Zegar na wieży

 

 

 

Synonimy:  Zegar na wieży……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Spoglądać na –  sprawa która zaważy na życiu wiele osób…
Słyszeć zegar na wierzy –  stoisz przed ważną, życiową decyzją…
Wskazujący za pięć dwunasta – czas dobiegający końca, ostatnie chwile na działanie…
Złoty zegar na wieży  –  wielu przyjdzie po rady do Ciebie…
Słyszeć hejnał z  –  zaufaj własnym siłom…
Zniszczony  –  szczęście przejdzie obok ciebie, stracisz swoje 5 min…
 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Pojawienie się zegarów na wieżach ratuszy i kościołów jest symptomem uwalniania się czasu spod wpływu Kościoła i hierarchii władzy. Panowanie nad czasem to metafora panowania nad światem, dlatego długo za jedynego pana czasu uważano Boga. Również dlatego zegar funkcjonował jako atrybut tych, którzy sprawują władzę. Z drugiej strony zegar jest symbolem doczesności, a więc świata ludzkiego, podczas gdy do Boga należy wieczność, Jego czas nie przemija i nie da się zmierzyć żadnym chronometrem. Zegar na wieży odmierza upływ  życia lokalnej społeczności, jego zatrzymanie jest kojarzone ze lokalnym kataklizmem który dotknie mieszkańców okolicy.  Nieruchomy zegar obrazuje zakończenie czegoś, czasem nawet tragiczny koniec, zegar na zburzonym dworcu w Skopje wciąż wskazuje godzinę, o której rozpoczęło się w 1963 roku trzęsienie ziemi.  W marzeniach sennych zegar zwiastuje śmierć i lęk przed nią, rozstanie lub zmianę, czyli kres dotychczasowej sytuacji, konieczność podjęcia ważnej decyzji. Zegar to też skomplikowany mechanizm. Z tego powodu staje się metaforą wszelkich urządzeń mechanicznych, świata rozumianego jako mechanizm, naukowego podejścia do rzeczywistości, a także perpetuum mobile…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »