Muzyka

 

 

 

Synonimy:     Muzyka, Gra, Granie, Muzykowanie, Orkiestra, Kapela, Melodia……
Antonimy:      Brak dźwięku……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Słyszeć cicho  –  już wkrótce zniknie większość Twoich problemów…
Słyszeć głośno  –  niepotrzebne wydatki…
Słyszeć subtelną  –  otrzymasz wesołe i dobre wieści…
Piękna   –  radosne życie…
Grać pięknie  –  szczęście w zaciszu domowym…
Dla zakochanych  –  wzajemne przywiązanie i oddanie…
Fałszować  –  zła atmosfera w domu…
Brzydka   –  nieporozumienia i zgrzyty w kręgu przyjaciół lub znajomych…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Muzyka symbolizuje chwałę Pańską i sfery niebiańskie, harmonijną mowę aniołów, lekarza najlepszego dla chorej duszy człowieka, gdzie Twój rozum uzdrowi złudzenie zmysłów, za pośrednictwem przyjemności ponad-zmysłowych, reprezentowanych przez strefę pośrednią docierającą najgłębiej. To właśnie jest muzyka.  Muzyka to harmonia stworzona z pierwotnego Chaosu, oko ucha, poezja dźwięku, Harmonia sfer.  Rozważania nad liczbą i proporcją doprowadzić miały pitagorejczyków do intuicyjnego odczucia harmonii sfer istnienia. Muzyka sfer to płaszczyzna pośrednia między światem materialnym a królestwem „czystej woli” stąd jej użytek, obok ognia i dymu, w liturgiach i rytuałach. Bo muzyka jest wszędzie, gdziekolwiek jest harmonia, jest ładem i proporcją, jest poezją dźwięku, największym dobrem śmiertelnych, jedyną przyjemnością zmysłową bez grzechu, pośredniczką między życiem zmysłowym a duchowym, formą przejaw Woli Boga, mową aniołów. Pitagoras mówił może mgliście o muzyce niebios „piękny porządek rzeczy”, którą on sam tylko mógł słyszeć, ale jego późniejsi wyznawcy doszli do wniosku, że odległości „planet” od Ziemi odpowiadają interwałom muzycznym. Podług tej teorii każda z „planet”, krążących we współśrodkowych sferach wokół Ziemi wydawała własny ton, co tworzyło razem „harmonię sfer”, słyszaną tylko przez wielkich…


Odniesienie poszczególnych planet do nut……

C ? Jowisz…. D ? Mars…. E ? Słońce…… F ? Merkury….. G ? Wenus….. A ? Księżyc…..

Odniesienia nut do barw….

C ? pomarańczowa…… D ? błękitna….. E ? niebieska….. F ? zielona….. G ? czerwona….. A ? żółta…… H ? fioletowa…..

Odniesienia do pór dnia i roku…..

D ? noc i zima…… A ? świt i wiosna…… C ? południe i lato….. G ? zmierzch i jesień.

Charakterystyczne zwroty i ich znaczenia…..

Stara piosenka ? powtarzanie rzeczy powszechnie znanych…… Wyśpiewać ? wygadać, wydać sekret, sypać, mówić wszystko na przesłuchaniu…… Zaśpiewać komuś requiem ? doczekać się jego śmierci…… Łabędzi śpiew – wydanie tchnienia…… Śpiew w kąpiel – okazywanie szczęścia…… Muzyka dysharmonijna – oszczerstwo….. Miła i subtelna – dobry znak….. Dźwięczny śpiew – radość i uciecha…… Pieśń nabożna – atmosfera skupienia…… Marsz żałobny – śmierć…… Głośna muzyka organowa ? wyraża religijne poczucie grzechu…… Organy grają weselnego marsza ? ślub……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »