Zamrożeni ludzie

 

 

 

 

Synonimy:  Zamrożeni ludzie, Zamrożony człowiek budzi się do życia……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…
Widzieć  – obawy przed śmiercią?
Bliska Ci osoba  –  oznacza oziębłość seksualną w związku?
Wielu  ?  paradoksalnie symbol taki zapowiada życie w wygodzie i zbytkach?.
Zamrożony człowiek budzi się do życia  ?  być może, tęsknisz za przyjemnym ciepłem…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

 Zamrożeni ludzie w naszych snach symbolizują zamrożone emocje, jako tajemne wody naszej podświadomości, symbolizuje nasze braki emocjonalne i uczuciowe które każą nam widzieć otaczający nas świat jako lodową pustynię. W snach po przez brak pozytywnych uczuć buduje się lodowate serce obdarte z ciepła i empatii nawet do samego siebie, co jest dużą przeszkoda w prawidłowej komunikacji pomiędzy podświadomością a świadomością, to ta część psychiki, która odpowiada za logiczne myślenie, planowanie, narzucanie sobie dyscypliny i wyrachowanie w tym względzie. Przywrócenie prawidłowego stanu naszej świadomości jest bardzo trudne, mozolne i powinno się odbywać powoli, na bazie małych grzeczności świadczonych na początku trochę z przymusem, aż staną się na końcu tej drogim, naszą prawdziwa naturą, a nasze skostnienie i zlodowacenie zniknie. Zamrożeni skostniali z zimna ludzie symbolizują również tłumione pragnienia związane z naszą seksualnością, pragnienie ciepła które jednak nie jest ciepłem z zewnątrz gdyż wypływa z naszego wnętrza i nie da się go inaczej uzupełnić jak po przez zmianę odczuwania samego siebie. W tym kontekście topnienie skostniałego lodu w nas samych oznacza uwolnienie się od wewnętrznego chłodu, powolne poruszenie zamrożonych uczuć, poskromnienie lęków i zahamowań. Natomiast kruszenie i spękanie symbolizuje powierzchniowe przyjęcie do naszej świadomości istnienia własnych blokad emocjonalnych. Gruby lud wskazuje na to że potrzeba będzie wiele starań by uporać się z z własnym zmrożonym sercem gdyż ciężar naszych zahamowań jest trudny do pokonania…

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »