Aneks

 

 

 

Synonimy:     Aneks, Adnotacja, Dopisek,  Notka, Uwaga, Wzmianka, Przypis……
Antonimy:     Pełen tekst, Całościowy opis, Cały tekst…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Podpisywać   –   zmiana planów…
Otrzymać aneks   –   dodatkowe i nieprzewidziane koszty…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Opis tego symbolu w snu jest utrudniony gdyż zawsze tyczy się innej większej całości i to w niej trzeba szukać dokładnego przekazu snu. Jednak jak by ten sen nie odczytywać trzeba powiedzieć że w „Głównych” planach jest jakaś luka którą powinniśmy się zainteresować i w sposób formalny usunąć, można właśnie to słowo podkreślić w „sposób formalny”, jakie kol-wiek uregulowania pokątne doprowadza tylko do upadku całego planu….


Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »