Nowa dusza jest nieśmiertelną i niezniszczalną od początku, choć pierwotną w swojej świadomości esencją matrycy wszechświata…
Każda dusza  przenika całego człowieka w każdym jego materialnym elemencie
sprawiając że staje się bytem ożywionym duchem doświadczającym życia w świecie pierwotnej twardej materii….
Dusza w swoim najgłębszym jądrze jest nieodrodnie związana z Najwyższym Bytem….

m.k.

Niezłomna Dusza Człowieka……
Światło I Blask….

 

 

Nasza Dusza jest nad świadomą formą aktywnością naszego ciała……. Z tego faktu zwyczajny człowiek nie zdaje sobie sprawy…. Że nasze ciało potrzebuje Duszy aby nadać myśleniu emocjonalną treść….. Dusza natomiast poprzez ciało nabywa zdolności do postrzegania materialnego świata a co za tym idzie do zdobywania nowych doświadczeń i doskonalenia się na drodze fizycznych doznań aż do uzyskania pełnej doskonałości. Dusza zmuszona jest wiązać się z ciałem w celu osiągnięcia zrozumienia ważnej zasady „dominacji ducha nad materią „a więc prawdziwym powodem istnienia duszy w ziemskim wymiarze jest konieczność samodoskonalenia się w praktyce i na własnej drodze ponieważ nasza dusza pragnie być kompletna, doskonała, harmonijna ten imperatyw wpisany nam został przez stwórce w akcie stworzenia jako nadrzędny warunek bytu.(pragnienie osiągnięcia doskonałości) Ponadto musimy pojąć że Miłość i Empatia(współodczuwanie innych istot) jest naszym prawem z którego zrozumieniem musimy umiejętnie żyć tu wśród innych bytów….. W swoim najwyższym stopniu rozwoju nasza dusza osiąga zdolność do pełnej empatii …. Co uwalnia ją od fizyczności i daje jej kreatywność w tworzeniu nowych idei dzięki wcześniej nabytym doświadczeniom w fizycznym świecie.

Te powiązania między odczuwaniem typowo fizycznym a odczuwaniem w pełni duchowym są istotą i głównym sensem takiej formy naszego bytu. Dlaczego? Ano dlatego, że dusza jest permanentną częścią całej istoty wszechświata a w swojej najsubtelniejszej części jest nieodłącznie związana ze Stwórcą. Te powiązania są zawsze aktywne i zawsze funkcjonują, nie ma możliwości zerwania tych subtelnych nici, choćby nie wiem co. To daje nam wielkie, praktycznie niczym nie ograniczone możliwości do rozwoju choć większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że Bóg którego wielbią, do którego się zwracają nie jest gdzieś tam…, gdzieś daleko…, tylko czeka w nich na to aż się obudzą ze swojego umysłowego letargu ….

Szans na to jest wiele, bo na swojej drodze poprzez wielokrotny pobyt w świecie materialnym i poprzez wiele różnych typowo fizycznych doznań dusza wypracowuje sobie pewien charakterystyczny dla siebie sposób postrzegania i rozwiązywania problemów,co patrząc ostatecznie na osiągniętą na końcu doskonałość nadaje jej także nutkę własnej osobowości…. Na czym właśnie zależy naszemu stwórcy. Ponieważ nie chodzi tylko o to abyśmy samodzielnie osiągnęli doskonałość i żebyśmy stali się doskonali, ale byśmy na swojej drodze wykształcili swoistą osobowość charakteryzującą naszą dusze, żebyśmy na tej drodze poznali własne wnętrze i określili swój dalszy rozwój w boskim planie i swoje w nim miejsce.

