Wcielenie Boskie

 

 

 

Synonimy:  Wcielenie Boskie……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Boskie Wcielenie  –  symbol powracającego oświeconego i związanego z tą istotą zadania…
Widzieć  – podjąć się realizacji w wielkiej sprawie…
Być  –  Twoje przemiany w jakimś punkcie osiągną upragnioną doskonałość… 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Wcielenie Boskie w teologi chrześcijańskiej to dążenie do zjednoczenia się w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i Jego drodze przy czym za punk wyjścia  przyjmuje się boską cząstkę obecną w każdym z nas a będącą w swojej pierwotnej formie esencją Jezusa, w połączeniu z człowieczeństwem za sprawą Najświętszej Marii I Panny, to dzięki temu Jezus stał się człowiekiem mającym zarówno boską jak i ludzką naturę. W Hinduizmie symbolem boskiego wcielenia  jest awatar jako powracający oświecony do określonego zadania lub na ciężkie dla ludzkości czasy. jako punkt odniesienia dla naszego ducha, aby uwolnił się on od niepewności i nie zagubił się. Właśnie dlatego Bóg zawsze pozostaje niemożliwy do zrozumienia, pojęcia i wyobrażenia. Zupełnie inaczej jest w przypadku mistyka, on zna Boga we wszystkich aspektach, wszak podąża Jego Ścieżkami, Wkracza na Jego Drogę. Odnosi się do Jego Majestatu z największym szacunkiem, gdyż wie, że został stworzony na Jego obraz. Wie, że jest częścią Boga. Gdyż Bóg jest jego drogą…. Zatem swój najwyższy ideał, swój najwyższy obowiązek i swój najświętszy cel widzi on w stawaniu się jednością z swoją boską cząstką, w stawaniu się człowiekiem-bogiem, w zrozumieniu samego siebie i odkryciu prawd po przez swoje wnętrze. Synteza stawania się jednością z Bogiem i stawanie się Boskim wcieleniem w świecie materii leży w rozwijaniu boskich idei, zaczynając od najniższego poziomu do najwyższego punktu dążąc, gdzie osiąga się jedność z uniwersalnym bytem. Własnemu uznaniu pozostawione jest, czy chce się porzucić swoją indywidualność, czy ją zatrzymać. Ludzie, którzy osiągną taką wielkość, zazwyczaj przynajmniej jeszcze jeden raz powracają na Ziemię, by wypełniać szczególnie ważne zadania bądź by komuś wskazać drogę. Podczas tego wzrastania wtajemniczany w sposób naturalny człowiek jest równocześnie mistykiem. Dopiero kiedy porzuci on swoją indywidualność i stanie się Jednym, z własnej woli przechodzi w stan rozpadu, który w terminologii mistycznej nazywany jest mistyczną śmiercią. W sennej rzeczywistości sen o boskim wcieleniu jest wskazaniem drogi którą powinniśmy kroczyć, jeżeli natomiast tyczy się jakiejś osoby z Twojego otoczenia to oznaka że tej osobie możemy zaufać, że w jakiejś sprawie otrzymamy wielkie wsparcie a nawet za sprawą pomocy tej osoby wgląd w naturę rzeczy…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »