C – Trzecia Litera Alfabetu

 

 

 

Synonimy: C  – Trzecia Litera Alfabetu….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Litera C –  w naszych snach symbolizuje życiowy entuzjazm, twórczą inspiracja, głęboką wyobraźnia, słowo popychające do czynu, wizje całości, optymizm w działaniu, przyjemność płynącą z kreatywność, duży spokój i  opanowanie w sytuacjach stresujących. W snach utożsamiana z osobą silną, przedsiębiorczą jak i silną wolą do działania, a w działaniu dużą intuicją i zmysłowością…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

C jako litera widziana w jakiejkolwiek formie sennej rzeczywistości, jako obraz, pismo, układ znaczeniowy, przeczytana, wypowiedziana na głos, czy przebijająca się przez tło otoczenia ma swoje miejsce w symbolice. Jej występowanie w snach jest ściśle określone jako trzeciej literze alfabetu. Przypada jej symbolika odnosząca się do liczby trzy w klasycznej numerologii. Trzy symbolizuje Boską pełnie. W numerologii każdej literze alfabetu możemy przypisać symboliczną i znamienną wartość liczbową. W ten sposób każdemu słowu odpowiada liczba, będąca sumą jego liter. Jest to jeden z drogowskazów wspierających nas w rozpatrzeniu symbolicznego znaczenia danego słowa w naszych snach. Ważny choć nie dominujący. Liczba znaczeniowa litery z alfabetu prezentuje odmienną naturę słowa. Tym sposobem numerologia umożliwia przekształcanie liter, słów a nawet zdań w cyfry, odkrywając ukryte relacje pomiędzy literami czy słowami. To właśnie dzięki numerologi można zrozumieć czy dominujące słowo klucz w naszym śnie niesie pozytywne czy też wrogie aspekty dla naszego życia na jawie. W tym przypadku może wskazywać że litera C ma bardzo konstruktywny stosunek do życia. Zapobiegliwy i praktyczny, a jednocześnie radosny i twórczy. Potrafi cieszyć się  ze wszystkiego, nawet z najmniejszych drobiazgów. Każdy powód jest dla niej lub niego dobry do zabawy. Jest estetą, często o uzdolnieniach artystycznych lub przynajmniej o dobrym guście. Dlatego uważa się że osoba ukrywająca się za tą literą jest związana przede wszystkim z radością i nauką cieszenia się życiem. Tacy ludzie starają się chwytać każdą chwilę, aby zamienić ją w coś radosnego i pięknego…


« »