„Istota bytu ludzkiego zawarta jest w jego egzystencji”
Prawo Karmy

 

Prawa Karmy
Prawo Przyczyny i Skutku
Cytaty z Prawa Karmy
Koło Drachmy


„Błędy w rozumieniu nauki o karmie powstają głównie wówczas, gdy pojmuje się ją jako naukę o losie i zakłada, iż przemiana karmy lub przeciwstawienie się jej nie są możliwe. Jest to pogląd bardzo fałszywy”…
Źródło: Garma Chang


„Żadna analiza życia po śmierci nie miałaby znaczenia, gdyby prawa przyczyny i skutku oraz sprawiedliwość nie dotyczyły wszystkich dusz. Karma jako taka nie oznacza złych lub dobrych czynów. Jest ona raczej rezultatem czyichś pozytywnych bądź negatywnych działań. Stwierdzenie, że „w życiu nie ma przypadków”, nie oznacza, że sama karma do czegoś nas zmusza. Sprawia ona raczej, że doświadczając w życiu różnych rzeczy i wyciągając z tego odpowiednie wnioski, uczymy się i dzięki temu możemy posuwać się naprzód na drodze naszego rozwoju. Nasze przyszłe przeznaczenie zależy od przeszłości, od której nie możemy uciec, zwłaszcza, jeśli zadawaliśmy innym ból”…
Źródło: Prawo Karmy


„Buddyjska nauka o karmie oczywiście odrzuca koncepcję woli bożej”…
Źródło: Garma Chang


„Intelekt człowieka nie jest w stanie objąć ostatecznej głębi istoty karmy, przeto sposób działanie karmy pozostaje dla nas w gruncie rzeczy tajemnicą”…
Źródło: Garma Chang


„Kluczem do rozwoju jest uświadomienie sobie faktu, że otrzymaliśmy możliwość dokonania w naszym życiu poprawek oraz że posiadamy odwagę do przeprowadzenia koniecznych zmian w momencie, gdy to, co robimy, okaże się dla nas niekorzystne. Jeśli pokonamy strach i podejmiemy ryzyko, wówczas układ naszej karmy ulegnie przemianie, zgodnie ze skutkami nowych wyborów. Pod koniec każdego życia, zamiast gotowego nas pożreć potwora, sami stajemy się naszym najsurowszym sędzią przed obliczem nauczyciela, przewodnika. To dlatego właśnie karma jest jednocześnie sprawiedliwa i pełna miłosierdzia. Z pomocą naszych duchowych doradców oraz bratnich dusz sami decydujemy, jaki rodzaj konsekwencji naszych czynów będzie dla nas właściwy”…
Źródło: Prawo Karmy


„Istnienia wolnej woli nie można dowieść przez powoływanie się na jakiekolwiek podstawy; można je doświadczyć jedynie bezpośrednio przez Prawo Karmy”…
Źródło: Garma Chang


„Wszelkie ludzkie cierpienia mają swoja przyczynę i można położyć im kres. Albowiem wszystko na świecie jest wynikiem zbieżności przyczyn i warunków, wszystko znika, gdy owe przyczyny i warunki ulegają zmianie lub ustają”…
Źródło: Garma Chang


„Kiedy dusza zdoła przetrwać różne wyzwania, jej tożsamość staje się silniejsza. Prawo Karmy uczy nas prawdziwych życiowych lekcji dzięki którym można się nauczyć uznaniu i pogodzeniu się ze swoim człowieczeństwem. Odnosimy korzyść nawet jako ofiary, bowiem to właśnie nasza postawa wobec klęski i przymusu pozwala nam czynić prawdziwy postęp. Czasem jedną z najważniejszych lekcji jest zrozumienie, że należy pogodzić się z przeszłością”…”
Źródło: Prawo Karmy


„”Unikajcie negatywnych działań, bo przynoszą one negatywne skutki; róbcie to, co właściwe i pozytywne, a uzyskacie pozytywne rezultaty”…
Źródło: Garma Chang


„Przejawy Prawa Karmy dotyczące egzystencji dusz po fizycznej śmierci ciała stanowią najbardziej przekonujące wyjaśnienie sensu naszego życia tu na Ziemi, na jakie kiedykolwiek natrafiłem. Moje wieloletnie usiłowania, aby odkryć cel życia i uchylić wrota do wiecznego świata”…”
Źródło: Prawo Karmy


„Gdy rozważymy cierpienia samsary, a szczególnie trzech niższych sfer, moje oddanie i wytrwałość nie wydadzą się wcale tak wielkie. Rozsądni ludzie, którzy uznają prawo przyczyny i skutku, są zdolni do takiej wytrwałości. Ci zaś, którzy mają niewielkie zrozumienie nauk Buddy, nie są w stanie odrzucić ośmiu światowych Dharm (zysk – strata, radość – cierpienie, sława – zniesławienie, pochwała – nagana). Dlatego tak ważne jest zrozumienie prawa przyczyny i skutku. Gdy ktoś nie wierzy nawet w najbardziej oczywiste aspekty karmy, o ileż trudniej zrozumieć mu i uwierzyć w pustkę, choćby nawet studiował jej opisy w pismach i intelektualnie je rozważał”…”
Źródło: Prawo Karmy


„Z powodu zróżnicowania czegoś, co ze swej natury jest nierzeczywiste i złudne, pojawiają się fałszywe wyobrażenia i błędne rozumowanie, a po nich następują działania i gromadzi się energia ich nawyku, kalając czystą powierzchnię Uniwersalnego Umysłu; skutkiem tego system umysłu zaczyna działać i powstaje ciało fizyczne i obciążająca ją karma. Lecz różnicujący umysł nie jest świadom tego, iż przez swe różnicowanie i przywiązania warunkuje on całe ciało, budując świat przedstawień z aktywności swej wyobraźni”…
Źródło: Prawo Karmy


„W wyjaśnieniu nieuniknioności prawa przyczyny i skutku buddyzm i chrześcijaństwo różnią się. Najprościej mówiąc; tym, że buddyzm przyjmuje tę nieuniknioność jako „naturalną”, jako nieświadome zjawisko naturalne, natomiast chrześcijaństwo widzi w tym wolę bożą”…
Źródło: Garma Chang


„(..) zjawiska, które graniczą z cudem, a które niesie ze sobą każda egzystencja, są dla buddysty manifestacją prawa karmy. Natomiast dla chrześcijanina są one wszystkie pełnymi tajemnic zjawiskami w Kosmosie, wyrazem woli bożej”…
Źródło: Garma Chang


„Wiedza o karmie wzmacnia zaufanie do samego siebie. Ponieważ karma jest nasza, to my jesteśmy architektami naszego życia. Aby uzyskać dobre skutki, musimy polegać na sobie, nie na innych, musimy wytworzyć dobrą karmę samodzielnie. Ponieważ istoty doświadczają skutków zależne od ich karmy, nikt nie może pomóc im w tym, aby te skutki osiągnęły”…”
Źródło: Silananda U Sayadaw


„Karma może podążać za nami przez wiele wcieleń. Kiedy umieramy, karma jest jak płomień przechodzący z jednej świecy na druga. W stanie nirwany nie istnieje przywiązanie, oczekiwanie ani żądza. Każda chwila jest świeża, nowa i niewinna. Cala karma zostaje zmazana, jak taśma magnetofonowa”…
Źródło: Prawo Karmy


„Ktokolwiek bez żadnych wątpliwości uwierzy w prawo przyczyny i skutku, a sama myśl o nędzy sfer samsary napełni go przerażeniem, ten odczuje wielką tęsknotę za Oświeceniem. Ona doprowadzi go do pełnego oddania dla Lamy, poświęcenia się medytacji i powstania wglądu. Każdy najzwyklejszy człowiek zdolny będzie wtedy do takiej wytrwałości jak ja”…
Źródło: Prawo Karmy


„Istoty są właścicielami karmy, spadkobiercami karmy, narodzone z karmy, spokrewnione poprzez karmę, i mają karmę za swego sędziego. Karma jest tym co tworzy różnice między istotami zarówno w tym co zwyczajne jak i subtelne”…
Źródło: Prawo Karmy


„Dusze nie zawsze widzą swoją śmierć w przyszłych wcieleniach. Jeżeli dusza wybiera życie, które zakończy się przedwczesną śmiercią, może ją ujrzeć w przestrzeni wyboru życia. Okazuje się, że dusze z własnej woli zgłaszają się do takich ciał, które umrą nagle wskutek ciężkiej choroby, zostaną przez kogoś zgładzone lub zginą w jakiejś katastrofie. Każda z nich ma konkretny powód, by wybierać zdarzenia, w jakich chce uczestniczyć. Pewien pacjent powiedział mi, że swoje ostatnie życie zaplanował w taki sposób, iż kończyło się jego śmiercią w wieku 7 lat jako indiańskiego chłopca z rezerwatu. „Szukałem krótkiej, lecz treściwej lekcji pokory, a to życie poniewieranego przez wszystkich, głodującego nieboraka całkowicie mi wystarczyło”…
Źródło: Prawo Karmy


„Karma nie jest sprawiedliwością moralną, ponieważ to oznaczałoby, że ktoś stoi ponad istotami i osądza je. W rzeczywistości nie ma nikogo, kto wydaje osądy o poczynaniach istot, istnieje tylko moralne prawo karmy. Karma nie jest sprawiedliwością moralną, nie jest również nagrodą ani karą. Zgodnie z tym prawem, jeśli wykonujesz dobre działania, uzyskasz dobre skutki, a jeśli popełniasz złe uczynki, rezultaty twoich działań będą złe. Jednak zarówno te dobre, jak i te złe skutki nie są przez nikogo dane i nie stanowią też nagrody czy kary. Karma jest moralnym prawem, które nie wymaga prawodawcy. To prawo, które obowiązuje w naturalny sposób”…
Źródło: Silananda U Sayadaw


„Karma jest działaniem, a każde działanie nieodwracalnie wytwarza energię. Z kolei, energia ta staje się przyczyną następnego działania, zaś nowe działanie jest źródłem nowej energii. I tak oto, energia wyzwala działanie, zaś każda aktywność tworzy energię. Tym sposobem warunkują się wzajemnie, tworząc zamknięty”…
Źródło: Garma Chang


„Karma jest niewidzialną siła, która kształtuje los człowieka i manifestuje się jako indywidualna i kolektywna, z góry określona i nie określona, równa i różna, a zatem przejawia się jako pewien zewnętrzny kompleks (rzeczy, zdarzeń, związków itp.)”…
Źródło: Garma Chang


„Zaufajcie wielkiemu prawu przyczyny i skutku. Kontemplujcie żywoty oświeconych nauczycieli. Rozmyślając nad prawem przyczyny i skutku, cierpieniem swojego żywota, wielką wartością ludzkiego życia i nad nieuchronnością śmierci, która przychodzi w nieprzewidzianym momencie, poświęćcie się praktyce Drogi do wyzwolenia i Oświecenia”…
Źródło: Prawo Karmy


„Ludzie narzekają i płaczą nad swymi cierpieniami, zupełnie nie rozumiejąc, jaki wpływ ich obecne czyny mają na kolejne żywoty, ani nie dostrzegając związku, jaki zachodzi pomiędzy ich obecnymi cierpieniami, a czynami w poprzednich żywotach. Myślą jedynie o swych obecnych pragnieniach i swym dzisiejszym cierpieniu”… 
Źródło: Maha Ghosananda


„Prawo Karmy nie ma na celu tego by nas „karać i nagradzać” zsyłając na nas takie czy inne wydarzenia, lecz jedynie stworzyć możliwość do tego abyśmy mogli doświadczyć to czego jeszcze nie znamy lub zmierzyć się z wewnętrznymi programami”…
Źródło: Garma Chang


„Jeśli zrozumie się samego siebie i swoja drogę, odkryje się pustkę własnego umysłu (doskonałą równowagę umysłu niezakłócaną powiewem żadnych pragnień), dostrzeże się wzajemną zależność przyczyny i skutku jako nieodłączną od niej samej treść życia w świecie materii. To jest właśnie oświecenie umysłu dzięki któremu z jeszcze większym poświęceniem stosuje się swoje utrwalone zasady na drodze do doskonałości”… 
Źródło: Prawo Karmy


„Karma nigdy nie ograniczała się do pojedynczego człowieka i wiele wielkich sekwencji karmy powstaje w rozlicznych związkach między ludźmi, grupami i narodami, pomiędzy istotami każdego gatunku”…
Źródło: Garma Chang


„Niemądrzy i nieoświeceni czepiają się nazw, znaków i idei; gdy ich umysły poruszają się po tych kanałach, żywią się mnogością przedmiotów i wpadają w pojęcia duszyego i wszystkiego, co do niej przynależy; czynią rozróżnienia pomiędzy zjawiskami dobrymi i złymi i lgną do tych, które im odpowiadają. Gdy tak lgną, następuje odwrót ku niewiedzy i gromadzi się karma zrodzona z chciwości, gniewu i głupoty, przez co stają się niezdolni do uwolnienia z kręgu narodzin i śmierci”…
Źródło: Prawo Karmy


„Oto niekończący się kołowrót istnienia, oto co się nazywa w buddyzmie „samsarą”, oto co przedstawia tak zwane „koło życia i śmierci”. Czy w takim ujęciu nauka o karmie nie graniczy z fatalizmem? Nie jest tak, ponieważ karmę gromadzą przecież sami ludzie”…
Źródło: Garma Chang


„Pomimo faktu, że przyczyna karmiczna może wywoływać wiele, skutków, nie może przecież wywoływać nieskończonej ich ilości”…
Źródło: Garma Chang


„Prawa Karmy oznacza nieustanne wędrowanie duszy, czyli kołowrót narodzin i śmierci jako Koło Drachmy, cykl reinkarnacji, któremu od zawsze podlegają wszystkie żywe istoty włącznie z istotami boskimi (dewy). Po każdym kolejnym wcieleniu następne jest wybierane w zależności od nagromadzonej karmy. Wyzwolenie następuje dzięki kroczeniu ścieżką, która prowadzi do wyzwolenia. Prawa Karmy oznacza również cykl przemian, któremu podlegają wszelkie byty i zjawiska włącznie z naszymi myślami, uczuciami i ciałami. Jest to powtarzany w nieskończoność proces tworzenia i upadku. Okres jednego życia jest jedynie drobną i ulotną cząstką naszego istnienia. Dlatego też by zrozumieć całość swojego istnienia należy zwrócić swoją uwagę ku swojemu wnętrzu, gdzie jest wszystko co powinniśmy pojąć o samym sobie, także to co wynika z długiego łańcucha odrodzeń, a nie jedynie z pojedynczego okresu trwania jednego życia”…”
„”Podstawy wszelkich praktyk nauk Buddy oparte są na prawie przyczyny i skutku. Dlatego bardzo ważne jest, abyście całym sercem starali się unikać szkodliwych czynów i poświęcili się czynieniu dobra”…
Źródło: Prawo Karmy


„Negatywne działanie, które wykonałeś, powraca teraz i wnika w ciebie, ponieważ dźwięk współbrzmi z hałasem, który go wytworzył, a odbicie współgra z formą. W końcu nie będzie ucieczki, a zatem uważaj, aby nie wykonywać negatywnych działań”… 
Źródło: Prawo Karmy


„Siła karmy jest pojęciem trudnym do zrozumienia lecz pomimo tego można tę energię odczuwać w sobie i woku siebie”…
Źródło: Garma Chang


„W ujęciu buddyjskim zła lub dobra karma może powstać dopiero w razie zainteresowana motywacji psychologicznej lub zamiaru. A zatem, brak zamiaru popełnienia dobrego lub złego czynu uniemożliwia powstanie jakiejkolwiek karmy i to czy to dobrej, czy tej złej”…
Źródło: Garma Chang


„Pozytywne działanie nie może ulec zniszczeniu, podczas gdy negatywność nieuchronnie niszczy sama siebie tworząc karmiczne zależności”… 
Źródło: Prawo Karmy


„Nawet jeśli zgromadziło się pewną ilość negatywnego potencjału karmicznego, istnieje wciąż możliwość zrównoważenia go poprzez nagromadzenie pozytywnych działań. Wszystko zależy od nas samych”…
Źródło: Prawo Karmy


„Prawo karmy zezwala by podczas swojej wędrówki dusza decydowała sama z jakiego typu doświadczeniami chce się skonfrontować. Często nie udaje się zrealizować takiego celu duchowego w ciągu jednego istnienia, jednego życia ziemskiego. Szansa przepracowania wybranego celu nie znika jednak w chwili śmierci i zakończenia doczesnego życia. Istnieje nieustannie wpływając na kolejne inkarnacje aby Dusza mogła zrealizować swój Plan”… 
Źródło: Prawo Karmy


„Prawo Karmy jest jednym z podstawowych i bardzo ważnym pojęciem związanym z całym procesem reinkarnacji. Zaistniało dużo wcześniej zanim jeszcze powstał pierwszy wszechświat. Rozumienie Prawa Karmy ma swoje korzenie w pierwszych „UPAMISZADA ( 87 wiek p.n.e. )”, W których określa się Boga jako stwórcę praw istoty życia, wskazujących że nie tylko każda żywa istota jest odpowiedzialna za swoje dzieła, czyny i myśli, ale i cała materia ewoluowała do znanej nam postaci na drodze naturalnej kolei rzeczy…”
Źródło: Garma Chang


„Pełne i świadome zarządzanie własnym prawem karmy jako jej posiadacza na tej płaszczyźnie istnienia nie jest dla nas możliwe, dlatego uwolnienie się naszego bytu z kręgu inkarnacji jest możliwe tylko przez zebranie wystarczającej ilości doświadczeń na własnej drodze do doskonałości i pojęcie ich prawdziwej natury, zrozumienie przesłania jakie niosą i otwarcia naszego prawdziwego wnętrza, co wynosi nas ponad poziom świata materii…”
Źródło: Garma Chang


„Prawo Karmy określa relacje pomiędzy skutkami naszego działania a rodzajem i stopniem trudności na swej drodze do przebycia (nie jest to prawo kary i nagrody, a raczej niewiedzy i niezrozumienia, jakie musimy usunąć by się oczyścić i prawidłowo wszystko odczuwać) Dzięki kolejnym inkarnacją nasze ciała i umysły oczyszczają się z szkodliwych emocji, oczyszczają się nasze dążenia, pragnienia, nadzieje i marzenia wraz ze wzrostem świadomości ewoluują w coraz lepszym kierunku…”
Źródło: Prawo KarmyP


„Prawo Karmy działa najszybciej jak tylko można i ściśle uzależnione jest od rozwoju naszej świadomości. Konkretne elementy prawa karmy zaczynają funkcjonować dopiero wtedy gdy na nie jesteśmy gotowi, gdy panujemy już nad swoimi instynktami i umiemy tłumić swoje pragnienia i gniew, okazywać wyrozumiałość i tolerancje. To właśnie w tym czasie powracają do nas najsilniej konsekwencje naszych wcześniejszych działań, także z innych wcześniejszych żywotów. Jest to czas na ugruntowanie prawdziwych przekonań naszej duszy, nie jesteśmy obciążeni ponad miarę, wszystko odbywa się powoli i często trwa wiele naszych istnień, dla duszy nie jest ważne ile razy inkarnuje, liczy się tylko uzyskanie prawdziwego zrozumienia… ”
Źródło: Prawo Karmy


„Według Prawa Karmy nie mam też żadnych wątpliwości, że w otaczającej nas przestrzeni gdzie wszystko jest zbudowane z cząstek elementarnych światła, które przenoszą informacje za pomocą subtelnych energii drgań, to właśnie światło i jego energia jest podstawowym strażnikiem i zarazem nośnikiem praw i zasad regulujących taką właśnie formę istnienia nas na poziomie podstawowym…”
Źródło: Prawo Karmy


„”Biorąc pod wzgląd siłę oddziaływania Prawa Karmy mającą na celu wyeliminowanie jak najszybciej najszkodliwszych przejawów czynów haniebnych takich jak zabicie ojca, matki, lub kogoś niewinnego, okaleczenie kogoś, działanie z dużą premedytacją, perfidne postępowanie to następne życie jest”…
Źródło: Prawo Karmy


„”Reakcja naszej istoty na złe nawyki których się nabawiliśmy w ostatnim życiu musi nastąpić szybko, nie można pozwolić na pogłębienie złych obciążeń, konsekwencje muszą i pojawiają się szybko, jeżeli nie doświadczymy ich w tym nawet życiu to na pewno zaczniemy od ich przerabiania w następnym”…
Źródło: Prawo Karmy


„”Według Prawa Karmy złe nałogi i ciężkie szkodliwe nawyki wymagają szybkiej „lekcji” i jak najszybszego działania, dlatego konsekwencje ich dopadają nas najszybciej jak to jest możliwe. Jeżeli nie zostanie osiągnięty postęp za tego życia to najczęściej następne zaczynamy z pozycji człowieka trapionego, jaką przypadłością zdrowotną, która będzie blokować możliwość rozwinięcia się nałogu do skrajnej postaci”…
Źródło: Prawo Karmy


„Nasza Istota poprzez obserwacje „na własnej skórze” Prawa Karmy jako wielu życiowych doświadczeń, gromadzi wiele wrażeń i to zarówno pozytywnych jak i negatywnych, wraz ze wzrostem naszej świadomości rośnie w nas zdolność kojarzenia na poziomie podstawowym wszystkich zdobytych przez setki lat doświadczeń, do pewnego momentu rozwoju dzieje się to trochę „mimo nas” po-prostu tacy jesteśmy. Kulturalni lub nie. Popadamy w gniew lub okazujemy w trudnych sytuacjach spokój. Podlegamy żądzą lub umiemy okiełznać „zwierzaka” drzemiącego w nas niemniej jednak trapi nas wiele różnych wad a nasze dążenia nacechowane egoistycznymi pobudkami. Przychodzi jednak taki moment, że zaczynam dostrzegać na przykładzie swojego „obecnego” i życia innych, zaczynamy „kojarzyć” i „dostrzegać” zawiłości bytu. By zrozumieć zawiłości obciążeń, jakie sobie robimy powinniśmy rozważać swoje postępowanie w głębi swojej świadomości”…
Źródło: Prawo Karmy


