Zigurrat 

 

 

 

Synonimy:   Zigurrat, Piramida Schodkowa……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć ?   drogę do szczęścia znajdziesz w swoim wnętrzu?
Budować lub być przy budowie ?   poszukujesz tajemnicy własnego istnienia?

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Zigurrat czyli  Piramida Schodkowa   w  sennej rzeczywistości jest Domem Boga i  jest jednym z najwyższych symboli naszej nad-świadomości  podkreślającej wieczny element nieustannego dążenia ludzkiego bytu do doskonałości w aspekcie wiecznej mądrości na drodze indywidualnego osobistego rozwoju?., Zigurrat jest symbolem tajemnej wiedzy ukrytej na naszych oczach, o właściwych proporcjach miedzy światem emocji, zmysłów i wyższych dążeń każdego z nas??, Symbolizuje prawidłowe proporcje w zastosowaniu będącej w naszym posiadaniu mocy i energii w świecie materii tak aby na koniec naszego cyklu wspiąć się ponad nasze możliwości i dostąpić swoistego oświecenia. Piramida Schodkowa w swoim najwyższym aspekcie symbolizuje człowieka podążającego droga ducha, skupionego na najwyższych wartościach i ideach oraz zmierzającego do samorealizacji w tym zakresie?..,Sen w którym widzimy jako dominujący obraz i przekaz piramidę Schodkową wskazuje na maksymalne skoncentrowanie swojej uwagi na pozytywnym myśleniu , zainteresowaniach związanych z samodoskonaleniem oraz z uzdrawianiem swojej istoty, i całego otoczenia.  Zigurrat jest cudem tego świata i jako symbol przedstawia wiarę w cuda czyniącą, reprezentuje dążenia do zrozumienia tajemnicy własnego istnienia…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »