Koło

 

 

 

Synonimy:     Koło, Krąg, Obwód, Pierścień……
Antonimy:      Kwadrat……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Koło  –  symbol niekończącego się nigdy życia…
Widzieć toczące się  –  zmienna kolej losu…
Wiele  –  osiągniesz upragniony cel…
Koło fortuny   –  niekończące się wzloty i upadki życiowe…
Obracające się w miejscu  –  czeka Cię podróż…
Duże   –  szybkie osiągnięcie celu…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Koło łączy symboliczną treść kręgu z modyfikującym ją aspektem ruchu, stawania się i przemijania, obok aspektu ruchu ważną rolę odgrywa także promieniste uporządkowanie szprych koła. W większości kultur koło pojawia się jako symbol solarny. Również na Środkowym Wschodzie rozety spotykane w licznych ornamentach pozostają w związku z kołem jako symbolem solarnym. Koło jest głównym symbolem buddyzmu i symbolizuje różne formy bytu, które potrzebują zbawienia, jak również naukę Buddy jako „koło życia” i „koło nauki”. Koło może być również symbolem całego kosmosu w odniesieniu do jego nieustannych cykli odnowy w tym rota mundi różokrzyżowców. Bardzo często koło pojawia się jako symbol Boga i wieczności. Księga Daniela opisuje wizję płonących kół wokół głowy Boga, Ezechiel zaś wizję kół obsadzonych oczami, które biegną i zarazem pozostają w miejscu, wyrażając w ten sposób wszechmoc Boga. Również Zodiak często porównywano z kołem. C.G. Jung widzi w kole symbol jedności w wielości, jako szczególną postać mandali….., W sennej rzeczywistości symbolizuje nieubłagany upływ czasu i jego główny nurt, zmieniające się nieustannie pory roku, cykl nieustannych narodzin, śmierci i odrodzenia jakim jest objęta ludzka istota….., W alchemii koło wyobraża circulatio, obrót wszechświata, wzniesienie się człowieka ku Bogu i zstąpienie Boga między ludzi…., Koło symbolizuje także schemat stworzony przez naszą jaźń, w sensie wewnętrznego potencjału, jaki przejawia się w rzeczywistych wydarzeniach.  Koło to całkowitość, harmonia, naturalna kolej rzeczy, jest symbolem absolutnym, kompletnym, prawdziwą głębią istnienia, oświecenia i prawdziwej natury rzeczy. Jest symbolem łączącym widoczne i ukryte treści, proste i głębokie, puste i pełne. Można przez niego wyrazić nieskończoność, pamiętając, że koło jest symbolem prawdziwej głębi i nieskończoności.  W praktykach magicznych koło uchodzi za skuteczny symbol ochrony przed złymi duchami, demonami, stąd zapewne wywodzi się jego ochronna funkcja. Koło widziane we śnie jest dość popularnym tematem naszych snów, mocno powiązanym ze stanem umysłu śpiącej osoby. Jest symbolem siły i zachowania równowagi  i wewnętrznego spokój, ma wręcz magicznie ochronny charakter. W snach wiele niedoskonałości można zauważyć, spoglądając dokładnie na kontury wyśnionego koła, które odzwierciedlają nasz stan umysłu, a nie matematycznie poprawny Krąg.  Jednak idealne koło manifestacje doskonałość jako naszą drogę  w snach staje się tym bliższy doskonałości im stan naszej jaźni jest jej bliżej…Na płaszczyźnie życia codziennego koło przedstawia fortunę, czyli życiowe wzloty i upadki, gdzie zamyka się krąg naszych życiowych poszukiwań…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »