Ubóstwiać   /    Uwielbiać

 

 

 

Synonimy:    Wielbić, Podziwiać, Zachwycać się, Wywyższać…
Antonimy:    Poniżać, Znieważać…

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Kogoś    –    będziesz ośmieszony w oczach osoby na której Ci zależy…
Ktoś Ciebie    –    uważaj na zawistnych ludzi…
Ty kogoś Ci bliskiego    –    złagodzenie wewnętrznych napięć i depresji w związku…
Rozmawiać z uwielbianą osobą    –    radość i błogosławieństwo w całym życiu…
Uwielbiać publicznie    –    rychłe szczęście które przyniesie Ci szlachetne postępowanie…
Wykłócać się z   –    rychłe rozstanie z kimś ci bliskim…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Ubóstwiać to tradycyjny, terminem którym określa się jedną z dwóch części głównych nabożeństwa, obok zwiastowania Słowa Bożego, podczas wielbienia Boga wierni w sposób spontaniczny wyrażają Mu chwałę i wdzięczność poprzez modlitwy, pieśni i inne praktyki religijne. Za wzór ubóstwiania stawiane są często praktyki uwielbienia opisywane w biblijnej Księdze Psalmów. Nie istnieją żadne regulacje liturgiczne dotyczące dokładnego kształtu tej części nabożeństwa jako, że ma ona się charakteryzować autentycznością osobistych przeżyć z Bogiem, jakkolwiek najczęściej spotyka się śpiewanie pieśni ku czci Boga przy akompaniamencie różnych instrumentów muzycznych przy jednoczesnej modlitwie głośno do Boga swoimi słowami w pełnej szczerości a wznoszone uwielbienie nie ma na celu wyproszenie jakich kol-wiek łask dla siebie, mimo to w pełnym uniesieniu zdarzają się często modlitwy w nieznanych wcześniej językach, uzdrowienia, wypędzanie demonów, prorokowanie i inne sygnały otwarcia się wyższej jaźni. W sennej rzeczywistości to jednoznaczny znak że prawdziwa miłość nie jest niczym obciążona i nie powinna niczego oczekiwać w zamian, samo uczucie które nas ogarnia sprawia że cudownie się czujemy i możemy osiągnąć absolutnie wszystko. Jednak dla osób żyjących bardzo przyziemnie to niezbyt wygodny znak że zatracasz zdolność obiektywnej oceny sytuacji w ważnej dla Ciebie sprawie, wszystko widzisz w ciepłych barwach a tak nie jest i właśnie teraz potrzeba Ci jak najwięcej zdrowego rozsądku i obiektywnej oceny sytuacji…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

 

 


« »