Zboże

 

 

 

Synonimy:   Zboże……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Zboże  – symbol dobrobytu…..
Siać – wielki zarobek lecz odłożony w przyszłości…

Kosić – otrzymasz  dochodowe zajęcie…
Młócić – wreszcie nastąpi rozwiązanie zawikłanej sprawy…
W snopkach – wygrana z czasem… 
W kłosach – szczęście i spokojna najbliższa przyszłość… 
Zwozić – dbałość która się odpłaci…
Zniszczone – ciężka praca i mizerne jej efekty..
Zgniłe –  brudne pieniądze…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

 Zboże w symbolice ma ścisły związek  z płodnością i cyklem wegetacyjnym roślin a po przez głębszą symbolikę z duszą roślinną człowieka. To właśnie w cyklu uprawy zbóż można doszukać się podobieństwa do etapów ludzkiego życia, gdzie  zasiew odpowiada narodzinom,  wzrost i rozwój  dorastaniu, żniwa do  śmierci ciała , a młócka to symboliczny okres dla naszej duszy w który „Młócą się”  wszelkie przeżyte uprzednio doświadczenia gdzie „ziarna” zostają odsiane od „plew” i w ten sposób zarysowuje się  koncepcja na następne życie.  Symbolika zboża odnosi się  również do następnego zasiewu, gdyż tak jak na roli po młócce następuje nowy zasiew, tak w życiu po śmierci naszego ciała i okresie miedzy życiami następują następne narodziny. Przemienność umierania i odrodzenia to właśnie symbolika zboża, gdyż zawsze konsekwencją narodzin człowieka jest śmierć, ale i tylko ona gwarantuje nam powrót do następnego życia. Kiełkowanie nowej rośliny z obumarłego kłosa  jako ziarna które zostaje złożone w ziemi, jest podstawowym  symbolem ponownego życia po śmierci jako generalnej zasady istnienia materii. Zboże w sennej rzeczywistości  związane jest również z sytuacją naszej rodziny. W prostej linii to symbol dobrobytu, samo ziarno zboża może utożsamiać pieniądze, a wiec im go więcej tym lepiej, im w lepszym stanie, tym uczciwiej zarobione. Dorodne symbolizuje powodzenie i szczęście rodzinne. Widzieć w swoim śnie dojrzałe i złociste zboże symbolizuje radość ze swego życia i spokojna przyszłość. Słabo rosnące lub karłowate, oznacza, że przeżywamy rodzinne kłopoty oraz wskazuje, że wiele relacji rodzinnych nie jest na swoim naturalnym miejscu. Położone na ziemi, za sprawą wiatru, wskazuje na potężną kłótnie wynikającą z zazdrości. Zboże zniszczone, symbolizuje biedę, kłopoty materialne, ale i wewnętrzny chaos, jak i niemożność zrozumienia samego sobie i innych…

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »