Bajt

 

 

 

 

 

Synonimy: Bajt….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Bajt – w sennej rzeczywistości to podstawowy znak by odwołać się w swoich decyzjach do zdobytych już wcześniej doświadczeń w wiadomej dla Ciebie sprawie…

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Oznacza dokonywanie intensywne pragnienie zmierzające do zgłębienia znajomości jakiejś drobnej ale fundamentalnej części samego siebie, swojej prawdziwej natury, do wniknięcia w głąb najmniejszego nawet okrucha informacji na ten temat. Zazwyczaj przedstawia podświadomość, która kieruje świadomość ku przyczynie przykrych wydarzeń, jakie miały miejsce we wczesnym dzieciństwie i są źródłem powtarzających się w naszym życiu sytuacji, powtarzającego się zachowywania i cierpienia z nim związanego. Przedstawia pracę nad uświadamianiem sobie znaczenia naszych doświadczeń w długiej drodze do zrozumienia siebie i trochę większej całości jaką jest nasze otoczenie…


« »