Podświadomość Nasze Niższe „ja”…….

Droga Do życia W Pełni……

 

Podświadomość jest jednym z zaledwie kilku stanów naszego „umysłu”, odmiennym niż świadomość z którą przeciętny człowiek się utożsamia. podstawowym zadaniem podświadomości jest kierowanie mechanizmami ciała za pomocą mózgu, i w tym można ją przyrównać do doskonałego zarządcy. Steruje ona wszystkimi narządami i gruczołami, także takimi procesami jak bicie serca, oddychanie czy przemiana materii. Podświadomość dosłownie utrzymuje nas przy życiu. Odpowiada za nieświadome funkcje, dla nas jednak najważniejsze jest to, że nasza Podświadomość steruje także naszą osobowością, naszym charakterem, pragnieniami oraz najgłębszymi i najbardziej skrytymi marzeniami…. Podświadomość potrafi kierować też reakcjami chemicznymi oraz elektrycznymi w naszych organizmach. Odbywa się to po przez rozliczne bodźce układu nerwowego docierające do pewnych części mózgu….. Charakterystycznym stanem naszej podświadomości jest to że zawsze nam „służy”, zawsze „czynna” nigdy bierna….. Podświadomość jest nierozerwalną i niezbędna częścią naszej psychiki utrzymującą nasz organizm przy życiu….. Oprócz naszego racjonalnego i logicznego myślenia istnieje kilka innych poziomów mających wpływ na nasze „niby” świadome decyzje, jest to emocjonalność, seksualność, myślenie instynktowne, myślenie obrazowe, wzorce znaczeniowe, życiowe projekcje na temat nas samych i naszych ról w życiu, poczucie witalności……Podświadomość tak jak i inne „wzorce zachowań” nie ma wolnej woli. Nie umie analizować i oceniać. Dla podświadomości Wyjątki są dozwolone tylko w nieuniknionych sytuacjach. Dla niej Człowiek jest stworzeniem nawyków które wspomagają nas na naszej drodze rozwoju by potem stać się zbędnymi a nawet szkodliwymi….Jednak bez polecenia świadomości nasza podświadomość jest bezużyteczna wycofała by się tylko do roli „mechanizmu” podtrzymującego życie, wycofała by się i niczego by nie doświadczała bo dla niej to najlepszy sposób zabezpieczenia….. Tak więc Podświadomość zapamiętuje polecenia wraz z całym zdarzeniem, i przy każdym następnym podobnym zdarzeniu, odtwarzana będzie właśnie ta pierwotna reakcja. Dlatego niższe „ja” słucha uważnie swojego pana średniego „ja”. Gdzie Niższe „ja” jest najbliżej ciała fizycznego, jest swoistym oprogramowanie wszelkich procesów życiowych oraz zachowań mających na celu utrzymanie nas przy życiu, zbieranie wszelkich przydatnych informacji o całości życia które w sytuacjach emocjonalnie napiętych mogą na zasadzie kreatywnego i abstrakcyjnego kojarzenia zostać z wielkim powodzeniem użyte……… Podświadomość Słucha swgo pana bez krytyki i bez oceniania. Jest jak służący, który wypełnia jak najlepiej polecenia swojego pana. W tym co robi jest bezbłędna tylko polecenia nie zawsze są jasne. Dlatego niektórzy sądzą, że podświadomość sama w sobie jako „instrument” jest idealna. To prawda, działa doskonale, tylko nie zawsze ma wprowadzone prawidłowe wzorce zachowania. Taki sposób funkcjonowania naszej istoty sprawia że jesteśmy stworzeni do idealnego zdrowia. Niższe „ja” potrafi to wprowadzić w życie i utrzymać taki stan. Istotna jest tylko nasza świadomość byśmy nauczyli się prawidłowo wydawać polecenia które uruchomią wszelkie procesy naprawcze w naszym organizmie. Byśmy stali się świadomi….. Musimy też wiedzieć że te „wzorce” choć by i były najlepsze sa tylko „wyuczone” i obecnie korzystne „kiedyś” nam sprawią kłopoty, nasza droga to dążenie do coraz większej świadomości…… Podświadomości jest jak pustynny kamień który ciągnie nas do wody…..do ocalenia…..Ale w wodzie ciąży nam niezmiernie i by dale przeżyć musimy zrzucić ten ciężar……. Działanie podświadomości można z powodzeniem przyrównać do „automatycznej pracy” jeżeli kilka razy wykonamy pewne czynności to informacja o tym zostanie zapisana w podświadomości i to w całej swojej postaci a to oznacza że nasza podświadomość przechowa zarówno myśli i emocje związane z danym wydarzeniem jak i sposób zachowania a nawet sposób w jaki mają się poruszać nasze mięśnie i stawy, gdyż rejestruje każdy nasz zmysł w każdej chwili, przez całe życie….. poprzez wielokrotne powtarzanie programujemy naszą podświadomość do określonych zadań, powoduje to automatycznie powstawanie odruchu , czyli funkcje świadome stają się funkcją podświadomości przechodzącą w nawyk, wraz z powtarzaniem pewnych czynności podświadomość uczy się. Idzie jej coraz łatwiej i sprawniej. W końcu podświadomość przejmuje całkiem kontrolę, to znaczy, że już umie sobie poradzić……. jest to przydatne do pewnego etapu rozwoju potem staje się zbędne a nawet szkodliwe……Podświadomość moglibyśmy nazwać wewnętrzną mocą życia, czymś co ma bardzo istotny wpływ na naszą codzienność w każdej sprawie, gdzie o skuteczności działania decyduje zarówno nasze świadome decyzje, jak i nasze podświadome uwarunkowania……

Podświadomość rejestruje wszystkie wydarzenia w naszym życiu, wszelkie gesty, słowa, obrazy, dźwięki, absolutnie wszystko nawet to co w danej chwili umyka naszej świadomości podczas gdy świadomy umysł ocenia i osądza te wydarzenia, uczucia i doznania. Oba umysły, świadomy i podświadomy działają jednocześnie. Przy czym świadomość wiele z tego (albo Wszystko) zapomina, natomiast podświadomość przeciwnie wszystko „zapisuje”…..Podświadomość można porównać do specyficznego magazynu przechowującego wszystkie nasze potrzebne czy niepotrzebne doświadczenia. Takie składowanie wszelkich naszych doświadczeń ma na celu ich”ewentualne” konstruktywne użycie w sytuacjach skrajnych i nietypowych….. W tym zakresie podświadomość służy nam jako źródło wyobraźni dzięki której jesteśmy w stanie z pozoru niezwiązanych elementów naszego „życiowego doświadczenia” znaleźć jednak sensowne rozwiązanie. W podobny sposób podświadomość oddziaływając na naszą twórczość i przy wcielaniu nowych idei czy nowatorskich nieraz abstrakcyjnych pomysłów…… Podświadomość nie ocenia, wszystko traktuje dosłownie, gdyż nie zna pojęć dobra i zła, słuszne czy niesłuszne, myśli płynące od świadomości traktuje jako sugestie do wykonania. W podobny sposób traktuje nasze emocjonalne stany, a nawet nasze marzenia. Akceptuje ona sugestie płynące od świadomości i sprawia, że w jej sferze staja się rzeczywistością. Umysł podświadomy informuje umysł świadomy, że pojawiły się nowe dane, zgodnie z którymi należy działać wpływając na emocje całego organizmu. Świadomość działa na podstawie tego, co jest jej znane, dlatego działa chętnie na podstawie danych dostarczonych przez podświadomość. Podświadome treści decydują o jakości naszego życia nie mniej, niż rozumowe myślenie. Podświadomość kojarzona jest najczęściej z prawą półkulą mózgową, podczas gdy świadomość z półkulą lewą. Obrazowana jest też z podobną dziecku naturą, skłonną ku zabawom, twórczą i spontaniczną o abstrakcyjnym nieraz zabarwieniu ale niezbyt rozgarniętą….. Oprócz tego, co świadomie sądzimy o sobie i o tym, czego chcemy i do czego dążymy, posiadamy całą masą podświadomych opinia i nastawień o siebie, o innych ludziach, o życiu….. Podświadomość jest niezwykle chłonna i pragnie „zebrać” jak najwięcej informacji o otaczającej ją przestrzeni na zasadzie „nie wiadomo co, i kiedy może się przydać”…. U większości osób świadomość oddzielona jest od podświadomości, i obie te sfery naszego istnienia mimo że się ze sobą komunikują to jednak umyka to naszej świadomości….. Podświadomość działa inaczej niż nasza świadomość – nie wystarczy jej raz czegoś powtórzyć, by to zrozumiała. Do podświadomości przedostają się te treści, które są wielokrotnie powtarzane i one funkcjonują najmocniej…..w nawiązywaniu kontaktu ze swoja podświadomością może nam się przysłużyć monotonny ruch ciała, w którym wyciszamy myśli( wyciszający rytmiczny spacer, bieg, pływanie, rytmiczny taniec)… Wszelkie monotonne bodźce sprzyjają nawiązaniu kontaktu z podświadomością takie jak słuchanie spokojnego transowego rytmu, czy powtarzanie monotonne mantry, modlitwy, wielokrotne powtarzanie ulubionej piosenki….. Istotnym sposobem dotarcia do podświadomości jest oddech, obserwowanie własnego spokojnego miarowego oddechu wyzwala kontakt z podświadomością oraz działa na nią równoważąco, wyciszająco i uzdrawiająco…..

Nasze życie a w nim nasze decyzje i motywy działań, jego jakość i szeroko pojmowane życie psychiczne, w bardzo małym stopniu zależą od świadomych decyzji i racjonalnych przemyśleń. Bardzo duża część naszej „świadomości” to właśnie ukryta pod powierzchnią podświadomość. Dopiero dotarcie świadomością do własnej podświadomości umożliwia, zrozumienie człowieka i jego wewnętrznych problemów, pozwala na prawidłowy rozwój emocjonalny a co za tym idzie i rozwija nas duchowo……

 

Jedną z innych bardzo ważnych i pomijanych przez naukę właściwości naszej podświadomości jest zdolność do swoistego rejestrowania elektor-magnetycznego wpływu otoczenia…...

Człowiek nie ma żadnych oczywistych receptorów do odbioru energii czy oddziaływania pól elektromagnetycznych ale jesteśmy w stanie właśnie za pośrednictwem podświadomości wyuczyć się postrzegać subtelne sygnały płynące z głębi naszego organizmu, to za pośrednictwem naszych komórek, a dokładniej poprzez napięcia błon komórkowych możemy nauczyć się wyczuwać różne subtelne energię, oddziaływanie pól elektromagnetycznych i różne inne subtelne emanacje…..,

Tylko niewielką część naszych przeżyć potrafimy sobie przypomnieć. Większość ludzi ma niewiele świadomych wspomnień, tymczasem podświadomość jest właśnie magazynem naszych wspomnień, w którym każde wrażenie natychmiast zostaje utrwalone tak jak byśmy nagrywali dźwiękowy film, i to z kilku kamer. Przy czym jednocześnie są zachowywane inne nasze wrażenia zmysłowe: nie tylko to, co słyszymy i widzimy, lecz i to, czego dotykamy, co smakujemy i wąchamy. A wszystko to jest wyraziste i precyzyjne, nawet to co wtedy naszej świadomości umknęło, przez podświadomość może być odtworzone. Świadomość może zapomnieć, ale podświadomość nigdy. W czasie hipnozy stany zakodowane w naszej pamięci mogą zostać odtworzone. Wiele z tego, co umknęło świadomości, oddziałuje na nas przez całe nasze życie…. Hipnoza dostarcza dowodu na to, jak duży jest zasięg naszej podświadomej pamięci…..

W procesie hipnotycznym przenosimy uwagę na prawą półkulę, na nieświadomy umysł, omijając procesy świadomego umysłu. W ten sposób hipnoza kierując uwagę w stronę podświadomości, umożliwia dostęp do informacji zawartych w podświadomości…..Sugestie jakich używa hipnoza muszą być pozytywne, konstruktywne i przynosić korzyści. Jest to podyktowane tym, że podświadomość nie odróżnia dobrych sugestii od złych. Przez sugestię hipnotyczną można wpłynąć na krążenie krwi, przyśpieszyć bądź spowolnić pracę serca, zmienić funkcjonowanie gruczołów i narządów, zaleczyć ranę albo znacznie skrócić czas jej gojenia, podnieść lub obniżyć temperaturę ciała,- a więc spowodować wiele różnorodnych zmian w organizmie. Hipnoza jest mechaniczną formą usiłowania uregulowania skomplikowanego mechanizmu, dlatego nie chce sie na ten temat rozpisywać…… Wierze tylko w „naturalny” proces rozwoju, czyli jeżeli coś w naszej psychice czy zdrowiu szwankuje to powinniśmy sie z tym zmierzyć na „ubitej ziemi”…. w życiu, nie stosując drogi na skryty dla „leniwych”, bo jaką duchowa istotą się staniemy? Leniwą…… czy niedoskonałą? ponadto złożoność naszej całej istoty jest tak wielka że niema chyba z byt wielu ludzi na świecie którzy mogli by „coś” w nas podregulować i na pewno nie poczynić przy tym żadnej szkody….. Na pewno hipnoza załatwia „jakieś” problemy „teraz” w tym życiu, ale z pewnością jest to „sztuczne” załatwienie „sprawy” i odbije się nam czkawką w następnym życiu kiedy będziemy musieli podchodzić do tego samego problemu raz jeszcze…..

w moim przekonaniu Ważne jest, aby nauczyć swoją podświadomość, jak ma się kontaktować z świadomością i jakie informacje zbierać. Wbrew pozorom, to nie wszystko jedno jakie emocje są naszym świadomym udziałem. Można pozwalać sobie w życiu na niskie uczucia i emocje, i skupiać się na nienawiści, złości , żalu, bólu i smutku, ciągłym utyskiwaniu i pretensjach do całego świata, a wtedy możemy z całą pewnością liczyć że nasza podświadomość odda nam to samo…… Możemy również iść w górę, ” po drabinie” emocji i uczuć zmierzając do coraz lepszego funkcjonowania całej naszej istoty….. Jednego możemy być pewni nasza podświadomość zabierze sie z nami, ona nigdy nas nie opuści….. może jednak za nasza przyczyną wyewoluować do poziomu……. pełnej świadomości Boga-Człowieka……… Można też koncentrować się na boskości w sobie, czyli wyższym „Ja” z całym mu przypisanym potencjałem by w końcu osiągnąć pełnię swojej istoty tu w świecie materii……..

 Zredagował……

Marek Kopacz