Gaja

 

 

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.
Piękne i wspaniałe imie, nosiła je starożytna Gaja, żona Uranosa. Rezolutna i przedsiębiorcza kobieta, pragnie porządku w swych stosunkach życiowych. Gdy się raz zdecyduje, czy to na coś dobrego, czy złego, wówczas bardzo trudno jej to wyperswadować i nawrócić na inną drogę. Odznacza się wytrwałością i czeka cierpliwie na realne wypełnienie się swych projektów i planów. Doskonale potrafi rządzić innymi. Zrównoważona o sympatycznym usposobieniu, umysł posiada spokojny, dąży do osiągnięcia zadowolenie i spokój. Dzięki silnej woli jest zdecydowana i zazwyczaj osiąga cel, jaki sobie postawi w życiu. Podstawę jej charakteru tworzy dążenie do miłości i przyjaźni. Będzie dobrą żoną i matką. Jedynka symbolizująca na poziomie energetycznych wibracji to imię jest uważana za liczbę doskonałą, reprezentującą niewidzialną, aktywną siłę twórczą, leżącą u podstaw wszystkiego, co istnieje. Symbolizuje ona również nasze ego i świadomą aktywność, początek przedsięwzięć i ważnych etapów naszego życia. Związana jest ona z naszą indywidualnością i jej uzewnętrznianiem. Może oznaczać zarówno samodzielność jak i samotność w zależności od tego czy przejawia się ona w sposób harmonijny czy nieharmonijny. Osoby o tym imieniu są zdolni wspiąć się bardzo wysoko. A to oznacza, że są aktywne, energiczne, pobudliwe i impulsywne, o optymistycznym nastawieniu do życia, otwarci na zmiany i nowe doświadczenia. Brzmienie imienia symbolizuje energię żywiołu w ruchu, a liczby opisujące imię są związane z inicjacją nowego działania lub przedsięwzięcia. Związane są również z przywództwem i trudnościami w ukończeniu rozpoczętych działań….

 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj: http://moj-imiennik.pl/gaja


« »