Lęk

 

 

 

Synonimy:     Lęk, Drżeć, Trząść się……
Antonimy:     Być odważnym……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Z zimna  –  lekceważąco podchodzisz do życia…
Ze strachu  –  ostatni dzwonek do załatwienia pewnych spraw…
Z nerwów  –  gniew i nerwy trzymaj na postronku bo do nikąd nie prowadzą…
Z choroby  –  przejściowa niedyspozycja…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Lęk który sprawia mimowolną reakcje organizmu, to jedna z podstawowych cech pierwotnych, mająca swe źródło w instynkcie przetrwania. Stan silnego emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia, jest naturalną reakcją obronną naszego organizmu. Spowodowany jest zdolnością zapamiętywania i kojarzenia podobnych sytuacji w szczególności gdy podobna sytuacja w przeszłości miała groźne dla nas konsekwencje oraz w przypadku ludzi z umiejętnością abstrakcyjnego myślenia które powoduje swoiste wizjonerstwo że z tej właśnie decyzji wyniknie problem która spowoduje groźny skutek. Lęk jest nierozerwalnie połączony z naszymi doświadczeniami gdzie odstęp czasowy jest nieistotny gdyż wszystkie zdarzenia z przeszłości nasza podświadomość przechowuje jako swój potencjał na wszelkie przyszłe sytuacje ekstremalne w przyszłości przez całe nasze życie. To bardzo ważna zdolność ludzkiej jaźni że z pozoru oderwanych od siebie przeżytych sytuacji newralgicznych w życiu potrafi w stanie emocjonalnego napięcia wysublimować kreatywna nową wartość i obdarzyć nas potencjałem do rozwiązania problemu. Dlatego tez w sytuacji podobnej nasza podświadomość uruchamia sygnały zarejestrowane wcześniej a w nas budzi się lęk który ma nas przygotować do nadchodzącej w mniemaniu podświadomości konfrontacji. W tym kontekście lęk i podświadome drżenie w naszych snach może mieć skutek pozytywny gdy efektem jego działania jest ochrona nas lub naszego interesu albo negatywny gdy powstrzymuje nas przed konsekwentnym dążeniem do celu. Lęk związany jest z odczuwaniem sytuacji jako niebezpiecznej, ale źródło tej reakcji stanowi aktualny, określony stan naszej szeroko pojmowanej jaźni. Szybko wygasa jeżeli po wystąpieniu bodźca, który go wywołał, nie ma przykrych skutków jego działania. Wtedy reakcja zanika, a organizm przystosowuje się do zaistniałej sytuacji. W sytuacji, kiedy szkodliwe działanie bodźca trwa, przeżycie rozwija się, nasila i przenosi na reakcje naszego ciała w postaci drżenia, a nasza jaźń szuka zadowalającego rozwiązania sytuacji. W naszych snach jest symbolem popełnionych w przeszłości błędów których naprawienie tylko na pozór wydaje się trudne…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »