Sanskryt

 

 

 

Synonimy:     Sanskryt….
Antonimy:      ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Odczytywać ? dotrze do Ciebie ukryty sens…
Uczyć się czytać ? znajdziesz nowe źródło wiedzy…
Recytować ? udzielisz komuś ważnego wsparcia duchowego…
Widzieć zapiski w – dawno nie widzianego znajomego…
Literować go ? oczekujesz na ważne dla siebie zmiany….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Sanskryt to święty język Indii i hinduizmu, język Upaniszad, Bhagawad Gity i wielu innych świętych pism dlatego jest on tak ważny, nie należy do łatwych do nauczenia ze względu na złożoną gramatykę. Mimo, że niektórzy nazywają go językiem martwym, użyczył on współczesnym językom indyjskim tysięcy słów, szczególnie w obszarach religii, kultury, nauczania i postawy osobistej. Wedy zawierają zapisane w Sanskrycie astronomiczne obliczenia sięgające 7000 lat w przeszłość, z kultury wedyjskiej, w której słowo to (arja) oznacza szlachetnych ludzi dążących do wyzwolenia swoich dusz z ciemności materii. Nie ma ten termin nic wspólnego z rasą, nic wspólnego z kulturą, lecz odnosi się wyłącznie do aspiracji duchowych do wyzwolenia atmy (duszy) z tamasu czyli ciemnoty. Język polski także należy do tej indoaryjskiej rodziny, możemy powiedzieć, że jest on dalekim krewnym języka Wed. Sanskryt cieszy się przywilejem bycia starożytną matką wielu języków. to bardzo ważny symbol senny, gdyż porozumienie się z niewidocznymi światem snu, do których należy nasza podświadomość, odbywa się poprzez symbole, które tworzą wyobrażony, niewidzialny obraz, który jest w stosunku do naszego sposobu myślenia na jawie wielowymiarowy. Tajemnicze litery Sanskrytu ujawniające swoją treść w naszych snach niosą ważne dla nas wiadomości i otwierają nam umysł. Ponieważ nasze myśli powstały z obrazów, można wykorzystać je jako symbole tak jak abecadło którym posługujemy się na co-dzień. Nasza podświadomość dokładnie wie, co oznacza każdy symbol, natomiast naszemu umysłowi przetłumaczenie i świadome zrozumienie tych sennych symboli sprawia to trochę więcej kłopotów. Jednak to poprzez uszeregowanie liter powstają słowa które nasz umysł świadomy zamienia na obrazy, które są o wiele bardziej wiernym odbiciem rzeczywistości. To w sennych znakach jest zawarta wiedza o stawaniu się, byciu i przemijaniu naszej świadomości, bo jaki kol-wiek język pisany jest przede wszystkim symbolami, uproszczeniem otaczającej nas rzeczywistości i znakami, które symbolicznie przemawiają do naszej podświadomości, określając pewne stany ducha, jaźni czy umysłu czy rzeczy. W sennej rzeczywistości to podpowiedź by być bardziej uważnym, by nie dać się życiu złamać i znaleźć swoją szansę na polepszenie bytu, rozwój świadomości i wyzwolenie…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »