Wesele

 

 

 

Synonimy:   Wesele,  Uroczystości weselne, Ślub……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Dobrze się bawić –   jesteś żądny rozrywek…
Pokłócić się na –   nieporozumienia w małżeństwie…
Przyjmować gości –   stracisz mnóstwo pieniędzy…
Być na nim –   upadek interesów…
Tańczyć na nim –   wystrzegaj się podstępnych kobiet…
Na własnym –   założysz domowe ognisko…
We śnie kobiety ?   to zwykle wyraz spełniającego się pragnienia…
We śnie mężczyzny ?   wyraz głębokiej potrzeby rozwiązania nurtujących cię dwóch przeciwstawnych problemów…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Wesele w naszych snach to  początek a zarazem koniec, i jest przejściem z jednego etapu życia do drugiego.  Symbolizuje rozpoczęcie nowej fazy życia, która może mieć związek z każdą sprawą ważną dla Ciebie, na przykład zmianą pracy,  domu lub związku uczuciowego,  ewentualnie duchową przemianą.  Sny o weselu mogą być odzwierciedleniem rozmaitych etapów i procesu przemiany wewnętrznej ale i zewnętrznej  zmierzających ku końcowemu wynikowi, jakim jest pojawienie się czegoś nowego. W snach o weselu często występują obrzędy i ceremonie,  wręczanie daru,  zmiana garderoby lub ubrania, przechodzenie przez bramy czy most co symbolizuje przekraczanie pewnych granic, łamanie blokad. Osoby pojawiające się w snach o weselu w postaci matki lub ojca  wkraczają do naszego życia w snach w okresie przejściowym od jednego etapu do drugiego by nas wspierać w następujących właśnie  zmianach. Sny o weselu mogą być potwierdzeniem zmiany, która już miała miejsce w życiu, mogą także oznaczać zmianę, jaka zachodzi w świadomości. Być gościem na weselu to zapowiedź zmiany na lepsze. Własne wesele oznacza zmianę dotychczasowego stylu życia, co ewentualnie bywa połączone z zerwaniem aktualnych związków czy więzów.  W hinduskiej księdze snów Jagaddewa tłumaczy się wesele bliską śmiercią starego ja lub co najmniej wielkim i głębokim bólem z tym związanym a wszystko po to by zrobić miejsce dla nowej wzrastającej w nas właśnie świadomości i nowych ideałów z nią związanych…

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »