Afryka

 

 

 

Synonimy:      Afryka, Kontynent, Czarny Ląd…..
Antonimy:      Europa…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć   –   jesteś niezadowolony ze swego położenia…
Studiować w atlasie   –   pragnienie zmian…
Być na afrykańskim lądzie   –   nadciąga choroba połączona z gorączką…
Afrykańska podróż   –   przestroga przed wrogami i niesnaskami…
Mapę Afryki oglądać   –   spełnią się Twoje dotąd nierealne marzenia…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Inne kontynenty i dalekie kraje pociągają ludzi niezadowolonych z swojego życia…. Przyjrzyj się sobie…. Swoim prawdziwym pragnieniom…., Afryka jak czarny ląd symbolizuje związki ze sferą cienia, może symbolizować ciemną, ukrytą stronę naszej jaźni, skłaniając tym samym do dokładniejszego jej poznania…., Podróżować po czarnym lądzie ostrzega nas przed wrogami i złymi ludźmi, często oznacza niezadowolenie z obecnej sytuacji życiowej, pragnienie urozmaicenia własnego życia, zerwania z rutyną dnia codziennego, odbicia się od normy, życia innego niż dotychczas…..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »