Honor

 

 

 

Synonimy:     Chwała, Honor, Splendor, Zaszczyt, Cześć, Dobre imię……
Antonimy:      Dyshonor, Hańba……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Być honorowym    –   próba uwolnienia się ze sztywnych ram konwenansu….
Mieć swój   –   symbolizuje szacunek do wartości…
Zaświadczyć o honorze   –   mieć czyste sumienie…
Oddać honory   –   smutek i rozczarowanie…
Pozbawić kogoś honoru    –   złe czasy…
Przyjmować honory   –   radosne życie…

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

.. Honor to postawa, dla której charakterystyczne jest połączenie silnego poczucia własnej wartości z wiarą w wyznawane zasady moralne, religijne lub społeczne. Naruszenie zasad honoru przez siebie lub innych odbierane bywa jako „dyshonor” lub „hańba”. W wielu społeczeństwach takie naruszenie pociąga za sobą natychmiastową, osobistą reakcję „zhańbionego” lub innego członka tej samej grupy. Tym różni się honor od pojęcia godności osobistej ? godność nie wymaga zemsty, honor tak. Godność traci się w ciężkich warunkach bytowych, honor jako dążenie do jej odzyskania może się nawet wzmacniać. Honoru nie wystarczy zadeklarować, podlega on udowodnieniu w sytuacji, która pozwala na weryfikację według norm moralnych danej społeczności. Nie ma się więc honoru jako cechy immanentnej, istniejącej niejako z założenia, która podlegałaby późniejszemu potwierdzeniu lub też utracie. To, czy ktoś jest honorowy, można stwierdzić dopiero na podstawie oceny jego zachowania w sytuacji, w której dana osoba udowadnia czynem deklarowane przez nią wartości, zdając w pewnym sensie „praktyczny egzamin z honoru”. Równocześnie oznacza to, że pojęcie honoru jest subiektywne i silnie osadzone w kulturze i epoce. Świadomość posiadania honoru jest również jednym z najważniejszych kryteriów samooceny jego dysponenta. Pojęcie honoru można rozciągnąć na inne osoby, tak więc obrona czyjejś godności osobistej dowodzi wysokich standardów moralnych obrońcy. Działanie zgodnie z honorem, czasem specyficznie pojmowanym, ma duże znaczenie dla rozwoju społeczeństwa. Honor jako skłonność do obrony godności jest jedyną rzeczą, która pozostaje, a nawet wzmacnia się, w ekstremalnie trudnych warunkach. Lucka idea honoru w sennej rzeczywistości odzwierciedla całą drogę rozwoju naszej wewnętrznej istoty do doskonałości….., Liczy się tylko to co doświadczyliśmy i pojęliśmy…, to czy ktoś pojął lekcje życia czy nie – ” można stwierdzić dopiero na podstawie jego zachowania w sytuacji, w której dana osoba udowadnia czynem deklarowane przez nią wartości, zdając w pewnym sensie praktyczny egzamin z poziomu swojego rozwoju”…….

 

Więcej przeczytasz na WiedzaDuchowa 24….. 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »