Kwestarz

 

 

 

Synonimy:  Kwestarz, Kwesta, Kwestujący, Filantrop, Kwestowanie,  Filantropia, Społecznik……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Gościć w swoich progach –   szczęście rodzinne…
Widzieć –   czeka Cię miła niespodzianka…
Rozmawiać z –   osiągniesz swoje cele ale wiele Cię to będzie kosztować…
Być –   szczęście i sukces w interesach…
Dawać –   wydostanie się z nieprzyjemnego położenia…
O(trzymać –   otrzymasz solidne wsparcie…

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

 Kwestarz to osoba kwestująca, czyli zbierająca datki pieniężne lub w naturze, na cele publiczne bądź charytatywny. To człowiek udzielający pomocy materialnej ubogim, często pracujący społecznie, nie bacząc na honorarium, w imię idei solidaryzmu społecznego finansujący akcje społeczne jako  fundator. To właśnie w takim śnie tkwi zawsze możliwość pokazania zarówno dobrych, jak i złych naszych  instynktów. Dawniej kwestarzami byli najczęściej zakonnicy, którzy zbierali datki na utrzymanie klasztoru. W czasach współczesnych kwestarzami są najczęściej wolontariusze, a niekiedy występują jako przedstawiciele określonej organizacji lub fundacji i są opłacani za uczestnictwo w kweście. Dobrym zwiastunem jest sen w którym okazujemy swoją dobroczynność i życzliwość, polegającą na bezinteresownym udzielaniu pomocy materialnej potrzebującym. Filantropia jest ideą czerpiąca inspirację z potrzeb własnego wnętrza i wskazuje na rozwój wyższych wartości do jakich warto zmierzać….

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »