Zapalać światło

 

 

 

Synonimy:  Zapalać światło……
Antonimy:  Zgaszone światło……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Zapalić  –  dowiesz się o czymś co przed Tobą ukrywano…
W oknie  –  smutek i tęsknota za bliskimi…
Silne  –  przeprowadzisz odważny i trudny plan…
Zapalić i nieść   –  zapowiedz dania komuś dobrej lekcji życia…
Zapalić i zgasić  – będziesz zawiedziony czyjąś postawą?

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Zapalone światło to prawda objawiona lub olśnienie, zwłaszcza jako wynik działanie sił nadprzyrodzonych, boskich. Światłem jest bezpośrednia wiedza i źródło dobra, które odpędza ciemności, niepewność, zamęt i zło. Światło wyobraża też naszą świadomość i we śnie może odnosić się do jakichś spraw na które właśnie się skierowała, lub ma skierować nasza uwaga. Światło to również uwolniona energia duchowa, dzięki której widzi się wszystko w prawdziwym i pełnym znaczeniu. Światło to wszechobecne zjawisko współtworzące życie, które znane jest nam raczej w skutkach Jego oddziaływania, niż w swej prawdziwej istocie. Jednak jak by nie patrzeć na światło, to jest Ono w pełnym swym zakresie w dużym stopniu niepojęte. Stąd utożsamiamy z Nim jako symbol niematerialności, ducha, Boga, ale także wiecznego życia i głębi szczęścia. W sennej rzeczywistości znajdujemy jeszcze węższą granicę pomiędzy światłem słońca, które symbolizuje inspirację, świat duchowy i światłem księżyca, które jako światło odbite symbolizuje pośrednią formę poznania przez myślenie racjonalne, dyskursywne. Jasne światło spotykamy jako symbol dobra, mądrości, ojcowskiej wyrozumiałości w odróżnieniu od ciemności, która wtedy najczęściej pojawia się jako symbol niewiedzy i duchowej tępoty, dziedzin i stanów moralnie mniej wartościowych. Przestrzenne wyobrażenie ?góry? i ?dołu? odpowiada w myśleniu symbolicznych stosunkowi pomiędzy światłem a ciemnością. Niemal wszystkie podstawowe zasady opierające się na dwudzielności świata odnoszą się do rozróżnienia między światłem a ciemnością, jak Ormuzd i Aryman, in i jang, anioły i demony, duch i materia, męskość i żeńskość. Wyobrażenie wznoszenia się z ciemności do światła u wielu ludów odgrywa ważną rolę zarówno w odniesieniu do rozwoju ludzkości, jak i rozwoju jednostki, dlatego także liczne ryty inicjacyjne zbudowane są na tej dualności. Rozdzielenie światła l ciemności na początku świata jako ustanowienie pierwszego ładu spotykamy w kosmogonicznych wyobrażeniach wielu ludów. Mistycy mówią niekiedy o ciemności, która leży ?poza? granicami światła poznania i symbolizuje zasadniczą niepoznawalność pełni zamierzeń Boga. W symbolice sennej duchowe oświecenie jakiejś osoby często jest przedstawiane obrazowo jako oświetlenie światłem, również wielu oświeconych wyższego poziomu poznania rzeczywistości stwierdza że ich sfera odczuwania i odbioru materialnej i niematerialnej rzeczywistości umiejscawia się w słońcu. Zapalające się światło pozwala dotrzeć do głębi świadomości. Światło palące się w dali budzi nowe życzenia, które są do spełnienia Nagle gasnące światło zapowiada złe nowiny. Nagle oślepiające nas światło to szczęśliwy omen zapowiadający rozwiązanie jakiegoś kłopotu dotychczas nierozwiązanego problemu. Światło dochodzące z jakiegoś źródła odległego źródła to podświadomość która próbuje skierować Twoje myśli w jakąś konkretną stronę. Przytłumione, słabe światło sugeruje, że nie zdajesz sobie wystarczająco dobrze sprawy z czegoś lub niedokładnie coś rozumiesz. Oślepiające światło oznacza że za bardzo kierujesz się racjonalnym myśleniem, a za mato intuicją…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »