Kadet

 

 

 

Synonimy:  Kadet……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Kadet  – w sennej rzeczywistości reprezentuje surowo wychowywane…
Być  –  kłopoty z  dzieci, spory i zwady…
Wielu –  Twoje dzieci  gdy dorosną niekoniecznie będą wdzięczne za ojcowskie lub matczyne rady…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Kadet w symbolice sennej to wychowaniec korpusu akademii szkoły wojskowej, jednak to jeszcze nie żołnierz, symbolizuje wewnętrzne tarcie pomiędzy pragnieniem wolności i indywidualności a koniecznością podporządkowania się komuś bezgranicznie i oddania swojej wolności a nawet życia w czyjeś ręce. Konieczność podporządkowania się i duszna atmosfera, nie sprzyjająca rozwojowi osobowości. Nadużywanie władzy ze strony przełożonych w twoim śnie wskazuje na pasywny tryb życia i wycofanie się do roli obserwatora co wprowadza wiele napięć. Jest to wyraźny okres trudności w realizowaniu się w sposób indywidualny. Sen wskazuje że nauka respektu dla innych i funkcjonowania w grupie, nie powinny polegać na konieczności podporządkowania się osobom, lecz wspólnym celom….

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »