Zwiad

 

 

 

Synonimy:  Zwiad,  Rozpoznanie……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Zwiad –   presja wywierana na innych mająca na celu zmianę ich stanowiska lub dopasowanie ich działania do naszych zamierzeń…
Prowadzić  –  zdobywać cenne informacje…
Na terytorium wroga  –  zdobędziesz nowe informacje…
Dyplomatyczny  –  trochę przewrotnie szukasz dla siebie nowych wyzwań… 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

W symbolice naszego snu zwiad tyczy się tej części naszej podświadomości która wybiega w swoich założeniach w przyszłość,  szukając tam hipotetycznych zagrożeń,  a po przez to, wyznaczających dla naszej jaźni nowe kierunki rozwoju.  To właśnie za sprawą podświadomego  zdobywania, pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania hipotetycznych zagrożeń rozwija się nasza głęboka intuicja,  która w sytuacjach newralgicznych uruchamia nasz ukryty potencjał. W tym kontekście sen o dokonywaniu zwiadu na terytorium wroga to  całokształt przedsięwzięć realizowanych przez naszą podświadomość, determinowaną koniecznością  pełnego zobrazowania sobie jakiejś informacji o możliwych zagrożeniach dla naszej jaźni, płynących z zewnątrz. Taki skok w przyszłość jest  konsekwencją zdobytej już uprzednio  wiedzy, oraz na jej podłożu prowadzonych dywagacji opartych na inteligencji jako zdolności kojarzenia z pozoru nieistotnych faktów czy wydarzeń, jak i zdobytej już uprzednio intuicji w tym względzie.  To właśnie taka forma i taki sposób podświadomej i intuicyjnej  analizy decyduje o powodzeniu w wyborze prawidłowej drogi życia, a ich zdobywanie, modelowanie i korygowanie odbywa się w warunkach ciągłej wewnętrznej walki informacyjnej polegającej na pozyskiwaniu przydatnych dla naszego rozwoju  informacji i obronie przed zakłócającymi go i szkodliwymi informacjami z szeroko pojmowanego otoczenia. Sen o zwiadzie jest bardzo ważnym snem i wskazówką że choć błądzimy w swoim życiu to jednak wciąż podążamy do przodu…

 

 

Źródła Internetowe oraz?. 

« »