Archanioł

 

 

 

 

 

Synonimy:      Archanioł, Anioł…..
Antonimy:      Demon, Diabeł…..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć    –   ostrzeżenie…
Słyszeć    –   przestroga…
Rozmawiać    –   uzyskasz za wczas radę…


 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Archanioł to istota najwyższa rangą wśród aniołów, przyjmowany jako symbol zwiastowania, zmartwychwstania,
miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia. Aniołowie  i Archaniołowie tworzą drogę komunikacyjną pomiędzy Bogiem i człowiekiem.  Są jak by stworzeni do pomocy i opieki dla innych.  Aniołów jest niezliczona ilość. Każdy z nich pełni inną funkcję, opiekuna, stróża, zwiastują wolę Boga. Anioł to opiekun w trudnych sprawach. Występują  jako duchy niebiańskie, nosiciele srebrnego światła, strzegą indywidualne dusze. Chronią człowieka przed napaścią sił demonicznych, Archanioł jest kurierem miedzy Bogiem a człowiekiem. Jest symbolem interwencji w sytuacjach skrajnych. Archanioł to symbol czystości, dobroci, niewinności, potęgi, nieśmiertelności oraz doskonałości,  symbolizuje Boskie zrozumienie, cierpliwość  i  jest symbolem zwalczania gniewu…..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »