Hymn

 

 

 

Synonimy:    Hymn, Chorał, Pieśń pochwalna…..
Antonimy:    …..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?

Słyszeć – trudności w przedsięwzięciach……
Śpiewać – szczęście i powodzenie w życiu…..
Razem z partnerem śpiewać – wzajemności i przywiązania w miłości…..
Podczas zawodów – kłopoty dotkną któregoś z Twoich znajomych……

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.


Próba zintegrowania się ze społecznością lokalna, nawiązania kontaktów z najbliższym otoczeniem, rozbicie skorupki szczelnie chroniącej nas przed światem zewnętrznym. Hymn uroczysta i podniosła pieśń pochwalna, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby, wydarzenia, ojczyzny, a także idei. W kręgu kultury europejskiej hymny znane były już w starożytności. Na stałe weszły do kanonów kulturowych wraz z rozwojem chrześcijaństwa, który uczynił swoim ten rodzaj literacki wzorując się na hebrajskim Starym Testamencie i judeochrześcijańskim Nowym Testamencie. W literaturze średniowiecznej miał charakter niemal wyłącznie religijny. Współcześnie utożsamiany z pieśnią patriotyczną. Jednym z najsłynniejszych hymnów w ujęciu muzycznym jest hymn koronacyjny Georga Friedricha Händla „Zadok the Priest”, który od swej premiery w Opactwie Westminsterskim do czasów obecnych wykonywany jest podczas każdego kolejnego nabożeństwa koronacyjnego. Znanym polskim hymnem jest Hymn do miłości Ojczyzny stworzony przez Ignacego Krasickiego, oraz Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, panie?”….., Co nam pragnie powiedzieć nasza podświadomosć sprowadzając do nasego swiata snów symbol w postaci Hymnu….., Nasz problem polega na tym że stoim troche z boku…., nie bardzo nam to pasuje…., Hymn symbolizuje próbę zintegrowania się ze społecznością lokalną, nawiązania kontaktów z najbliższym otoczeniem, co wreszcie sprawi rozbicie skorupki szczelnie zbudowanej do okoła własnego „ja” i otworzy nas przed światem zewnętrznym na jego wpływy które pozwalają nam sie rozwijać….

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »