Damazy 

 

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.
Damazo- podbijać, zdobywać. Człowiek mądry, potrafi umiejętnie prowadzić swe interesy, ma liczne projekty i pomysły w swej głowie jednak może czasem wykazywać pewne niezdecydowanie lub zmienność. Chętnie wypełnia swe obowiązki i broni swego honoru. W zachowaniu miły i uprzejmy. Łatwo zdobywa popularność w towarzyskie. Jest to człowiek o dobrej woli, co jednak nie zawsze zostaje zrozumiane przez otoczenie. Niezwykle wrażliwy, przeżywa nieraz rozczarowania z trudnościami, jakie mu stwarzają inni ludzie. Przy czym trzeba dodać, że przykrości życiowe znosi w milczeniu i się nie skarży. Jedynka symbolizująca na poziomie energetycznych wibracji to imię jest uważana za liczbę doskonałą, reprezentującą niewidzialną, aktywną siłę twórczą, leżącą u podstaw wszystkiego, co istnieje. Symbolizuje ona również nasze ego i świadomą aktywność, początek przedsięwzięć i ważnych etapów naszego życia. Związana jest ona z naszą indywidualnością i jej uzewnętrznianiem. Może oznaczać zarówno samodzielność jak i samotność w zależności od tego czy przejawia się ona w sposób harmonijny czy nieharmonijny. Osoby o tym imieniu są zdolni wspiąć się bardzo wysoko. A to oznacza, że są aktywne, energiczne, pobudliwe i impulsywne, o optymistycznym nastawieniu do życia, otwarci na zmiany i nowe doświadczenia. Brzmienie imienia symbolizuje energię żywiołu w ruchu, a liczby opisujące imię są związane z inicjacją nowego działania lub przedsięwzięcia. Związane są również z przywództwem i trudnościami w ukończeniu rozpoczętych działań. Reprezentują energie i moc w całej swej sile i okazałości. Liczby Opisujące imię to znaki silne i twórcze. Energia liczb jest siłą zapoczątkowującą coś nowego….

 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj:    http://moj-imiennik.pl/damazy


« »