B – litera

 

 

 

 

Synonimy: B – litera….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

B – litera – w snach reprezentuje  mądrą dyplomacje, mediacja, takt i ostrożność w działaniu, ludzką dobroć i życzliwość, wrażliwość na cudzą krzywdę, chęć współpracy,pozytywne  emocje ukierunkowane na współczucie, ciepłe uczucia względem otoczenia, daleko posunięty zmysł intuicji . Na swoim niższym poziomie jest odpowiedzialna za  dwoistości, podstępną dyplomacje, krytycyzm, bezwładność i bezwolność,  sprawy drugorzędne i drugoplanowe, wskazuje na rozliczne obowiązki, trudne i meczące sprawy którymi ktoś nas zasypuje a z którymi trzeba codziennie się zmagać by utrzymać głowę na powierzchni…
Widzieć – może to być także obraz człowieka który nie chce się afiszować…
Pisać – z wyboru zajmujesz dalsze miejsce…
Wielkie – lubisz kryć się za plecami innych…

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

B jako litera widziana w jakiejkolwiek formie sennej rzeczywistości, jako obraz, pismo, układ znaczeniowy, przeczytana, wypowiedziana na głos, czy przebijająca się przez tło otoczenia ma swoje miejsce w symbolice. Jej występowanie w snach jest ściśle określone jako drugiej literze alfabetu. Przypada jej symbolika odnosząca się do liczby dwa w klasycznej numerologii. W numerologii każdej literze alfabetu możemy przypisać symboliczną i znamienną wartość liczbową. W ten sposób każdemu słowu odpowiada liczba, będąca sumą jego liter. Jest to jeden z drogowskazów wspierających nas w rozpatrzeniu symbolicznego znaczenia danego słowa w naszych snach. Ważny choć nie dominujący. Liczba znaczeniowa litery z alfabetu prezentuje odmienną naturę słowa. Tym sposobem numerologia umożliwia przekształcanie liter, słów a nawet zdań w cyfry, odkrywając ukryte relacje pomiędzy literami czy słowami. To właśnie dzięki numerologi można zrozumieć czy dominujące słowo klucz w naszym śnie niesie pozytywne czy też wrogie aspekty dla naszego życia na jawie. W tym przypadku może wskazywać na daleko posuniętą ostrożność w działaniu, dyplomatyczną subtelność i osobistą delikatność. Potrafi być doskonałym mediatorem, ponieważ doskonale wyczuwa nastroje i potrzeby otaczających go ludzi. To urodzony psycholog, którego bardziej interesuje dobro innych niż własne sprawy. Jest dobrym organizatorem. Nie tworzy sam, lecz raczej odtwarza to, co już istnieje. Przeszkadza mu nadmierna emocjonalność i wewnętrzna miękkość, która sprawia, że staje się podatny na wykorzystanie, to wrażliwy marzyciel który daje się uwieść każdej ogólnoludzkiej idei…


« »