Namaszczenie

 

 

 

Synonimy:      Namaszczenie, Pomazanie, Poświęcenie, Polanie…..
Antonimy:       Otumanienie…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Być  –  zdążysz z pewnymi sprawami rychło w czas…
Namaszczać   –  wyświadczysz komuś bezinteresowną przysługę…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Namaszczenie czyli pomazanie, fizycznie polega na polaniu olejem osób albo i czasami przedmiotów, żeby zmienić je same oraz ich stosunek do Boga i do wspólnoty wiernych. W Starym Testamencie jest mowa o tym, że namaszczani są królowie i kapłani, i że dzięki temu zostają oni obdarzeni Duchem Bożym….., Chrześcijanie namaszczają olejem chorych oraz tych, którzy mają przyjąć chrzest, bierzmowanie, święcenia albo są ustanowieni królami…., Namaszczenie olejem symbolizuje pierwotną wodę życia……., Namaszcza się na czole i dłoniach wypowiadając święte słowa, namaszczenia dokonuje kapłan….., Zaleca się, aby kapłani dokonywali namaszczeń wyłącznie własną ręką. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia. Ciekawostką jest to iż, jeżeli sakrament ten przyjmuje chory kapłan, namaszcza mu się zewnętrzną część dłoni, a nie jak w przypadku innych wewnętrzną. W sennej rzeczywistości namaszczenie jest wezwaniem do zmiany własnej istoty, oznacza konieczność oczyszczenia co pozwala zostać wtajemniczonym i otrzymać większą władzę nad samym sobą…… symbolizujący pierwotną wodę. We śnie namaszczenie może być symbolem uczestniczenia w duchowym obrzędzie przejścia, wzrostu świadomości…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »