Nasienie

 

 

 

Synonimy:     Nasienie, Nasiono…..
Antonimy:      Dorosły okaz…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć  –  sięgnij do swoich ukrytych możliwości a osiągniesz wszystko czego pragniesz…
Sadzić  –  z Twoich pomysłów wyrosną piękne idee…
Kupować  –  poszukujesz swojej drogi życia…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Nasienie, Nasiono to symbol podstaw życia, pełni jeszcze nie rozwiniętych możliwości, uśpione zdolności, możliwości i nadzieje. Nasienie jest także świętym ośrodkiem, z którego wyrasta drzewo życia i drzewo świata. Nasienie jest ogniwem łączącym minione i przyszłe pokolenia. Nasiono, które obumiera w ziemi, aby mogła powstać roślina, symbolizuje ciągłą przemianę śmierci i nowego początku w naturze, ale także ofiarę, i ponowne duchowe narodziny człowieka.  Funkcją nasiona jest przede wszystkim ochrona zarodka przed niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi całego potencjału zawartego w jego wnętrzu. Nasiono w symbolice mistycznej jest synonimem czystej, niezapisanej dziewiczej duszy, gdyż w swojej pierwotnej postaci posiada pełen potencjał istnienia, choć jeszcze w żaden sposób nierozwinięty i niewykształcony indywidualnie.  Każdy etap wzrostu nasiona można przyrównać do wzrostu świadomości duszy na drodze do doskonałości. W wielu starożytnych tekstach przypisywano mu ogromne znaczenie mistyczne. Czyniono to symbolicznie gdyż wierzono wręcz, że posiada duchowe i  Boskie właściwości.…..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »