Wajdelota

 

 

 

Synonimy:  Wajdelota……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć   ?   Twój przeciwnik wytacza przeciwko tobie ciężkie argumenty?
Być   ?   pragniesz odmienić swój los?
Rozmawiać  z  ?   zmierzasz do poprawy swojego bytu?
Kłócić  się z  ?   poszukujesz swojej drogi życia?.

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

W przed-chrześcijańskiej Litwie to wróżbita pełniący rolę pomocnika lub kapłana niższego rzędu w obrzędach kultowych. W sennej rzeczywistości symbolizuje męski aspekt praw natury, a w terminologii sennej obrazowany jako Sędziwy Starzec, odzywa się tylko wtedy kiedy ma naprawdę coś do powiedzenia. Symbolizuje wiedzę jako potencjał który jest w każdym z nas, po który jednak możemy sięgnąć tylko w ostateczności, a i to nawet nie zawsze. W naszych snach zapowiada dużą samodzielność i możliwość określenia się już na początku naszego życia. Będziesz miał znaczne możliwości twórcze i osobistą autonomię. Jeśli nie będziesz miał siły i chęci by posuwać się naprzód w własnym rozwoju, to zrobi to za Ciebie życie a okres ten może być burzliwy i  trudny . Trudności te potęgować będzie dodatkowo egoizm i autorytaryzm wynikający z poczucia wyższości nad innymi. Okres będzie sprzyjał procesowi indywidualizacji Twojej osobowości. Będziesz mógł liczyć na samego siebie by znaleźć własną drogę w życie. Staraj się być aktywny i samodzielny, polegaj tylko na sobie i na wewnętrznym głosie. Pasywność będzie dla Ciebie miała fatalne skutki. W najlepszym przypadku osiągniesz samorealizację i sukces dzięki własnym wysiłkom, w najgorszym, klęskę osobistą i trudności w samorealizacji.  Dlatego musimy obserwować siebie i otoczenie zbierając wiedzę i doświadczenie, aby jeżeli nadejdzie czas, mieć szansę skorzystać z prawdziwych możliwości człowieka jako istoty światła…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »