Ubogim być

 

 

 

Synonimy:    Biedny, Niebogaty, Niezamożny, Zubożały, Zbiedniały, Zrujnowany…
Antonimy:    Być bogatym…

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć siebie jako ubogiego    –    niepowodzenie w interesach i handlu…
Widzieć kogoś znajomego ubogim    –    nagłe polepszenie warunków finansowych…
Widzieć nieznajomą osobę ubogą    –    Twoje sprawy finansowe upadną za przyczyna nieprzewidzianych okoliczności…
Uciekać przed    –    wydostanie się z nieprzyjemnego położenia…
Widzieć wiele osób ubogich    –    czeka cię mała, miła niespodzianka, szczęście na loterii lub sukces w interesach…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Pierwsze błogosławieństwo spośród dziewięciu wypowiedzianych przez Chrystusa w Kazaniu na Świętej Górze brzmi: ?Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie?. Znaczenie zwrotu ubodzy w duchu oznacza że mamy do-czynienia z człowiekiem niewiele dbającym o dobra materialne który mimo ubóstwa, zdecydowanie doświadczanego w życiu doczesnym, trwa niewzruszenie przy swojej wewnętrznej wierze dla której jest gotów bez wahania poświecić życie. Wiara człowieka, który nie odwraca się od własnych przekonań z powodu niepowodzeń, jest szczególna i niezwykle mocna, oczyszcza dusze z resztek niedoskonałości i sprawia że wszystko staje się prostsze i oczywiste. Nie jest bowiem niczym trudnym doświadczanie życia, gdy wszystko w życiu układa się jak najlepiej. Dlatego też każdy sen w którym widzimy siebie ubogimi jest nam sprzyjający, mówi że jakaś istotna przemiana w naszym wnętrzu już się dokonała albo przynajmniej się dokonuje, a to sprawia że o swoją przyszłość nie musimy zbytnio się martwić. Sen o byciu ubogim to zawsze możliwość zrozumienia swoich zarówno dobrych, jak i złych instynktów, gdyż wobec ubogich sami wydajemy się sobie lepsi, mądrzejsi a nasze życie szczęśliwsze…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

 

 


« »