SENNIK


Największy zbiór informacji o snach


Obecnie mamy 91 artykułów oraz 13722 wpisów
sennik


Przeczytaj cytaty wielkich ludzi:
spirytyzm alchemia kabała kabylion karma reinkarnacja oświecenie mistycyzm gnoza tao buddyjskie koran talmud biblijne testament natchnione przemyslenia cytaty sarych


Hrabia

Hrabia

 

 

 

 

 
Synonimy: Hrabia, Hrabianka, Hrabicz, Hrabina, Hrabiostwo….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Hrabia – sen wskazuje na osobę wywyższającą się w otoczeniu. Sen w swjej stocie nakłania by od samego początku kształtować swoje zdolności i daleko posuniętą tolerancje, a jednocześnie wyzbyć się nadmiernej ignorancji, impulsywności i nieostrożność w kontaktach z otoczeniem. Nie ulegać pasji nieustannego ?wywyższania się ponad innych?, w celu zaspokojenia własnej próżności a nawet pychy….

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….


« »

Permanent Link

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Hrabia

Hrabia

 

 

 

 

Synonimy:      Hrabia, Arystokrata, Graf, Magnat, Jaśniepan, Możnowładca…..
Antonimy:       Nędzarz…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć  –  udawanie zamożnego może wprowadzić Cię w poważne kłopoty…
Być hrabią   –  Twoje Ego stanowczo za wysoko sięga….
Poślubić hrabiego   –  wstąpisz w związek małżeński z osobą prostą….
Otrzymać tytuł  –  spotka Cie wielki zaszczyt….
Rozmawiać z nim  –  uosabia zagrożenie, które wiąże się z udawaniem kogoś, kim się faktycznie nie jest….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Podstawową cechą przynależności do szlachty było posiadanie odrębnego statusu prawnego, a symboliczną manifestacją przynależności do danego rodu było prawo do używania herbu. Szlachta posiadała odrębną od pozostałych warstw społecznych kulturę, wyrażającą się strojem, językiem, literaturą, sposobem życia. Istnienie przywilejów prawnych, takich jak prawo do noszenia broni, prawo do posiadania ziemi i nienaruszalności majątku, prawa do pełnienia urzędów czy prawa wyborcze. sen w którym jawi nam się symbol hrabiego zwraca nam uwagę na nasza rodzinę, jako odrębna i niezależna komórkę naszego społeczeństwa. W swoim przekazie nasza podświadomość zwraca nam uwagę byśmy zacznij wreszcie troszczyć się o swój dom i wychowywanie dzieci, gdyż jet to sprawa zaszczepienia pożądanych przez nas tradycji jak i pokoleniowa tak jak dbanie o dobre imię, herb i tytuł, ród powinno się wyssać z mlekiem matki…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »

Permanent Link

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *