Adam i Ewa

 

 

 

Synonimy:     Adam i Ewa, Pierwsi ludzie……
Antonimy:      Współcześni……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć    –   uważa się za dobry znak wróżący świetlana przyszłość….
Rozmawiać   –   opóźnienie w realizacji twoich marzeń lub planów…
Podać rękę, dotykać   –   osobiste szczęście…
Widziani razem    –  symbol mistycznego początku, wielkie szczęście zwiastujący….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Adam („człowiek czerwony”, od koloru ziemi, z której został ulepiony) i Ewa ( „budząca życie”) ? według relacji biblijnych, zawartych w Księdze Rodzaju, pierwsi ludzie. Podobną historię zawiera tradycja manichejska, wzbogacona o dodatkowe elementy została też zawarta w Koranie.  Księga Rodzaju przekazała dwa opisy stworzenia pierwszych ludzi. Według młodszej tradycji szóstego dnia Bóg stworzył rośliny, zwierzęta, a następnie na swój obraz – mężczyznę i kobietę. Pobłogosławił im, mówiąc Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną: abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim zwierzęciem naziemnymWedług starszej tradycji ulepił z prochu człowieka (mężczyznę) i osadził go w ogrodzie w Eden, aby go uprawiał i doglądał. Zabronił mu jedynie spożywania owocu z Drzewa Poznania Dobra i Zła. Mężczyzna nadał nazwę wszystkim zwierzętom stworzonym przez Boga. Później Bóg zesłał na mężczyznę mocny sen, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Jahwe Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. Po hebrajsku słowu „żebro”, odpowiada też słowo „życie”.  Adam i Ewa to najszczęśliwszy sen jaki możesz mieć, oznacza szczęście, rozwój i osobiste szcęście, symboliczne odnosi się do podstaw życia i początków związków, i tak je trzeba rozumieć …. jeszcze raz przyglądając się początkom naszych spraw,swoim pragnieniom i celą, swoim możliwością i szansą na rozwój. Sen ten symbolizuje by nie tracić czasu na skomplikowane plan, lecz wytrwale budować fundamenty swojego życia. Bardzo silna motywacja do pracy i tworzenia swej rzeczywistości fizycznej. Należy nadać wyraźną strukturę swemu życiu i własnemu wnętrzu, uzewnętrznić przy tym swój prawdziwy potencjał jak tylko się da najmocniej. Dostrzec rządzące swoim wnętrzem prawa i przestrzegać ich. Pozostawać w zgodzie z samym sobą i w harmonii z otoczeniem i  innymi. Podejmować pracę ze zrozumieniem, a nie podporządkowaniem. Nauczyć się widzieć różne aspekty swojej pracy jako jedną całość.  W swoim mrocznym aspekcie sen ten niesie trudną sytuację materialną. Konieczność walki, której rezultat jest nieraz odległy i rozczarowuje. Niebezpieczeństwo strat finansowych i choroby. Ograniczenia wewnętrzne i problemy zewnętrzne a w tym i uczuciowe….


Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »