Mistyk wie o Bogu coś, czego filozof nie wie.
Gdy jednak mistyk szuka słów, by tę wiedzę wyrazić, staje się, choćby nie chciał, filozofem;
ale takim filozofem, któremu reguły zdrowego rozsądku i logiki zawadzają i który zniewolony się czuje te reguły omijać i porzucać,
by mówić o tym, o czym mówić nie można.
Leszek Kołako­wski

 

Mistycyzm
Cytaty z Mistycyzmu i o Mistyce

 

 


 

Słowa  Karola Wojtyła  –  Jan  Paweł II „Zanim poszedłem na seminarium spotkałem człowieka świeckiego, Jana Tyranowskiego (Jan Tyranowski ur.1901 zm. 1947 – Sługa Boży Kościoła katolickiego, polski mistyk chrześcijański i przewodnik duchowy młodego Karola Wojtyły), który był prawdziwym mistykiem. Człowiek ten, którego uważam osobiście za świętego, wprowadził mnie na trop wielkiej mistyki hiszpańskiej, a zwłaszcza św. Jana od Krzyża. Jeszcze przed wstąpieniem do tajnego seminarium czytałem dzieła tego mistyka, zwłaszcza poezje. W tym celu nauczyłem się też języka hiszpańskiego, aby móc czytać dzieła św. Jana w oryginale. To był bardzo ważny etap w moim życiu!!!”… Źródło cytatu: Przekroczyć próg nadziei, wyd. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 115
Źródło: Karola Wojtyła Jan Paweł II


„Mistycyzm zaczyna się tam, gdzie kończą się zdolności racjonalnego widzenia świata niedoskonałymi zmysłami, gdyż rola rozumu w mistycznym poznaniu zostaje zepchnięta na dalszy plan. Mistyk wie, że swoich przeżyć, nie da się opisać żadnymi słowami. Wie również, że to co czuje, jest dla niego ważniejsze, niż to, co jest namacalne dla innych. Dla mistyka nie jest ważne co sądzą o nim, i na temat jego przeżyć inni, nie dlatego że ma ich gdzieś, tylko dlatego, że jego wewnętrzne przeżycia są zbyt silne i w zwykłym życiu nie pozwalają o sobie zapomnieć”…
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Prawdziwy Mistyk na swojej drodze życia przeżywa wiele burz i sztormów, niepokojów i dramatów, wszystko do czasu aż na stałe odwróci swoją twarz od świata materii i skupi całą swoja uwagę na swojej jaźni i duszy. Wbrew temu co czuli by inni to właśnie niepowodzenia i upadki skłaniają go do zdobycia zdystansowania do spraw tego świata i szukania swojej drogi w jeszcze większej wyrozumiałości dla innych którzy go tak „pięknie” doświadczają”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Na skutek zbliżenia się naszego umysłu, przez podobieństwo właściwości do sposobu widzenia siebie naszej duszy, powstaje w człowieku pragnienie zrozumienia samego siebie, swojej pełni, sięgającej swoją najgłębsza częścią aż do odczucia wyższej siłą nim kierującą. Dzieje się tak ponieważ nie ma nic, co byłoby stworzone przez wyższą siłę bez celu, tak i bez wątpienia ma ona własny cel w dziele stworzenia, które odkrywa się przed nami kiedy na to jesteśmy gotowi. Z całej różnorodności sposobów odbioru otaczającej nas rzeczywistości, którą stworzyła wyższa siła, najważniejszym wydaje się być rozumne odczucie, dane człowiekowi, dzięki któremu odczuwa on świat zewnętrzny. Dlatego jeżeli wyższa siła posiada cel dzieła stworzenia, to jej obiektem jest człowiek, a wszystko inne jest stworzone po to, by człowiek osiągnął swoje przeznaczenie , czyli stanu odczuwania wyższej siły, kierującej nim, podobnie jak odczuwa wszystko, co go otacza”…”
Źródło: Mistycyzm


„”Mistyk to człowiek, dla którego odczuwanie jest główna drogą poznawczą, przez co nie może zostać przez innych zrozumiany, jego odczucia przecież nie przekładają się w sposób wystarczający na zrozumiałe dla innych słowa, gdyż język ludzki jest za ubogi by mógł wyrażać dokładnie tak głębokie doznania. Obrazy które widzi w trakcie swoich medytacji budzą niewyobrażalną ilość emocji wewnętrznych których nie sposób opisać żadnymi słowami. Kiedy w sposób naturalny rozszerza się świadomość, zwiększa się również poczucie oddzielenia i ułudy świata materii a życie wśród ludzi staje się coraz trudniejsze gdyż mistyk widzi w nich ich płytkie emocje, odczucia a i ich uwikłania czy obłudę”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Mistyk to człowiek o otwartym umyśle na swoje doznania, jego korzenie sięgać mogą każdej wiary i to może go różnić w sposobie wyrażania swoich przeżyć od innych mu podobnych, jednak jego umysł bez względu na korzenie, zmierza tylko w jednym kierunku ku Bogu wszystkich istot”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„Mistycyzm to poszukiwanie Boga na bezdrożach własnej duszy, by to osiągnąć trzeba wejść w swój wewnętrzny świat w którym wszystko się przenika, który jest bezczasowy by zobaczyć tkwiący w nas potencjał rozwojowy. Rozwój duchowy nie służy tylko i wyłącznie samemu mistykowi bo nie gromadzi się tej specyficznej wiedzy o rzeczywistości tylko dla siebie. Wiedza ta spływa na innych po przez sama obecność osób ja posiadających, ich postawa i zachowanie staje się doskonałym wzorem dla innych z otoczenia i to nieraz na przestrzeni wielu lat. Mistyk nie uważa że należy komuś coś przekazywać, pokazywać czy nauczać, wystarczy dawać wzór który ktoś kto tego pragnie, podejmie, by kiedyś też podążać droga własnych prawd. Wszelkie manipulacje i naciski, a nawet wiedza przekazana z pewna presją są nie na miejscu i mogą zniszczyć człowieka który nie jest jeszcze na nią gotowy…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Mistyk po przez swoje doznania dojrzewa do zrozumienia że jego droga jako jego wiedza nie były tak istotne jak mu się to wcześniej wydawało. Cały otaczający nas świat z różnymi prawami i zasadami daje mu do zrozumienia że prawdziwe poznanie wynika z zaangażowania własnej woli która prowadzi nas prostą droga do celu. Bóg tworząc świat materialny opisał go prostymi prawami, tu wszystko jest we wzajemnej zależności, coś wynika z czegoś, na siły dążące w jednym kierunku odpowiadają siły dążące w przeciwnym kierunku. Dlatego też zwrócenie się do sił wyższych spotyka się z odpowiedzią. Jedyną przeszkoda w tym jest nasz umysł który nie umie w odpowiedni sposób wyartykułować zapytania. Według mistyka to najpierw nad ciałem a następnie nad umysłem trzeba pracować by nauczyć sie kroczyć prostą droga do pełni naszych możliwości jaka dał nam Stwórca”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Istotne jest zjednoczenie z Bogiem przez wolę. Najpewniejszą drogą osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem jest czynić wszystko, co w naszej mocy, aby stać się opróżnionym naczyniem na łaskę Bożą”… „
Źródło: Mistycyzm


„”Pragnę wyznać że moim problemem jest nieumiejętność wyrażenia i ukazania na zewnątrz stale płonącego we mnie wulkanu, który mnie spala, a który Jezus umieścił w moim małym sercu. Moje przeżycia można podsumować następująco: miłość Boga i bliźniego pożera mnie. Bóg jest stale obecny w moim umyśle i wyciśnięty na moim sercu. Nigdy nie tracę Go z mego pola widzenia: przenika mnie w przedziwny sposób Jego piękno i uśmiech, Jego troski, miłosierdzie i odpłata czy lepiej, wyroki Jego sprawiedliwości. Niech Ojciec wyobrazi sobie człowieka całkowicie pozbawionego własnej wolności, skrępowanego przez potęgi duchowe i cielesne a wówczas lepiej pojmie na jak wielkie udręki została wystawiona moja dusza”…”
Źródło: św. o. Pio


„”Bóg w potrójny sposób może przebywać w duszach. Pierwsza obecność jest przez Jego istotę, przez którą przebywa On we wszystkich duszach nie tylko dobrych i świętych, lecz również w złych i grzesznych, podobnie jak jest we wszystkich stworzeniach. Przez tę obecność daje im życie i byt, gdyby zaś ją usunął, wszystkie stworzenia obróciłyby się w nicość i przestałyby istnieć. Tej obecności nie brak nigdy w duszy. Drugim rodzajem obecności jest obecność przez łaskę, przez którą Bóg mieszka w duszy, podobając sobie w niej i będąc z niej zadowolony. Przez tę obecność nie wszyscy posiadają Boga, gdyż ci, co popadli w grzech śmiertelny, utracili Go i dusza nie może wiedzieć w sposób naturalny, czy go posiada. Trzecia obecność, to obecność przez odczucie duchowe. Wiele bowiem dusz pobożnych nawiedza On swą szczególną obecnością, w różnych przeżyciach duchowych, przez które je orzeźwia, napełnia rozkoszą i uwesela. Lecz te duchowe obecności, podobnie jak i tamte, są przysłonięte, gdyż z powodu trwania życia doczesnego Bóg nie ukazuje się takim, jakim jest w swej istocie”… „
Źródło: Mistycyzm
Autor: PD 11, 34


„”O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy, pieczętuje pieczęcią na wieki”… „
Źródło: Mistycyzm
Autor: Dz 62


„”Idea wiary nowej rozwinięta, w błyśnięciu jednym zmartwychwstała we mnie. Wydaje się jednak, że nowa sytuacja duchowa i intelektualna nie była wynikiem jednej chwili, a całego procesu twórczego”…”
Źródło: Juliusz Słowacki


„”Iluminacja to udzielenie człowiekowi wiedzy o Bogu po przez wgląd w Jego naturę”…”
Źródło: św. Bonawentury


„”Przez parę dni dusza moja była jakoby w ustawicznej ekstazie. Obecność Boża ani na chwilę nie opuszczała mnie. I dusza moja trwała w ustawicznym miłosnym złączeniu z Panem. Jednak nie przeszkadzało mi to do spełniania obowiązków. Czułam, że jestem przemieniona w miłość, płonęłam cała, ale bez szkody. Ustawicznie tonęłam w Bogu, Bóg mnie tak silnie i potężnie pociągał ku sobie, że chwilami nie zdawałam sobie sprawy, że jestem na ziemi”.”
Źródło: Mistycyzm


„”Ostatniej nocy stało się coś, czego nie potrafię ani wyjaśnić, ani zrozumieć. W połowie mych dłoni pojawiły się czerwone znaki o wielkości grosza. Towarzyszył mi przy tym ostry ból w środku czerwonych znaków. Ból był bardziej odczuwalny w środku lewej dłoni. Był tak wielki, że jeszcze go czuję. Pod stopami również czuję ból””
Źródło: Mistycyzm


„”Trudno jest zobaczyć Chrystusa w tłumie; nasz umysł potrzebuje pewnej samotności; Boga ogląda się w jakimś odosobnieniu skupionej uwagi. W tłumie panuje zgiełk; to oglądanie wymaga ustronia”.”
Źródło: Mistycyzm


„”Nie przyjmuj niczego tylko dlatego, ze powiedział ci o tym twój nauczyciel,Albo dlatego, że zostało to napisane w twojej świętej księdzeAlbo dlatego, że wierzą w to miliony, Albo dlatego, że zostało ci to przekazane przez przodków.Przyjmij i zyj jedynie według tego, co pozwoli ci ujrzeć prawdę twarzą w twarz”…”
Źródło: Maha Ghosanada


„”Bez wiary nie bylibyśmy w stanie przyjąć tajemniczych spraw, które wykraczają poza naszą zdolność pojmowania”… „
Źródło: Matka Teresa z Kalkuty


„”Post ostatecznie ma pomagać każdemu z nas w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga”…”
Źródło: Mistycyzm


„”Post jest zdrowotny kiedy łączy się z powstrzymywaniem od nałogów, z modlitwą i jałmużną”…”
Źródło: Św.Albert Wielki


„”Kto widzi Boga, otrzymał wszystkie dobra, jakie można sobie wyobrazić”… „
Źródło: św. Grzegorz z Nyssy


„”Nie daj się wciągnąć w sidła rozróżniania między „dobrym” a „złym”, gdyż w ten sposób wywołujesz w sobie walkę. Jeśli pojawi się w tobie jakaś pozytywna myśl, zauważ ją: „Pozytywna myśl pojawiła się we mnie”. I gdy powstanie negatywna myśl, również ją uznaj: „Negatywna myśl pojawiła się we mnie”. Nie zajmuj się nią dłużej, ale też nie próbuj pozbyć się jej, bez względu na to, jak bardzo jej nie lubisz. Wystarczy uznać, że ona jest. Jeżeli oddalisz się, to musisz wiedzieć, że się oddaliłeś, a jeżeli zostałeś, to bądź świadom, że ciągle tu jesteś. Na tym poziomie świadomości niczego już nie będziesz musiał się bać”…”
Źródło: Thich Nhat Hanh


„”Pięć właściwości ma ptak samotny: wzlatuje ponad najwyższe wzniesienia, nie znosi towarzystwa nawet podobnego jemu, zwraca się pod wiatr, nie ma określonego koloru, śpiewa przyjemnie. Tak również i dusza kontemplatywna powinna się wznosić ponad przemijające rzeczy, traktując je jakby nie istniały, być przyjaciółką samotności i milczenia, nie cierpieć towarzystwa żadnego stworzenia. Powinna zwracać się zawsze pod powiew Ducha Świętego, idąc za Jego natchnieniami, aby przez swoją wierność stała się godna Jego towarzystwa. Powinna wreszcie nie mieć określonego koloru, nie przywiązując się do żadnej rzeczy, tylko spełniając wolę Bożą; i na koniec winna przyjemnie śpiewać w kontemplacji i miłowaniu swego Oblubieńca”… „
Źródło: Św. Jan od Krzyża.


„”Czuję w głębi duszy, że Bóg dał mi łaskę rozumienia cudzej niedoli a zwłaszcza wrażliwość na ciężki los biedaków. Wielkie współczucie, którym pała moja dusza na widok biedaka, rodzi w samym jej centrum gwałtowne i tak mocne pragnienie przyjścia mu z pomocą, że gdybym był posłuszny poleceniom woli, musiałbym rozebrać się z własnej odzieży, aby go przyodziać. Jeśli wiem, że jakaś osoba jest udręczona na duszy i ciele, czegóż nie zrobiłbym dla niej u Chrystusa, aby zobaczyć ją wolną od strapienia. Gdyby Pan zezwolił mi, wziąłbym chętnie na siebie wszystkie jej cierpienia i wysłużone zasługi ofiarował dla jej dobra, po to, żeby zobaczyć ją znowu zdrową”…”
Źródło: Mistycyzm


„”W rzeczywistości nasze myśli i uczucia to my. One są częścią nas. Mamy skłonność, by traktować je, a przynajmniej niektóre z nich, jako wrogie siły, które przeszkadzają w koncentracji i zakłócają jasność umysłu. Lecz naprawdę, kiedy złościmy się, to my sami jesteśmy złością. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, to my sami jesteśmy szczęściem. Kiedy mamy jakieś myśli, to my sami jesteśmy tymi myślami. Jesteśmy jednocześnie strażnikiem i gościem. Jesteśmy zarówno umysłem, jak i obserwatorem tego umysłu. Zatem odganianie myśli lub też rozkoszowanie się nią jest nieistotne. Ważne jest, by być świadomym tej myśli”…”
Źródło: Thich Nhat Hanh


„”Nie jest to teoria, spekulacja ani żadna konstrukcja ideologiczna. Jest to wiedza, tylko innego rodzaju, wiedza duchowa, oświetlająca człowieka niezależnie od poznania umysłowego”…”
Źródło: Mistycyzm
Autor: Edit Stein


„”Nie poświęcaj zbyt dużo uwagi radom i sugestiom, których udzielają Ci ludzie w Twoim otoczeniu; nikt bowiem nie wie lepiej niż Ty sam, co będzie dla Ciebie najlepsze. Posłuchaj tego, co inni mają do powiedzenia, jednak zawsze wyciągaj swoje wnioski. Nie pozwól innym decydować za Ciebie, kim masz się stać. Bądź tym, kim czujesz że chcesz być. Zastanów się czy całkowicie panujesz nad swoim życiem, czy może robisz to, co wolą Twoi najbliżsi, bo nie chcesz ich zawieźć”…”
Źródło: Wallace D. Wattles


„”Trzeba umieć Pana Boga chwytać za serce, to Jego „słaba strona, wtedy otwiera przed nami ukryte drzwi”… „
Źródło: Mistycyzm


„”Królestwo boże jest wewnątrz człowieka”…”
Źródło: Jakub Böhme
Autor: niemiecki mistyk


„”Boże, wejrzyj, że nie rozumiemy samych siebie, że sami nie wiemy, czego chcemy, i oddalamy się nieskończenie od tego, czego pragniemy”… „
Źródło: Mistycyzm


„”Ja wybieram wszystko”, z Ufnością i miłością idę do Ciebie Panie, nie pragnąc niczego tylko Twojej chwały”…”
Źródło: św.Teresa


„”Widzę we wszystkim zawsze dobrą stronę. Są osoby, które biorą wszystko w sposób sprawiający im jak najwięcej przykrości. Ja zaś przeciwnie. Jeżeli mam samo tylko cierpienie, jeżeli niebo jest tak ciemne, że nic go nie rozjaśnia, i wtedy się raduję”…”
Źródło: św.Teresa


„”Nic się mnie nie trzyma. Wszystko co mam i co zdobywam, to dla dusz. Żyjąc nawet do lat osiemdziesięciu, pozostałabym tak samo ubogą”…”
Źródło: św.Teresa


„”Według mistyków najbardziej wartościowym celem człowieka jest zintegrowanie wiedzy i swojego życia w jedna całość. Wydaje się to proste i jednoznaczne, ale i w mistycyzmie istnieją ślepe uliczki prowadzące na manowce. Jeśli więc szukający przeżyć mistycznych nie wyjdzie poza, pozorną przecież, wielość rodzajów/sposobów przejawiania się świata, poza dzielenie rzeczy i zdarzeń, poza ocenianie, to nigdy nie zdobędzie owego poczucia Jedności prowadzącego do Wielkiej Jedni świata ponad podziałami, którego rdzeniem i istotą jest poznanie bezpośrednie”… „
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Cóż więc miłuję, kiedy miłuję mojego Boga? Kimże jest Ten, który przewyższa głowę mojej duszy? Mam wstępować ku Niemu poprzez samą tylko duszę moją. [..] Przekroczę więc tę moją moc, dzięki której ściśle łączę się z ciałem i życiodajnym napełniam tego towarzysza mej duszy. Tą mocą bowiem nie odnajdę mojego Boga. Gdyby była ona do tego zdolna, to pojąłby Go i koń i muł bez rozumu (por. Ps. 31,9) – mają przecież tę moc, ożywia ona ich ciała. [..] Jest jeszcze inna moc, przez którą nie tylko ożywiam ciało, ale i nadaję mu zdolność odczuwania zmysłowego. Tę moc, którą uczynił dla mnie Pan, nie nakazując oku słyszenie, a uchu patrzenie – lecz oku, aby widziało, a uchu, by słyszało (por. Rz 11, 8). Również każdemu z pozostałych zmysłów wyznaczył właściwe im miejsca i funkcje. Wszystkie te rozmaite funkcje podejmuję za ich pośrednictwem ja – jeden duch. Przekroczę i tę moc moją, bowiem i ją posiadają koń i muł – i one bowiem odczuwają przez ciało. Wyjdę więc i poza tę moc mojej natury, stopniowo wstępując ku Temu, który mnie stworzył”…”
Źródło: Mistycyzm


„”Podstawą mistyka jest zrozumienie że ciało w którym przyszło mu istnieć daje możliwość wyboru między złem a dobrem, pomiędzy złudzeniem a prawdą, pomiędzy życiem wiecznym a śmiercią. Żyjąc jak „każdy”, jesteśmy na granicy pomiędzy dobrem i złem i to od nas zależy wybór, kiedyś trzeba się jasno określić. Odnajdując jednak prawdę o samym sobie uwalniamy się z kręgu ułudy, która kieruje nas do niepotrzebnych pragnień i zbliżamy się do wszechogarniającego ducha przewodnika wszystkich istot. Opierając się na mocy własnej istoty i wsparciu wiecznie w nas płonącej iskry łączącej nas z wszystkim i wszystkimi możemy doświadczyć inicjacji w postaci prawa wglądu w naturę rzeczy, które doprowadzają do spontanicznego przebudzenia, pozbawionego zasłon umysłu. Praktyki ascetyczne, kontemplacja, medytacja, ćwiczenia oddechowe służą mistykowi do przekształcania wszystkich zmysłowych doświadczeń w duchowe osiągnięcia. To jest droga ducha w materii”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Mistyk mający wgląd w naturę rzeczy zmierza do poznania prawd wiecznych przez wewnętrzne oświecenie. Prawdy wieczne czy rzeczywistość duchowa to świat najgłębszych idei do jakich jesteśmy zdolni, które o samym sobie możemy w pełni poznać tylko dzięki wtajemniczeniu, czyli nadprzyrodzonemu światłu udzielonemu naszemu umysłowi w procesie samodoskonalenia jako przysługujące nam prawo dane przez Boga. Trzeba zrozumienia, że człowiek ma w sobie zdolność poznania rzeczywistości Bożej, gdyż został stworzony jako zdolny do obcowania z Bogiem. Zdolność tę człowiek utracił poprzez popadnięcie w stan niesprawiedliwości, wskutek zatracenia w świecie doznań zmysłowych. Poznania prawd wiecznych dokonuje się jedynie na drodze zrozumienia samego siebie. Do zrozumienia ich, można dojść tylko na drodze bezpośredniego kontaktu z nimi w swoim życiu. Studia nad samym sobą, asceza, gnoza mogą przygotowywać człowieka do tego kontaktu, lecz jedynie życie duchowe może go na to poznanie otworzyć”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Dla mistyka subtelny stan świadomości w postaci wygaszenia pożądliwości, nienawiści i niewiedzy, jest swoistym przecięciem jednostkowym od własnych ograniczeń. Dzieje się tak dlatego że każda z emocji podlega specyficznej własnej interpretacji opartej na bazie własnego niepowtarzalnego doświadczenia które nieustannie ewoluują ku doskonałości. Emocje w zależności od swojej dynamiki są jak woda, która wiecznie płynie. Ogień, który wiecznie płonie. Wiatr, który stale się przemieszcza. Ziemia, która zawsze się ożywa i nieustanie się przemienia. W trakcie mistycznego wglądu w naturę rzeczy dochodzi do ujednolicenia naszych zmysłów jako poznającego i przedmiotu poznania. Jest ona warunkiem koniecznym umożliwiającym osiągnięcie dogłębnego poznania, którego wieszczowie w sanktuariach i odwiedzający je pożądali. Celem wglądu w naturę rzeczy jest osiągnięcie takiej jedności, która umożliwiła by zaistnienie poznania w maksymalnie dostępnych granicach naszych możliwości”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Ludzie zazwyczaj dzielą rzeczywistość na części i w ten sposób odbierają sobie możliwość ujrzenia współzależności wszystkich zjawisk. Zobaczyć jedno we wszystkim i wszystko w jednym oznacza przełamanie olbrzymiej bariery, która zawęża naszą percepcję rzeczywistości. By żyć jako cząstka wielkiego życia wszechświata, musimy usunąć wszelkie przeszkody. Człowiek nie podróżuje poprzez czas i przestrzeń, oddzielony od reszty świata grubą skorupą. Życie stu lub stu tysięcy istnień odizolowanych w ten sposób nie tylko nie jest życiem, ale nie jest nawet możliwe. W naszym życiu obecnych jest bardzo wiele zjawisk, tak jak my jesteśmy obecni w wielu zjawiskach. Jesteśmy życiem, a życie jest bezkresne”…”
Źródło: Thich Nhat Hanh


„“Najlepszym wyznacznikiem poziomu świadomości jest to, jak sobie radzisz z życiowymi trudnościami. Kogoś, kto i tak był już nieświadomy, wpędzają one w tym głębszą nieświadomość, natomiast osobie i bez tego świadomej pomagają świadomość wyostrzyć. Dzięki przeszkodzie możesz się przebudzić, ale możesz też pozwolić, żeby cię jeszcze głębiej uśpiła”…”
Źródło: Mistycyzm


” E. Tolle”Duchowość św. Franciszka opiera się w głównej mierze na jak najwierniejszym naśladowaniu Chrystusa w Jego posłuszeństwie wobec planów Zbawienia, ubóstwie i czystości (chrystocentryzm). Charakteryzuje się fascynacją dla Bożej dobroci, przejawiającej się w wielu znakach zauważalnych w świecie: instytucja Kościoła, braterska wspólnota, braterstwo stworzeń, wytrwałość i szacunek dla ludzkiego cierpienia. Poczucie osobistej grzeszności i zależności od dobrego Stwórcy mobilizuje braci mniejszych do wstępowania na drogę pokuty i zachęcania do pójścia tą drogą innych ludzi. W czasie modlitwy wpadł w zachwycenie, ujrzał coś podobnego do „ukrzyżowanego archanioła o siedmiu skrzydłach, albo do apokaliptycznej wizji ukrzyżowanej potęgi ostatecznej. Przeszył go straszny ból, a gdy ocknął się, ujrzał, że stopy i nadgarstki ma przebite gwoździami, bok zaś otwarty”…”
Źródło: Franciszek z Asyżu


„”Jest więc niezmiernie ważne, aby być możliwie najbardziej świadomym w zwykłych sytuacjach, gdy wszystko mniej więcej gładko się toczy. Rośnie dzięki temu twoja moc, płynąca z tego, że jesteś obecny. Wytwarza ona w tobie i wokół ciebie pole energetyczne o wysokiej częstotliwości. Nic, co nieświadome bądź negatywne, żaden konflikt ani przemoc nie zdoła przekroczyć granic tego pola i w nim przetrwać, tak jak ciemność nie przetrwa w obecności światła”…”
Źródło: E. Tolle


„”Prawdziwa doznanie literackie może wyrastać tylko z podłoża duchowego i aby ją stworzyć trzeba rozpalić w sobie iskrę duchową, poczucie siły i inne wyższe uczucia”…”
Źródło: Adam Mickiewicz


„”Ja pozbawiłem siebie pożywienia, odzienia i sławy. Z sercem pełnym zapału zniosłem wszelkie trudy i hartowałem się na wszystkich niedostatkach jakim podlegało moje ciało. Poświęciłem się medytacji w najbardziej bezludnych samotniach. A wówczas, sama z siebie, pojawiła się duchowa wiedza i doświadczenie. Całym sercem podążajcie za moim przykładem”…”
Źródło: Milarepa


„”Nasza dusza nie wybiega w przyszłość ani nie cofa się w przeszłość, dla niej najważniejsze jest tu i teraz, każda sekunda w ten sposób przeżyta gdy niesie nowe doznania zbliż nas do zrozumienia samego siebie, swojej drogi i zbliża nas do źródła”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Trzeba zrozumieć, że rozum, aby był zdolny do tego boskiego zjednoczenia, musi być opróżniony i oczyszczony z wszystkiego, co podpada pod zmysły; ogołocony i uwolniony od tego, co sam może jasno pojąć; wreszcie wewnętrznie uspokojony, uciszony i oparty na wierze, która jest jedynym proporcjonalnie najodpowiedniejszym środkiem zjednoczenia duszy z Bogiem. Takie bowiem jest podobieństwo między wiarą a Bogiem, jak między Bogiem widzianym (w widzeniu uszczęśliwiającym, które będzie w niebie) a poznawanym przez wiarę. Bóg jest nieskończony i wiara takim nam Go przedstawia; Bóg jest jeden w trzech Osobach i wiara podaje Go nam Troistego w jedności; Bóg jest ciemnością dla naszego rozumu i wiara również oślepia i pozbawia światła nasz rozum. Tak więc przez ten sam środek objawia się Bóg duszy w boskim świetle, przewyższającym wszelkie zrozumienie. Przeto im większą wiarę ma dusza, tym więcej jest z Bogiem zjednoczona”…”
Źródło: Mistycyzm
Autor: Jan de Yepes


„”Ponad drogą poznania filozoficznego jest droga wiary. Daje nam ona zupełnie szczególną bliskość Boga miłującego i miłosiernego oraz obdarza taką pewnością, jakiej nie może udzielić nam żadne poznanie naturalne. Należy jednak pamiętać, że i droga wiary jest drogą ciemną. Bóg dostosowuje swoje słowa do miary człowieka, abyśmy mogli pojąć to, co Niepojęte”…”
Źródło: Mistycyzm


„”To, co niekiedy wiemy – jak nam się zdaje – o własnej duszy, jest zaledwie przelotnym refleksem tego, co pozostaje tajemnicą Boga aż do dnia, w którym się wszystko objawi. Raduję się nadzieją przyszłego widzenia w jasności. Wiara w zakryte przed nami tajemne dzieje duszy winna nas wspierać wtedy zwłaszcza, gdy to, co widzimy na zewnątrz u siebie czy u innych, mogłoby nam odebrać odwagę”…”
Źródło: Mistycyzm


„”W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa. Dusza, musi ustawicznie czuwać – czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele światła. Dusza rozproszona, sama siebie naraża na upadki i niech się nie dziwi, że upada”… „
Źródło: Mistycyzm
Autor: Dz 145


„”Niestrudzenie dzięki czynię mojemu Bogu, który zachował mnie wiernym w dniu mojej próby, tak że dzisiaj mogę z ufnością złożyć w ofierze jako żywy dar moją duszę Chrystusowi, mojemu Panu, bo On mnie zachował od wszelkich utrapień (…) Dzisiaj także mogę wśród narodów, wszędzie, gdzie się znajduję, nieprzerwanie wychwalać i wysławiać Twoje Imię, zarówno w powodzeniach, jak i w przeciwnościach. Cokolwiek zaś mnie spotka czy to dobrego, czy złego, powinienem to przyjąć jednakowo i zawsze dziękować Bogu, który mnie pouczył, abym bez wahania i bezgranicznie wierzył, ze On jest niezawodny i wysłucha mnie”… „
Źródło: św. Patryk


„”Źle nad innymi panuje, kto się nad sobą panować nie nauczył.., i nie godzien zaszczytu tryumfu nad kim żądze panują”… „
Źródło: Mistycyzm


„”Dobrym będziesz tylko wtedy, kiedy potrafisz dostrzegać u innych dobre rzeczy i cnoty. Dlatego też, kiedy musisz zwracać komuś uwagę, czyń to z miłością i w odpowiedniej chwili, bez upokarzania. również z myślą o poznaniu i o poprawieniu samego siebie w tym, na co innym zwracasz uwagę”… „
Źródło: św. Josemaria Escrivá


„”Mistycyzm w swej istocie to wieloznaczny termin opisujący doświadczenie wglądu w naturę istnienia jednostki na szerszym często religijnym lub uniwersalnym planie, polegające na bezpośredniej, czyli niezależnej od obrzędów, relacji człowieka z rzeczywistością pozamaterialną, pozazmysłową lub transcendentną. Rzeczywistość ta jest różnie rozumiana przez samych mistyków co w konsekwencji przekłada się na różny język słów użytych do jej opisania. Możliwość istnienia rzeczywistości niedostępnej percepcyjni implikuje fakt istnienia przekonań o jej istnieniu co najmniej w większości religii. Z tego powodu opisy doświadczeń mistycznych różnią się gdyż ich podłoże w tłumaczeniu na język słów oparte jest o pierwotne doświadczenia religijne”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”W chrześcijaństwie, judaizmie i islamie mistyczne przekonania utożsamiane są z Bogiem Jedynym. W buddyzmie i hinduizmie z pozazmysłową Jednią, rozumianą jako prawdziwa rzeczywistość świata. W Prawosławiu uważa się, że zjednoczenie z Bogiem w ziemskim życiu ma miejsce podczas chrztu i ciągnie się przez cały proces przebóstwienia. Judaizm kabalistyczny pojmuje je jako emanację Boskiej Światłości Ein Sof w formie sefir, hinduizm postuluje konieczność mistycznego oderwania się od świata iluzji, zaś buddyzm traktuje mistycyzm jako jedyną drogę do prawdy gdyż oświecenie w buddyzmie to postrzeganie rzeczywistości takiej jaka jest, mistycyzm w taoizmie jest drogą do Dao. Doświadczenie mistyczne różni się również od ezoteryki, która mówi o specyficznym poznaniu pozazmysłowym, jak telepatia, jasnowidzenie, odbiór kosmicznej energii”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Mistycy starają się różnymi środkami – werbalnie, ale także za pomocą obrazów, symboli i wszelkich środków ekspresji przekazać to, co w ich doświadczeniu jest niewyrażalne. Chrześcijańskie pojęcie przeżycia mistycznego zakłada, że dokonuje się ono wyłącznie dzięki łasce. Nie zależy od przyrodzonych zdolności człowieka, stosowanych przez niego technik, czy posiadanej wiedzy. Czynnikiem aktywnym jest miłość Boża a człowiek może jedynie przyjąć, zgodzić się na działanie Boże w sobie, poprzez modlitwę, kontemplację, medytację, uczucie, intuicję. Ta bierna natura chrześcijańskiej mistyki odróżnia ją w zasadniczy sposób od gnozy. Według tej ostatniej, oświecenie jest bowiem owocem aktywności osoby zainteresowanej”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Mistyka jest ponadzmysłowym i ponadracjonalnym doświadczeniem religijnym opartym na osobistej kontemplacji. Doświadczenie to nie zawsze jest zgodne z doktryną danej wiary. Zapisy doświadczenia mistycznego przyjmują często postać rozmyślań, wizji lub specyficznego wglądu w naturę rzeczy. Doświadczenie mistyczne niejednokrotnie cechują się znaczną skalą doznań a jego pojęcie niesie wielką wartość duchową co często ma ścisły związek z głęboką zmianą odczuwania świata zewnętrznego izainteresowania się duchową stroną egzystencji człowieka”… „
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Struktura blokująca informacje o naszych poprzednich życiach nie wydaje się jednolicie trwała.., Pewne związane z silnymi uczuciami miejsca, wydarzenia, przedmioty.., poprzez związane z nimi emocje przebijają się poprzez jej skorupę wydostając się na powierzchnie naszego obecnego życia.., co może świadczyć że dusza ludzka jako nośnik informacji i wiedzy o poprzednich wcieleniach emocjonalnie się utożsamia z intensywnymi przeżyciami”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Pewne słowa, znaki czy obrazy to cześć najwyższej prawdy drzemiącej w ukryciu wewnątrz nas, tę i wiele jeszcze innych prawd musimy poszukać wewnątrz siebie, sami, pamiętając że najważniejszych prawd nie da się nauczyć, lecz trzeba je poczuć, w swojej głębi, nie umysłem”…”
Źródło: Mistycyzm


„”Wszystkich nas łączy jedna prawda, i każdy z nas ma do niej taki sam dostęp, musimy tylko przebudzić się do jej odkrywania na drodze codzienności, by nadać swojemu życiu prawdziwy sens, by podążać w głąb siebie do doskonałości”… „
Źródło: Rozważania Mistyka


„Dla mistyka post nie jest celem sam w sobie.., ale daje poszczącemu szczególny stan.., nasz umysł jest zarazem w stanie wyciszenia i skupienia.., przy czym otwiera się na różne sygnały płynące z wewnątrz.., poprzez wyciszenie pracy niektórych zmysłów, spowolnieniu rytmu serca, zatrzymaniu pracy całego układu pokarmowego oraz wydalniczego osiągamy stan w którym obszary mózgu odpowiedzialne za te procesy są w stanie letargu i pracują na minimum swoich możliwości.., jeżeli w tym czasie w pełni świadomie wprowadzimy nasze ciało w stan maksymalnego odprężenia i relaksu (dowolną techniką) wyciszając maksymalnie pracę całego naszego organizmu w tym mózgu.., to jesteśmy w stanie sięgnąć w sposób niczym nie zakłócony w głąb siebie.., i to nieraz naprawdę głęboko.., jeżeli odprężenie jest głębokie lecz umysł nie w pełni wyłączony to organizm mając minimalne zapotrzebowanie na energię przesyła jej nadwyżki do tych rejonów mózgu które aktualnie pracują.., najczęściej w stanie głębokiego relaksu pracują obszary mózgu odpowiedzialne za twórczość, analizowanie, konstruktywne myślenie itd.., dlatego w takim stanie fizycznym i umysłowym rozszerza się nasza świadomość i jesteśmy w stanie rozwiązywać najtrudniejsze problemy.., poprzez rozszerzenie świadomości, intuicji i emocji spychamy umysł z piedestału postrzegania otaczającego nas świata by nie przeszkadzał nam w zaakceptowaniu i zrozumieniu znaczenia pojmowania emocjami i intuicją oraz w uznawaniu emocji, jako najważniejszych sygnałów w naszym życiu…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„Życie mistyka jest sprzeczne z wymogami dzisiejszego świata. Dzisiaj nikt nie chce się wewnętrznie zmienić, teraz chodzi o to, by zmieniać się zewnętrznie, dobrze się prezentować w oczach innych, mieć dobrą fryzurę, markowe ciuchy, nienaganną aparycje, wzbudzać sympatie. Uzyskanie mistycznego wglądu w naturę rzeczy to nie obrzęd czy sztuczna formuła oparta o jakieś praktyki. Na proces dochodzenia do nich i osiągania wglądu składa się całe nasze życie. Ba.., i to nie jedno. Całość drogi dochodzenia do pełni swoich możliwości w tym zakresie przenika osobowość i jest tylko dla tych, którzy myślą już w pełni za siebie i nie ulegają wpływom zewnętrznego świata złudzeń. Oferuje istocie głębszą świadomość, wewnętrzną spójność w obliczu szaleństwa świata zewnętrznego, które dotyka tak wielu z nas…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„Prawdziwy mistycyzm zakładała wyrzeczenie się doznań zmysłowych w sposób jak najbardziej świadomy na rzecz kontemplacji, rozmyślań, zagłębiania się w siebie, tak aby porządkować wszystkie swoje żądze i pragnienia, wszystkie swoje „ja”, na drodze naturalnego wyrzeczenia się świata doczesnego w celu nawiązania kontaktu z wyższym „Ja”. Cały proces wchodzenia w ascetyczny tryb życia powinien odbywa się jak najbardziej naturalnie by nie wywoływać wewnętrznych napięć. Właściwa postawa Mistyczna ma nam właśnie w tym pomóc, oczyszczając umysł, wzmacniając ciało i zabezpieczając przed uleganiem swoim słabością…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Mistyk to człowiek, dla którego odczuwanie jest główna drogą poznawczą, przez co nigdy wcześniej nie mógł zostać przez innych zrozumiany, jego odczucia przecież nie przekładały się w sposób wystarczający na zrozumiałe dla innych słowa gdyż język ludzki jest za ubogi by mógł wyrażać dokładnie tak głębokie doznania”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Mistycyzm związany jest z intuicyjną, opartą na bezpośrednim przeżyciu kontemplacji bądź medytację. Ten empiryczny rodzaj medytacji nie jest oparty na intelektualnej analizie należy po prostu pozostawić umysł taki jakim jest i stawać się go świadomym bez żadnych intelektualnych poszukiwań, gdy na nie przyjdzie czas”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Według Mistyka człowiek od strony własnej osobowości, nie jest strukturą pełną, gotową, rozwija się po przez doświadczanie niezamierzonego i często niechcianego cierpienia własnego. Sam na siebie to cierpienie sprowadza, obdarzając nim świadomie i nieświadomie innych. Choć to może wyglądać inaczej, asceza sprawia wyzbycie się cierpienia, wprowadza wewnętrzną pogodę ducha i duszy i roztacza wzrastający w nas blask na całe nasze otoczenie, wspomagając tym innych w duchowych dążeniach”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„Według Mistyka prawdziwą ascezę powinniśmy stosować tylko wtedy kiedy naprawdę na nią jesteśmy gotowi, wtedy kiedy mamy świadomość siebie, swoich pragnień i zamierzeń a jest to zgodne z naszymi potrzebami. Natomiast kiedy takiej pewności siebie w tym zakresie nie mamy, a ponadto mamy wątpliwości, wystarczą wtedy zachowania ascetyczne polegające na okresowym nazwijmy to wypróbowaniu naszego ciała, co również nas przybliża do zrozumienia naszej natury. Tak więc ascezę powinniśmy opierać nie tylko o wiedzę o własnym wnętrzu ale i na wiedzy o własnym ciele i jego możliwościach…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Uzyskanie wglądu w naturę rzeczy to specyficzny stan, w którym działania i władze duszy są tak zwrócone ku przedmiotowi poznania, że osoba w mniejszym lub większym stopniu staje się niezdolna do odbierania i odczuwania zewnętrznych bodźców zmysłowych, skupiając pełną świadomość na wnętrzu w czasie trwania, sprawia głęboko uczucia, wzbudza głęboką empatię dla innych, usuwa lęki i eliminuje niepokoje, daje poczucie jedności z siłami wyższymi. W religiach objawionych, rozumiana jest jako mistyczne zjednoczenia z Bogiem w miłości. Mniej obciążony teologią mistycyzm uważa, że w trakcie wglądu nasza świadomość rozszerza się obejmując swoim zakresem podświadomość i nadświadomości, co sprawia, że przekraczamy zwykły, prosty sposób myślenia umysłowego i w rezultacie doznajemy zwiększenia swoich możliwości syntezy różnych wrażeń poznawczych co przy jednoczesnej intensywnej koncentracji na danym przedmiocie naszych badań. Uzyskanie wglądu w naturę rzeczy po przez niewrażliwości na czynniki zewnętrzne, daje nam nadzwyczajne zdolności fizyczne pozwalając sięgnąć świadomość niezwykłych przestrzeni mentalnych i duchowych”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„Według Mistyka podjęcie konkretnych praktyk ascetycznych jest bardzo indywidualną sprawą, niepodlegającą żadnej ocenie przez nikogo, tylko i wyłącznie własnej samoocenie. Dane zachowanie ascetyczne jednemu może pomóc, drugiemu zaszkodzić. Nie ma sensu kroczyć ścieżkami za kimś, trzeba odkryć swoją własną i uczynić z niej nasz styl życia tu i teraz. W ascezie mamy przede wszystkim do czynienia ze zdolnością do rezygnacji z tego, co w jakiś sposób jest przez nas niechciane oraz z możliwością wybierania tego, co jest dla nas wartościowe. Asceza prowadzi do moralnej, umysłowej, psychicznej, fizycznej i duchowej integracji osobowości, prowadząc nas do pełniejszego zrozumienia samego siebie. Gdzie czynnikiem rozwoju duchowego może być tylko indywidualne podejście, akceptujące naturę danego człowieka, jego naturalnych skłonności i jego prawdziwy rozwój duchowy. Istota naszego wnętrza jest wtedy wyraziście odczuwana i odbierana na zewnątrz, umie obdarzać dopasować swoją postawę życiową dzięki umiejętności pełniejszego odczuwania swojego otoczenia, wykazuje się zdecydowanie większą samodzielnością wobec sił zewnętrznych i wewnętrznych, które zawsze przecież usiłują nam narzucić pewne gotowe rozwiązania, człowiek po głębokich przeżyciach wewnętrznej natury identyfikuje się głębiej z własnymi ideałami w myśleniu, działaniu i dążeniu, wzrastającym w poczuciu odpowiedzialności oraz głębokiej pokorą do wszelkich sił sprawczych w tym także otaczającej nas natury…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Ogólnoludzki wzrost świadomości prowadzi nas do poznania naszej własnej natury, zbliża nas do odkrycia niektórych tajemnic życia, zmusza nas do stwierdzenia jak skomplikowaną i wspaniałą istotą jest człowiek, pozwala nam na zrozumienie, jakie jest nasze miejsce w otaczającym nas wszechświecie. Nauka zbliża się w swoich założeniach do mistycyzmu, fizyka powinna już zmienić swoje podstawy, głębokie badanie materii zmusza świat naukowy do otwarcia oczu z zdumienia, materia funkcjonuje w oparciu o całkowicie odmienny model niż przyjęto dotychczas. Fizycy już wiedzą, że struktura, funkcjonowanie oraz oddziaływanie wszechświata jest bardziej mentalne i duchowe niż materialne. Nauka dochodzi w swoich założeniach do strefy zastrzeżonej do niedawna tylko dla mistycyzmu”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Człowiek zawsze zadawał sobie pytanie o sens życia, o jego istotę, człowiek zawsze szukał Boga w otaczającej go naturze, żywiołach, zwracał swój wzrok do gwiazd tam szukając śladów swojego Stwórcy, człowiek zawsze pochylał swoją głowę przed widmem nieuchronnej śmierci. Z tym wiązał swoje duchowe doznania. Człowiek zawsze na swojej drodze czuł się samotny, niepełny i niedoskonały. Rozważając to szukał nadziei na swoją doskonałości w siłach nadprzyrodzonych. Mistyk to wieczny wędrowca, poszukujący odpowiedzi na odwiecznie stawiane pytania, poszukujący swojej drogi do doskonałości, swojej drogi do BOGA. W dobie tak wielkiego postępu naukowego i technicznego słowo mistyk nabiera nowego znaczenia. Dla wielu jak było to zawsze mistyk to człowiek zacofany, zabobonny, oderwany od rzeczywistości i otaczającego go świata. Tymczasem wiele współczesnych odkryć naukowych dotyczących natury życia, jego biochemicznej, energetycznej, elektromagnetycznej a nawet świetlnej struktury prowadzi nas do zrozumienia, że jesteśmy ze sobą powiązani i to nie tylko w obrębie naszego gatunku, ale i całej otaczającej nas biosfery a istota naszego jestwa leży w naszej głębi a nie na zewnątrz”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Współcześni Mistycy to nadal ludzie samotnie kroczący przez życie i świat, szukający prawdziwej wiedzy niekonwencjonalnymi dla nauki metodami w swoich samotniach. Lecz nie wolno nam już marnotrawić nagromadzonych przez wieki prawd o naturze człowieka i jego możliwościach. Mimo że wiedza ta jest rozproszona i ukryta czas starać się ją wreszcie zebrać i uporządkować. Nareszcie nauka może zacząć udowadniać to co mistycy wiedzą i czują od zawsze, potwierdzać lub negować nowe prawdy. Trzeba jednak zacząć od zrozumienia, że zdobywanie wiedzy poprzez analizę i uwrażliwienie własnego wnętrza jest nie mniej cenne niż kosztowne badania naukowe i chociaż nie można w współczesnym świecie traktować ich jak aksjomatów to mogą dla świata nauki stać się drogowskazami na drodze do prawdy. Albowiem istnieje taki rodzaj wiedzy, który nie jest dostępny naukowymi metodami, ponieważ uzyskanie tej wiedzy jest uzależnione od uwrażliwienia swojego wnętrza, jest zależne od wniknięcia głęboko w głąb siebie gdzie poprzez cząsteczkę Boskiej Istoty mamy dostęp do całej wiedzy o nas samych i otaczającym nas przestrzeni. Albo jak wolą mówić naukowcy człowiek wnikając głęboko w głąb siebie jest w stanie zjednoczyć się z subtelnym oddziaływaniem materii a poprzez współbrzmienie z nią osiągnąć jedność z pierwotną materią wszechświata uzyskując tym unikalny dostęp do uniwersalnej wszechwiedzy, porostu „CZUJĄC” harmonie praw panujących w materii wszechświata”…”
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Mistyk nie ceni ezoteryki i zjawisk które ona kultywuje; telepatia, psychokineza, jasnowidzenie, jasnosłyszenia, przepowiadanie przyszłości. Nie neguje ich jednak się nad nimi nie pochyla i nie zatrzymuje, są to objawy możliwości działania ducha w świecie materii jednak to wszystko jest mgliste i złudne jeżeli nie ma w sobie ważnego celu a korzystanie z tych zdolności w celach zarobkowych jest wręcz niedopuszczalne i budzi w nim głęboki sprzeciw. Wszyscy mistycy, że owe nadprzyrodzone możliwości pojawiają się w zupełnie naturalny sposób właśnie wtedy, kiedy zaczyna się postrzegać rzeczy, zjawiska i innych ludzi z poza własnych zmysłów. I często jest tak, że pojawiają się one mimo, iż nie były poszukiwane czy oczekiwane. Mistycy uważają, iż owe zdolności stanowią zasłonę uniemożliwiającą prawdziwe widzenie dzieła stworzenia. Zajmowanie się nimi, stanowi przeszkodę nie do pokonania na drodze do oświecenia i wyzwolenia”… „
Źródło: Rozważania Mistyka


„”Puść wszystko. Wyobraź sobie, że jesteś kamykiem wrzuconym do rzeki. Kamień bez wysiłku przenika wodę, przez nic nie zatrzymywany, przebywszy możliwie najkrótszą drogę, opada na dno. Jesteś jak ten kamyk, który pozwolił sobie na to, by wszystko porzucić i wpaść do wody. W centrum twego istnienia jest oddech. Nie obchodzi cię, ile czasu kamyk będzie potrzebował, by dotrzeć do piaszczystego dna rzeki. Gdy poczujesz się jak kamyk, który osiadł na dnie, to zaczniesz odkrywać całkowity spokój. Już cię nic nie popycha i nie ciągnie”…”
Źródło: Thich Nhat Hanh


„”Jeśli nie potrafisz znaleźć przyjemności w spokoju tej właśnie chwili – gdy siedzisz, wtedy i przyszłość przepłynie obok ciebie jak rzeka, której biegu nie jesteś w stanie powstrzymać. Nie będziesz zdolny do przeżywania jej, gdy stanie się teraźniejszością. Radość i spokój są możliwe właśnie w tej godzinie, kiedy siedzisz. Jeśli nie możesz znaleźć ich tutaj, to nie znajdziesz ich nigdzie. Nie biegnij za myślami jak cień za swym źródłem. Nie goń myśli. Znajdź radość i spokój właśnie w tej chwili – teraz. Ten czas jest twoim czasem. Miejsce, gdzie siedzisz twoim miejscem. Właśnie tu, na tym miejscu i w tym momencie możesz doświadczyć oświecenia. Do tego nie trzeba siedzieć pod specjalnym drzewem w odległej krainie”…”
Źródło: Thich Nhat Hanh


„”Budda powiedział kiedyś, że problem życia i śmierci sam w sobie jest problemem świadomości. Żyje się w pełni tylko wtedy, gdy jest się w stanie pełnej świadomości”…”
Źródło: Thich Nhat Hanh


„”Pojawienie się „problemu” oznacza, że roztrząsasz w myślach daną sytuację, nie mając jednak szczerego zamiaru ani rzeczywistej możliwości podjęcia już teraz jakichkolwiek działań, i że nieświadomie wplatasz ten „problem” w swoje poczucie swojego małego „ja”…”
Źródło: E. Tolle


„”Niektórych ludzi ogarnia gniew, gdy mówię, że problemy są urojeniem. Boją się, że pozbawię ich poczucia tożsamości. A przecież tyle czasu zainwestowali w swoje fałszywe poczucie „ja”. Przez wiele lat bezwiednie definiowali własną tożsamość, oglądając ją przez pryzmat swoich problemów i cierpień. Kim byliby bez niej?”…”
Źródło: E. Tolle


„”Wymagasz, żeby rozmaite sytuacje, okoliczności, miejsca czy osoby uszczęśliwiały cię, a potem bolejesz nad tym, że nie dorosły do twoich oczekiwań”…”
Źródło: E. Tolle


„”Kiedy w obliczu jakiejś przeszkody lub zamachu na ego opór się wzmaga, pojawia się silna reakcja negatywna — gniew, ostry lęk, agresja, depresja”…”
Źródło: E. Tolle


„”Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna”…”
Źródło: E. Tolle


„”Mniejsza o to, czy twoje myśli i emocje związane z daną sytuacją są uzasadnione, czy nie. Wszystko to nie ma znaczenia. Ważne, że stawiasz opór temu, co j e s t. Z obecnej chwili robisz sobie wroga”…”
Źródło: E. Tolle


„”Fałszywe, nieszczęśliwe „ja”, które uwielbia pławić się we własnej niedoli, rozżaleniu bądź litości nad sobą, nie zdoła przetrwać – Na tym polega poddanie się. Nie jest oznaką słabości, lecz niesie z sobą wielką siłę. Tylko ktoś, kto się poddał, ma duchową moc. Kiedy się poddasz, uwolnisz się wewnętrznie od sytuacji. Może się wówczas okazać, że zmieni się ona bez żadnego twojego udziału. A zresztą tak czy owak będziesz już wtedy wolny”…”
Źródło: E. Tolle


„”Przesłanie Mistyczne Wejdźcie w Stwórcę, chodźcie do domu, odnajdźcie miejsce Waszego pochodzenia i pozostańcie w nim.1.Odżywiajcie się świadomie.2.Mówcie świadomie.3.Czyńcie świadomie.4.Odmówcie każdej manipulacji za pośrednictwem TV – pozbądźcie się odbiorników.5.Odmówcie każdej manipulacji za pośrednictwem słowa drukowanego po przeczytaniu, sprawdźcie każdą historię która jest Wam opowiadana – każdą.6.Odmówcie każdej manipulacji powodowanej za pośrednictwem pól magnetycznych (elektromagnetycznych) a powodowanych przez Ciemnych – użyjcie wszystkich zabezpieczeń które zostały Wam dane ze świata duchowego.7.Zredukujcie Wasz udział w Systemie do niezbędnego minimum.8.Wypowiedzcie członkostwa, zlikwidujcie ubezpieczenia na życie,zlikwidujcie plany rentowe, zlikwidujcie udziały akcyjne,zlikwidujcie Wasze karty kredytowe – jeżeli dysponujecie ich większą ilością,zlikwidujcie Wasze konta bankowe – jeżeli dysponujecie ich większą ilością.9.Odbierzcie Wasze zaufanie wszystkim funkcjonującym instytucjom gdzie tylko to jest możliwe.10.Kupujcie świadomie, bądźcie przy tym proszę bardzo świadomi i odmówcie sobie każdego mięsnego źródła pożywienia. To jest bardzo ważne dla Przebudzonego społeczeństwa i dla Was samych.11.Medytujcie codziennie, doprowadzajcie się zawsze do stanu wewnętrznego Pokoju, zgody i Miłości.12.Myślcie dobrze o Waszych bliźnich, lecz nazywajcie zło klarownie (przejrzyście) i „bez ogródek”.13.Bądźcie cali (kompletni) w każdej sprawie. Nigdy nie bądźcie letni(ani gorący, ani zimni), nigdy połowiczni, nigdy nieklarowni i rozchwiani, nieprzejrzyści.14.Doprowadźcie się do wibracji.Co oznacza: idźcie przez dzień z modlitwą w Waszym Sercu, z nieustanną modlitwą.Powtarzanie wezwania przyciąga Świadomość Stwórcy i utrzymuje połączenie z PraŹródłem Wszystkich Bytów.15.Zaczynajcie dzień z Miłością, żyjcie z Miłością, zakończcie dzień z Miłością.16.Bądźcie bez strachu, bądźcie pełni zaufania i wiedzcie zawsze że nigdy nie jesteście sami, bo My zawsze jesteśmy z Wami.17.Wołajcie nas, Wasze Anioły, Wasz Team z Niewidzialnego, My tylko na to czekamy aby Wam dopomóc gdy napotykacie na Wasze wyzwania.18.Bądźcie wystarczający dla siebie samych, nie czujcie się zaniedbani jeśli odwracają się od Was przyjaciele gdy zmienia się Wasze Życie, kiedy pozostajecie sami – nie jesteście – bowiem zawsze jesteście otoczeni Boskimi Aniołami, prowadzeni i kierowani – przez Waszą prawdziwą Rodzinę.19.Rodziny na Ziemi nie mają trwałości, Żadna z nich nie miała tej trwałości poza ziemskimi ramami czasowymi.20.Zrozumcie to: tylko Wasza Duchowa Rodzina jest Wieczna i wiele spotkań sugeruje Wam „Rodzinę” lecz są one tylko po to abyście mogli rozwiązać. Wasze karmiczne sprawy i ostatecznie je opuścić.21.Oddalcie się od każdej tradycji, każdego powtarzania stworzonego przez siły Ciemności to dotyczy poziomów polityki społecznej i spektrum religijnego. Człowiek będący cały Czas żywym w Stwórcy nie potrzebuje przypomnień, upomnień, żadnych zachowań rytualnych które mają na celu darować tożsamość. Gdy jesteście cali – nie potrzebujecie tego.22.Stańcie się i bądźcie cali – cali Wy, nikt inny.23.Obserwujcie Was samych i cieszcie się z Waszych spostrzeżeń których dokonujecie, lecz nie bądźcie zrezygnowani jeśli jeszcze co nieco pokaże się z ukrycia i Wami wstrząśnie.24.Śmiejcie się z Was samych, tak, śmiejcie się.25.Płaczcie, jeśli macie taką potrzebę, płaczcie „porządnie”,bo łzy przynoszą uzdrowienie.26.Cieszcie się z każdego dnia który możecie tutaj spędzić,bo z każdym dniem dochodzimy bliżej do ostatecznego Podniesienia i wchodzicie w prąd Oświecenia.27.Dajcie ludziom swoje współczucie, dajcie im Wasze zrozumienie, Waszą Miłość.28.Odmówcie ludziom dźwigania ich ciężarów, odmówcie każdej nieprawdzie, każdemu kompromisowi,odmówcie każdemu wykorzystywaniu na społecznoludzkim poziomie jak również energetycznoludzkim poziomie.29. Stawcie czoła kłamstwu poprzez nazwanie go po imieniu, lecz milczcie jeśli nie rozpoznacie potrzeby mówienia nawet jeśli napotkacie kłamstwo.30. To znaczy: rozróżniajcie, rozpoznajcie Wasze miejsce zawsze i w każdej sytuacji.31. Powodujcie zmiany u innych, poprzez to że sami żyjecie zmianą i nią jesteście, poprzez to że jesteście autentyczni i nieprzekupni. To jest bardzo często jedyna szansa aby obudzić „tępe charaktery”.32. Przestrzegajcie zawsze jednego: Życie w tej Rzeczywistości jest Iluzją, jednak tą Iluzję należy przyjąć, rozpoznać i poprzez to dać jej prawdziwość.33. Obserwując dalej – dla Stwórcy wszystko jest możliwe!34. Ciągle GO wołajcie – to i dla Was wszystko jest możliwe.35. Baczcie przede wszystkim na jedno: że Łaska Stwórcy może wszystko”…”
Źródło: Przesłanie Mistyczne Archanioł METATRONA
Autor: Kodeks tego Czasu« »