Dobrze widzi się tylko sercem. To, co ważne jest niewidoczne dla oczu.
Antoine de Saint – Exupery

Aura Człowieka

             
Każdy człowiek posiada swoistą subtelną energię nazywaną Aurą, która wielobarwną wstęgą oplata jego ciało. Aura nie jest żadną osobliwością posiada ją cała materia, nie mniej jednak żywe organizmy poprzez aurę emanują swoje doznania, emocje, swój stan zdrowia, swoją osobowość, w aurze odbijają się jak w energetycznym lustrze kompletnie wszystkie procesy zachodzące w naszym organizmie. Kolory aury nie są stałe, nieustannie się zmieniają, ale nie tylko kolory się zmieniają, zmienia się również ich intensywność, te zmiany są zależne od silnych emocji i innych procesów umysłowych i organicznych nawet na podstawowym poziomie komórkowym….. Według mistyków podstawowe kolory aury, czyli; niebieski, żółty i czerwony są odzwierciedleniem naszej osobowości i jeżeli barwy są czyste, przejrzyste,intensywne to świadczy o wysokim poziomie rozwoju umysłowego i duchowego, natomiast, jeżeli człowiek posiada zacierające się kolory graniczące skalą barwy z szarością to rozwój człowieka na poziomie umysłowym i duchowym jest na niskim poziomie a jego osobiste cechy charakteru słabo wykształcone. Człowiek przebywając w otoczeniu innych promieniujących swoją energią ciał w postaci aury podlega ich emanacji w większym lub mniejszym stopniu,wpływ tego promieniowania jest wyraźnie widoczny w fluktuacji barw naszej aury. Aura dokoła przedmiotów nieożywionych jest niezmienna i wpływa na nas z tą samą intensywnością, energetyczna struktura aury roślin takich jak drzewa, kwiaty, krzewy podlega zmianą, ale nie są one tak intensywne i można je określić jak falowanie odcieni i intensywności tych samych barw, można też powiedzieć, że człowiekowi będącemu w polu np. drzewa „udziela się” wpływ jego oddziaływania i po pewnym czasie barwy drzewa i człowieka w mniejszy lub w większym stopniu „falują” podobnie. Podobna sytuacja jest z zwierzętami z tą jednak różnicą, że barwy u zwierząt zmieniają się o wiele szybciej i raczej nie falują tylko „mieszają” się, a nieraz nawet zmieniają się na całkiem inne, wahania aury u zwierząt odzwierciedlają się w naszej aurze z tym jednak, że jakieś mocne i skrajnie złe odcienie emocji są blokowane przez naszą aurę, wygląda to tak jak by na „zewnętrznej powłoce naszej aury prześliznął się jakiś cień i szybko zniknął. Niestety nie tyczy się to wszystkich, u osób z słabo rozwiniętą aurą wyraźnie zaznacza się przeniesienie złych emocji z aury zwierzęcia na aure człowieka, nieraz wygląda to tak, (piszę w przenośni)jak byśmy „wlali atrament do czystej wody, atrament

po pewnym czasie zabarwia całą wodę”. Najtrudniej jest mi opisać wpływ aury jednego człowieka na aurę drugiego, jest tak wiele zmiennych że opisanie wszystkich nie jest możliwe…..   Ale….. Zaznaczę pewne istotne zależności…..Zacznę od tych milszych….Jeżeli popatrzymy na aurę dwojga szczerze kochających się ludzi to wyraźnie widać przeplatające się harmonijnie podobne odcienie kolorów, ale jeżeli jeden z partnerów ma jakieś mniej wzniosłe intencje to w jego barwie aury daje się dostrzec, że niektóre odcienie bardziej Falują lub zanikają. Posiadając wyczulony zmysł wzroku na obserwacje aury dochodzimy do oczywistych wniosków jednak, kiedy to obserwujemy i tak jesteśmy zszokowani….. Że przyziemne uczucia takie jak gniew, złość, zawiść, pożądanie bardo źle oddziaływają na całą aurę, osłabiając ją tak,  że wyraźnie widać, że ktoś ma złe emocje. Jeżeli patrzymy na dwoje rozmawiających ludzi, z których jeden źle życzy drugiemu to wygląda to tak jak by ciemna aura jednego człowieka chciała wniknąć lub nawet napaść na czystą aurę drugiego z
rozmawiających i jeżeli atakowaną osobą jest człowiek „światły” to oddziaływanie „złej” aury rozbija się po jej strefie zewnętrznej nie wywierając większych zmian na całości, ale jeżeli drugi człowiek podda się złym emocją to i aura tymi emocjami emanuje i upodabnia się do aury napastnika…..W moim mniemaniu Aura nie tylko jest subtelnym promieniowaniem wewnętrznej energii żywych organizmów, ale dla wyższych poziomów rozwoju człowieka jest także swoistym polem ochronnym, barierą oddzielającą nas od negatywnych wpływów otoczenia i ludzi, byśmy nie musieli podlegać zbędnym wpływom a zarazem mogli tu żyć i rozwijać się wśród tak wielu złych emocji. Jest dla mnie jasne że taką barierę trzeba sobie wypracować, że trzeba wiele przeżyć by móc się nią oddzielić od otoczenia.      


Żeby być bardziej ścisłym muszę jeszcze zaznaczyć, że w chwili obecnej w wielu instytutach na całym świecie prowadzi się wnikliwe badania nad właściwościami aury. Wiadomo, że każdy z nas ma fizyczną aurę złożoną z materii i z pól energetycznych, które ją otaczają, wiadomo, że człowiek jest istotą ciepłą a więc emituje promieniowanie cieplne w swoim bezpośrednim otoczeniu,  wynikają z tego ruchy powietrza w pobliżu ciała, nasz organizm emituje energię podczerwoną, otaczają nas również elektrostatyczne i elektryczne pola jonów. Ponadto emitujemy niskie poziomy radiacji elektromagnetycznej o rozpiętości od mikrofal aż po UV,przy czym niskie częstotliwości są związane z podstawowymi procesami zachodzącymi w naszym organizmie takimi jak; krążenie, metabolizm, procesy wewnątrz komórkowe, wyższe częstotliwości są związane z pracą naszego mózgu, świadomością, emocjami. Jednak a może przede wszystkim aura zawiera kolor, a tego tak łatwo nie daje się wyjaśnić, gdyż kolor powstaje z rozszczepienia się światła i to światła bijącego z wnętrza naszego organizmu a z tym fenomenem na razie nauka nie może sobie właśnie poradzić…..  

 Czym zatem jest naprawdę aura?   

Aura jest cudownym mechanizmem do otwartej komunikacji z otaczającymi nas światem i ludźmi, odzwierciedla całą naszą życiową energię w najmniejszych nawet szczegółach. Posiadanie własnego biopola energetycznego, pozwala nam oddziaływać energetycznie na całą otaczającą nas przestrzeń a poprzez zwiększanie swojej świadomości możemy wpływać na wartości innych pól, zmieniając ich oddziaływanie, a przez to i ich właściwości, musimy też wiedzieć, że one oddają nam tyle samo energii(mocy), co my do nich wysyłamy, a te subtelne energie współbrzmią tą samą wartością tzn. dobra przyciąga dobrą, zła-złą…..A więc źródłem siły biopola-aury jest szeroko pojęte nasze wnętrze tworząc charakterystyczny dla nas kształt, kolory, gęstość i grubość niosąc tym jeszcze wiele innych informacje o stanie fizycznym,umysłowym i duchowym, co może być podstawą do postawienia diagnozy lekarskiej na wiele miesięcy wcześniej nim choroba się ujawni, dając nam szanse na podjęcie działań zapobiegawczych, niedopuszczających do powstania choroby. Po śmierci człowieka aura zanika, z tego wynika, że aura jest tylko swoistym organizatorem i rejestratorem tego, co się dzieje w ciele za życia, zachowującym dokładny zapis naszej przeszłości i teraźniejszości a nawet wskazującej nasze możliwości przyszłego rozwoju. Aura ma jeszcze wiele innych istotnych zadań, napewno, włancza nas do większego biopola, jakim jest nasza Matka Ziemia, pozwala sięgnąć jeszcze dalej do świadomości kosmicznej i jeszcze dalej….. Aura wiąże również ciało z duszą gdyż jest formą pośrednią pomiędzy materią a duszą niezbędną zasadą wiążącą dusze. Muszę wyraźnie zaznaczyć, że Aura wszystkich istot oraz wszelkiej materii jest podstawową zasadą organizującą strukturę życia organizmów od początku wszechświata aż po teraz, i porządkuje oraz zapisuje całą strukturę biologiczną, rozwój biologiczny oraz zachowanie wszelkiego rodzaju materii – zarówno żywej, jak i nieożywionej. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że człowiek w swojej podstawowej postaci składa się z ciała, aury(ducha, zasady życia mającego kreacje na poziomie współtworzenia z materii nieożywionej różnych form życia i utrzymywania ich istnienia oraz zapisywania całego procesu w jednostce, ale i w gatunku) oraz duszy zbierającej doświadczenia w formie głębokiego odczuwania…..
 

 

KOLORY AURY   

Każda aura ma swój podstawowy kolor, który zawiera ważne informacje o człowieku, odkrywając jego emocjonalną, psychiczną i duchową naturę. Pokazując jego emocje, ale i problemy, niedoskonałości, niedokończone sprawy. Bardzo ogólnie przyjmuje się że kolory aury oznaczają; 

 

POZYTYWNE WIBRACJE AURY

 BIEL

 

– CZYSTOŚĆ DUCHOWA,PRAWDOMÓWNOŚĆ,SZCZEROŚĆ,SZCZERE INTENCJE…..
                                                                                                                     
CIEPŁY BRĄZ

 

– KONSTRUKTYWNE DĄŻENIA,  ANALIZOWANIE JAKIEGOŚ PROBLEMU…..
  
 CZERWIEŃ

 

– DUŻE POZYTYWNE LIBIDO,  ZRÓWNOWAŻONA SIŁA,  MOCNE RACJONALNE  ZAINTERESOWANIA…..
 
 FIOLET

 

-WYSOKI POZIOM ROZWOJU UMYSŁOWEGO I DUCHOWEGO,  SZEROKO POJĘTA EMPATIA… 
 
  INTENSYWNY FIOLET Z NUTKAMI ZŁOTEGO

 

– CZŁOWIEK NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE ROZWOJU   OBDARZONY SIÓDMYM ZMYSŁEM ZBLIŻAJĄCY SIĘ  DO  OŚWIECENIA…..      
 
 NIEBIESKI

 

– WEWNĘTRZNY SPOKÓJ,HARMONIA,RÓWNOWAGA,SZCZĘŚCIE…..
                                                                                                                     
JASNONIEBIESKI

 

– SZCZERE POŚWIĘCENIE, MOCNY SYSTEM WARTOŚCI WEWNĘTRZNYCH…..
 
NIEBIESKOFIOLETOWY

 

– ZBLIŻANI SIĘ DO PRZEJŚCIA NA WYŻSZY POZIOM   ODCZUWANIA 

 NIEBIESKOZIELONY

 

– ODCZUWANIE  SYMPATII, WSPÓŁCZUCIA, POPIERANIE
KOGOŚ…..CZEGOŚ…..  

POMARAŃCZOWY

 

– WEWNĘTRZNA MĄDROŚĆ,CIEPŁE HARMONIJNE ODCZUCIA….
                                                                                                                     
RÓŻ 

 

– SILNA OSOBOWOŚĆ,PODĄŻANIE ZA GŁOSEM SERCA,MIŁOŚĆ……
                                                                                                                    
 RÓŻOWO LILIOWY

 

– OGÓLNA EMPATIA….   

SŁONECZNY RÓŻ

 

– OGARNIAJĄCA ISTOTĘ CZŁOWIEKA MIŁOŚĆ……

 RÓŻOWO ŻÓŁTY

 

– DOSTĘP DO UNIWERSALNEJ WIEDZY DUCHOWEJ……
                                                                                                                     
ZIELONY

 

– ROZWÓJ,WZROST,BOGACTWO WEWNĘTRZNE…… 

INTENSYWNA ZIELEŃ

 

– SZCZEROŚĆ,  TOLERANCJA,  ZROZUMIENIE

ZŁOTY

 

– WIELKA MĄDROŚĆ,  OŚWIECENIE,  WSZECHWIEDZA……
             
 FIOLETOWY Z ISKRAMI SREBRNYMI LUB ZŁOTYMI

 

– OPTYMIZM,  NADZIEJA,  ŚMIAŁOŚĆ……

ŻÓŁTY,  BIAŁY

                          NEGATYWNE WIBRACJE AURY

Żeby poprawnie odczytać i zrozumieć ogólną symbolikę negatywnych kolorów aury musimy wiedzieć że najczęściej są one wyblakłe, mało ostre, zamazują się, przytłaczające, nieprzyjemnie falują, są jakieś ciężkie, męczące często zabrudzone jakąś bliżej nieokreśloną substancją niepodobną do żadnego koloru……

 

-NICZYM NIEUZASADNIONE SKĄPSTWO,WYBUJAŁE EGO,EGOIZM.

SZARO BRĄZOWY

 

 

– PŁYTKA  ZAZDROŚĆ  WYNIKAJĄCA Z  NISKIEGO  POCZUCIA  WŁASNEJ   WARTOŚCI,  EGOIZM……

BRUDNA CZERWIEŃ

 

– ZŁOŚLIWOŚĆ, ZŁOŚĆ, DUŻE ROZGORYCZENIE  I  JAKIŚ  NIEUZASADNIONY  NICZYM  ŻAL…..

KRWISTO CZERWONY

 

– OZNACZA, ŻE KIERUJĄ CZŁOWIEKIEM NISKIE INSTYNKTY, ZŁE ZAMIARY,  UŻYWA PODSTĘPU DLA OSIĄGNIĘCIA WŁASNEGO CELU…..
                                                                                          
 KARMAZYNOWY

 

– EGOISTYCZNE ŻĄDZE SEKSUALNE…..

TĘPY CZERWONO POMARAŃCZOWY

 

– DŁUGO UTRZYMUJĄCE SIĘ  ZŁE EMOCJE……
 
OŁOWIANO- SZARY

 

– CIĘŻKA DEPRESJA

SZARO SINY

 

– PRZERAŻENIE,  STRACH…..
 
TĘPY ŻÓŁTY

 

– ZAWIŚĆ, ZAZDROŚĆ…..
                                                                                                                     
TĘPY CZARNY

 

– ZŁE MYŚLI,  NIENAWIŚĆ,   ZGRYZOTA,   ZŁE INTENCJE,   MYŚLI SAMOBÓJCZE…

PONURY  CZARNY

PODZIAŁ AURY NA SUBTELNE CIAŁA (WARSTWY)
                                                                                                          

 Aura składa się z wielu części, jedne mają swoją strukturę bardziej świetlistą inne są bardziej mgliste jedne są blisko ciała inne emanują na większą odległość od ciała, poniżej przytaczam ogólnie przyjęte założenia, przy czym trzeba zrozumieć, że język jest ubogim narzędziem przekazu tego, co widzimy i odczuwamy, więc nie będę się pospisywał, bo i tak nie odda to realnych wrażeń, mimo to może być drogowskazem do subtelniejszego i głębszego badania aury…..
                                                                                                
CIAŁO ETERYCZNE
 Wystaje poza powierzchnię ciała na ok. 3-5 cm zależnie od osoby i warunków otoczenia. Posiada barwę od niebieskiej przez fioletową do szarej, zależną między innymi od stanu zdrowia i sprawności fizycznej……

AURA ETERYCZNA
Obejmuje swoim oddziaływaniem dużą odległość od ciała fizycznego występuje w formie mgły, w odcieniach niebieskiego przez fiolet po szary. Jak ciało eteryczne jest nośnikiem i przekaźnikiem energii i emanacji wyższych odczuć i wibracji. Jest płynna i zmienna chroni nas przed złym wpływem energetycznym…..

SOBOWTÓR ETERYCZNY
Obejmuje od 3÷7mm od ciała. Najczęściej postrzega się go w formie niebiesko-szarej mgiełki, wyraźnie pręgowanej, z pasemkami różowego koloru pomiędzy pręgami. Po brzegach jest jaśniejszy. Łatwo dostrzegalny w słabo oświetlonym pomieszczeniu….
                                                                                           
WEWNĘTRZNA AURA
Współtworzy ciała eterycznego. Obejmuje 10÷15 cm. U osób zdrowych w dobrej kondycji jest zdecydowanie większa i odczuwalnie potężniejsza. Pokazuje z wyprzedzeniem stan zdrowia. Aura wewnętrzna odzwierciedla stan narządów wewnętrznych oraz ewentualne niedoborach prany,

AURA ZDROWIA
Przykrywa nasze ciało formą smug i przeplatających się pasm „zakotwiczonych w ciele”, jeżeli ciało jest zdrowe pasma te sterczą prostopadle na zewnątrz, podtrzymywane silnym strumieniem prany wypływającym porami skóry na odległość ok. 70cm i więcej. Kiedy człowiek jest osłabiony lub chory, promienie te opadają lub sterczą w różnych kierunkach. Kolor tej Aury jest lekko błękitny słabo widoczny, najbardziej dostrzegalny w okolicach głowy, barków, łokci, kolan.

FLUID MESMERYCZNY
Aktywuje się z dłoni i stóp tworząc rozchodzącą się promieniście smugę. Widoczny jest u bioenergoterapeutów, którzy mogą siłą woli i wizualizacją nadawać mu różne barwy. U zwykłego człowieka jest nikły. Wrodzony dar i ćwiczenia rozwijają jego przepływ i siłę…..

AURA ZEWNĘTRZNA
 Przenika wszystkie Aury na odległość 1 m od ciała i więcej. Swoją formą przypomina odwrócone szerszym końcem do góry jajo. Jej barwy i odcienie są lustrzanym odbiciem naszego fizycznego, energetycznego, emocjonalnego, mentalnego a przede wszystkim duchowego. Aura ta skupia emanacje subtelnych energii, u osób rozwiniętych duchowo jej zewnętrzna część jest barierą nie do przebycia dla złych wpływów z otoczenia…..

AURA EMOCJONALNA:
Jest wyraźnie związana z uczuciami i emocjami, obejmuje 5÷15 cm od ciała. Przypomina mglisty obłoki w barwach jasnych i przejrzystych lub ciemnych i mętnych, zależnie od poziomu rozwoju, stopnia egoizmu, empatii, wyższych czy niższych przeżywanych uczuć i odczuć…..

AURA ASTRALNA:
Obejmuje pół metra od ciała i odzwierciedla życia emocjonalnego człowieka, wykazuje strukturę zmienną, zmiany występują nieustannie. Barwy w niej występujące mają naturę świetlistą. Najwyrazistsze w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego.

AURA MENTALNA:
Jest wypełnieniem Aury Zewnętrznej, obejmuje 2 ÷ 3 cm od ciała i dalej stopniowo zanikając. Najmocniej jest widoczna w otoczeniu głowy nawet do pół metra, można zaobserwować w niej oddziaływanie mentalne człowieka takie jak myślokształty. Osoba tworząca myślokształty musi być uporządkowana psychicznie.

AURA DUCHOWA
Jest to charakterystyczny świetlisty obłok sięgający na odległość od kilku do nawet 8metrów  i jest uzależniona od osobistego  rozwoju duchowego. Bardzo trudno ją prawidłowo zidentyfikować…..


Widzenie wszystkich części składowych nazywanych przez nas Aurą wymaga wiele godzin treningu niemniej jednak praktycznie każdy może osiągnąć tę możliwość……Biofizyk, prof. Erwin Neher i Neurobiolog, prof. Bert Sakmann, dyrektor Wydziału Medycznego Instytutu Maxa Planka w Heidelbergu. Za odkrycie związane z biopolem człowieka otrzymali 1991 roku nagrodę Nobla. Również Rosjanie wyprzedzają o lata świetle innych naukowców w badaniach nad Aurą…… Warto poczytać by zrozumieć że, mimo że się o tym nie mówi to świat naukowy poważnie traktuje wiele zagadnień do niedawna „zastrzeżonych” dla innego postrzegania rzeczywistości…..

                                                                          zredagował  
                                                                                 Marek Kopacz