Można domniemać że nasza dusza działa za pośrednictwem narządów wewnętrznychstymulując w ten sposób wydzielanie się do naszego organizmu różnego rodzaju hormonów których zadaniem jest kreowanie naszego stanu emocjonalnego. Dzieje się tak z konkretnych przyczyn,nieustannie i przez całe nasze życie,W każdym momencie naszego istnienia od narodzin aż po śmierć żyjemy w zmieniającym się stanie emocjonalnym,powodem tego jest fizyczne uzewnętrznienie się stanu rozwoju naszej duszy lub problemów z jakimi musimy się zmierzyć na drodze do tego rozwoju. Nasza dusza od momentu kiedy się rodzimy i kiedy organy wewnętrzne są jeszcze nie w pełni rozwinięte komunikuje się poprzez wydzielanie się w naszym organicznie hormonów wpływających na nasze emocje co obnaża naszą prawdziwą naturę,bo tylko wtedy kiedy jesteśmy pod wpływem intensywnych emocji otwieramy swoje prawdziwe wnętrze a więc pokazujemy samemu sobie co jeszcze w nas tkwi i z czym musimy się uporać.

Analizując wnikliwie własny rozwój możemy stwierdzić że początkowy okres naszego życia zatarł się w naszej pamięci i nie pozostawił po sobie praktycznie żadnych śladów,lecz te z wydarzeń które pamiętamy mają bardzo emocjonalne podłoże i duży wpływ na dalsze życie. Dzieje się tak głównie dlatego że dusza wypracowuje sobie optymalny sposób komunikacji z naszym ciałem przygotowując się w ten sposób do prób jakie mają nastąpić. Można też domniemać że wysoko rozwinięta dusza szybciej w wieku dziecięcym jak i o wiele mocniej w późniejszym okresie oddziałuje na nasze fizyczne życie a ten tak naprawdę lepszy kontakt naszej duszy z ciałem możemy postrzegać jak dar,jak wrodzoną inteligencją. U osób funkcjonujących na wyższym poziomie emocjonalnym daje się też zaobserwować wyraźne ukierunkowanie w życiu na sprawy duchowe i na rozwój wewnętrzny, na wrodzoną empatie a są to wykształcone przymioty naszej duszy które mocno się manifestują w świecie fizycznym. Ponieważ nasza dusza krocząc swoją drogą nigdy się nie cofa,może się nie rozwijać, może nie posuwać się do przodu wertując ciągle ten sam nierozwiązany problem ale nie ujmuje jej to już raz zdobytego ZROZUMIENIA.

Z takiego rozumienia sprawy wynika wniosek że nie należy na siłę zmieniać swojej natury bo to nic nie da,trzeba jednak ponad wszystko stać się badaczem własnego życia i wnętrza szukając w nim prawdy o sobie. Według mądrego przysłowia prawda nas oczyści,prawda nas uleczy,prawda nas wyzwoli- musimy zacząć inaczej patrzeć na siebie samego kontemplując własne zachowania w sytuacjach kiedy jesteśmy poddani presji a nasze decyzje sa podejmowane w ułamku sekundy i nie mamy czasu do namysłu gdyż wtedy obnażam się przed samym sobą odkrywając charakterystyczne nam cechy. W moim przekonaniu to co większość z nas przypisuje działaniu intuicji,instynktowi,przeczuciom czy nawet snom i wizją jest tak naprawdę „szeptem duszy”,która mając pełen przegląd naszej istoty usiłuje zwrócić uwagę na jakiś problem i otworzyć nam oczy na rozwiązanie, szuka sposobu na usprawnienie kontaktu z naszym ciałem…….

Wiele osób nieświadomie wykorzystuje możliwość komunikacji z własnym wnętrzem mówiąc że ulegli podszeptowi chwili i zawierzyli swoim odczuciom,inni na co dzień starają się odszukać sygnały i nimi się kierować myląc je nieraz z burzą myśli przebiegających przez nasze umysły,są też tacy dla których decyzje zawsze są zgodne z ich własnym poczuciem prawdy i sprawiedliwości a wybory czyste i piękne a według nich zawsze proste nie budzące żadnych wątpliwości. Ten jakże naturalny sposób szlachetnego postępowania z wnętrza płynący należy tak naprawdę przypisać wysokiemu stopniowi rozwoju duszy a co za tym idzie doskonałej współpracy duszy z ciąłem poprzez organy wewnętrzne.

Człowiek ma wiele sposobów na przyspieszenie własnego rozwoju płynących poprzez zrozumienie własnego”JA”,odszukanie we własnym wnętrzu tego co dobre… i tego co złe…,i odnalezienie WŁASNEJ DROGI do „ŚWIATŁA” I „BLASKU” wewnętrznego który nas otacza i który i tak kiedyś nas ogarnie….Sposoby te są związane z podstawowymi potrzebami naszego organizmu takimi jak;jedzenie,oddychanie,spanie,seksualność,umiejętne panowania nad tymi jak najbardziej przecież naturalnymi potrzebami naszych ciał otwiera nas na usprawnienie kontaktu z własną duszą,przy czym nie chodzi o to aby nie-jeść, nie-pić,nie-oddychać,itd. ale aby robić to świadomie…. a nie bezmyślnie,automatycznie bo tak trzeba…. ponieważ to naprawdę bardzo dużo zmienia w naszym życiu. Dlaczego?-Ano dlatego że Bóg nie stworzył całego wszechświata i naszej Matki Ziemi tylko dla najinteligentniejszych bytów,zdolnych pojąć skomplikowane zasady,ukryte prawa i prawdy ale stworzył to dla nas wszystkich…, nawet dla najmarniejszych z nas…,a najważniejsze prawdy pozostawił nam do odkrycia w…nas samych,w miejscu gdzie niezbędne potrzeby naszych ciał wydawałoby się że kreują nasz styl życia tu…i teraz…Zapanowanie nawet w najmniejszym stopniu nad ograniczającymi nas potrzebami ciała daje nam siłę,wyzwolenie, poczucie wolnej woli i zmienia nas na zawsze….Człowiek ma większe możliwości niż mu się w nawet najśmielszych snach wydaje,a na pewno posiada moc świadomego zarządzania swoim życiem. Podstawą takiego stylu życia jest wiedza o własnym ciele i zachodzących w nim procesach ale przede wszystkim zrozumienie własnych zależności między ciałem, umysłem a duszą. Dzięki świadomemu życiu możemy odkryć wiele istotnych procesów nierozerwalnie wydawało by się związanych z życiem i umiejętnie obrócić je na swój pożytek……..

 

 

Dusza, Jako Ciało Astralne……

„Poprzez subtelniejsze wibracje elementów, poprzez polaryzację elektrycznego i magnetycznego fluidu, człowiek właściwy, czyli nasza dusza, wywodzi się z pierwotnego pierwiastka wszechświata, czyli z najdelikatniejszych wibracji eterycznych. Funkcjonowanie elementów w ciele fizycznym jest takie jak funkcjonowanie duszy, lecz na o wiele bardziej subtelnym poziomie oddziaływania szeroko pojmowanych energii….. Dusza z ciałem jest powiązana poprzez nierozrywalną za życia magnetyczną więź jaka pełni Duch(matryca naszego istnienia określająca w sposób kreatywny zasady wszelkiego istnienia) zwana także w mistycyzmie – cztero-biegunowym magnesem. To zjednoczenie ma miejsce, analogicznie jak w ciele, poprzez elektromagnetyczny wpływ elementów. Aktywne zachowanie elementów, czyli elektromagnetyczny fluid duszy, nazywamy „matrycą astralną”, a także porostu „życiem”. Matryca astralna, czyli elektromagnetyczny fluid duszy, nie jest w rozumieniu mistycznym czy okultystycznym tożsamy z aurą. Jest elementem łączącym ciało, poprzez ducha z duszą.

Czynnik „świetlny” jest istotą naszego bytu, przejawia sie poprzez……

 

-Pierwiastek ognia który jest w duszy przyczyną tego, co jest konstruktywne…..
-Pierwiastek wody Który jest ożywczy…..
-Pierwiastek powietrza który jest równoważący…..
-Pierwiastek ziemi który jest w duszy przyczyną rozwijania, budowania i utrzymywania.

 

Ciało astralne wykonuje dokładnie te same funkcje co ciało materialne, jednak głównym mechanizmem jego oddziaływania jest energia i magnetyzm…… Człowiek został wyposażony w pięć zmysłów odpowiadających pięciu elementom, poprzez które ciało astralne, czyli dusza, odbiera percepcję świata fizycznego. Odbieranie i urzeczywistnianie pięciu zmysłów w astralnym i materialnym ciele zachodzi poprzez naszego nieśmiertelnego ducha( zasadę współtworząca uniwersalną formę wszechświata)…… Bez ducha działającego w duszy, ciało astralne byłoby pozbawione życia i rozpuściłoby się, pozostawiając elementy składowe. Zarazem Duch nie mógłby działać bez istnienia duszy. Z tego powodu ciało astralne jest siedliskiem wszystkich atrybutów posiadanych przez ducha. W zależności od swojego rozwoju i dojrzałości, duch posiada różny rodzaj wibracji elektrycznego i magnetycznego fluidu, które dusza ukazuje na zewnątrz w postaci czterech temperamentów. W zależności od dominującego w nich elementu…..

Wyróżniamy temperament choleryka, sangwinika,melancholika i flegmatyka.

 

-Temperament choleryka wywodzi się z elementu ognia…..,
-Temperament sangwinika z elementu powietrza…..,
-Temperament melancholika z elementu wody,
-Temperament flegmatyka z elementu ziemi.

 

Siła i wibracja danego elementu w różnych właściwościach odpowiada sile, żywiołowości oraz ekspansji danych wibracji fluidów…… Każdy z tych czterech elementów, który określa temperament człowieka, w swojej aktywnej postaci posiada dobre cechy, a w pasywnej formie przeciwnie – cechy złe. Szczegółowy opis działania elementów nie jest możliwy gdyż jest indywidualną cechą każdego istnienia. Wiec dla każdego będzie lepiej jeśli sam odkryje dodatkowe działania swoich wewnętrznych elementów poprzez analizę i medytację, gdyż służy to konkretnemu celowi na drodze do rozwoju własnej istoty……

 

Niemniej, oto kilka przykładów……

Charakterystyka temperamentów tworzy podstawę widzialna i niewidzialną charakteru osoby w zależności od tego, który atrybut dominuje. Intensywność uzewnętrzniających się konkretnych cech zależy od biegunowości elektrycznego i magnetycznego fluidu. Całkowity wpływ działań temperamentów skutkuje emanacją subtelnej bioenergii, która jest nazywana aurą. Zatem aury nie można porównywać do matrycy astralnej, gdyż pomiędzy nimi istnieje wyraźna różnica. Matryca astralna jest łączącą, wiążącą substancją pomiędzy ciałem i duszą, podczas gdy aura jest emanacją działań różnych cech elementów, mającą u swych podstaw formę aktywną bądź pasywną. Ta emanacja tworzy w całej duszy określoną wibrację, która odpowiada określonemu kolorowi. Na podstawie tego koloru wtajemniczony, przy pomocy astralnych oczu, może wyraźnie widzieć swoją własną aurę bądź też aurę innych istot. 

Poprzez samoobserwacje można określić swój podstawowy charakter, lecz można również postrzegać działanie lub biegunowość wibracji naszej duszy oraz możemy uczyć się wpływać na tę wibrację. Tym samym, temperament osoby wpływa na jej charakter, a to razem wzięte, poprzez swoje działanie, ostatecznie tworzy emanację duszy, czyli aurę….

 

Poza charakterem, temperamentami i działaniami elektromagnetycznego fluidu, ciało astralne posiada dwa ośrodki w mózgu. Pierwszym jest siedziba normalnej świadomości, która jest umiejscowiona w głównej części mózgu, a drugim jest podświadomość, przeciwieństwo do normalnej świadomości, która umiejscowiona jest w móżdżku……

Jak zostało już powiedziane w odniesieniu do elementów, dusza podzielona jest w taki sam sposób jak ciało. Funkcje, energie i właściwości psychiczne, czyli astralne, mają swoje siedziby w duszy w konkretnych ośrodkach, które filozofia hinduska określa jako „lotosy” (czakry), analogiczne do wszystkich elementów. W naukach hinduizmu pobudzanie tych czakr nazywane jest Kundalini Joga……. Wspomnę jedynie, że najniższym ośrodkiem jest muladhara, czyli ośrodek ziemi, który położony jest w najniższej części duszy. Następny ośrodek jest wodny, w hinduskiej terminologii nazywany jest svadhisthana, a położony jest w okolicy organów seksualnych. Ośrodek ognia będący centrum duszy, położony jest w okolicy pępka i nazywany jest manipura. Ośrodek powietrza, elementu równoważącego, umiejscowiony jest w okolicy serca i nazywany jest anahata. Ośrodek eteru, czyli pierwiastka akashy, można znaleźć na obszarze szyi, a jest nazywany visuddha. Kolejny ośrodek, centrum woli, rozumowania i intelektu umieszczony jest pomiędzy brwiami i nazywa się ajna. Najwyższym i najbardziej boskim ośrodkiem jest tysiąc płatkowy lotos zwany sahasrara, z którego wszystkie energie pozostałych ośrodków biorą swój początek i są kierowane. Zaczynając od najwyższego ośrodka, susumna, czyli dobrze nam znany pierwiastek akashy, biegnie wzdłuż pleców w dół do najniższego ośrodka ziemi, jakby płynąc przez kanał. Jest on odpowiedzialny za połączenie wszystkich ośrodków i regulowanie przepływu pomiędzy nimi.

Przy opisywaniu duszy naszym głównym zadaniem jest ustanowienie i jasne przedstawienie powiązań elementów w duszy z ich pozytywną i negatywną polaryzacją. Staje się oczywistym, że ciało i dusza we wszystkich swoich działaniach żyją i funkcjonują tak, że ich utrzymanie i destrukcja są przedmiotem niezmiennych praw cztero-biegunowego magnesu – Tajemnicy Tetragramu – i podporządkowują się im. Jeśli osoba dążąca do zwiększenia swojej świadomości będzie uważnie nad tym medytowała, to jasno zrozumie funkcje ciała i duszy oraz uzyska właściwy wgląd, w odniesieniu do pierwotnych praw, pogląd na ich wzajemne reakcje……..

 

Płaszczyzna astralna……

Płaszczyzna astralna, często opisywana jako czwarty wymiar, nie została stworzona z czterech elementów, lecz jest stopniem gęstości pierwiastka pierwotnej energii wszechświata….. Jest zatem wszystkim, co się w materialnym świecie wydarzyło, dzieje obecnie oraz będzie miało miejsce w przyszłości. Jest dla wszystkiego źródłem, regulacją i sensem istnienia…… Jak zostało już wspomniane, pierwotna energia w swojej najsubtelniejszej postaci jest dobrze znanym eterem, w którym, między innymi, rozchodzą się wibracje elektryczne i magnetyczne. Jest to zatem również sfera wibracji, w której swe źródło ma światło, dźwięk, kolor, rytm i wszelkie życie we wszystkim, co stworzone. Skoro pierwotna energia jest źródłem wszelkiego istnienia, zrozumiałym jest, że wszystko znajduje w niej swoje odbicie – czyli wszystko, co już zaszło i zostało utworzone, wszystko, co obecnie się dzieje i jest tworzone oraz wszystko, co będzie miało miejsce( w formie potencjału) i zostanie stworzone. Dlatego właśnie na płaszczyźnie astralnej odnajdziesz emanację wiecznego, które nie ma ani początku, ani końca, i tym samym jest bezczasowe i bez przestrzenne. Oświecony człowiek, który będzie umiał poruszać się po tej płaszczyźnie, odnajdzie w niej wszystko, niezależnie od tego, czy jest to przeszłość, teraźniejszość, czy przyszłość. To, jak daleko będzie sięgać jego percepcja, zależy od stopnia jego doskonałości…… Większość religii, okultystów i spirytualistów opisuje płaszczyznę astralną jako świat „po drugiej stronie”. Dla adepta jasne jest, że nie istnieje taka rzecz jak życie obecne i życie przyszłe; ten świat i świat, który nadejdzie po obecnym. Dlatego nie boi się on śmierci, gdyż ta koncepcja jest mu obca. Kiedy substancja łącząca ciało astralne i fizyczne rozpuści się przez rozkładające działanie elementów, czy też poprzez nagłe zerwanie matrycy astralnej, nastąpi to, co pospolicie nazywane jest śmiercią, a co w rzeczywistości jest jedynie przejściem ze świata ziemskiego do świata astralnego. Człowiek światły nie boi się śmierci, gdyż na podstawie tego prawa wie, że nie wkracza w nieznane. Poprzez opanowanie elementów może, między innymi, osiągnąć poluźnienie matrycy astralnej, co zaowocuje separacją ciała astralnego od ziemskiej powłoki. To pozwoli mu przy pomocy jego astralnego ciała na odwiedzanie najbardziej odległych miejsc i na wchodzenie na różne płaszczyzny. W zjawisku tym odnajdziemy właściwe wytłumaczenie opowieści, w których niektórzy święci byli nie tylko widziani w tym samym czasie w różnych miejscach, lecz nawet działali tam. Płaszczyzna astralna posiada różnego rodzaju mieszkańców. Przede wszystkim są tam osoby zmarłe, które opuściły ziemski świat i trwają tam w stopniu gęstości odpowiednim dla ich duchowej dojrzałości. Według różnych religii jest to opisywane jako niebo albo piekło, lecz Oświecony człowiek odbiera to jedynie jako symbol. Im bardziej doskonała, szlachetna i czysta jest istota, w tym czystszym i subtelniejszym stopniu gęstości sfery astralnej będzie przebywać. Ciało astralne zaczyna się stopniowo rozpuszczać, aż będzie odpowiadało częstotliwości wibracji danego poziomu płaszczyzny astralnej, czyli innymi słowy, aż stanie się z tym poziomem identyczne. To ujednolicenie zależy od dojrzałości i duchowej doskonałości, jaką dana istota osiągnęła w ziemskim świecie……. Poza wspomnianymi zmarłymi ludźmi, płaszczyzna astralna zamieszkana jest przez wiele innych istot, z których wymienię tylko kilka gatunków, istnieją tam…..

– elementaria – istoty tylko z jednym lub kilkoma cechami, zależnymi od wibracji dominującego elementu. Utrzymują się z wibracji, które są właściwe człowiekowi, a które ludzie wysyłają na płaszczyznę astralną. Istnieją między nimi takie, które już osiągnęły pewien poziom inteligencji……

– larwy, które powstały z matrycy astralnej poprzez celowe lub nieświadome, intensywne emocjonalne myślenie. Nie są one prawdziwymi istotami, lecz jedynie formami, które dzięki pasjom i namiętnościom zwierzęcego świata utrzymują się przy życiu na najniższym poziomie płaszczyzny astralnej. Ich instynkt przetrwania sprowadza je do sfery tych ludzi, których pasje je przyciągają. Próbują one, bezpośrednio lub pośrednio, rozbudzić i przywołać uśpione w człowieku pasje. Jeśli formom tym uda się wzbudzić w człowieku odpowiadającą im pasję, wtedy karmią się, utrzymują i wzmacniają poprzez emanację energii, jaką wytwarza ona w człowieku. Osoba obciążona wieloma pasjami przynosi ze sobą, na najniższe sfery swojej płaszczyzny astralnej, mnóstwo takich larw i rozgrywa się z nimi wielka walka……

– Istnieją również inne elementaria i larwy,
– Istnieje jeszcze jeden rodzaj istot, którego nie można przeoczyć, gdyż „światły” będzie dość często miał z nimi do czynienia na płaszczyźnie astralnej….. Są to istoty czterech czystych elementów……

Istoty elementu ognia są nazywane salamandrami, elementu powietrza – sylfami,  elementu wody – syrenami lub rusałkami, a elementu ziemi – gnomami lub goblinami. Można powiedzieć, że istoty te reprezentują połączenie pomiędzy płaszczyzną astralną i ziemskimi elementami.

Tak Więc życie to nieustanna nauka i dążenie do przemiany by móc korzystać z coraz subtelniejszych energii i to nie tylko dla ciała ale i duszy…… gdzie każdy musi najpierw nauczyć się obserwować, zanim będzie w stanie osądzać, by dopiero na koniec móc mądrze z swojej wiedzy korzystać…….

Na podstawie Mistycznych Nauk Hermetycznych…….

 

Marek Kopacz