Archetyp

 

 

 

Synonimy:     Archetyp…..
Antonimy:     ……

 

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Starzec   –   poszukiwanie rady…
Stara Kobieta   –   poszukiwanie wsparcia…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Archetyp senny jest konstytutywnym elementem dla całej naszej jaźni, jest podstawą do prawidłowi pracy naszej podświadomości, ma obrazową formą przejawiania w naszych marzeniach sennych. Jung podkreśla to w kontekście analizowania wybranych motywów spotykanych w snach, baśniach, religii czy mitach. Jest on specyficznie ludzką gotowością do określonych form reagowania psychicznego, a co za tym idzie doświadczania, którego podłożem jest dana gotowość przetworzenia abstrakcyjnych form obrazowych stworzonych w naszej podświadomości na bardziej zrozumiałe śweiadome obrazy. Należy przy tym pamiętać, że archetyp w swej zasadniczej formie, czyli archetyp „sam w sobie” (mowa tu o archetypie nie zaktualizowanym, w przeciwieństwie do zaktualizowanego w formie obrazowej), ma charakter nieświadomy, potencjalny, autonomiczny i dostępny jest świadomemu oglądowi jedynie poprzez jego aktualizacje, podporządkowane konstelacji całościowej sytuacji psychicznej człowieka, z drugiej jednak strony jego obraz poprzez wielokrotne, i w jakiś sposób korespondujące ze sobą konstelacje, niejako „rozwija się” w osi historycznej z postaci ukrytej, niejako „zwiniętej”, w postać coraz bardziej „kompletną” choć i wieloaspektową znaczeniowo……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »