Archimedes

 

 

 

 

 
Synonimy: Archimedes….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Archimedes – to nasz wewnętrzny geniusz, pierwowzór odkrywcy ciekawego świata. W naszych snach jest symbolem pułapek naszego umysłu. Sen wskazuje na trudność wyjścia z zagmatwanej, złożonej sytuacji którą możemy w życiu na jawie znaleźć za sprawą swojej inteligencji i geniuszu. W samej swej istocie sen wskazuje na konieczności podjęcia głębokich rozważań i wyważonej decyzji wobec zagrożenia ze strony własnych odkryć, innowacji i wszelkich innych wytworów naszego umysłu jako sił podświadomości które kumulują się od dawna w naszym wnętrzu….

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….


« »