Złoty kolor

 

 

 

Synonimy:  Złoty kolor……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Złoty kolor –   oznacza że cieszysz się bardzo dobrą opinią w otoczeniu…
Widzieć  –  poszukiwanie swojej drogi do prawdy…

Złote ozdoby  –  wskazują na umiłowanie luksusu…
Złote ubrania  –  pożądanie poklasku ze strony otoczenia… 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Złoty kolor w swojej symbolice reprezentuje najwyższą doskonałość koloru żółtego w każdym jego natchnionym aspekcie, i jest utożsamiany w symbolice jako symbol światła i nieba. W samej swojej istocie reprezentuje wzniosłość ideałów, dostojną postawę,  jak i oświecenie umysłu w duchu, gdyż jedynie blask koloru złotego jest w stanie stanie wyrazić blask słońca i świadomość Boskiego Światła. W tym właśnie symbolicznym ujęciu najdoskonalej się odzwierciedla kolor złoty. W ikonografii teoforyczne postaci świętych promieniują Bogiem, stąd wokół ich oblicz pojawiają się złocone nimby, które obok  symbolicznej wartości koloru, głoszą prawdę o doskonałości Boga. Złoty kolor pojawia się również na szatach, Ewangelii i liturgicznych przedmiotach przypominając, że wszystko co zanurzone jest w Bogu opromienione zostaje Boskimi energiami. Takie przesłanie naszego snu tkwi w odbitym blasku czystego światła o złotych powierzchni co po przez senne analogie ma nam wskazać drogę własnego rozwoju i kierunek osobistych przemian, które nas mogą przybliżyć do Boga i po przez Niego do doskonałości…    

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »