SENNIK


Największy zbiór informacji o snach


Obecnie mamy 91 artykułów oraz 13722 wpisów
sennik


Przeczytaj cytaty wielkich ludzi:
spirytyzm alchemia kabała kabylion karma reinkarnacja oświecenie mistycyzm gnoza tao buddyjskie koran talmud biblijne testament natchnione przemyslenia cytaty sarych


Oświecenie
Oświecony umysł w pełni osiągną pierwotną mądrość co do natury zjawisk.
Budda Siakjamuni

Oświecenie
Cytaty o Oświeceniu

 


Dopóki nie osiągniemy oświecenia, umysł funkcjonuje jako osiem różnych świadomości. Pięć z nich związanych jest z naszymi zmysłami.(…) Szósta jest jakby świadomością „policyjną” – biega za pozostałymi pięcioma sprawdzając co się dzieje.(…) Siódma świadomość to świadomość magazynująca, przechowująca wszystkie wrażenia,(…) ósma świadomość to poziom komunikacji, na którym porozumiewamy się używając symboli, terminów, słów, języka itd. Dopóki nie będziemy oświeceni umysł będzie funkcjonował w ten sposób. Kiedy natomiast osiągniemy ten najwyższy poziom, owo kontaktowanie się ze światem poprzez zmysły stanie się tylko jedną z możliwości. Wówczas zaczniemy doświadczać go na zasadzie wibracji, jakbyśmy mieli radar… Będziesz wtedy świadom tego, co się dzieje we wszystkich czasach i miejscach, ponieważ staniesz się tego częścią, a nie dlatego, że twoje oczy to dostrzegają albo uszy słyszą. To właśnie jest oświecenie….
Autor: Ole Nydahl


Istnieje kilka poziomów oświeconej świadomości i sambodhi jest tym poziomem, gdzie wszystkie poziomy zanikają (równe). Jesteście przed sambodhi, bądźcie tego świadomi.
Autor: Dharma Sangha


„Dzień po dniu i z każdą chwilą staję się coraz lepszy”…
Źródło: Emile Coue


„Nie rozum ponosi odpowiedzialność za nasze nieszczęścia, ale rozum nieoświecony, odcinający się od darów,  jakkolwiek je nazwiemy,  łaską czy przywiązaniem do wartości”… 
Źródło: Czesław Miłosz


„Oświecenie jest wolnością od myślenia formami, wolnością od myślenia słowami, wolnością od wszelkich przywiązań, nawet wolność od życia i śmierci”… 
Źródło: Seung Sahn


„Równie pewnie jak to, że słońce i jego światło zawsze sobie towarzyszą, wraz ze zrozumieniem natury umysłu niechybnie pojmiesz naturę wszystkich rzeczy”… 
Źródło: Oświecenie


„Wszyscy uczestniczymy w procesie przemiany w coś większego od naszego obecnego stanu oświecenia. Każdy z nas jest uważany (w świecie dusz) za unikalnego, zdolnego do współdziałania dla korzyści całości istnienia, niezależnie od tego, jak ciężko zmagamy się z napotykanymi w życiu lekcjami”… 
Źródło: Oświecenie


„„Posiadanie świadomej wiedzy o życiu duszy w świecie duchowym oraz o historii fizycznego istnienia na planetach daje silniejsze poczucie celu oraz energię do życia.” „
Źródło: Oświecenie


„Prawdziwe oświecenie wiąże się z wyrzeczeniem wszelkich ziemskich pragnień”… 
Źródło: Lidia Kossakowska


„Słyszy się, nie szukając, bierze się, nie pytając, kto daje; myśl wystrzela jak błyskawica, z koniecznością, w formie bez wahania – nie miałem nigdy wyboru. Zachwyt, którego napięcie wyzwalało się niekiedy w strumieniu łez (..) głębia szczęścia, w którym to, co najboleśniejsze i najposępniejsze, nie działa jako przeciwieństwo, lecz jako coś uwarunkowanego, wywołanego, jako konieczna barwa wśród takiego nadmiaru światła”… 
Źródło: Friedrich Nietzsche „Ecce Homo”


„Oświecenie to samo-urzeczywistnienie, a istota go doświadczająca, może stać się „przebudzonym” to stan umysłu a raczej cały szereg stanów, jakiego można doświadczać. Nie istnieje oświecony człowiek. Jest tylko oświecenie, które nie ma nic wspólnego z osobowością. Osobowość ginie w drodze do oświecenia. Dlatego że nie ma kogoś, kto by przeżywał ten stan. Nie ma oświeconego. To niezrozumienie podstawy pojęć które każą ludziom „nieoświeconym” dążyć do czegoś czego nigdy na stałe nie osiągną „
Źródło: Cesar Teruel


„Cudowne, doprawdy, jest opanowanie umysłu, tak trudnego do opanowania, zawsze żywotnego i chwytającego to co pożąda. Poskromiony umysł przynosi szczęście i oświecenie… „
Źródło: Oświecenie
Autor: Kanon palijski III, 35


„Jedyne, co musicie wiedzieć, to to, Kim naprawdę jesteście. I to wszystko. Wszystko inne będzie się działo samo „… 
Źródło: Cesar Teruel


„To nie umysł jest tym, który poszukuje odpowiedzi i rozwoju, lecz coś innego, istniejącego poza umysłem, co umysł wykorzystuje”… 
Źródło: Sri Aurobindo


„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem, ponieważ wszystko jest ułudą, doskonałą w swej formie, będącą poza przyzwoleniem i odrzuceniem, a człowiekowi pozostaje tylko śmiech”… 
Źródło: C.G.Jung


„Jedyne, co nas ogranicza, to myśli w naszej głowie”… 
Źródło: Maezumi Roshi


„Ani matka, ani ojciec, ani żaden krewny nie może nam przynieść większego pożytku niż nasz własny, opanowany umysł… „
Źródło: Budda Kanon palijski
Autor: III, 43


„Uwolnienie od cierpienia zabiera wiele naszych żywotów, jednak samo oświecenie zawsze zdarza się tu i teraz trwając krótki moment, ale zrozumienie tego zając może wiele żywotów ludzkich”… 
Źródło: Oświecenie


„Umysł oświecony postrzega ognie i iskry świateł świata”… 
Źródło: Ralph Waldo Emmerson


„Stan Twojego życia jest niczym innym jak odbiciem stanu Twojego umysłu”….
Źródło: Wayne W. Dyer


„To nic złego być tym kim jesteś i być tego świadomym, ponieważ sama świadomość jest szczęściem”… 
Źródło: A. de Mello


„Gdziekolwiek jesteś, bądź tam gdzie Twoja świadomość”… 
Źródło: Jim Rohn


„Oświecenie jest umiejętnością widzenia świata bez zniekształceń, takiego jakim jest naprawdę, przeżywania życia w jego pełni i rozumienia jego treści. Oświecenie jest też związane z brakiem przywiązania do jakichkolwiek przyjemności i nałogów, w tym do oceniania sytuacji i innych ludzi oraz emocjonalnego reagowania na ich oceny”… 
Źródło: Oświecenie


„Pustka, która nie jest pusta, z której płyną dźwięki, barwy, uczucia i myśli. (..) Ja i pustka zlaliśmy się w jedno – Pustka może też nazwać się pełnią. (..) U celu, w domu, niczego nie brak. Śmiech, ale nie śmiech z czegoś, po prostu śmiech. – Szczęście, ale nie bycie szczęśliwym z czegoś. Bezgraniczna miłość, ale nie „ja kocham ciebie”. Paradoksalnie nie ma ani miłości, ani nienawiści, ani życia, ani śmierci, ani ty, ani ja, żadnych granic, przestrzeni, czasu tylko lekkość, oczywistość i wolność”… 
Źródło: Oświecenie


„Nie ma tu żadnego myślenia. Doprawdy, świat się przemienił. Ale w jaki sposób? Starożytni mówili, że oświecony umysł podobny jest do pływającej ryby. Właśnie tak jest – nie ma żadnego zastoju. Nie napotykam żadnej przeszkody. Wszystko płynie gładko i swobodnie. Wszystko toczy się naturalnie. Ta bezgraniczna wolność jest poza wszelkimi słowami. Jaki cudowny świat!” 
Źródło: Oświecenie


„Po oświeceniu nic mnie już nie trwoży. Teraz jestem już zjednoczony ze wszystkim, co czynię. Rzeczy przyjemne przyjmuję jako w pełni przyjemne, a przykre jako całkowicie przykre, po czym o doznaniach tych natychmiast zapominam”… 
Źródło: Oświecenie


„Najmniejsza zmiana pogody, delikatny deszczyk czy też łagodny powiew dotyka mnie jako cud – cóż mogę powiedzieć? – cud o wspaniałości, pięknie i dobroci nieporównywalnych do niczego. Nie ma nic do zrobienia: samo istnienie jest najdonioślejszym, całkowitym działaniem.” 
Źródło: Oświecenie


„Dopóki czepiasz się pragnienia osiągnięcia oświecenia, nigdy go nie osiągniesz. Jednak pragnienie doprowadziło ciebie tutaj, abyś siedział zen. Dlatego przychodź i siedź. to jest pierwszy krok”… 
Źródło: Seung Sahn


„Jesteś swoim jedynym mistrzem. Któż inny mógłby nim być? Bądź dla siebie latarnią, która oświetla twą drogę i nie poszukuj światła poza sobą. Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień oświecenia”… 
Źródło: Oświecenie


„Czas rozkoszy nie trwa długo, lecz bardzo szybko przemija; niczym na tym świecie nie można cieszyć się wiecznie. Ludzie powinni więc, gdy są jeszcze młodzi i zdrowi, odrzucić wszelką zachłanność i lgnięcie do przyziemnych spraw, by gorliwie poszukiwać prawdziwego Oświecenia. Poza Oświeceniem nie można znaleźć bowiem trwałego oparcia ani szczęścia.” 
Źródło: Oświecenie


„Stan oświecenia, którego poszukujemy, jest wolnością od ciężaru przeszkadzających uczuć. W swej prawdziwej naturze umysł jest czysty. Nie da się jednak wyeliminować negatywnych uczuć przez usunięcie niektórych komórek mózgu, nawet za pomocą najnowocześniejszych technik. Można to osiągnąć wyłącznie dzięki przekształceniu umysłu”… 
Źródło: Oświecenie


„Jak solidna skała nie jest wstrząsana wichrem, tak mądrzy nie ulegają pochwałom i naganom. [..] Głupiec, który wie, że jest głupi, przynajmniej w tym jest rozumny. Głupiec, który siebie uważa za mędrca – ten to dopiero jest głupi… „
Źródło: Oświecenie
Autor: Kanon palijski VI, 81 / V, 63


„Oświecenie sprawia że zanika także strach przed śmiercią i inne lęki egzystencjalne. Oświecony zostaje nasz umysł a on i z nim związana świadomość jest wzmacniana po przez wzniosłą wewnętrzną radość która wzrasta wraz ze stałym skupieniem się na wyższych przejawach własnego poczucia samorealizacji, radości bycia sobą i to w czasie rzeczywistym teraz często bez żadnych większych powodów, życia pełnią chwili obecnej, zachwytu nad różnymi przejawami życia w swoim otoczeniu”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„W buddyzmie uważa się, że oświecenia nie da się celowo osiągnąć. Nie można do niego nawet dążyć, bo wtedy człowiek przywiązując się do idei oświecenia, oddala się od czystego widzenia świata i właśnie od oświecenia, do którego dąży. Można jednak uspokoić umysł poprzez medytację, co jest warunkiem wstępnym. Oświecenie może wówczas, choć nie musi nadejść, o ile uda nam się nie przywiązać wagi do jego idei. Do Oświecenia trzeba dążyć nie dla samego siebie, ale przede wszystkim w celu pomocy w wyzwoleniu wszystkich czujących istot”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Oświecenie pozwala człowiekowi budować swoją wyższą świadomość, doświadczać poczucia wewnętrznego spokoju. Właśnie ten sposób widzenia swojego otoczenia i samego siebie w nim wzmacnia i rozwija prawidłowe relacje pomiędzy wszelkimi przejawami świadomości naszej istoty. Oświecona istota posiada wciąż czysto ludzkie uczucia i emocje, tak pozytywne jak i negatywne, jednak wkracza z radością we wszelkie okoliczności życia, nie dzieląc ich na dobre i złe i pozostając w stabilnym stanie harmonii ze sobą i światem”… 
Źródło: Oświecenie


„Stan oświecenia, którego poszukujmy, jest wolnością od ciężaru obciążających nas emocji i uczuć. W swej prawdziwej naturze umysł jest czysty. Nie da się jednak wyeliminować negatywnych emocji przez usunięcie zewnętrznej przyczyny. Można to osiągnąć wyłącznie dzięki przekształceniu sposobu swojego odczuwania”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Rozróżniające myśli zbierają się w umyśle człowieka w wielką masę, którą błędnie uważa on za swe prawdziwe „ja”. W rzeczywistości jest to umysłowa konstrukcja zbudowana na niewiedzy. Celem oświecenia jest rozproszenie tej masy myśli. Tym co ostatecznie pozostaje jest prawdziwe „ja” co prowadzi do zrozumienia samego siebie”… 
Źródło: Seung Sahn


„Mam, więc jestem. Im więcej mam, tym bardziej jestem. – Ego rośnie poprzez zwiększanie swojego posiadania. Nic tak nie wzmacnia, jak przypisywanie sobie racji. Ludzie muszą krytykować innych, aby uzyskać silniejsze poczucie tego kim są. Jakkolwiek zachowuje się ego, kierujący nim motyw jest zawsze taki sam: pragnie się wyróżniać, być wyjątkowe, sprawować kontrolę, chce władzy i uwagi. Robić, co do nas należy w danej sytuacji, i nie czynić z tego roli z którą się utożsamiamy – to podstawowa lekcja sztuki życia, której mamy się nauczyć tutaj na ziemi by dostąpić oświecenia”… 
Źródło: Eckhart Tolle


„Jeśli zrozumie się samego siebie i swoja drogę, odkryje się pustkę własnego umysłu (doskonałą równowagę umysłu niezakłócaną powiewem żadnych pragnień), dostrzeże się wzajemną zależność przyczyny i skutku jako nieodłączną od niej samej treść życia w świecie materii. To jest właśnie oświecenie umysłu dzięki któremu z jeszcze większym poświęceniem stosuje się swoje utrwalone zasady na drodze do doskonałości”… 
Źródło: Oświecenie


„Czystą świadomość można zrozumieć jako przebłysk doskonałego wglądu. W rzeczywistości nie doświadcza się go, aż do osiągnięcia pierwszego stopnia Oświecenia. Stan ten utrzymywany jest dzięki nieprzerwanej świadomości i uwadze, które nie dopuszczają do rozproszenia czy bierności. Wzmocniony siłą własnych utrwalonych przekonań doświadczamy czystej, niezróżnicowanej świadomości nagiej i pełnej życia. Takie są właściwości uspokojonego Oświeconego umysłu, gdyż jedynie pełna jasność, stan uspokojenia umysłu i podtrzymująca go energia wraz z rozróżniającym prawdy w świecie materii intelektem są niezbędne dla osiągnięcia doskonałego wglądu w naturę rzeczy i istot nas otaczających”… 
Źródło: Oświecenie


„Porażka tkwi utajona w każdym sukcesie, a w każdej porażce kryje się sukces. Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. Oświecenia nie zdobędziesz podążając za nim, osiągniesz je podążając tylko swoją drogą”… 
Źródło: Eckhart Tolle


„Dążąc do oświecenia pozbawiłem siebie pożywienia, odzienia i sławy. Z sercem pełnym zapału zniosłem wszelkie trudy i hartowałem się na wszystkich niedostatkach jakim podlegało moje ciało. Poświęciłem się medytacji w najbardziej bezludnych samotniach. A wówczas, sama z siebie, pojawiła się duchowa wiedza i doświadczenie. Całym sercem podążajcie za moim przykładem. Gdyż tylko wtedy otrzymacie inicjacje i rozwińcie wgląd w naturę rzeczywistości, które doprowadzi was do spontanicznego przebudzenia pozbawionego zasłon umysłu, wówczas bez wątpienia osiągniecie Oświecenie”… 
Źródło: Oświecenie


„Gdy jedno ego napotyka drugie, gdy zbiera się większe ich grono, zaczynają się dramaty. Ale nawet jeśli żyjesz samotnie, i tak stwarzasz swój własny dramat. Ilekroć użalasz się nad sobą, dramatyzujesz. Kiedy ogarnia cię poczucie winy albo niepokój, również jest to dramat. Kiedy godzisz się na to, żeby teraźniejszość znikła za zasłoną przeszłości lub przyszłości, tworzysz ułudę, z której dramat powstaje. Ilekroć nie pozwalasz obecnej chwili po prostu być, a więc odmawiasz jej należnego szacunku, także tworzysz dramat. Jedynie umysł wolny od wszystkiego osiąga stan oświecenia”… 
Źródło: Eckhart Tolle


„[..] człowiek, który jest łagodny i przytomny, bez ślepej wiary niczemu nie okazuje niechęci. [..] Ponieważ rozumie, jakimi rzeczy są, jest wolny od zależności i nie polega na niczym. Dla niego nie ma już lgnięcia do istnienia i nieistnienia… „
Źródło: Budda Kanon palijski
Autor: 853–856


„Światło jest w nich teraz. Oświecenie jest tylko rozpoznaniem, a nie żadną zmianą. Światło nie pochodzi z tego świata, ale ty, który nosisz w sobie światło, jesteś tu również obcy. Światło przybyło z tobą z twego ojczystego domu i pozostało z tobą, bo jest twoim światłem. Jedynie to przynosisz ze sobą od Tego, który jest twoim Źródłem. Jaśnieje ono w tobie, ponieważ rozświetla twój dom i wiedzie cię z powrotem tam, skąd przybyło i gdzie jest twój dom”… 
Źródło: Kurs Cudów


„Mówi się, że oświecenie uwalnia DO bólu, a nie OD bólu. Pozwala bowiem widzieć świat taki, jakim on jest, wraz z całym cierpieniem w nim zawartym i mimo to prowadzić w takim świecie wrażliwe, pełne i radosne życie. Uwolnienie od bólu byłoby zafałszowaniem obrazu świata. Cierpienie jest wciąż obecne, ale tylko w odniesieniu do teraźniejszości, błyskawicznie więc zanika wraz ze zmianą chwilowych okoliczności. Oświecenie nie jest też stanem wszechwiedzy, nie powoduje zaniku aktywności, zaniku myśli, ani uczuć. Jeśli jednak rozumieć wszechwiedzę jako znajomość ostatecznej natury zjawisk a nie całości zdarzeń, które są przez zjawiska kształtowane, można ten stan uznać za rodzaj takiej wszechwiedzy… „
Źródło: Oświecenie umysłu


„Kto bez rozproszenia jest w stanie ujrzeć własny umysł, ten nie potrzebuje już słów i gadaniny. Kto potrafi pogrążyć się w samoświadomości,ten nie potrzebuje siedzieć sztywno jak trup. Kto pozna istotę wszystkich zjawisk, u tego namiętności znikną same z siebie. Kto nie nosi już w sercu pożądań i nienawiści, ten nie potrzebuje więcej udawać ani naśladować. Wielka mądrość oświecenia pozostawia daleko za sobą wszelkie inne praktyki, nie może być ona jednak osiągnięta przez chcenie. Można ją osiągnąć tylko z pomocą prawdziwego przekazu inicjacji w postaci prawa wglądu w naturę rzeczy. Gdy powróci się do pierwotnego stanu umysłu, wszelkie złudne myśli rozpuszczają się same z siebie w królestwie ostatecznej rzeczywistości. Nie można już znaleźć tego, który powoduje cierpienie i tego, który cierpi”… „
Źródło: Oświecenie


„Oświecenia nie da się uzyskać metodami farmakologicznymi i używając sztucznych środków czy narkotyków. Środki takie mogą dać zbliżone odczucia emocjonalne, ale nie dają wglądu, nie oczyszczają obrazu świata. „Nieprzywiązywanie się”, charakterystyczne dla oświecenia stoi w jawnym kontraście do uzależnienia od niektórych narkotyków”… „
Źródło: Oświecenie umysłu


„Oświecenie wszystko zmienia, nic nie jest już takie jak było wcześniej, całe życie przed oświeceniem postrzegaliśmy liniowo, od narodzin aż po śmierć, to była jedyna przez nas dostrzegana „Linia Życia”. Oświecenie jest wyjątkowa chwilą, w której człowiek przestaje być takim zwykłym człowiekiem. Staje się prawdziwym wędrowcem na Drodze do Źródła, wie to i rozumie. Nie jest to powód do dumy, lecz do jeszcze większej i bardziej wytężonej pracy, która staje się dzięki temu bardziej świadoma, zdecydowana i jednoznaczna. Wraz z oświeceniem otwiera się przed naszą świadomością możliwości myśleniom i odczuwanie perspektywicznego, obserwowania życia z poziomu wielu swoich istnień i naszych wszystkich zdobytych doświadczeń. Nie faktów z uprzednich żyć, ale z poziomu zebranych doświadczeń i umiejętności instynktowego rozwiązywania problemów i omijania przeszkód”… „
Źródło: Oświecenie umysłu


„Uświadomienie sobie samego siebie. Zrozumienie że jesteś tym, czego szukasz. Uporządkowanie umysłu i zachowanie wewnętrznej jego czystości i ciszy. Umysł jest spokojny wtedy, kiedy niczego nie pragnie. Wtedy przejawia się spokój który pozwoli wyłonić z niego stan naturalnej równowagi. Wystarczy uspokoić umysł i uświadomić sobie, że wy jesteście światem, który oświetla ciało, umysł i wszystko pozostałe. Oświecenie nie może zagwarantować wam spokojnego życia. Ono przyniesie wam spokój. Spokój niezależny od waszej życiowej sytuacji”… „
Źródło: Oświecenie umysłu


„Sztandarową cechą oświecenia jest to, że myśli same się nie tworzą, nie rozwidlają, nie przebiegają tabunami przez naszą świadomością poza naszą kontrolą, nasz sposób myślenia jest czysty, klarowny, niespotykanie jasny, wnikliwy i dogłębny. Myśli mogą być podtrzymywane, analizowane, ale przez świadomą nad nimi kontrole i niespotykaną wcześniej jasność myślenia i kojarzenia rozlicznych relacji. Najprościej mówiąc to my myślimy o czym chcemy, a nie jak wcześniej, gdy mieliśmy głowę pełną oderwanych od siebie i niezwiązanych ze sobą w spójną całość myśli”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Światła oświecenia nie można utracić. Po co czekać, by znaleźć je w przyszłości lub wierzyć, że już je utraciłeś czy też że nigdy go nie było? Tak łatwo można je ujrzeć, że argumenty, które dowodzą, że go nie ma, stają się absurdalne. Któż może zaprzeczyć obecności czegoś, co widzi w sobie. Nietrudno jest spojrzeć do swego wnętrza, gdyż właśnie tam zaczyna się wszelkie widzenie. Nie ma takiego widoku, pochodzącego ze snów bądź też z prawdziwszego Źródła, który nie byłby tylko cieniem tego, co widzisz dzięki widzeniu wewnętrznemu. Tam postrzeganie się zaczyna i tam kończy. Bo nie ma ono innego źródła”… 
Źródło: Kurs Cudów


„Oświecenia tO subtelny stan świadomości w postaci wygaszenia pożądliwości, nienawiści i niewiedzy, CO jest swoistym zerwaniem jednostkowym od własnych ograniczeń. Dzieje się tak dlatego że każda z emocji podlega specyficznej własnej interpretacji opartej na bazie własnego niepowtarzalnego doświadczenia życia w chwili obecnej które dzięki temu nieustannie ewoluuje ku doskonałości”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Oświecenie niezaprzeczalnie daje nam większy dostęp do wiedzy o sobie i o otoczeniu, przy czym oddziela umysł od ciała i emocji sprawiając że żyjemy w chwili obecnej, świadomi otoczenie i naszych na nie reakcji oraz wpływu jaki na nie wywieramy. Można również powiedzieć że człowiek oświecony ma większy wgląd w samego siebie i naturę otaczającego go świata dzięki prawidłowemu subiektywnemu odbieraniu emocji innych ludzi takimi jakie one są. Typowe ludzkie emocje określające sposób naszego funkcjonowania jako istoty ludzkiej, cele, pragnienia, motywacje, ambicje, nabierają innych znaczeń. Nic nie musimy robić co nie jest w zgodzie z naszymi prawdziwymi intencjami, nikomu nic nie musimy udowadniać, z nikim walczyć, nikogo do niczego przekonywać. Emocje występują tylko jako reakcje na bodźce, są zauważalne ale ich intensywność nie obciąża nas w dalszym procesie widzenia danego zagadnienia, odczuwane jest pełne i nie podszyte tą świeżo powstałą emocją która znikają, nie pozostawiając po sobie śladu”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Oświecenie to wyjście poza ciasnotę własnego umysłu i oglądanie wszystkiego wielowymiarowo. Widać wtedy, że wszystko od wszystkiego jest zależne, że świat i wszechświat jest jednością. Całe istnienie jest pochodną tej samej przyczyny. To prowadzi do poczucia odpowiedzialności za to, kim się jest i co robi, jak postępuje, a nawet co myśli. Stwierdzenie, że nic nie trzeba, wszystko wolno, nie jest już niebezpieczne i nie prowadzi do czynienia zła ani nie zmusza do czynienia dobra. Ta świadomość jest właśnie przyczyną rzadkiego używania mocy przez ludzi oświeconych. Jest jedynie i aż stanem wolności i godności”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Oświecenie niesie stan pustki wewnętrznej równowagi. Doskonała pustka naszego umysłu to droga do równowagi naszej istoty znajduje się ona ponad wszelką dwoistością, po środku pomiędzy każdym przeciwieństwem. Czasem nazywamy ją idealną równowagą. Równowaga harmonizuje wszelkie skrajności pozwalając na dokonanie najbardziej zrównoważonego wyboru. Równowaga oznacza nieobecność wewnętrznej jak i zewnętrznej walki. Równowaga jest jak dobrze nastrojona struna instrumentu, nie za mocno i nie za lekko. Wibruje idealnie wzmacniając cudowną muzykę naszego życia”… 
Źródło: Oświecenie


„Często popełnianym błędem jest myślenie, że oświecenie samo z siebie uwalnia oświeconego od jego osobowych wad i przypadłości, takich jak uzależnienia czy zachowania niezgodne z etyką. Jednak oświecony, mimo stanu oświecenia, może być jednocześnie alkoholikiem czy osobą wykorzystującą swoją pozycję do seksualnego obcowania ze swoimi uczniami. Mimo tak kontrowersyjnych zachowań nauka przez nich przekazywana może być prawdziwa i głęboka”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Osiągnięcia oświecenie wiąże się z dużą subiektywnością samego doznania, wynika to z tego że droga do oświecenia każdego człowieka jest inna, oparta o jego indywidualną strukturę osobowości, o niepowtarzalne przecież wnętrze człowieka i głębokie indywidualne doznania. Samo oświecenie jednak nie jest stanem ostatecznym dla naszej istoty i zdecydowanie się różni między sobą w sposobie jego osobistego odbioru oraz okazywania tego stanu, światu na zewnątrz”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Człowiek oświecony wszystko może ale rzadko kiedy cokolwiek chce. Może tak samo nauczać lub budować domy, może tworzyć, śpiewać, grać, jak i nauczyć się latać samolotem, szyć, gotować, prać czy leczyć, wszelkie umiejętności są w zasięgu jego możliwości nie obawia się podjęcia żadnego z wyzwań bo podchodząc do niego ze spokojem i właściwa koncentracja jest w stanie w krótkim czasie opanować zagadnienie. Otoczenie postrzega takiego człowieka że potrafi wszystko naprawić i wszystkim umie się zająć, jednak jak i jeżeli zechce”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Wspólna jest niechęć wszystkich rozwiniętych duchowo do wyrażania swoich przeżyć wobec innych istot. Większości „prawdziwie” oświeconych uznaje zasadę Kiedy pomagasz „przeznaczeniu”, lepiej pozostań niewidoczny. Eksponowanie takich doświadczeń nie leży więc w kręgu zainteresowań oświeconego, gdyż jest przez niego odczuwane jako zbędne uzewnętrznianie swojej jaźni, wobec niedojrzałych jeszcze istot, które i tak tego jeszcze nie mogą zrozumieć. Powstrzymuje ich od tego poczucie drogi jaką mają do przebycia, drogi której kresu jeszcze nie widać, drogi na której oświeceni uczą się milczeć”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Oświecenia jest konsekwencją samorealizacji, jako dopełnienie drogi na planie ziemskim, jako logiczna konsekwencja przebytej drogi w świecie materii i pojęcie wszelkich istotnych zależności z nią związanych. Zazwyczaj wtedy przechodzimy oświecenie po okresie życia w którym doświadczamy przyspieszonego wglądu wszystkich siedmiu poziomów ziemskich. Dzieje się tak dlatego żebyśmy mogli poskładać w trakcie jednego tylko życia całe zdobyte dotychczas doświadczenie. Taki człowiek który ma swoją szanse dostąpienia oświecenia za obecnego życia, od samego urodzenia jest postrzegany za odmiennego, wyróżniającego się zrównoważeniem i spokojem. Te odczucia z każdym rokiem przybierają w nim na sile, dzieje się tak że esencja naszego istnienia bardzo szybko zaczyna wpływać na nas i ukierunkowywać nasze postępowanie. Wiele osób o trochę wrażliwszej niż przeciętność naturze odczuwa w obecności takiego człowieka spływający na nich spokój, odczuwa jego wielką wewnętrzna siłę”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Buddyjscy mistrzowie zwykli mówić, że medytacja sama w sobie nie ma nic wspólnego z wysiłkiem medytowania, i że jak długo używa się jakiejś konkretnej techniki, jakiegoś szczególnego wysiłku intelektualnego aby medytować, to nie jest to prawdziwa medytacja. W prawdziwej medytacji nie zachodzi medytowanie. Nie ma medytowania nad czymkolwiek w tej prawdziwej medytacji, jest po prostu bezpośrednie, naturalne doświadczenie umysłu. Dzięki temu rodzajowi medytacji następuje pewne ustabilizowanie umysłu. Jest to aspekt doświadczenia prawdziwej rzeczywistości. Chociaż ta iskra przejrzystości nigdy nie opuszcza umysłu, staje się on jednak bardziej uspokojony i nie jest już tak poruszana jak poprzednio. Nie jest to tępota letargu, lecz spokój umysłu który prowadzi do oświecenia”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Z powodu tego wyciszenia i spokoju umysłu może dojść do rozwinięcia się pustej, a jednak przejrzystej i promieniującej natury umysłu, tej iskry świadomości, która jest niepowstrzymanym przejawianiem się umysłu. Kiedy wszystkie one zaistnieją razem, wówczas to bezpośrednie doświadczenie dojrzewa w to, co nazywamy oświeceniem, czyli wglądem w rzeczywistą naturę umysłu”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Możemy wyobrazić sobie naszą drogę do oświecenia w formie jednej głównej autostrady i wielu zjazdów, które się z nią łączą. Ta szeroka autostrada jest jak pragnienie osiągnięcia oświecenia, życzenie, byśmy byli w stanie pomagać innym. Na tej drodze istnieją małe odgałęzienia jedno z nich to radiestezja, a drugie telepatia. Są bardzo interesujące, ale jeśli będziemy się na nich za bardzo koncentrować zjedziemy z drogi”… 
Źródło: Oświecenie


„”Jeżeli osiągnie się takie doświadczenie samego siebie i można je utrzymać by uczynić stałym elementem swojego doświadczenia, wówczas całkowite i zupełne oświecenie, Stan Buddy nie jest już odległym celem. Może to być kwestia miesięcy, może lat, lecz z pewnością nastąpi ostatecznie w tym życiu, gdyż nie ma innej metody, czy techniki, która przynosi więcej pożytku aniżeli to bezpośrednie doświadczenie”… 
Źródło: Oświecenie umysłu


„Zniekształca ono prawdziwość nauk Buddy. Błąd polega tutaj na nierozpoznaniu prawdziwej przyczyny osiągnięć wielkich joginów. Nauki Buddy są tak skuteczne, że dzięki nim nawet tak wielki grzesznik jak ja, osiągnął stan bliski Oświecenia. A stało się to dzięki mojej wierze w prawo karmy, porzuceniu celów światowego życia, a przede wszystkim dzięki żarliwemu poświeceniu się medytacji. A jeśli jeszcze otrzymacie inicjacje i tajemne instrukcje, które doprowadzają do spontanicznego przebudzenia, pozbawionego zasłon konceptualizacji i będziecie medytować pod kierunkiem oświeconego Lamy, wówczas bez wątpienia osiągniecie Oświecenie”… 
Źródło: Oświecenie


„Kiedy natomiast osiągniemy ten najwyższy poziom, owo kontaktowanie się ze światem poprzez zmysły stanie się tylko jedną z możliwości. Wówczas zaczniemy doświadczać go na zasadzie wibracji, jakbyśmy mieli radar. Będziesz wtedy świadom tego, co się dzieje we wszystkich czasach i miejscach, ponieważ będziesz tego częścią, a nie dlatego, że twoje oczy to dostrzegą albo uszy usłyszą. To właśnie jest oświecenie”… 
Źródło: Oświecenie


„Zbyt długo przebywałem już w tym miejscu, ukazałem również zbyt wiele ze swojej znajomości nauk Buddy tym, którzy mnie odwiedzali. Po doświadczeniu iluminacji ludzie widzieli mnie jak latam. Zatem jeśli pozostanę tu dłużej, pochłoną mnie światowe sprawy. Przyziemni ludzie będą mnie błagać o ochronę od nieszczęść i spełnienie swoich egoistycznych pożądań. Grozi mi wiec ryzyko spotkania się z przeszkodami jako światowymi reakcjami (zysk-strata, sława-zniesławienie, radość-cierpienie, pochwała-nagana), które zakłócą moją medytację.” 
Źródło: Oświecenie


„Ktokolwiek bez żadnych wątpliwości uwierzy w prawo przyczyny i skutku, a sama myśl o nędzy sfer samsary napełni go przerażeniem, ten odczuje wielką tęsknotę za Oświeceniem. Ona doprowadzi go do pełnego oddania dla studiowania swojej duchowości, poświęcenia się medytacji co sprawi powstanie wglądu. Każdy najzwyklejszy człowiek zdolny będzie wtedy do takiej wytrwałości jak ja. Uznawanie człowieka zdolnego do takiej wytrwałości za inkarnację Buddy czy Bodhisattwy jest oznaką braku wiary w krótką ścieżkę”… 
Źródło: Oświeceni


„Możemy zauważyć piękno wazonu z kwiatami na stole, lecz kwiaty nigdy nie opowiadają nam o swym pięknie. Nigdy nie usłyszymy, jak chwalą się słodkim zapachem. Podobnie jest z człowiekiem, który osiągnął oświecenie. Nie musi wtedy nic mówić. Możemy wyczuć jego piękno, jego słodycz, wystarczy być obok”… 
Źródło: Oświecenie


„Jest zupełnie niewłaściwe postrzegać lamę jak istotę nadludzką. Lama to ktoś, kto pokazuje ścieżkę do oświecenia, i tylko tyle. Jest po prostu nauczycielem”… 
Źródło: Oświecenie


„Podążanie ścieżką Buddy to studiowanie siebie. Studiowanie siebie to zapominanie o sobie. Zapominanie o sobie oznacza oświecenie wszystkimi rzeczami. Oświecenie wszystkimi rzeczami oznacza zrzucenie koncepcji ciała, umysłu swojego i innych. Nie zostaje żaden atrybut oświecenia, oświecenie bez atrybutów trwa bez końca”… 
Źródło: Oświecenie


„Oświecenie jest bliskością z wszystkimi rzeczami”… 
Źródło: Oświecenie


„Nie siedź w domu, nie idź do lasu lecz rozpoznawaj umysł, gdziekolwiek jesteś. Gdy ktoś przebywa w całkowitym, doskonałym oświeceniu, gdzie jest samsara, a gdzie jest nirwana?”… 
Źródło: Oświecenie


„Tak, stan wolny od karmy wolny jest niestety dopiero po osiągnięciu oświecenia. W świecie uwarunkowanym wszystko ma przyczynę i skutek, jednak pewnych wglądów w ten stan możesz doświadczyć nawet teraz”… 
Źródło: Oświecenie« »

Permanent Link

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Oświecenie

Oświecenie

 

 

 

Synonimy:      Oświecenie….
Antonimy:       Zamroczenie……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Dostąpić – zmiana dotychczasowych poglądów….
Ktoś – ktoś na kim możesz polegać….
Zmierzać do – twoje próby niechybnie przyniosą efekty…
Odrzucać – ważna dla Ciebie sprawa zbyt mocno Cię absorbuje, nie pozwalając osiągnąć innego równie ważnego celu….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Oświecenie w snach to wielki symbol przemiany duchowej jak właśnie w jakiejś małej czy dużej sprawie w nas zachodzi, sprawiając że zmienią się nasze poglądy na bardziej otwarte i ogólnie uniwersalne. gdyż oświecenie wszystko zmienia, nic nie jest już takie jak było wcześniej, całe życie przed oświeceniem postrzegaliśmy liniowo, od narodzin aż po śmierć, to była jedyna przez nas dostrzegana „Linia Życia”. Pierwsze oświecenie jest wyjątkowa chwilą, w której człowiek przestaje być takim zwykłym człowiekiem. Staje się prawdziwym wędrowcem na Drodze do Źródła, wie to i rozumie. Nie jest to powód do dumy, lecz do jeszcze większej i bardziej wytężonej pracy, która staje się dzięki temu bardziej świadoma, zdecydowana i jednoznaczna. Wraz z oświeceniem otwiera się przed naszą świadomością możliwości myśleniom i odczuwanie perspektywicznego, obserwowania życia z poziomu wielu swoich istnień i naszych wszystkich zdobytych doświadczeń. Nie faktów z uprzednich żyć, choć tak też bywa, ale doświadczeń i umiejętności instynktowego rozwiązywania problemów i omijania przeszkód za sprawą specyficznego wglądu w naturę rzeczy. Sztandarową cechą oświecenia jest to, że myśli same się nie tworzą, nie rozwidlają, nie przebiegają tabunami przez naszą świadomością poza naszą kontrolą, nasz sposób myślenia jest czysty, klarowny, niespotykanie jasny, wnikliwy i dogłębny. Myśli mogą być podtrzymywane, analizowane, ale przez świadomą nad nimi kontrole i niespotykaną wcześniej jasność myślenia i kojarzenia rozlicznych relacji. Najprościej mówiąc to my myślimy o czym chcemy, a nie jak wcześniej, gdy mieliśmy głowę pełną oderwanych od siebie i niezwiązanych ze sobą w spójną całość myśli. Skupiamy się na jednej myśli, na jednym zagadnieniu, na jednym zadaniu i choć ze zdziwieniem potrafimy objąć swoją uwagą wszystko co dzieje się woku nas, powtarzając nawet słowo w słowo to co kto mówił w drugim pokoju to jednak w ogóle to nas nie absorbuje. Jednak jak by nie patrzyć na oświecenie to samo przeżycie oświecenia niezaprzeczalnie daje nam większy po nadnaturalny dostęp do wiedzy o sobie i o otoczeniu, przy czym oddziela umysł od ciała i emocji sprawiając że żyjemy w chwili obecnej, świadomi otoczenie i naszych na nie reakcji oraz wpływu jaki na nie wywieramy. Można również powiedzieć że człowiek oświecony ma większy wgląd w samego siebie i naturę otaczającego go świata dzięki prawidłowemu subiektywnemu odbieraniu emocji innych ludzi takimi jakie one są. Typowe ludzkie emocje określające sposób naszego funkcjonowania jako istoty ludzkiej, cele, pragnienia, motywacje, ambicje, nabierają innych znaczeń. Nic nie musimy robić co nie jest w zgodzie z naszymi prawdziwymi intencjami, nikomu nic nie musimy udowadniać, z nikim walczyć, nikogo do niczego przekonywać. Emocje występują tylko jako reakcje na bodźce, są zauważalne ale ich intensywność nie obciąża nas w dalszym procesie widzenia danego zagadnienia, odczuwane jest pełne i nie podszyte tą świeżo powstałą emocją która znikają, nie pozostawiając po sobie śladu. Odczuwamy otaczający nas świat wraz z całym cierpieniem w nim zawartym a mimo to jesteśmy w stanie prowadzić w takim świecie czyste, szczęśliwe, wrażliwe, pełne głębokich przeżyć i radosne życie. Szeroko pojmowany ból jest ważnym czynnikiem ludzkiego życia, głównym motorem zmian i przemian, uwolnienie od niego byłoby zafałszowaniem obrazu świata. Cierpienie jest więc zawsze obecne, ale tylko w odniesieniu do teraźniejszości, błyskawicznie więc zanika wraz ze zmianą chwilowych okoliczności.

Więcej przeczytasz na mojej stronie WiedzaDuchowa24.pl/stopnie_oswiecenia,94.html….

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »

Permanent Link

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *