R – Litera

 

 

 

 

 

Synonimy: R – Litera….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

R Litera – To człowiek który kocha wolność i niezależność a jego natura jest emocjonalna. Doskonale rozumie targające nim emocje i uczucia choć nie umie nad nimi zapanować. Wzbudza zaufanie u ludzi. Dobrze znosi trudne warunki życia dnia codziennego, choć nie umie przyjmować od innych…
Widzieć – w pracy spokojnie, ale stanowczo zasugeruj własne rozwiązania…
Czytać – nie bój się nowych obowiązków, gdyż świetnie sobie z nimi poradzisz…
Pisać ? w pracy narastają żale i pretensje, koniecznie wsłuchaj się w problemy współpracowników,może znajdziesz rozwiązanie…

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

R jako litera widziana w jakiejkolwiek formie sennej rzeczywistości, jako obraz, pismo, układ znaczeniowy, przeczytana, wypowiedziana na głos, czy przebijająca się przez tło otoczenia ma swoje miejsce w symbolice. Jej występowanie w snach jest ściśle określone jako osiemnastej literze alfabetu. Przypada jej symbolika odnosząca się do liczby dziewięć w klasycznej numerologii. W numerologii każdej literze alfabetu możemy przypisać symboliczną i znamienną wartość liczbową. W ten sposób każdemu słowu odpowiada liczba, będąca sumą jego liter. Jest to jeden z drogowskazów wspierających nas w rozpatrzeniu symbolicznego znaczenia danego słowa w naszych snach. Ważny choć nie dominujący. Liczba znaczeniowa litery z alfabetu prezentuje odmienną naturę słowa. Tym sposobem numerologia umożliwia przekształcanie liter, słów a nawet zdań w cyfry, odkrywając ukryte relacje pomiędzy literami czy słowami. To właśnie dzięki numerologi można zrozumieć czy dominujące słowo klucz w naszym śnie niesie pozytywne czy też wrogie aspekty dla naszego życia na jawie. W tym przypadku może wskazywać na człowieka ukierunkowanego na zdobywanie, poszukiwanie lub pogłębianie swojej wiedzy i mądrości. Jest to człowiek będący z reguły doskonałym nauczycielem, ponieważ potrafi gromadzić swoje doświadczenia i wyciągać z nich właściwe wnioski. Potrafi też to czego się nauczył przekazać w przystępny sposób innym. Z natury wrażliwy jest niecierpliwy i szybko poddaje się irytacji gdy ktoś go nie słucha, wykłóca się wtedy z innymi gdyż coś przebiega nie po jego myśli. Dokucza mu skłonność do melancholii i pesymistyczne podejście do ludzi i świata. W samej swojej istocie sen reprezentuje lub wskazuje na człowieka który jest z natury altruistą i marzycielem. Kocha wolność i niezależność a jego natura jest emocjonalna. Doskonale rozumie targające nim emocje i uczucia choć nie umie nad nimi zapanować. Jest chętnie słuchany i przyjaźnie odbierany przez ludzi. Jest adwokatem straconych spraw. To człowiek, w którym drzemią pasje i pragnienie osiągnięcia doskonałości. Pomaga mu w tym duża pracowitość, odpowiedzialność i ogromna witalność. Jest otwarty na ludzi i na ich potrzeby. Cechuje go wrażliwość i współczucie. Doskonale rozumie problemy drugiego człowieka i nawet w młodym wieku charakteryzuje się pewna dozą dojrzałości. Ponieważ sam decyduje o tym, co jest dobre a co złe, co moralne a co nie. Jeśli w swoim życiu podda się negatywnym namiętnością i zacznie podążać w niewłaściwym kierunku to stanie się przestępcą, okrutnikiem i typem spod ciemnej gwiazdy. Jak zwykle sen ma dwie strony tego samego medalu a odczytanie ich skryte jest w emocjach towarzyszących nam po przebudzeniu…


« »