„Bądź dla siebie latarnią, która oświetla twą drogę
i nie poszukuj światła poza sobą,
jesteśmy kształtowani przez nasze myśli.
Jesteśmy tym, czym one są.
Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień”…..

Cytaty z nauk Byddy
Cytaty Buddyjskie i
o
 Buddyzmie

 


Buddyzm nie jest tak naprawdę ani religią ani filozofią. To metoda, która umożliwia nam kontakt z naszą prawdziwą esencją, co czyni go tak szczególnym i różnym od wszystkich innych religii…
Źródło: Taje Dordże


„Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Oświecenie”, jakiego doznał Budda, sprowadza się do przeświadczenia, że świat jest zły. Jest on też źródłem zła i cierpienia dla człowieka. Ażeby wyzwolić się od z tego zła, trzeba wyzwolić się od świata. Trzeba zerwać te więzy, jakie łączą nas z zewnętrzna rzeczywistością – więzy istniejące w naszej ludzkiej konstytucji, w naszej psychice i somatyce. Im bardziej uwalniamy się od tych więzów, im bardziej wszystko, co światowe, staje się nam obojętne, tym bardziej wyzwalamy się od cierpienia, czyli od zła, które pochodzi ze świata.  Czy w ten sposób przybliżamy się do Boga? W „oświeceniu” przekazanym przez Buddę nie ma o tym mowy. Buddyzm jest w znacznej mierze systemem „ateistycznym”. Nie wyzwalamy się od zła poprzez dobro, które pochodzi od Boga, wyzwalamy się tylko poprzez zerwanie ze światem, który jest zły. Pełnia tego zerwania, to nie zjednoczenie z Bogiem, ale tak zwana nirwana, czyli wejście w stan doskonałej obojętności względem świata. Zbawić się, to znaczy przede wszystkim uwolnić się od zła, zobojętnieć na świat, który jest źródłem zła. Na tym cały proces duchowy się kończy….
Autor: Jan Paweł II
Źródło tekstu:  Przekroczyć próg nadziei, wyd. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 77, 78.


„Wszystkie istoty same przychodzą na świat, same również umrą. Żyjąc cierpią także same. Nie ma przyjaciół w cierpieniu” ….
Cytaty z Nauk Buddy


„Każdy jest panem samego siebie, jest dla siebie oazą. Każdy powinien przede wszystkim zachować kontrolę nad sobą.”….
Cytaty z Nauk Buddy


„Ten, kto nie unosi się radością, gdy zdobędzie coś przyjemnego ani nie rozpacza, gdy spotkają go rzeczy nieprzyjemne; kto posiada niewzruszoną inteligencję i mądrość, i zna naukę o Bogu – ten już usytuowany jest w transcendencji… „
Źródło: Taje Dordże


„Najprostszym i najużyteczniejszym sposobem postrzegania świata jest ten, w którym widzimy, że wszystkie istoty są uwięzione w cyklu egzystencji. Widząc to nie lgniemy to wyrobionej opinii na temat innych, tylko próbujemy wyzwolić ich z samsary… „
Źródło: Taje Dordże


„Bądź dla siebie latarnią, która oświetla twą drogę i nie poszukuj światła poza sobą, wiedza nie wystarcza, potrzebne jest doświadczenie wiedzy… „
Źródło: Taje Dordże


„Wiedzę zgromadzaj, choćbyś wnet miał skonać; jeśli w tym życiu nie zostaniesz mędrcem, to na następne mądrość zgromadzona będzie bogactwem co ci wpadnie w ręce… „
Źródło: Sakja Pandita


„Los się przeciwko człowiekowi zwróci, gdy postępuje bezczelnie i butnie; dzikiego byka rozbuchane chuci powściągniesz gdy mu to, co trzeba, utniesz… „
Źródło: Sakja Pandita


„Gdy swe i cudze dobro masz na celu, możesz słów szorstkich i miękkich dobierać; Budda nie orzekł, że zręczny, co wielu metod używa – musi być przechera… „
Źródło: Sakja Pandita


„Gdy nie masz wiedzy o prawie karmana, buddą nie będziesz, choćbyś znał Śunjatę; Najwyższą Drogą ma być osiągana Prawda – inaczej zostaniesz arhatem… „
Źródło: Sakja Pandita


„Gdy gdzieś daleko zacnemu żyć trzeba, stamtąd o ludu swego dba wygody; chmury, kłębiące się gdzieś pośród nieba, obfitym deszczem mnożą ziemskie płody… „
Źródło: Sakja Pandita


„Jeśli jesteś zwykłym człowiekiem wrażenia nagromadzone w twojej, podświadomości wyłonią się po śmierci tworząc pewną strukturę polegającą na tym, że najsilniejsze zdominują pozostałe i pociągną cię w stronę następnego odrodzenia. Najsilniejszy z wrażeń będzie niejako niósł przekaz jakie będzie Twoje następne życie… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„Najlepszą rzeczą chroniącą przed brakiem motywacji jest myślenie o tych wszystkich ludziach, którzy nie mają Dharmy, którzy jedzą, piją, idą spać, idą do toalety, dzień po dniu. Nic w ich życiu się nie wydarza prócz tego, że stają się coraz starsi. O motywacji do praktyki buddyjskiej… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„Oświecenie natomiast kieruje nasze życie w stronę wartości, których, jeśli raz je osiągniemy, nigdy już nie utracimy. Nie w tak skrajny sposób, że nie możemy już później wypić piwa, bawić się, czy cieszyć z życia, lecz w taki, że nasz umysł jest zawsze świadomy i szuka czegoś trwałego, jakiegoś absolutnego wymiaru. O tym znaczeniu przyjęcia buddyjskiego „schronienia”… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„Prawda pozostaje ukryta przed tym, kogo wypełniają pożądania i nienawiść… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Dla tego, kto widzi, nic nie jest trwałe… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień… „
Źródło: Budda Siakjamuni.


„Wielkiej skały wiatr nie wzruszy; umysłu mędrca nie wzruszy ani czołobitność, ani obraza… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Próżnowanie skraca drogę do śmierci, pracowitość stanowi drogę życia; głupi są leniwi, mądrzy zaś pracowici” ….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„W naturze ludzi głupich leży smutek i wpadanie w depresje, jeżeli coś im się nie uda, oraz zadowolenie i egzaltacja, gdy rzeczy rozgrywają się zgodnie z ich oczekiwaniami. Mądrzy potrafią przejść w równowadze przez trudne i przyjemne chwile”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Łucznik stara się robić proste strzały; podobnie mądry człowiek stara się, by jego umysł pozostawał prosty”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Tajemnica zdrowia, tak umysłu, jak i ciała, polega na tym, by nie rozpaczać nad przeszłością, nie martwić się o przyszłość ani nie uprzedzać kłopotów, lecz żyć chwilą obecną, mądrze i poważnie”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy

 


„Ten świat zna trzy błędne punkty widzenia. Jeśli trzymać się ich uporczywie, to nie pozostaje nic innego, jak wszystko zanegować. Pierwszy punkt widzenia polega na przekonaniu, że ludzkim losem kieruje przeznaczenie. Zwolennicy drugiego utrzymują, że wszystko jest stworzone przez Boga i kierowane jego wolą. Ci, którzy przyjmują trzeci, głoszą, że wszystko zdarza się przypadkowo, nie mając żadnych przyczyn ani uwarunkowań. Jeśli o wszystkim decyduje przeznaczenie, to dobre i złe czyny, wszelkie szczęście i cierpienie są już z góry ustalone. Zatem wszelkie ludzkie plany i wysiłki, które mają na celu poprawę i postęp, byłyby daremne, a dla ludzkości nie byłoby nadziei. To samo dotyczy obu pozostałych stanowisk. Jeśli w ostatecznym rozrachunku wszystko spoczywa w rękach niepoznawalnego Boga, bądź jest dziełem ślepego przypadku, to cóż innego pozostaje ludziom jak nie podporządkowanie się Bogu i przypadkom? Trudno się dziwić, że ludzie, którzy hołdują takim poglądom, tracą nadzieję i nie starają się działać mądrze i unikać zła. Wszystkie trzy koncepcje są błędne, ponieważ wszystko jest następstwem zjawisk, których źródło stanowi nagromadzenie przyczyn i warunków” ….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy

 


„Medytacja wiedzie do mądrości; brak medytacji pozostawia ignorancję. Bądź świadom tego, co prowadzi cię naprzód, a co wstrzymuje… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Chociaż wskazałem wam metody osiągnięcia wyzwolenia, zależy ono od was samych… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jak głuchy muzyk, który sprawia radość innym, ale nie może cieszyć się własną muzyką: taka jest Dharma bez medytacji… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Umysł jest jak malarz. Umysł wytworzył złożenia. Wszystkie istniejące światy są obrazami namalowanymi przez umysł… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Gdziekolwiek są materialne cechy, tam jest ułuda; ale ktokolwiek postrzega, że wszystkie cechy są w rzeczywistości niecechami, ten postrzega Tathagatę… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Słowa nie mogą objaśnić prawdziwej natury wszechświata. Tylko zwykli ludzie, spętani pożądaniami robią użytek z tej arbitralnej metody… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Prawda jest niewyrażalna i nie do ogarnięcia. Ona ani istnieje ani nie istnieje. Ta niewyrażalna zasada stanowi podstawę różnych doktryn wszystkich mędrców… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Umysł jest jak malarz. Umysł wytworzył złożenia. Wszystkie istniejące światy są obrazami namalowanymi przez umysł… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Wszelka dwoistość jest błędnym wyobrażeniem… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jeśli ktoś spożywa mięso powinniśmy wiedzieć, że jest wielkim wrogiem żywych istot i niszczy swoje ziarno świętości… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Wszystkie żywe istoty podlegają reinkarnacji przez różne światy, z powodu wypaczonych, rozróżniących i fałszywych poglądów… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Wszystkie rzeczy trwają w ich ustalonym porządku… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Być głupcem i zdawać sobie z tego sprawę – lepsze to niż być głupcem i uważać się za mądrego”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Dobrego przyjaciela, który wskazuje nasze błędy lub wady, należy cenić tak, jakby odkrywał przed nami sekret ukrytego skarbu”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Bogaci czy biedni, ludzie martwią się o pieniądze; cierpią przez ubóstwo i cierpią przez bogactwo. Ponieważ ich życiem kieruje chciwość, przeto nigdy nie są zadowoleni ani usatysfakcjonowani” 
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Zachłanność rodzi się z błędnego wyobrażenia o satysfakcji, gniew z błędnej oceny spraw swoich i otoczenia, głupota z niezdolności do stwierdzenia, jakie postępowanie jest właściwe. Zachłanność, gniew i głupota stanowią zatem źródło wszelkiego ludzkiego nieszczęścia. Aby je usunąć należy praktykować nauki Buddy, ćwiczyć koncentrację umysłu i osiągać mądrość. Przestrzeganie nauk usuwa zachłanność, właściwa koncentracja umysłu usuwa gniew, a mądrość usuwa głupotę”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Z powodu swej niewiedzy ludzie zawsze mają błędne myśli i gubią właściwy punkt widzenia. Kurczowo trzymając się swego „ja”, podejmują niewłaściwe działania. W rezultacie przywiązują się do iluzorycznego istnienia”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Smutek ludzi jest wynikiem ich pragnień i lgnięcia. Z tego smutku wyłania się strach. Jeśli osiągnie się wolność od pragnień, to jaki pozostanie powód dla smutku i strachu?”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Czas rozkoszy nie trwa długo, lecz bardzo szybko przemija; niczym na tym świecie nie można cieszyć się wiecznie. Ludzie powinni więc, gdy są jeszcze młodzi i zdrowi, odrzucić wszelką zachłanność i lgnięcie do przyziemnych spraw, by gorliwie poszukiwać prawdziwego Oświecenia. Poza Oświeceniem nie można znaleźć bowiem trwałego oparcia ani szczęścia”…..
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Małżeństwo nie zostało ustanowione jedynie dla wygody męża i żony. Jego znaczenie jest o wiele głębsze niż związek dwu ciał zamieszkałych w jednym domu. Dzięki zażyłości związku mąż i żona mogą sobie wzajemnie pomagać, gdy ćwiczą swój umysł w naukach Buddy”…..
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„W swej niewiedzy i zachłanności ludzie dokonują rozróżnień tam, gdzie w rzeczywistości w ogóle ich nie ma. Nie istnieje bezwzględne rozróżnienie na właściwe i niewłaściwe postępowanie, lecz ludzie z powodu swej niewiedzy wymyślają takie rozróżnienia i oceniają coś jako słuszne, bądź niesłuszne”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„By go nie wciągnął wir pożądań, człowiek musi się najpierw nauczyć jak nie przywiązywać się do rzeczy. Wtedy nie przyzwyczai się do nich. Nie powinien się przywiązywać do istnienia ani do nieistnienia, do niczego wewnątrz ani na zewnątrz, do dobrych ani do złych rzeczy, do właściwych ani do niewłaściwych” ….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Rzeczy nie przychodzą ani nie odchodzą; nie pojawiają się i nie znikają; nie można więc ich zdobyć ani stracić”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym” ….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Wszelkie ludzkie cierpienia mają swoja przyczynę i można położyć im kres. Albowiem wszystko na świecie jest wynikiem zbieżności przyczyn i warunków, wszystko znika, gdy owe przyczyny i warunki ulegają zmianie lub ustają”…..
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy 


„Unikajcie negatywnych działań, bo przynoszą one negatywne skutki; róbcie to, co właściwe i pozytywne, a uzyskacie pozytywne rezultaty”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Ludzie narzekają i płaczą nad swymi cierpieniami, zupełnie nie rozumiejąc, jaki wpływ ich obecne czyny mają na kolejne żywoty, ani nie dostrzegając związku, jaki zachodzi pomiędzy ich obecnymi cierpieniami, a czynami w poprzednich żywotach. Myślą jedynie o swych obecnych pragnieniach i swym dzisiejszym cierpieniu”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Negatywne działanie, które wykonałeś, powraca teraz i wnika w ciebie, ponieważ dźwięk współbrzmi z hałasem, który go wytworzył, a odbicie współgra z formą. W końcu nie będzie ucieczki, a zatem uważaj, aby nie wykonywać negatywnych działań”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


 

„Pozytywne działanie nie może ulec zniszczeniu, podczas gdy negatywność nieuchronnie niszczy sama siebie”….
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Traktuję każdą żywą istotę tak jak syna, jakże mógłbym pozwolić sobie na zjadanie ich ciała? Nie ulegam nawet pokusie jedzenia mięsa a tym bardziej nie zjadłbym go… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„System umysłu, który jest najbardziej charakterystycznym znamieniem osobowości, rodzi się z niewiedzy, różnicowania, pragnienia i działania, a jego aktywność jest napędzana poprzez postrzeganie, chwytanie i proces przywiązywania się do przedmiotów tak, jakby były rzeczywiste… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Demon ziemskich pożądań zawsze próbuje zwieść umysł człowieka. Jeśli w twoim pokoju mieszka żmija, to musisz ją wygnać, abyś mógł spać spokojnie. Musicie zerwać okowy doczesnych namiętności i odrzucić je precz, jak uczynilibyście ze żmiją. Musicie zdecydowanie bronić waszych umysłów… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jesteś swoim jedynym mistrzem, któż jeszcze mógłby nim być… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Niewielu ludzi przekracza na drugi brzeg. Większość jedynie ugania się tam i z powrotem po tym, na którym są… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„W naturze ludzi głupich leży smutek i wpadanie w depresje, jeżeli coś im się nie uda, oraz zadowolenie i egzaltacja, gdy rzeczy rozgrywają się zgodnie z ich oczekiwaniami. Mądrzy potrafią przejść w równowadze przez trudne i przyjemne chwile… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Wewnątrz pojedynczego atomu istnieje wiele wszechświatów i wiele rzeczywistości wewnątrz jednego włosa… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Wszelkie uczucia są cierpieniem czy to przyjemne czy nieprzyjemne, wszak przyjemne uczucia prowadzą do nieprzyjemnych… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Żadna religia nie jest ważniejsza niż ludzkie szczęście… „
Źródło: Dzigme Rinpocze,


„Ludzie na tym świecie są w swym myśleniu uzależnieni od jednej z dwóch rzeczy: od idei istnienia, przez co znajdują upodobanie w realizmie, albo od idei nieistnienia, przez co znajdują upodobanie w nihilizmie; w każdym przypadku wyobrażają sobie wyzwolenie tam, gdzie go nie ma… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jeśli ktoś spożywa mięso powinniśmy wiedzieć, że jest wielkim wrogiem żywych istot i niszczy swoje ziarno świętości… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Wszystkie rzeczy na tym świecie są niczym sen albo cudownie wyświetlony obraz. Nie rozumieją tego ani filozofowie, ani ludzie pogrążeni w niewiedzy; lecz ci, co postrzegają wszystkie rzeczy w taki właśnie sposób, postrzegają je prawdziwie. Z działań systemu umysłu powstaje idea duszyego i wszystkiego, co do niej należy; różnicowanie, przywiązanie i idea duszyego powstają jednocześnie niczym słońce i promienie jego światła… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Błąd w tych mylnych naukach, jakie zazwyczaj głoszą filozofowie tkwi w tym, że nie rozpoznają oni, iż obiektywny świat powstaje z samego umysłu: nie pojmują oni, że cały system umysłu także powstaje z samego umysłu (..) nieświadomi faktu, iż istnieje tylko jedna, wspólna esencja. Budda Dharmata jest Ostateczną Zasadą Rzeczywistości, z której biorą swe istnienie wszelkie rzeczy, lecz która sama w sobie wykracza poza wszelkie określenia. Buddowie nie nauczają Dharmy, która jest zależna od liter. Każdy, kto naucza doktryny zależnej od liter i słów, jest tylko gadułą, ponieważ Prawda jest poza literami, słowami i księgami. „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„„W tamtym mam wroga, w tym zaś – przyjaciela” takie różnice głupiec sobie tworzy. Mądry życzliwość po równi rozdziela; alboż wiadomo, skąd nam przyjdzie korzyść?”… „
Źródło: Sakja Pandita


„Ten, kto o dobro ani zło nie stoi, o wiedzę nie dba ni o rozum lepszy, kto brzuch swój tylko pragnie zaspokoić – całkiem podobny jest do łysych wieprzy… „
Źródło: Sakja Pandita


„”Ten, kto ma wielkich bogactw mocną wolę, niech nade wszystko o Dharmie pamięta; czyż można znaleźć na tym łez padole bogactwo trwalsze niźli Dharma święta?”… „
Źródło: Sakja Pandita


„Rzadki jest człowiek mówiący do rzeczy, lecz rzadszy jeszcze kto ma dar słuchania; rzadki jest lekarz, który mądrze leczy, rzadszy, kto czyni wedle jego zdania… „
Źródło: Sakja Pandita


„Często tak bywa, że zbyt wielka miłość gniewu się staje przyczyną i złości; i nie raz tak już na tym świecie było, że kłótnia – córką właśnie zażyłości… „
Źródło: Sakja Pandita


„Brakiem zdolności głupiec rad tłumaczyć to, że do żadnych nauk nie ma chęci; gdyby pomyślał, wnet uznałby raczej, że winien im się tym bardziej poświęcić… „
Źródło: Sakja Pandita


„Zrozumiałem, że materialne ciało złożone z mięśni i krwi oraz świadomość, powstają poprzez dwanaście ogniw łańcucha przyczyn i skutków – jednym z ogniw jest wola wcielania się powstająca z niewiedzy. Ciało stanowi błogosławione naczynie dla tych szczęśliwych istot, które pragną wolności, zaś gromadzących szkodliwe uczynki sprowadza w niższe sfery egzystencji… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Gdy powróci się do pierwotnego stanu umysłu, wszelkie złudne myśli rozpuszczają się same z siebie w królestwie ostatecznej rzeczywistości. Nie można już znaleźć tego, który powoduje cierpienie i tego, który cierpi. Najbardziej wyczerpujące studiowanie Sutr nie nauczy nas więcej, niż to… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Zauważyłem, że osiągnięte przez medytującego zrozumienie pustej natury rzeczy, ich jedności, nieokreśloności i ich zróżnicowania, odpowiada czterem rodzajom inicjacji Drogi… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Nie bagatelizuj małych dobrych uczynków, wierząc że nie wiele mogą pomóc. Krople wody jedna po drugiej, po pewnym czasie wypełnią duży garnek… „
Źródło: Patrul Rinpocze


„Ponieważ nasze związki i uczucia są tak nietrwałe, zamiast się do nich przywiązywać, promieniujmy jedynie mądrością i współczuciem… „
Źródło: Patrul Rinpocze


„Wszelka niezależność jest szczęściem, w każdej zależności od innych tkwi smutek… „
Źródło: Patrul Rinpocze


„Dharma jest najważniejsza, cała reszta nie ma znaczenia… „
Źródło: Patrul Rinpocze


„Zawsze (..) uważałem, że teraźniejszość i przyszłość są ważniejsze od przeszłości… „
Źródło: Dalajlama


„Wszystkie religie mają ten sam dar przemiany naszych uczuć w uczucia pozytywne… „
Źródło: Dalajlama


„Praktyka Dharmy jest kwestią umysłu i ducha, a nie zewnętrznych czynności… „
Źródło: Dalajlama


„Śmierć to tylko zmiana starego zużytego ubrania, a nie jakiś ostateczny koniec. Nikt nie może przed nią uciec, dlatego nie znajdę powodu, dla którego należałoby się niepokoić… „
Źródło: Dalajlama


„Skłonności religijne czy wiara nie są niezbędne. Nawet jeśli jesteś niewierzący, bądź dobrą ludzką istotą, człowiekiem ciepłego serca. Życzliwość i serdeczność stanowią według mnie religię uniwersalną… „
Źródło: Dalajlama


„”
„Praktykowanie moralności ciała, mowy i umysłu przed uleganiem szkodliwym działaniom – wyposaża nas w uważność i przytomność. Obie te właściwości umysłu pomagają unikać negatywnych działań werbalnych które wywierają destrukcyjny wpływ zarówno na nas samych, jak i na innych… „
Źródło: Dalajlama


„Żaden gatunek, a gatunek ludzki nie jest wyjątkiem, nie może ustawiać się na zewnątrz świata, poza kołem wszechświata. Jesteśmy jedną ze szprych tego koła… „
Źródło: Dalajlama


„Wiara zaczyna się dopiero tam, gdzie zatrzymuje się widzenie… „
Źródło: Dalajlama


„Nasze istnienie w żadnym sensie nie jest niezależne. Jest ono, samo w sobie, istnieniem wszystkiego… „
Źródło: Dalajlama


„Spokój umysłu to pełen wrażliwości stan zakorzeniony w miłości i współczuciu… „
Źródło: Dalajlama


„(..) praktyka Dharmy to ciągła wewnętrzna walka, zastępowanie poprzednich negatywnych uwarunkowań i nawyków nowymi, pozytywnymi… „
Źródło: Dalajlama


„Odnalezienie równowagi nie jest łatwe, każdą sytuację musimy rozpatrywać oddzielnie… „
Źródło: Dalejlama


„Na tym świecie żyje pięć miliardów ludzi o bardzo różnych umysłowościach, w pewnym sensie potrzebujemy więc pięciu miliardów różnych religii. Wierzę, że każdy powinien wstąpić na taką ścieżkę duchową, która najlepiej pasuje do jego stanu umysłu, naturalnych skłonności, temperamentu, przekonań, wartości… „
Źródło: Dalajlama


„Nauki Buddy rozpraszają mrok doczesnej egzystencji i egoistycznego spokoju; Oby rozkwitały, niosąc dostatek i szczęście do każdego zakątka tego ogromnego świata… „
Źródło: Dalajlama


„Podążanie ścieżką Buddy to studiowanie siebie. Studiowanie siebie to zapominanie o sobie. Zapominanie o sobie oznacza oświecenie wszystkimi rzeczami. Oświecenie wszystkimi rzeczami oznacza zrzucenie koncepcji ciała i umysłu swojego jak i innych. Nie zostaje żaden atrybut oświecenia, oświecenie bez atrybutów trwa bez końca… „
Źródło: Dogen


„Czym jest rzeczywistość ? To sopel lodu tworzący się w ogniu… „
Źródło: Dogen


„Życie mistrza jest jednym ciągłym błędem… „
Źródło: Dogen


„Oświecenie jest bliskością z wszystkimi rzeczami… „
Źródło: Dogen


„W umyśle czystym jak tafla wody, nawet rozpraszające fale odbijają jego jasność… „
Źródło: Dogen


„”Jeżeli nie możesz odnaleźć prawdy tu gdzie jesteś, gdzie spodziewasz się ją spotkać?”… „
Źródło: Dogen


„Im bardziej pogłębia się poznanie natury umysłu i esencji zjawisk, tym silniejsze staje się współczucie… „
Źródło: Kalu Rinpocze


„Czy chodzisz, siedzisz czy też śpisz, zawsze spoglądaj w umysł, nieustannie i bez przerwy. Jest to ćwiczenie warte wysiłku… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„”Rozpoznawaj swój umysł, gdziekolwiek jesteś. Gdy ktoś przebywa w całkowitym, doskonałym oświeceniu, gdzie jest samsara, a gdzie jest nirwana?”… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Żyć i umrzeć bez żalu, oto moja jedyna religia… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Równie pewnie jak to, że słońce i jego światło zawsze sobie towarzyszą, wraz ze zrozumieniem natury umysłu niechybnie pojmiesz naturę wszystkich rzeczy… „
Źródło: Gampopa


„Dopóki nie doświadczymy otwartości umysłu pozostajemy schwytani przez nasze wyobrażenia oceny, czemu towarzyszy nieuniknione uczucie frustracji. Gdy tylko poznamy otwartą naturę wszystkich myśli i uczuć, przestaniemy być przez nie związani, ponieważ w otwartości w swobodny sposób pojawiają się one i wyzwalają same z siebie… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„Musisz puścić wolno dokładnie to do czego się przywiązujesz… „
Źródło: Łanczung Dordże


„Zawsze zależało mi na prawdziwym doświadczeniu, na tym, by poczuć coś do końca, zobaczyć, co życie ma w środku… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„Buddzie zależało na partnerach, a nie na wyznawcach… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„Bądź tu i teraz. Po prostu tu i po prostu teraz. Bez oczekiwań i bez obaw, bez jutra i bez wczoraj, bez utrzymywania i bez odpychania. Z pełną przytomnością – tu i teraz… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„Traktuj ból tak samo jak myśli. Bądź świadomy, że się pojawia, ale nie bierz go poważnie i rób dalej to, co masz do zrobienia. O tym jak radzić sobie z bólem… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„[..] ludzie powinni wybrać swoją własną drogę, dokonać swoich własnych wyborów… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„Na względnym poziomie czas jest jak strumień. I dopóki pozostajemy wewnątrz tego układu, możemy iść tylko w jedną stronę. Odpowiedź na pytanie o to czy karma działa wstecz… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„Jedz to, na co cię stać, nie rób z tego problemu, ale nie pozwól, żeby coś zostało zabite bezpośrednio dla ciebie”. Znaczy to, że jeśli zwierzę zostało uśmiercone wcześniej, nie ma to związku z tobą, jeśli jednak zostałoby pozbawione życia z twojego powodu, byłaby w tym również twoja wina. O wegetarianizmie i zabijaniu zwierząt wg. buddyzmu… „
Źródło: Lama Ole Nydahl


„Najwyższy jest daleko, ale i bardzo blisko. Jest we wszystkim, a zarazem z dala od wszystkiego… „
Źródło: Gautama Budda
Autor: Siddhartha Gautama


„Bądź dla siebie latarnią, która oświetla twą drogę i nie poszukuj światła poza sobą… „
Źródło: Gautama Budda


„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku… „
Źródło: Gautama Budda


„Jesteśmy kształtowani przez nasze myśli. Jesteśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmącony, przychodzi szczęście i podąża za nami jak cień… „
Źródło: Gautama Budda


„Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat… „
Źródło: Gautama Budda


„”Jesteś swoim jedynym mistrzem, któż jeszcze mógłby nim być?”… „
Źródło: Gautama Budda


„Być głupcem i zdawać sobie z tego sprawę to lepsze niż być głupcem i uważać się za mądrego… „
Źródło: Gautama Budda


„Miłość w przeszłości jest tylko wspomnieniem. Miłość w przyszłości jest tylko oczekiwaniem. Prawdziwa miłość żyje w teraźniejszości… „
Źródło: Gautama Budda


„Bogaci czy biedni, ludzie martwią się o pieniądze; cierpią przez ubóstwo i cierpią przez bogactwo. Ponieważ ich życiem kieruje chciwość, przeto nigdy nie są zadowoleni ani usatysfakcjonowani… „
Źródło: Gautama Budda


„Jednakże niechaj mędrzec nie niepokoi tych, którzy nie posiadają wiedzy i przywiązani są do rezultatów swojego myślenia. Nie powinien on zachęcać ich do porzucenia pracy, lecz – poprzez działanie w duchu oddania – powinien zaangażować ich w różnego rodzaju czynności dla stopniowego rozwoju świadomości… „
Źródło: Gautama Budda


„Drzewo mango tańczy poruszając swymi gałęziami na lekkim wietrze, śpiewa pod postacią tych bzyczących pszczół, roni łzy w formie tych wielu kropel miodu, jego włosy staja w ekstazie w formie tych nowych pędów o Mukundo, tak drogi mi jak moje własne życie, dlaczego to drzewo jest tak pełne miłości do Ciebie? kim ja jestem, tak nieczuły, że nawet Twoje imię nie wejdzie do mojego serca?”… „
Źródło: Sri Isvara Puri


„”Nie zazna spokoju człowiek, który dąży do zaspokojenia własnych pragnień”… „
Źródło: Gautama Budda


„Ustanie wszelkie twe zwątpienie, Rozwiążesz serca swe trudności, Wszelkie się dzieła rozpłyną w nicość, Gdy Najwyższe ujrzysz i Najgłębsze. „
Źródło: Mundaka
Autor: Upaniszady


„O droga przjaciółko, lepiej nie słuchaj dźwięku fletu Kryszny. będziesz wtedy stracona, ten świat nie bedzie już dla Ciebie dobrym miejscem do cieszenia się. Ostrzegam cie lepiej nie słuchaj melodii tego fletu… „
Źródło: Gautama Budda


„Kto powstrzymuje zmysły i organy działania, ale którego umysł zaabsorbowany jest przedmiotami zmysłów, ten z pewnością okłamuje samego siebie… „
Źródło: Gautama Budda


„Człowiek jest istotą sięgająca swoją geneza do nierozerwalnej więzi z naturą i jej prawami. Jednak mimo to że nasz związek z natura i jej prawami jest niezaprzeczalny to jednak skala naszego rozwoju wykracza daleko poza rozumienie pierwotnego prawa natury na poziomie naszej planety. Dlatego działania oświeconego człowieka powinny być zgodne z prawami natury u samej podstawy, jednak wskazywanie Celu, Kierunku i Środków jakie powinny być użyte do dalszego rozwoju naszego gatunku, jest jedynym powodem i Życiową Misją każdego powracającego oświeconego… „
Źródło: Madhyalila


„”Jesteś obrazem Całości. Każda Całość ma swoje Centrum, ośrodek wpływający na obraz świata zewnętrznego. Jeśli mózg jest Twoim Centrum, to Słońce jest mózgiem systemu słonecznego. Wszechświat jako Całość też ma swój mózg. Interesującym będzie dla nauki odkrycie Centrum całego wszechświata. A gdzie jest mózg istności zwanej Bogiem, Brahmą?”… „
Źródło: Madhyalila


„Zgubienie urazy, awersji, niechęci, obrażania, mściwości, złośliwości to fragment pracy w szczególności w drugiej fazie. Pierwsza faza to wyrwanie się z niewoli mentalnych i intelektualnych uwarunkowań i koncepcji. Jest to nawrócenie się mentalnego umysłu (psychiki) od iluzji ku prawdziwej wiedzy… „
Źródło: Madhyalila


„Uciszenie chaosu ciągle produkujących się wspomnień i wyobrażeń jest bardzo fundamentalną pracą. Jogicznie mówimy, że w świadomości pozostaje tylko kultywowanie PRAMANA ( Właściwego Poglądu). Przemianą Umysłu można nazwać aspekt pierwszy Kręgu Oczyszczania, a Przemianą Emocji aspekt drugi… „
Źródło: Madhyalila


„Trzeci aspekt sięga do głębokich, pierwotnych instynktów, które towarzyszą materii od początku jej mineralnej ewolucji. Przemiana pierwotnych popędów to praca trzeciego aspektu Kręgu Oczyszczenia. Wyzwolenie się z uwarunkowań dyktowanych instynktem jest ostatnim filarem budowanym przed Wtajemniczeniem. Przedmiotem pracy będą więc czynności takie jak mówienie, jedzenie, seks, spanie, jak i wszelkie ich pochodne. Zwykle część trzecia jest najdłuższą: Czysty Pierwotny Instynkt rozpoznaje się w końcu jako Wolę Boga. Wtedy dopiero możliwe jest pełne, duchowe oddanie (sanskr. Iśwarapranidhana). KTO rozwinął WSZYSTKIE Dobre transcendentalne Cechy. WSZYSTKIE Dobre Cechy Kryszny stopniowo rozwijają Się w Jégo bhakcie”… „
Źródło: Madhyalila


„Nie rozmawiaj tak, jak na ogół rozmawiają ludzie i nie słuchaj tego, co mówią. Nie powinieneś jeść zbyt smakowitego pożywienia ani ubierać się zbyt wyszukanie… „
Źródło: Nieznany Mi


„Nie powinieneś czynić z siebie wielbiciela na pokaz stając się fałszywie wyrzeczoną osobą. Na ten czas, ciesz się materialnym światem w stosowny sposób, jednak nie przywiązuj się do tych przyjemności. Wewnątrz serca powinieneś być bardzo ścisły, jednak zewnętrznie możesz zachowywać się niczym zwykły człowiek. W taki sposób będziesz z siebie bardzo zadowolony i wyzwoli cię to z uchwytu ułudy”… „
Źródło: Babaji Maharaja


„„Istnieje wyłącznie jedna dharma, choć może wydawać się inaczej z powodu różnic języka, kraju i rasy. W rzeczywistości jiva posiada wyłącznie jedną dharmę znaną jako dharma. Ta jaivadharma – konstytucjonalne, wieczne działanie duszy – może być znana przez różnych ludzi pod wieloma nazwami. Jednak nikt nie jest w stanie stworzyć nowej dharmy. Nieskazitelna miłość wobec Najwyższej Absolutnej Całości doświadczana przez drobną cząstkę duchowej substancji – jivę – jest definiowana jako jaivadharma”… „
Źródło: Babaji Maharaja


„”Kto wewnątrz uczynił siebie skromnym, ten nie będzie okradanym za pomocą ust; ponieważ nie gromadzi zapasów, nie wyniesie się mu ich przez bramę”… „
Źródło: Nieznany Mi


„”Pokora jest Bożą osłoną, dzięki której jesteśmy ślepi na własne osiągnięcia. Pokora jest głębią uniżenia niemożliwą do zaatakowania przez żadnych złodziei. „Pokora jest wieżą warowną przeciwko wrogowi”… „
Źródło: Nieznany Mi


„”Kto poznał siebie w każdym odczuciu duszy, ten posiał na glebie uprawnej; bo kto tak nie posiał, ten nie jest w stanie rozkwitać pokorą. Kto poznał siebie, ten zrozumiał sens bojaźni wobec Pana, i dzięki niej idąc szybciej dociera do wrót miłości”… „
Źródło: Nieznany Mi


„”Jest oczywiste i zgodne z naturą, że bezpłodność podnosi wysoko gałęzie drzewa nazywanego cytrynowcem; ale szybko się pochylają, gdy stają się owocodajne. Kto rozważnie rozpozna, ten zrozumie”… „
Źródło: Nieznany Mi


„”Zawsze wspominani Ojcowie ustalają, że drogą i podstawą pokory są cielesne trudy; ja natomiast myślę, że posłuszeństwo i prawość serca, które z natury przeciwstawiają się zarozumiałości. Jeśli ta zarozumiałość z aniołów poczyniła demony, to niewątpliwie pokora nawet z demonów może uczynić anioły; toteż niech ci upadli będą dobrej myśli”… „
Źródło: Nieznany Mi


„”Matką źródła jest głębia, a źródłem zdolności rozróżniania jest pokora”… „
Źródło: Nieznany Mi


„”Ścięgnami i drogami pokory, ale bynajmniej nie oznakami, są: ubóstwo, życie na wygnaniu , ukrycie pospolitej uczoności, prostota wypowiedzi, poszukiwanie jałmużny, ukrywanie szlachetnego urodzenia, usunięcie zuchwałości, oddalenie wielomówstwa. Gdyż nic tak nie potrafi uczynić duszę pokorną jak stałość ubóstwa i tryb życia żebraków; bo wtedy, wtedy okazujemy się filozofami i kochającymi Boga, kiedy mogąc się wywyższać, uciekamy od wyniosłości bezpowrotnie”… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Trzymajcie się z dala od złych myśli. Gdy takie myśli przychodzą nie martwcie się. One przychodzą i odchodzą. Uważajcie je za nieważne. To naturalne, że przychodzą do was złe myśli, skoro funkcjonujecie w doczesnym świecie posługując się zmysłami… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jeśli wasi przyjaciele są dobrymi ludźmi, będą rozmawiać z wami używając słów niosących dobro. W przeciwnym razie będą wypowiadać złe słowa, przez co w waszych umysłach powstaną złe myśli… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Myśl (sankalpa) jest trwałą i cenną zdobyczą człowieka. Myśli wypływają z uczuć, uczucia mają podstawę w umyśle, zaś stan umysłu zależy od myśli. Jeśli myśli wypełnione są dobrem, człowieczeństwo rozkwita w boskości. Ludzi spotykają w życiu niepowodzenia, ponieważ nie mają oni dobrych myśli. Czyste myśli w spokojnym umyśle skłaniają do dobrych uczynków. Umysł człowieka jest pełen doczesnych myśli, które prowadzą go do negacji. Złe myśli są bezużyteczne i trzeba się ich pozbyć. Starajcie się więc tworzyć jedynie myśli pozytywne, wypełnione prawdą… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Człowiek odczuwa strach z powodu złych myśli, które są jego prawdziwymi wrogami. Myśli wypełnione prawdą i dobrem są waszymi przyjaciółmi… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Kultywujcie dobre myśli i uczucia. Jeśli oprzecie swoje życie na pozytywnych myślach, osiągniecie wszystko. Niczego się nie obawiajcie i nie martwcie się niczym. Jeśli będziecie podążali za prawdą i miłością, nie spotka was nic złego… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Świat jest ważnym etapem w rozwoju człowieka, z bólu poszukiwań rodzi się mądrość. Bóle oznaczają więc nowe życie… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Ból czy przyjemność to efekt twych własnych odczuć. Ludzie mylą się myśląc, że ból przychodzi z zewnątrz. Tak naprawdę, jest on rezultatem osobistych uczuć. Powinniście napełnić swe serca boskimi uczuciami. Człowiek się zmienia, a jego rozum nie. Lata mijają, a ludzkie uczucia nie stają się szlachetniejsze. Tymczasem człowiek osiągnie pokój jedynie przez transformację swych uczuć… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Przyjemność i ból, dobro i zło współistnieją, nikt nie może ich rozdzielić. Nie odczujesz nigdy szczęścia czy bólu, dobra czy zła rozdzielając jedno od drugiego. Jeśli wzrastają trudności, wzrosną też przyjemności. Przyjemności są wynikiem trudności… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jeśli zaakceptujecie własne cierpienie i nie będziecie zadawać bólu innym, sam Bóg zaopiekuje się wami… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Pomimo wykształcenia i inteligencji człowiek nie posiadający wiedzy duchowej nigdy nie pozna swojego prawdziwego Ja, a człowiek małoduszny nigdy nie zaniecha niegodziwości. Współczesne wykształcenie prowadzi do argumentowania, a nie do pełnej wiedzy. Po co komu taka wiedza, która nie prowadzi do nieśmiertelności? Nabywajcie takiej wiedzy, która uczyni was nieśmiertelnymi… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Człowiek nie jest jedynie istotą cielesną. Poprzez możliwość rozwijania czystego wglądu, zachowywania dobrych myśli i wykonywania dobrych uczynków posiada moc przemienienia tego, co ludzkie, w to, co Boskie… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Nic nie zapewnia szczęścia na tym świecie. Wszystko jest ulotne. Ludzie tracą życie na drobne przyjemności. Nirwana jest jedyną prawdą. To jedność ze wszystkim, co żyje. Zwrócić swój umysł w kierunku tego, co trwałe to Nirwana… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Poprzez swoje nauki Budda zaszczepił świętość i mądrość w ludziach. Nauki Buddy są bardzo święte i mają głębokie wewnętrzne znaczenie… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„W życiu wypełnionym pożądaniami przyjemności których się poszukuje prowadzą niechybnie do smutku i rozczarowania. Tylko wtedy gdy współistnieją trzy wartości: Mądrość, służba dla innych i Prawość, można znaleźć spełnienie w życiu… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Autentyczny spokój można zdobyć jedynie dzięki kontroli zmysłów… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Bądź jak pszczoła zbierająca pyłek z kwiatów; nie bądź jak komar, który pije krew i roznosi choroby… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Charakter jest mocą. Pracuj nad nim wytrwale i wykorzystaj go do osiągnięcia Oświecenia… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Cierpliwość stanowi całą tę siłę, której potrzebuje człowiek… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Gdy kto sieje nasiona goryczy, nie może zebrać polonu słodyczy… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Gdziekolwiek kładziony jest nacisk na życie w Prawdzie, Spokoju i Miłości – w jakiejkolwiek religii lub języku, przez jakiegokolwiek nauczyciela – tam mamy Odwieczną Drogę Prawości… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Gniew, zawiść, chciwość, nietolerancja – tak wiele jest dziur w twoim naczyniu i woda SPOKOJU wycieka przez nie… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jest tylko jeden Bóg – jest on Wszechobecny; Jest tylko jedna religia – religia Miłości; Jest tylko jedna kasta – kasta Ludzkości; Jest tylko jeden język – język Serca… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jeśli jest prawość w sercu, to będzie piękno charakteru. Jeśli jest piękno charakteru, to będzie harmonia w domu. Jeśli jest harmonia w domu, to będzie ład w narodzie. Jeśli jest ład w narodzie, to będzie pokój na świecie… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jeśli jesteś pewien, że jesteś Bogiem, to jesteś Bogiem. Jeśli jesteś przekonany, że jesteś śmieciem, to jesteś śmieciem. Zaprawdę, myśli są rzeczami! Jak o sobie myślisz, takim się stajesz… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Każda żywa istota w tym świecie – czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie – jest w duchowej pielgrzymce… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Medytujcie o Prawdzie, a przekonacie się, iż nie jesteście tylko bąbelkami na wodzie… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Nie ma większego szczęścia nad zadowolenie z losu… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Nie możesz twierdzić, iż jesteś wykształcony lub dojrzały, jeżeli nie opanowałeś dziedziny samokontroli i nie zniweczyłeś swego egoizmu… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Nie należy odpowiadać na słowa nikczemnych. Trzymaj się od nich z daleka… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Niech różne Wyznania istnieją, niech rozkwitają, niech chwała Boża będzie wyśpiewywana we wszystkich językach i w najrozmaitszych melodiach… Uszanujcie różnice między wyznaniami i uznawajcie każde z nich za ważne i aktualne tak długo, dopóki nie przyćmiewa płomienia Jedności… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Pisma święte są jak mapy drogowe; są one w najlepszym razie przewodnikami, w których opisane są trasy i podane wskazówki co do podróży… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Przebywam w każdym sercu – ono jest świątynią, w której mieszkam… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Szacunek do kobiet jest znamieniem kultury… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Trwały pokój na świecie można osiągnąć jedynie żmudną drogą eliminowania przemocy i chciwości z serc jednostek ludzkich… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Trwonienie czasu jest trwonieniem życia… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Twoja osoba jest tylko cieniem Najwyższej Świadomości. a tak na prawdę wcale nie jesteś osobą, lecz samą Najwyższą Świadomością… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Autentyczny spokój można zdobyć jedynie dzięki kontroli zmysłów… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Bądź jak pszczoła zbierająca pyłek z kwiatów; nie bądź jak komar, który pije krew i roznosi choroby… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Charakter jest mocą. Pracuj nad nim wytrwale i wykorzystaj go do osiągnięcia Oświecenia… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Cierpliwość stanowi całą tę siłę, której potrzebuje człowiek… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Gdy kto sieje nasiona goryczy, nie może zebrać polonu słodyczy… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Gdziekolwiek kładziony jest nacisk na życie w Prawdzie, Spokoju i Miłości – w jakiejkolwiek religii lub języku, przez jakiegokolwiek nauczyciela – tam mamy Odwieczną Drogę Prawości… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Gniew, zawiść, chciwość, nietolerancja – tak wiele jest dziur w twoim naczyniu i woda SPOKOJU wycieka przez nie… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jest tylko jeden Bóg – jest on Wszechobecny; Jest tylko jedna religia – religia Miłości; Jest tylko jedna kasta – kasta Ludzkości; Jest tylko jeden język – język Serca… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jeśli jest prawość w sercu, to będzie piękno charakteru. Jeśli jest piękno charakteru, to będzie harmonia w domu. Jeśli jest harmonia w domu, to będzie ład w narodzie. Jeśli jest ład w narodzie, to będzie pokój na świecie… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Jeśli jesteś pewien, że jesteś Bogiem, to jesteś Bogiem. Jeśli jesteś przekonany, że jesteś śmieciem, to jesteś śmieciem. Zaprawdę, myśli są rzeczami! Jak o sobie myślisz, takim się stajesz… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Medytujcie o Prawdzie, a przekonacie się, iż nie jesteście tylko bąbelkami na wodzie… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Nie ma większego szczęścia nad zadowolenie z losu… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Nie możesz twierdzić, iż jesteś wykształcony lub dojrzały, jeżeli nie opanowałeś dziedziny samokontroli i nie zniweczyłeś swego egoizmu… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Nie należy odpowiadać na słowa nikczemnych. Trzymaj się od nich z daleka… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Niech różne Wyznania istnieją, niech rozkwitają, niech chwała Boża będzie wyśpiewywana we wszystkich językach i w najrozmaitszych melodiach. Uszanujcie różnice między wyznaniami i uznawajcie każde z nich za ważne i aktualne tak długo, dopóki nie przyćmiewa płomienia Jedności… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Pisma święte są jak mapy drogowe; są one w najlepszym razie przewodnikami, w których opisane są trasy i podane wskazówki co do podróży… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Przebywam w każdym sercu – ono jest świątynią, w której mieszkam… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Szacunek do kobiet jest znamieniem kultury… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Trwały pokój na świecie można osiągnąć jedynie żmudną drogą eliminowania przemocy i chciwości z serc jednostek ludzkich… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Trwonienie czasu jest trwonieniem życia… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


„Twoja osoba jest tylko cieniem Najwyższej Świadomości. a tak na prawdę wcale nie jesteś osobą, lecz samą Najwyższą Świadomością… „
Źródło: Cytaty z Nauk Buddy


Pamiętajmy, że na świecie jest wiele religii. Nie można ich wrzucać do jednego worka, gdyż nie wszystkie zakładają wiarę w niematerialną i nieśmiertelną duszę. Niektóre – na przykład buddyzm – mogą okazać się bliższe koncepcjom współczesnej nauki.
Autor: Francis Crick


Podczas, gdy ideałem buddyzmu jest dojść u kresu życia jeśli nie do niebytu, to w każdym razie do stanu nieświadomości albo przynajmniej niepragnienia niczego, to przeciwnie w naszym przekonaniu chrześcijan, to co nasz czeka po śmierci jako nagroda za wierność Bogu, polega na utrwaleniu bytu, na największym rozwoju poznania w widzeniu uszczęśliwiającym i na spotęgowaniu do ostatnich granic tego podstawowego aktu woli, będącego spełnieniem wszystkich pragnień, jakim jest miłość.
Autor: o. Jacek Woroniecki


Ponieważ Budda nie interesował się studiowaniem Wed, czy praktykowaniem rytuałów okrzyknięto go ateistą. To jest absolutnie fałszywe. Budda był osobą o czystym sercu. (…)Wśród nauk Buddy na pierwszym miejscu były Prawda (Satya) i Prawość (Dharma). Obydwie te nauki zawarte są w Wedach.
Autor: Sai Baba


Poprzez swoje nauki Budda zaszczepił świętość i mądrość w ludziach. Nauki Buddy są bardzo święte i mają głębokie wewnętrzne znaczenie.
Autor: Sai Baba


Religia przyszłości będzie religią kosmiczną. Powinna ona przekraczać koncepcję Boga osobowego oraz unikać dogmatów i teologii. Zawierając w sobie zarówno to, co naturalne, jak i to, co duchowe, powinna oprzeć się na poczuciu religijności wyrastającym z doświadczania wszelkich rzeczy naturalnych i duchowych jako pełnej znaczenia jedności. Buddyzm odpowiada takiemu opisowi. (…) Jeżeli istnieje w ogóle religia, która może sprostać wymaganiom współczesnej nauki, to jest nią buddyzm.
Autor: Albert Einstein


Siła przyciągania buddyzmu bierze się stąd, że wydaje się, iż umożliwia on osiągnięcie nieskończoności, absolutnego szczęścia bez konkretnych zobowiązań religijnych. Jest to rodzaj autoerotyzmu religijnego. Ktoś słusznie przewidywał, i to już w latach 50., że prawdziwym wyzwaniem dla Kościoła nie będzie marksizm, ale buddyzm.
Autor: Benedykt XVI


Słowa prawdy nie mogą umrzeć. (…) A słowa, które wypowiada Budda, słowa, które prowadzą do kresu cierpienia, są najcenniejsze ze wszystkich słów.
Autor: Budda Siakjamuni


Spotkanie buddyzmu z Zachodem stanowi najbardziej znaczące wydarzenie XX wieku.
Autor: Arnold Toynbee


To, że w buddyzmie nie istnieje koncepcja Boga osobowego, wydaje mi się najbardziej atrakcyjne. To znaczy, można wyznawać światopogląd naukowy i jednocześnie być buddystą.
Autor: Czesław Miłosz


Unikać zła, czynić dobro i oczyszczać własny umysł – oto nauka wszystkich buddów.
Autor: Budda Siakjamuni


W buddyzmie podobnie jak w hinduizmie symbole odgrywają kluczową rolę, wyrażając powszechne przekonania, które umacniają ludzi w wierze, a jednocześnie są wystarczająco abstrakcyjne, by pozwolić każdej jednostce na własną ich interpretację.
Autor: Michael Jordan


Wierzę, że otwierając się na buddyzm, na hinduizm i na te wspaniałe tradycje Azji, zdobywamy cudowną szansę dowiedzenia się czegoś więcej o możliwościach tkwiących w naszych własnych tradycjach, ponieważ tamte religie dotarły, z punktu widzenia natury, o wiele głębiej niż my.
Autor: Thomas Merton


Wizja buddyjskich mnichów z mieczami w rękach, podburzających do rzezi, nie pasuje wprawdzie do europejskiej wizji buddyzmu ukształtowanej głównie przez postać Dalajlamy, ale zgodna jest z doświadczeniem państw – jak Birma czy Sri Lanka – gdzie stał się on religią państwową i wspierał prześladowanie mniejszości.
Autor: Dawid Warszawski


Wygląda na to, że najwyraźniej papież zapoznał się, jakkolwiek bez głębokiego zrozumienia, tylko z południową szkołą buddyzmu, zwaną również Therawadą. Filozoficzne bogactwo tradycji Mahajany i Wadżrajany z obszarów Chin i Japonii, jak również radosne przekazy z regionów Himalajów, Mongolii i Tybetu, wybiegają prawdopodobnie poza zasięg jego doświadczenia.
Autor: Ole Nydahl

 « »