„Przejawy karmy są skutkiem naszego postępowania, dlatego musimy doświadczyć rezultatów swoich czynów i są one widoczne w naszym obecnym postępowaniu oraz w poziomie naszego rozwoju, niemniej jednak każdy byt ma swoją drogę i swoje tempo rozwoju, którego nie wolno zaburzać”…
Źródło: Prawo Karmy


„Według Prawa Karmy niektóre z efektów naszych poprzednich działań i czynów nie mogą być realizowane jednocześnie inne nie mogą być przerobione gdyż skala problemu jeszcze nas przerasta i nie doświadczymy pełni zrozumienia. Niekiedy całe życie (albo jest podporządkowane nauczeniu się rozwiązywania jednego tylko problemu, a niekiedy jest tak że zaczynamy realizacje umiejętności radzenia sobie z wieloma na raz a żaden z nich nie jest dominujący lecz każdy ważny”…
Źródło: Prawo Karmy


„Karma nagromadzona to taka, która się wytwarza na przestrzeni wielu żyć i jest jakąś naszą ciągle powtarzającą się przypadłością, ciągle popełnianym błędem, z którym nasza istota nie chce się już borykać i jest gotowa nad nim pracować aż do rozwiązania i wyzwolenia się z pod jego działania”…
Źródło: Prawo Karmy


„Prawo karmy ze względu na nauki, jakie nam niesie możemy podzielić na trzy stopnie zaawansowania otrzymywanych przez nas nauk:(vartamana), czyli efekty naszego wcześniejszego działania, które właśnie „przerabiamy” i odczuwamy jako nauka pozwalającą zrozumieć jakieś zagadnienie teraz w tym życiu.(prarabdha), czyli takie oddziaływanie na nasze obecne postępowanie, które wywiera w nas już pewne efekty, ale do pełnego zrozumienia jeszcze nam potrzeba więcej czasu i efekty takiej „lekcji możemy osiągnąć w przyszłym życiu.(sanchita), czyli takie, na które musimy jeszcze popracować zbierając doświadczenia, ponieważ przy tym stopni naszego rozwoju nie może jeszcze jako nauka być wprowadzone do naszego życia, bo albo mamy za mało przerobionego doświadczenia, albo nie udźwignęlibyśmy tego ciężaru i moglibyśmy nie zrozumieć lekcji, którą otrzymujemy”…
Źródło: Prawo Karmy


„”Według Prawa Karmy żadne z naszych żyć nie idzie na darmo, wszystkie informacje są skrupulatnie zebrane gdyż nasza istota zdaje sobie w pełni sprawę z swojej niewiedzy i swoich braków, wie, że niektóre z doświadczeń mogą bardzo się przysłużyć w przyszłości, że mogą mieć dla nas fundamentalne nawet znaczenie. Zebrana wiedza jest przechowywana do czasu, kiedy nasz poziom rozwoju osiągnie na tyle duży potencjał że nastąpi zmiana w funkcjonowaniu naszej całej istoty, świadomość jest już na tyle duża że uzyskujemy szczególny stan wyciszenia umysłu który umożliwia nam korzystanie z całej zdobytej do tej pory wiedzy”…
Źródło: Prawo Karmy


„Prawo Karmy uzmysławia nam, że wszystkie nasze uczynki do nas wracają i że to my jesteśmy prawdziwymi kowalami swojego losu, to właśnie wtedy zaczyna się rozwijać w nas głęboka potrzeba zrozumienia, zaczyna nam już nie wystarczać doszukiwanie się zależności na „zewnątrz”, coraz uważniej spoglądamy do „wewnątrz”, takie odkrycie i ukierunkowanie naszego nowego spojrzenia na własną istotę owocuje dalszym wewnętrznym rozwojem, rodzi się w nas wiele pozytywnych uczuć, dobroć, wyrozumiałość, współczucie. Rośnie w nas prawdzie poczucie empatii do ludzi i innych istot. Zaczynamy dostrzegać wiele zależności. Przychodzi na nas czas by sprostać najcięższym próbom, teraz już nie wystarczy tylko dobra wola. Liczy się dosłownie wszystko zamiary, czyny, słowa, myśli, intencje. Na każdym z tych poziomów naszej istoty musimy osiągnąć jedność. Mamy w swoich działaniach na naszej płaszczyźnie postrzegania potężnego sprzymierzeńca jest nim nasza dusza. Im bardziej zbliżamy się w naszym postępowaniu (czynach, słowach i myślach) do jedności tym bardziej również zbliżamy się do jedności z całym potencjałem wypracowanym na przestrzeni wielu inkarnacji. Cała wiedza zaczyna spływać do naszej dyspozycji, kiedy rozważamy „jakieś” zagadnienie jesteśmy w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie. To wszystko trwa nieraz wiele inkarnacji jest to naturalny i powolny proces, nie należy go przyspieszać, bo to i tak nic nie da, trzeba starać się wnikać coraz głębiej w swoje „wnętrze” by coraz czytelniej je odbierać, ale w końcu i tak dostępujemy olśnienia”…”
Źródło: Prawo Karmy


„Jeżeli myślimy o tym, w jaki sposób przenoszone jest prawo karmy z jednego życia na drugie i jak to funkcjonuje w naszym przypadku to musimy sobie wyobrazić swoją istotę jako czystą energię, nasze czyny i myśli jako różne wartości energii. Jak się to przekłada na nasze życie? Wszystko, co uczynimy nawet, co pomyślimy jest niczym innym niż specyficzną nutą energetyczną i podlega zapisowi w ogólnej zasadzie naszego istnienia, powstała w ten sposób sygnatura energetyczna naszej istoty jest nad-wyraz specyficzna i odzwierciedla cały nasz potencjał. To wszystko to co do tej pory zdobyliśmy i czego doświadczyliśmy na naszych drogach przełożone na najsubtelniejszą z możliwych postać energii. Po śmierci natomiast następuje przeniesienia zapisu całej naszej istoty z aury do trzech czakr; Vishudha, Adjna, Sahasrara lokują się one w otaczającym nas polu energetycznym(polu Akaszy czy jak kto woli polu Biomorfogenetycznym) na różnych płaszczyznach w zależności od rozwoju. Kiedy rozpoczyna się nowe życie, w nowym ciele, energia jako całościowa wiedzy z wielu żyć powraca do nowego ciała do czakry korzenia by stanowić pozycje wyjściową do doskonalenia się i nowych doświadczeń życiowych na wyższym poziomie”…”
Źródło: Prawo Karmy


„”Są przypadki, uczniu, gdy kobieta lub mężczyzna jest zabójcą żywych istot, mającym krew na rękach, skłonnym do uśmiercania i mordowania, nie okazującym litości wobec żywych istot. Poprzez przyjęcie i wykonywanie takich działań, wraz z rozpadem ciała, po śmierci, ona lub on rodzi się w sferze upadku, w złym miejscu, niższych światach, piekle. Jeśli po rozpadzie ciała, po śmierci odrodzą się w ludzkim stanie, wtedy ona lub on będą krótko żyli gdziekolwiek by się nie odrodzili. Oto jest droga wiodąca do krótkiego życia: być zabójcą żywych istot, mającym krew na rękach, skłonnym do uśmiercania i mordowania, nie okazującym litości wobec żywych istot”…”
Źródło: Prawo Karmy


„”Ale są też przypadki gdy kobieta lub mężczyzna, porzuciwszy zabijanie żywych istot, powstrzymując się od uśmiercania żywych istot, żyją z prętem odłożonym, nożem odłożonym, ostrożni, miłosierni, współczujący dla dobra wszystkich istot. Przyjmując taką postawę i działania, wraz z rozpadem ciała, po śmierci, ona lub on rodzi się w dobrym miejscu, w niebie. Jeśli po rozpadzie ciała, po śmierci odrodzą się w ludzkim stanie, wtedy ona lub on będą długo żyli gdziekolwiek by się nie odrodzili. Oto jest droga wiodąca do długiego życia: porzucenie zabijania żywych istot, powstrzymanie się od zabijania żywych istot, życie z prętem odłożonym, nożem odłożonym, ostrożnie, miłosiernie, współczująco dla dobra wszystkich istot”…”
Źródło: Prawo Karmy


„”W buddyzmie Prawo Karmy jest podstawmy pojęciem bez którego nie ma wyzwolenia które następuje dzięki kroczeniu szlachetną ścieżką, prowadzącą bezpośrednio do oświecenia i nirwany. Ścieżka została przedstawiona przez Buddę w wyniku doświadczenia osobistego „Przebudzenia” i jest postrzegane przez buddyzm jako głęboka analiza psychologiczna rzeczywistości i metodologia postępowania, a nie zwykła filozofia”…
Źródło: Prawo Karmy


„”Prawo Karmy wskazuje jak to się dzieje, że dusza łączy się akurat z tym ciałem. Wszystkie subtelne energie mają swoje właściwości a co za tym idzie specyficzne oddziaływanie, drganie cząsteczek wywołuje rezonans, współbrzmienie się przyciąga, dusza nie jest wszak od niego wolna, gdyż nie jest jeszcze doskonała, czyli całkowicie niematerialna. Dusza posiada specyficzną sygnaturę energetyczną, (pięknie brzmi IMIĘ DUSZY) wraz z pierwszym oddechem pojawia się aura i uruchamiają się czakry, to właśnie wtedy niezależny już organizm uzyskuje swoja sygnaturę energetyczną na poziomie najniższym czyli ciężkiej energii, wraz z pierwszym oddechem dochodzi również do połączenia się zasady kreującej funkcjonowanie ożywionej materii(człowieka) którego obrazem i częścią składowa jest właśnie aura i czakry, z pola Akaszy powraca cała wiedza zdobyta dotychczas w formie potencjału jako karma gotowego w każdej chwili do użycia i właśnie takie współbrzmienie tworzy połączenie duszy i ciała nierozerwalnymi więzami w jedną całość sprawiając że swojej nauki nie zaczynamy od początku”…
Źródło: Prawo Karmy


„”Według Prawa Karmy okres przed naszą śmiercią jest bardo ważny, tak jak nasz sposób postrzegania śmierci. Wszystko, co zakłóca naszą wewnętrzną równowagę w trakcie śmierci będzie bardzo obciążać naszą przyszłą karmę. Jeżeli ktoś umiera niepogodzony z życiem, w żalu za jakimiś niespełnionymi sprawami to w następnym życiu bardzo często doświadcza z tym związanych przeżyć. Takimi silnymi uczuciami nie są tylko złe intencje, ale i te ogólnie przyjęte jako dobre, przykładem może być matka umierająca i pozostawiająca z wielkim żalem swoje dzieci. W następnym życiu ten żal utraty życia może przerodzić się w sytuacje, w której taka osoba będzie pracować z dziećmi, ale wewnętrzny strach nie pozwoli jej mieć swoich. Również bardzo złe uczucia takie jak gniew, nienawiść czy złość przed śmiercią wytwarzają bardzo złe negatywne skutki w przyszłym naszym życiu. Najlepiej jest jak umierający człowiek odchodzi pogodzony z swoim losem i wybacza wszystkie przykre wydarzenia, jakie go spotkały ze strony innych ludzi. Mówi się, że im cięższe było życie i im większa szczerość wybaczenia tym bardziej oczyszcza się karma”…”
Źródło: Prawo Karmy


„”Nasza karma nie decyduje o następnych narodzinach tylko wskazuje nam najlepszą formę jaką możemy przyoblec by się rozwijać jako oddzielny byt. Taki sposób wiązania różnych zależności na różnych płaszczyznach jest ulubionym sposobem tworzenia naszego Stwórcy. Jako gatunek nie umiemy jeszcze oddzielić się od zamkniętego kręgu cyklu, jakim jest nieustanny proces narodzin i śmierci nie jesteśmy jeszcze gotowi by żyć w swojej jednej powłoce wiecznie. Niemniej jest to nam pisane. Tak jak bardziej bezpośrednie korzystanie z energii”…”
Źródło: Prawo Karmy


„”Wszystko we wszechświecie jest zależne od siebie i to zależności są tak wielkie, że przekraczają swoją skalą te, które robimy sobie przez wszystkie nasze inkarnacje. Nasz byt na drodze do doskonałości musi wiele się uczyć. My jesteśmy na początku tej drogi. By kiedyś brać świadomy udział w dziele tworzenia rozglądajmy się teraz do dokoła siebie, podnośmy naszą świadomość, miejmy dobre zamiary, realizujmy je i cieszmy się z nich. Tak wiele żyć trzeba spędzić na ziemi by to pojąć, zrozumieć, zaakceptować i umieć zastosować. Kiedyś zrozumiemy i „pojmiemy”, że równowaga naszego wnętrza jest taka sama jak i równowaga innych płaszczyzn, choć skala trudności oczywiście wzrasta”…”
Źródło: Prawo Karmy« »