K – Litera

 

 

 

 

 

Synonimy: K – Litera….
Antonimy: ….

 

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

K Litera – to litera wskazująca na intuicyjne jako wewnętrzny mechanizm samorozwoju. W swoim sennym przekazie wzmaga wewnętrzne zdolność i nakłania do kontaktu z własną podświadomością. Nigdy nie wycofuje się i nie składa broni gdy zostanie pominięta ale cierpliwie odbudowuje swój wpływ, ilekroć zostanie sprowadzona do roli lekceważonego doradcy. Posiada duże zdolności adaptacyjne do najbardziej nawet niekorzystnych warunków zewnętrznych a jej konsekwencją i objawieniem się w snach jest dążenie do uczciwości i prawda…
Widzieć – nie akceptujesz jakiejś części swojego życia…
Czytać – zdobędziesz zaufanie współpracowników tylko uczciwością i solidnością…
Pisać ? dokończysz skomplikowany projekt czym zyskasz podziw i szacunek…

 

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

K jako litera widziana w jakiejkolwiek formie sennej rzeczywistości, jako obraz, pismo, układ znaczeniowy, przeczytana, wypowiedziana na głos, czy przebijająca się przez tło otoczenia ma swoje miejsce w symbolice. Jej występowanie w snach jest ściśle określone jako jedenastej literze alfabetu. W sprawach wzniosłych przypada jej symbolika liczby mistrzowskiej jedenaście choć w swojej przyziemnej istocie odnosi się do do liczby dwa w klasycznej numerologii. W numerologii każdej literze alfabetu możemy przypisać symboliczną i znamienną wartość liczbową. W ten sposób każdemu słowu odpowiada liczba, będąca sumą jego liter. Jest to jeden z drogowskazów wspierających nas w rozpatrzeniu symbolicznego znaczenia danego słowa w naszych snach. Ważny choć nie dominujący. Liczba znaczeniowa litery z alfabetu prezentuje odmienną naturę słowa. Tym sposobem numerologia umożliwia przekształcanie liter, słów a nawet zdań w cyfry, odkrywając ukryte relacje pomiędzy literami czy słowami. To właśnie dzięki numerologi można zrozumieć czy dominujące słowo klucz w naszym śnie niesie pozytywne czy też wrogie aspekty dla naszego życia na jawie. Liczba jedenaście jaka reprezentuje literę K to aspekt dominujący, który sprawia, że sprawy ducha zaczynają brać przewagę nad materią. To poszukiwacze odwiecznych prawd, mający dostęp do wewnętrznej wiedzy, poprzez dużą intuicję i zdolności rozumienia szeroko pojmowanego otoczenia. Jednocześnie spoczywa na nich silna presja dawania sobą przykładu moralnego i etycznego, wytyczania kierunku rozwoju dla innych, słabszych i zagubionych. W tym przypadku sen może wskazywać na człowieka który jest mocny u podstawy, zdecydowany i stały. Cechuje go uczciwość i dążenie do sprawiedliwości a przy tym opieka nad słabszymi. Ma zdolności kierowania sobą jak i innym, gdyż potrafi sprawnie zarządzać ludźmi, dając trafne rady i uwzględniając ich potrzeby. Natchnienie i inspiracje w swoim życiu czerpie bezpośrednio z głębi swojej istoty, gdyż ma dobrze rozwiniętą intuicję wglądu w naturę otoczenia. Jego największym problemem jest nadmierna uczuciowość i emocjonalność, z którą nie zawsze sobie radzi w sytuacjach skrajnych. To człowiek wrażliwy na potrzeby drugiej osoby, chętny do wejścia w relację z innymi najczęściej tymi „słabszymi”, skory do daleko idącej pomocy i poświęcenia. Najbardziej lubi współpracować z innymi, rzadko porywa się do samodzielnych zadań, najlepiej bowiem czuje się w grupie. Sen sam w sobie o literze K nosi znamiona wsparcia i rozjaśnia nam kierunek w jakim powinniśmy zmierzać…


« »