźni i podjęcia mądrych i bardziej zdecydowanych działań….., Kontrolowanie snów to nie tylko umiejętność ich zapamiętania i zrozumienia, ale także zdolność wyśnienia istoty naszego problemu, by w świacie snu otrzymać zadowalającą odpowiedź, natomiast właściwa interpretacja snu  może pomóc rozwiązać nasze problemy, może również pomóc podjąć ważną decyzje..,   

       Królewska droga do naszej podświadomości leży w krainie marzeń sennych, a najważniejszym jej elementem jest praca nad samym sobą, między innymi poprzez analizowanie własnych snów…., Składamy się z różnych części, pozornie nie posiadających ze sobą nic wspólnego, które należy jednak zebrać razem w jedno magiczne istnienie, gdzie wszystkie rozproszone cząstki naszej osobowości stopią się w jedną Wielką Świadomość Samego Siebie..,

       Analiza marzeń sennych to nie jedyny, ale na-pewno jeden z najważniejszych sposobów na nawiązanie trwałej nici porozumienia z naszą podświadomością, a ich interpretacja to nie tylko konieczny warunek prawidłowej pracy naszego szeroko pojmowanego organizmu ale niezaprzeczalnie jeden z decydujących sposobów równoważenia wpływu naszych zmysłów, ciała i umysł na naszą wolę, duszę i ducha..,

       Podświadomość skupia wyobrażenia które są nieakceptowane i odrzucane przez naszą świadomość, ale nie są one jednak skazane na niebyt a jedyne ukryte pod zwałami wielu pseudo-świadomych zachowań i myśli. Mimo to że skrzętnie skrywane i tak zachowują bardzo duży ładunek emocjonalny dzięki czemu stale próbują przedostać się do świadomości po przez senne obrazy, i inne podświadome sygnały dając nieustannie o sobie znać. Najdobitniejszym efektem tych dążeń są marzenia senne wskazujące nam sposoby naprawienia niedoskonałości naszej jaźni jak i innych nierozwiązanych dotychczas problemów naszej prawdziwej natury..,

        Marzenia senne to alegoryczny nad wyraz obrazowy sposób odwzorowania naszego wnętrza uporządkowanego lub nie, które dla wtajemniczonych w arkana sennej rzeczywistości staje się skutecznym środkiem rozwoju osobistego. Dlatego ważne jest umiejętność ich symbolicznego odtworzenia, zrozumienia i zastosowania w swoim życiu, dzięki czemu możemy mieć świadomy wpływ na kierunki naszej dalszej drogi życia….., To dzięki snom, i marzeniom sennym uwalnianym w naszej sennej rzeczywistości możliwa jest pełniejsza integracja rozerwanych części osobowości. Interpretacja marzeń sennych to proces który na bazie zawartych w nim symboli i obrazów odtwarza naturalną drogę komunikacji pomiędzy ukrytymi rejonami naszej istoty a naszą świadomością prowadząc do zintegrowania przynoszonych treści w całości struktury osobowości..,

        Bez względu jednak na ilość symboli czy obrazów sennych, zawartych w naszych snach, nigdy nie pojmiemy ich natury, ani nie zrozumiemy czego szukamy w naszym życiu na jawie, jeżeli nie uwzględnimy również naszych osobistych skojarzeń, jakie budzą w nas określone sytuacje, przedmioty czy ludzie. Nad snami trzeba się pochylić, analizować ich traść, szukać ich znaczenia w własnym wnętrzu i sytuacji w jakiej się znajdujemy, pamiętając by senne obrazy przekładać na język emocji i uczuć, by dopiero z tego języka czerpać zawarte w nim informacje…., Taki sposób analizowania i odczytywania sennego języka powinien sprawić że sami nauczymy się odczytywać znaczenie symboli oraz tego co one dla nas znaczą..,

        Odczytywanie własnych snów to sztuka której doskonalenie trwa przez całe nasze życie, sprawiająca że stajemy się doskonalsi i żyjemy na jawie w sposób bardziej świadomy samego siebie….., Sen tak naprawdę stanowi formę twórczej podróży w głąb siebie, w której symbole są ważnymi drogowskazami. Sny stanowią, reprezentację naszego niezrealizowanego życiowego potencjału. Postacie, przedmioty, wydarzenia czy symbole pojawiające się w snach to cechy naszej zróżnicowanej osobowości. Również kolory, dźwięki i zapachy, o których śnimy, to symbolicznie wyrażone części nas samych. Niezaprzeczalnie fascynujące jest to, że sami piszemy scenariusze do swoich sennych przeżyć, sami je odgrywamy i sami obsadzamy role. Często też obawiamy się różnych wydarzeń, o których śnimy nie wiedząc, że to po prostu jedno z wielu oblicz naszej istoty, o którego istnieniu po prostu nie wiemy. Tak więc sytuacje i postacie z naszych snów stanowią formę informacji, którą przesyłamy sami sobie, często chcąc polepszyć, czy wzbogacić nasze życie..,

      ” Mistyk Edgar Cayce kładł szczególny nacisk na rolę przeżycia we śnie odczucia, emocje i uczucia. Uważał że głównym zadaniem wielu snów jest pomóc nam w życiu i ogólnym naszym rozwoju, podobną i bardzo ważną rolę odgrywa ich interpretacja. Błędna interpretacja, która tylko częściowo tłumaczy sens snu, ale zmusza człowieka do rozmyślań o jakimś ważnym aspekcie jego życia, nie jest wcale taka zła. Cayce przywiązywał bowiem większą wagę do rozwoju człowieka, niż do udzielania mu informacji….,

Edgar Cayce proponował trzy sposoby potwierdzenia poprawności swojej interpretacji.

– Pierwszym z nich jest porównanie zapisów czyichś snów. Dość często kilka snów bliskich sobie osób skupia się na tym samym zagadnieniu czy problemie. To, co jest zrozumiałe w jednym śnie, powinno rzucić światło na inne marzenia z tej samej nocy. W kolejnych epizodach tego samego snu, choćby nawet nielogicznie połączonych, należy szukać tych samych tematów czy to powtarzających się po wielokroć, czy rozbitych na odcinki. Interpretację danego snu powinno się porównywać z wcześniejszymi tłumaczeniami podobnych snów. Interpretację snów można potwierdzić porównując je z treścią poprzednich marzeń pod kątem zmian. Jeśli dany temat często się powtarza, człowiek prawdopodobnie nie zrozumiał jeszcze celu snu albo nie postąpił według jego rady. Jeśli jednak temat rozwija się w kolejnych snach, wtedy śniący może przyjąć, że prawidłowo interpretuje treść snów i rozwija w sobie siły odpowiedzialne za te wizje…,

– Drugim sposobem potwierdzenia prawdziwości interpretacji jest porównanie ich z subiektywnymi odczuciami człowieka. Uczucie uwolnienia od wewnętrznych obaw oznacza, że interpretacja była łatwa, chociaż człowiek musiał stawić czoło jakiejś nieprzyjemnej prawdzie. Uczucie wzmożonej czujności, pobudzenia, bez nadmiernego strachu, może wskazywać, że ktoś poprawnie podszedł do ostrzeżenia snu przed jakimś niepomyślnym wydarzeniem. Względną pewność co do trafności interpretacji można uzyskać, gdy dany temat powtarza się w serii snów, gdyż zdaniem Edgara Cayce’a psychologiczna pewność wynika ze stałego powtarzania i instynktownego wyczucia naturalnych procesów. Wyzwolenie nowych uczuć i postaw życiowych także może sygnalizować, że człowiek zrozumiał główny przekaz snu…,

– Trzecim sposobem oceny prawidłowości interpretacji snów jest wszechstronniejszy test – ocena jakości własnego życia. Jeśli ludzie rozwijali się i efektywnie działali, istniały duże szanse, że rozumieli treść snów i postępowali zgodnie z nimi, a nie wbrew ich radom…, Jednak najprostszym sposobem oceny jakości życia jest stwierdzenie, w jakim człowiek jest nastroju. Czyli jeszcze lepsze od badania własnego życia jest zbadanie jakości własnych powiązań z innymi ludźmi. Edgar Cayce nieustannie podkreślał wagę „owoców ducha” wpływających na poprawę jakości życia. Cierpliwość, dobroć, chęć niesienia pomocy, wyrozumiałość nie były zdaniem Cayce’a oznakami słabego kobiecego charakteru. Cechują one kogoś, kto odnalazł siebie oraz swego Stwórcę i nie przerzuca własnych obaw na innych ludzi. Człowiek, którego aprobują bliscy , krewni, dalsza rodzina, znajomi z pracy, może stwierdzić, że postępuje zgodnie ze snami.

       Cayce powiedział też, że owi bliscy ludzie zaludniają większość snów, dlatego iż najlepiej znają istotę i zachowanie śniącego. W ustaleniu trafności interpretacji snów nie można także pominąć oceny codziennych, życiowych umiejętności. Przykładowo, jeśli człowiek dobrze wykorzystuje swoje sny, to jeśli jest zapalonym golfistą będzie lepiej grał w golfa…,

        Cayce namawiał także swoich uczniów aby polegali na cichym, wewnętrznym głosie, gdy tylko nauczą się odróżniać go od wrzawy myśli w głowie. Głos ten mógł służyć im radą podczas tłumaczenia snów na jawie, a także w czasie prowadzenia samochodu, w interesach lub podczas dyskusji…,”

        Zdaniem Cayce’a wszystkie słowa i myśli niosą ledwie uchwytne skojarzenia. Widok obcej osoby może przypominać nam znajomego, jakieś wydarzenie przynosi wspomnienie innego. Za widokiem flagi kryje się cały łańcuch na pół świadomych myśli dotyczących czyjegoś kraju. Na jawie skojarzenia te pozostają w tle, dzięki czemu jest możliwe porozumiewanie się. Natomiast w snach skojarzenia wychodzą na środek sceny. Na jawie fakty niosą skojarzenia. W snach skojarzenia dyktują fakty. Kiedy pojmie się zasadę ich działania sny przestaną być pogmatwane.

        „Sny wywodzące się z podświadomości reagującej na codzienne sprawy śniącego rozwijają swoją fabułę i prezentują postaci, aby przedstawić w tym samym czasie dwie rzeczy. Ponownie uzmysławiają śniącemu niektóre jego sprawy lub zainteresowania ze stanu świadomości, decyzje albo plany, które próbuje rozwiązać na drodze dedukcji, opierając się na całej swojej wiedzy. W tym samym czasie sny przedstawiają mu sytuację ze strony indukcyjnej, przebadaną w poszukiwaniu faktów za pomocą postrzegania pozazmysłowego podświadomości. Biorąc pod uwagę to jak skomplikowane jest owo podwójne zadanie, zaskakujące, że sny nie są jeszcze bardziej pogmatwane. Czasami jednak nawet Mistyk Cayce mówił o fragmencie jakiegoś snu: Lepiej daj spokój, sen wróci w bardziej zrozumiałej formie dla ciebie.

         Mistyk Edgar Cayce stwierdził, że interpretacja snów jest skomplikowanym zadaniem, ponieważ sami ludzie są skomplikowani. Jest jeszcze jeden powód dlaczego sny niosą najczęściej treści symboliczne. Otóż sny mają na celu raczej udoskonalenie niż dostarczenie informacji i udzielenie porad. Sny pojawiają się po to aby ofiarować śniącemu przeżycie. Mają wywołać przyspieszone bicie serca, drżenie kolan, śpiew duszy. Nie są prostym językiem obrazkowym. Stanowią wydarzenie dla śniącego. Sny mają na celu zmienianie w jakiś sposób śniącego, a nie tylko udzielanie mu informacji. I właśnie po to aby zarówno informować jak i przekształcać, sny muszą posługiwać się symbolami.

        Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że sny są silnie związane z naszą wewnętrzną naturą i przeżywanymi w snach i na jawie emocjami, trudno jednak doszukiwać się jednego wspólnego dla wszystkich snów znaczenia symbolicznego, jaki się w nich może pojawić. Każdy sen jest przecież inny, podszyty innym emocjami, obawami, lękami, pragnieniami które powstają na bazie naszych mniej lub bardziej świadomych marzeń czy dążeń na jawie..,”

       Jednak nie ma również żadnych wątpliwości że wiele symboli i obrazów sennych często powtarza się w snach wielu osób tworząc swoistą podstawę do ich interpretacji. Umiejętność poruszania się w sennej rzeczywistości zdecydowanie wymaga pewnej ilości podstawowej suchej wiedzy o tym co znaczy dany symbol, gdyż wiele z symboli jest podobnie interpretowana przez wielu ludzi, na czym i my możemy się oprzeć, jednak opierając się na podstawowej bazie wyjściowej pełne zrozumienie powinniśmy oprzeć na intuicji, która wskaże właściwą i pełną interpretację całego snu..,

        Cała zależność snu powinna być oparta na tym w jakim kontekście konkretny symbol się pojawił, a także co działo się w życiu śpiącej i śniącej osoby, co przeżywał, jakich emocji doznawał w śnie i na jawie. Pełne znaczenie snu odczytać można w zasadzie tylko intuicyjnie gdzie głównie liczą się nasze emocje, to one niosą podstawową treść snu, a obrazy i symbole jakie się w snach pojawiają mają za zadanie mocno oddziaływać na emocjonalną część naszej istoty, by w ten sposób zbudzić drzemiące w nas kreatywne skojarzenia skłaniające do rozwiązania danego problemu w sposób najbardziej zgodny z nasza aktualną naturą i sytuacją. Tylko w ten sposób odczytasz główne przesłanie symbolu i snu, po przez podstawową wiedzę ogólną i po przez intuicję która Ci podpowie, jak dodać mu indywidualne znaczenie, związane z Twoim osobistym odbiorem i pełnią Twojego wewnętrznego świata..,

         Marzenia senne są ulotne i bardzo szybko rozmazują się w naszej świadomości zaraz po przebudzeniu. Często się zdarza, że jeśli nie zapiszemy snu tuż po przebudzeniu, to wymknie się on z naszej pamięci i będzie nie do zrozumienia w przyszłości. Niektóre sny jednak są tak intensywne, że nie możemy oprzeć się przekonaniu, że są przestrogą, ostrzeżeniem czy upomnieniem zapowiadając jakieś bardzo ważne wydarzenie w naszym życiu, często są to sny o których nie możemy przestać myśleć, należy wiedzieć, że jest to bardzo cenny sygnał pochodzący od naszej wewnętrznej istoty, którego nie powinno się lekceważyć i głęboko przestudiować, gdyż mówi nam o naszych rzeczywistych pragnieniach. Robi to przy tym bez żadnych skrupułów, które nakłada na nas nasze poczucie taktu i moralności skupiając się na głównym celu a nie na towarzyszących mu okolicznościach..,

         Większość snów wyraża jedno pragnienie które na jawie usilnie i wszelkimi sposobami pragniemy wyidealizować zmieniając jego pierwotną formę nie do poznania, to pragnienie bycia sobą….., To niesamowite, co mogą przynieść nam nasze sny, przygotować nas na ciężkie chwile, otrzeć łzy czy skłonić do rozważenia czegoś nad czym dotychczas sie nie zastanawialiśmy. W snach dotykamy drugiej, ukrytej części naszej osobowości tego co ukryte, co jest w nas tajemnicze i wymaga głębszego zastanowienia..,

        Jak byśmy na to nie patrzeli to wiedza, jaką posiadamy na temat samego siebie w świecie naszej świadomości stanowi zaledwie znikomą część tego, kim naprawdę jesteśmy. Bez względu na to jak głęboko wnikniemy w świat naszych snów, świadoma nad nimi praca sprawia że budzimy się następnego dnia z lepszym samopoczuciem i przekonaniem, że poradzimy sobie z trudnościami, co wiąże się z ograniczeniem wpływu negatywnych emocji, dzięki czemu nasz odbiór zdarzenia następnego dnia jest łagodniejszy..,

          Tak więc sennik który znajdziecie państwo na tych stronach oparty jest na synonimach i antonimach uchylających nam delikatnie rąbka znaczeniowego danego słowa, oraz na bazie wielu innych najpopularniejszych opisów danego snu by przechodząc dalej spróbować stworzyć swoiste podłoże do pełniejszej  interpretacji znaczenia, które dopiero wtedy staje się polem do popisu dla pełnej interpretacji w oparciu o państwa wnętrze. Tylko tak możemy wniknąć w głąb samego siebie i zrozumieć co nas dręczy, męczy czy czego w swoim życiu szukamy…

 

 

” Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus „…..
Kiedy jesteśmy zdrowi, łatwo nam przychodzi dawać chorym dobre rady…
Terencjusz

Tagi:
Sennik, Interpretacja symboliki marzeń sennych, Księga snów, Onejromancja, Znaczenie snów, Interpretacja snów, Encyklopedia snów, Magia senna, Fantazje senne, Tłumaczenie snów, Projekcja marzeń sennych, Koszmary senne, Sny wizjonerskie, Tłumacz snów, Sny prorocze.
Dream Book, Interpreter of dreams, Traumdeuter, თარჯიმანი ოცნება, TräumBuch, Kніга сноў, 夢的解釋, Tolk af drømme, המתורגמן של חלומות, Interprète des rêves, Intérprete de sueños, διερμηνέας των ονείρων, Uitlegger van dromen, Léirmhínitheoir aisling, Túlkur drauma, 夢の通訳,   Interpretatorius svajonių, Coniectoris, Tulks sapņi, Mолкувач на соништа, Drømmetyder, Intérprete de sonhos, Tolmač sanj, Tolk av drömmar, Hayallerinin tercüman, Mлумач снів, Dehonglydd o freuddwydion, Tolmács álmok, Thông dịch viên của những giấc mơ, Interprete di sogni….

Sennik  Mistyczny